Początki parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie

Pisząc o początkach naszej parafii, należy sięgnąć do roku 1900, którego cyfry zapisano na kaplicy stojącej na skrzyżowaniu dróg w Słotwinie. „Gmina Słotwina wybu­dowała dzięki własnej ofiarności kaplicę długości 10, szerokości 4,50 i wysokości 4 metrów. Tam też w każdą niedzielę i święta po połu­dniu śpiewano litanię i odmawiano różaniec. Parafianie ze Słotwiny zwracali się do władz kościelnych o uznanie tej kaplicy i o pozwole­nie na odprawianie corocznie dwóch Mszy Św.: jednej w niedzielę po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, a drugiej w niedzielę po uroczystości Najświętszej Maryi Anielskiej. Oczekiwali z tęsk­notą na odprawienie Mszy Św. w kaplicy w Słotwinie” (Z dziejów Parafii pw. św. Bartłomieja w Lipowej). Do 2008 roku czczono w tej kaplicy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Od utworzenia parafii w Słotwinie ‒ 8 grudnia 2008 roku ‒ w kaplicy czcimy Matkę Bożą Anielską. Także w tej urokliwej ceglastej świątyni 11‒12 czerwca 1964 roku modlił się i udzielił zebranym błogosławieństwa Arcybiskup Karol Wojtyła Metropolita Krakowski.

W 1983 roku wybudowano punkt katechetyczny w Słotwinie, gdzie odbywały się lekcje religii, a także sprawowano Mszę św. i nabożeństwa. Później dom ten zaadaptowano na plebanię i kancelarię parafialną.

Mieszkańcy należeli do Parafii św. Bartłomieja w Lipowej. Jednak duża odległość od kościoła parafialnego, szczególnie kiedy droga pokonywana była przy niesprzyjających warunkach pogodowych, skłoniła do myśli o własnym kościele. Okazją stał się nadchodzący Rok 2000. W 1999 roku staraniem Ks. Proboszcza Jana Krysty, mieszkańców Słotwiny i Lipowej: Poddzielca i Bugaja oraz całej parafii rozpoczęto dobudowę do istniejącego punktu katechetycznego kaplicy dojazdowej, jako wotum Roku Jubileuszowego.

W 2005 roku decyzją J.E.Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego Ks. Mieczysław Grabowski (z parafii w Lipowej, w której był od 2002 roku) został skierowany do duszpasterstwa w Słotwinie. W 2006 roku powstał ośrodek duszpasterski, a 8 grudnia 2008 roku została erygowana parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, do której należą mieszkańcy Słotwiny i Lipowej: Poddzielca i Bugaja.

DSC8284Rozpoczęła się praca duchowa i budowanie wspólnoty parafialnej. Codzienna Msza Św., sakramenty, nabożeństwa oraz hojność Serca Jezusowego dodawały sił do pracy. W trudach wspierały tworzące się grupy wspólnotowe: Ministranci i Lektorzy, Dzieci Maryi, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Akcja Katolicka, Róże Różańcowe, Zespół Charytatywny i Rada Duszpasterska. Uczestnictwo w tych grupach oraz formacja mobilizowały wszystkich do budowania wspólnego dzieła i większej aktywności duchowej. Parafiady, pielgrzymki, plenerowa Droga Krzyżowa, Festiwal Kolęd i Pastorałek, konkurs palm, spotkania ze św. Mikołajem, wędrówki w góry umacniały jedność. Wraz z pracą nad duchowością człowieka trwały prace dostosowania kaplicy dojazdowej do roli kościoła oraz punktu katechetycznego do pełnienia funkcji plebani i kancelarii parafialnej.

Kościół powstał jako wotum Roku Jubileuszowego, stąd też wystrój świątyni i otoczenia nawiązuje do tego wielkiego wydarzenia. W 2009 roku powstał ołtarz główny będący symboliką Pisma Świętego, w którym jest umieszczony obraz Serca Pana Jezusa, później wyrzeźbiono jeszcze symbolikę Ducha Św. z napisem „Słowo stało się Ciałem”. Obecnie trwają prace nad przedstawieniem Boga Ojca, które zwieńczy ołtarz główny. Powstał także ołtarz soborowy, ambonka i chrzcielnica.

