Ogłoszenia - 17.12.2017

Liturgia 3 niedzieli adwentu (gaudete) w słowie Bożym i modlitwach mszalnych wzywa nas do chrześcijańskiej radości, która płynie z faktu rychłego przyjścia oczekiwanego Mesjasza.

OGŁOSZENIA:

1. Dziś spowiedź adwentowa od 14.00- 15.30 i 16.00-17.30

2. W poniedziałek po Mszy świętej wieczornej spotkanie z Akcją Katolicką.

3. Rozpoczynamy drugą część okresu adwentu. Liturgia tych dni przygotowuje nas powiem bezpośrednio do przeżywania tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Zapraszam do uczestnictwa w roratach.

4. W tym tygodniu (środa, piątek i sobota) przypadają Kwartalne Dni Modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.

5. W środę na Mszy świętej wieczornej instalacja relikwii Świętego Brata Alberta. Relikwie mamy dzięki staraniom naszego rodaka Ks. Stanisława Bindy.

6. Jak co roku w czasie adwentu w ramach „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” rozprowadzane są świece CARITAS, do nabycia także  kalendarze z naszego kościoła.

7. Od 27 grudnia rozpocznie się w naszej Parafii wizyta duszpasterska - kolęda. Plan kolędy wywieszony jest w gablocie przy kościele i na stronie internetowej naszej parafii. Tym razem rozpocznę od Poddzielca. Odwiedziny duszpasterskie zwane kolędą mają na celu wspólną modlitwę duszpasterza wraz z rodziną przyjmującą księdza. Kapłan przynosi również Boże błogosławieństwo dla mieszkańców. Chrystus błogosławi mieszkanie Roku Pańskiego - C+M+B AD 2018 (Christus Mansionem Benedicat Anno Domini 2018).

8. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.

9. W niedzielę 7 stycznia 2018 o godz.15.00 planowany jest w naszym kościele przegląd (festiwal) kolęd i pastorałek. Zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych oraz całe rodziny do wzięcia udziału i wspólnego śpiewania. Zapisy do 4 stycznia w zakrystii.

10. W sobotę 13 stycznia 2018 o godz. 14.00 Msza św. dla osób samotnych, starszych, emerytów, rencistów, a po Mszy św. w Domu Strażaka jest opłatek dla tych osób z całej Parafii: Słotwiny, Bugaja i Poddzielca. Organizatorem jest parafia  z zaangażowaniem Akcji Katolickiej. Nie ma indywidualnych zaproszeń. Serdecznie zapraszamy.

11. Przygotowanie szopki, choinek i dekoracji bożenarodzeniowej w piątek po Mszy św. wieczornej. Zapraszam dekoratorów, młodzież KSM i chętnych do pomocy.
Podziękowanie za wieniec adwentowy, upominki na roraty i dzień św. Mikołaja. Za złożone ofiary na nasz kościół oraz na Kościół na Wschodzie. Bóg zapłać.
W tym tygodniu zamontowaliśmy na głównych filarach prezbiterium tablice marmurowe symbolizujące rozwijający się  zwój papirusowy z  napisami:
CHWAŁA  BOGU  NA WYSOKOŚCIACH (Łk,2,14)
W Ewangelii św. Łukasza po tym, jak anioł Pański przekazał pasterzom nowinę o narodzeniu się Mesjasza, czytamy: "I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania" (Łk 2, 13-14). Słowa te także dzisiaj otwierają hymn śpiewany na Mszy św..„Chwała Bogu na wysokościach”. Nasz kościół powstał jako wotum Roku Jubileuszowego A.D.2000, dziękczynienie za przyjście Chrystusa na świat
oraz  słowa Jezusa Chrystusa: PRZYJDŹCIE  DO MNIE WSZYSCY (Mt.11,28)
Słowa te Jezus kieruje do wszystkich utrudzonych, pragnie nas pokrzepić, i zachęca do naśladowania, „bo jestem cichy i pokorny sercem”. Parafia i kościół pw. NSPJ

Na symbolice Księgi słowa Bożego zawisły litery Alfa i Omega. Bóg początkiem i końcem.

Jesteś tutaj: Home Aktualności Wydarzenia Ogłoszenia - 17.12.2017