Tablica informacyjna

Na skrzyżowaniu dróg w Słotwinie od 1900 roku istnieje kaplica w której obecnie czcimy Matkę Bożą Anielską. To dla nas szczególne miejsce, milczący świadek pamiętająca tragiczne wydarzenia I i II Wojny Światowej, wysiedleń, modlitw, nabożeństw i sprawowanych Mszy świętych oraz wizyty i udzielonego błogosławieństwa przez metropolitę krakowskiego Arcybiskupa Karola Wojtyłę, papieża Świętego Jana Pawła II. Obok kaplicy powstał w Roku Jubileuszowym A.D. 2000 roku nowy kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Z myślą o szacunku do tego miejsca, dbając o wizerunek naszej Parafii na prośbę wielu parafian i turystów zaprojektowałem nową tablicę informacyjną, ubogaconą w zdjęcia o następującej treści:

STRONA LEWA

Słotwina – miejscowość w Gminie Lipowa

Gmina Lipowa jest ulokowana w zachodniej części Kotliny Żywieckiej. Wyjątkowe umiejscowienie u podnóża Skrzycznego – najwyższego szczytu Beskidu Śląskiego o wysokości 1257 m n.p.m. ‒ stanowi o malowniczości należących do gminy miejscowości.

Siedzibą gminy jest Lipowa, a w jej skład wchodzą: Lipowa, Słotwina, Leśna, Ostre, Sienna i Twardorzeczka, miejscowości znajdujące się w granicy powiatu żywieckiego w województwie śląskim.

Lipowa nazwę swą wzięła od polskiej nazwy drzewa liściastego ‒lipa ‒ należącego do podrodziny lipowatych. Jan Długosz w księdze Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis (z lat 1470‒1480) wymienia nazwę miejscowości w zlatynizowanej formie Lypowa.

Ważną rolę w dziejach Lipowej i Słotwiny odegrał Ks. Ferdynand Sznajdrowicz proboszcz parafii Lipowa w latach 1924-1940, gorliwy kapłan, wielki patriota, społecznik, jak również opiekun biednych i potrzebujących.

Ks. Ferdynand Sznajdrowicz wraz z 36 mieszkańcami Gminy Lipowa został rozstrzelany 18 stycznia 1940 roku w Katowicach.

Słotwina jest położona na wysokości 430‒570 m n.p.m. Pierwsze wzmianki o niej można odnaleźć w Dziejopisie Żywieckim (z lat 1400‒1728) autorstwa Andrzeja Komonieckiego. Tam też opisano pochodzenie nazwy miejscowości: od „słodkich jagód albo trześni tam rodzących się i tam wielu będących drzew nazwana”. W Dziejopisie odnotowano również zwrot o budowaniu kościoła w Lipowej przez „Wielkich Słotwinian i Lipowian” w 1309 roku.

8 grudnia 2010 roku na Pomniku przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie umieszczono tablicę upamiętniającą 70. rocznicę wysiedleń z naszej miejscowości. Za patrona modlitw w intencji naszej Ojczyzny obrano bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę, kapłana, męczennika, kapelana Solidarności, obrońcę praw człowieka.

STRONA PRAWA

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie

Do parafii erygowanej 8 grudnia 2008 roku należą mieszkańcy Słotwiny i Lipowej: Poddzielca i Bugaja. Wcześniej wierni byli przypisani do parafii św. Bartłomieja w Lipowej.

Kościół powstał jako wotum Roku Jubileuszowego A.D. 2000 staraniem mieszkańców Słotwiny i Lipowej: Poddzielca i Bugaja oraz całej parafii. Wystrój kościoła i otoczenia nawiązuje do tego wielkiego wydarzenia.   W prezbiterium Trójca Święta: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. W ołtarzu głównym symbolika Księgi Pisma św. Boczne ołtarze to symbolika ksiąg:- encykliki papieża Jana Pawła II „Matka Odkupiciela” oraz „Dzienniczka” św. Faustyny.

Wokół kościoła Znaki Roku Jubileuszowego A.D.2000.

Odpust parafialny odbywa się w niedzielę po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa

MSZE ŚWIĘTE
niedziela – 8.30, 10.30
w tygodniu:
poniedziałek, środa, piątek – 18.00
wtorek, czwartek, sobota – 7.00

Obok kościoła znajduje się kaplica wybudowana w 1900 roku. Parafianie czczą w niej Matkę Bożą Anielską. Uroczystość odpustowa odbywa się 2 sierpnia.

W tej kaplicy 11‒12 czerwca 1964 roku modlił się i udzielił błogosławieństwa zebranym mieszkańcom Metropolita Krakowski Arcybiskup Karol Wojtyła.

Ks. Proboszcz

DSC8268  DSC8278  DSC8279

Jesteś tutaj: Home Aktualności Wydarzenia Tablica informacyjna