W 2010 roku powstały boczne ołtarze symbolizujące księgi: Encyklikę Jana Pawła II „Matka Odkupiciela” z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, oraz „Dzienniczek” Św. Faustyny Kowalskiej z obrazem Jezusa Miłosiernego i Faustyny. Poniżej przedstawienia Dzienniczka w relikwiarum znajdują się relikwie: św. Ojca Pio, św. Faustyny, bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, bł. Marii od Apostołów, św. Filipa Smaldone, św. Archanioła Tadiniego, bł. Franciszka i Hiacenty, św. Joanny Beretty Molli. W ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej są także umieszczone relikwie św. Jana Pawła II. Bóg pozostał wśród nas w Słowie Bożym i Eucharystii. Przemawia przez Maryję, świętych i błogosławionych, przez papieża Jana Pawła II i jego dokumenty.

Wokół kościoła Znaki Roku Jubileuszowego A.D.2000

W 2010 roku powstał Krzyż misyjny i symbolika Drzwi Świętych i pomnik poświęcony Janowi Pawłowi II z napisem : „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” oraz symbolika otwartych drzwi składających się z dwóch skrzydeł. W pierwszej widnieje napis: „W hołdzie naszym bliskim, którzy zginęli za Ojczyznę, w 70. rocznicę pacyfikacji mieszkańców Słotwiny, Bugaja i Poddzielca”, a w drugiej napis „Jezu ufam Tobie” i Misjom Świętym z miejscem na wpisywanie dat. Na murze różańcowym znajduje się tablica z zachętą Św. Jana Pawła II do odmawiania różańca oraz tablice różańcowe z poszczególnymi tajemnicami.

W 2011 roku poświęcono nowe dzwony: Serca Pana Jezusa, Św. Faustyny i sygnaturkę zadedykowaną Janowi Pawłowi II. Poświęcenia dokonał Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy. Dzwony zostały zestrojone z czwartym, w posiadaniu którego była już wcześniej parafia, a poświęconego Matce Bożej (został on odlany w 1923 roku jeszcze dla kościoła w Lipowej). Imiona oraz dedykacje dzwonów są ściśle powiązane z wezwaniem i wystrojem kościoła.

Także w 2011 roku wybudowano kapliczkę i poświęcono figurę Matki Bożej Fatimskiej, odbyło się wówczas pierwsze nabożeństwo fatimskie. Od tej pory nabożeństwa te przywołują parafian każdego 13. dnia miesiąca od maja do października.

W 2012 roku powstały stacje Drogi Krzyżowej w kościele.

W 2013 roku zainstalowano nowe organy firmy Allen, na placu kościelnym wzniesiono ołtarz polowy z płaskorzeźbą Świętej Rodziny i z napisem „Święta Rodzino bądź nam wzorem”. Powstała także symbolika góry Synaj z rzeźbą św. Krzysztofa i napisem: „Święty Krzysztofie polecamy się Twojej opiece”. Święty ten jest męczennikiem i patronem podróżnych oraz kierowców. W tym samym roku w kościele umieszczono także płaskorzeźbę Jezusa Ukrzyżowanego z Janem Pawłem II. Ma ona być zachętą do pojednania się z Bogiem i drugim człowiekiem. Zainstalowano również płaskorzeźbę Św. Józefa, opiekuna Jezusa, związanego z przyjściem Chrystusa na świat i Rokiem Świętym. Patron i wzór dla ludzi pracy, człowiek błogosławieństw i Ewangelii

W 2015 roku na placu kościelnym powstała Droga Światła, która pozwala na przeprowadzanie coraz bardziej popularnego nabożeństwa wielkanocnego. Polega ono na przeżywaniu 14 spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami i służy rozważaniu tajemnic paschalnych.

2016 roku umocowano na ścianach świątyni płaskorzeźby Św. Floriana, Św. małgorzaty Marii Alacoque i Św. Jana, Apostoła spoczywającego na Sercu Pana Jezusa.Trwają prace nad dokończeniem oltarza głównego.

W lutym 2017 roku w kościele pierwszy witraż -Chrzest-uświęcające zadanie Kościola,symbolizujący otwartą encyklikę "Redemptor hominis" Jana Pawła II.          Ks. proboszcz

Jesteś tutaj: Home Aktualności Wydarzenia Początki parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie