Ogłoszenia - 16.09.2018

Dziś przypada 24 niedziela zwykła. Jako uczniowie Jezusa jesteśmy wezwani, aby kroczyć drogą Chrystusowej Paschy, niosąc bagaż codziennych trosk i obaw. Gdy idziemy drogami naszego życia razem z Nim, wówczas doświadczymy radości i pokoju.

OGŁOSZENIA:

1. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w poniedziałek, po Mszy św. wieczornej  spotkanie z Akcją Katolicką.
b) we wtorek, 18 września – święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, Patrona Polski.
c) w czwartek, 20 września – wspomnienie Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
d) w piątek, święto Św. Mateusza, Apostoła. Modlimy się do Bożego Miłosierdzia z racji trzeciego piątku miesiąca. Zapraszam dzieci, młodzież i wychowawców.  Po Mszy świętej wieczornej spotkani z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.

2. W środę, piątek i sobotę przypadają Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

3. W sobotę, 22 września, odbędzie się doroczna pielgrzymka małżeństw i rodzin naszej diecezji do Kalwarii Zebrzydowskiej. W programie o godz. 10. Droga Krzyżowa (od stacji „U Piłata”). 12.00 Świadectwo. 12.30 Msza św. (a po niej czas na piknik). Pielgrzymujemy indywidualnie i rodzinnie.

4. Przed kościołem można nabyć kolejny numer „Gościa Niedzielnego”, „Źródła” oraz „Małego Gościa Niedzielnego”. Postarajmy się, aby w każdym domu było przynajmniej jedno czasopismo religijne. Do nabycia książka, album o naszej Parafii.

5. W przededniu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, w 40 rocznicę wyboru Polaka Kardynała Karola Wojtyłę na Stolicę Piotrową, w 10 rocznicę erygowania naszej Parafii, pragniemy przeżyć kolejne czuwanie nocne  w Częstochowie na Jasnej Górze w cudownej Kaplicy z 21/22 października (niedzieli na poniedziałek). Zachęcam młodzież przygotowującą się do bierzmowania do wzięcia udziału. Przez cały miesiąc październik codziennie czuwanie nocne podejmuje młodzież w intencji Synodu Biskupów na temat: Młodzieży. Także i do naszej grupy dołączy młodzież z innej Diecezji.

6. W środę po Mszy św. wieczornej spotkane z rodzicami młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

7. Dziękuje Tym, którzy uczestniczyli i reprezentowali naszą Parafię w Drodze Krzyżowej i Mszy Świętej w Radziechowach na Matysce.

8. Za złożoną ofiarę na kościół składam serdeczne Bóg zapłać!.

1 września 2018 roku

Pierwszy dzień września w 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej, polecaliśmy miłosierdziu Bożemu wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę, zwłaszcza z naszej Parafii.

Po Mszy św. przy Krzyży Misyjnym i Pomniku upamiętniającym tych, którzy oddali życie za Ojczyznę modliliśmy się o pokój. Błagania zanosiliśmy za wstawiennictwem bł. Ks. Jerzego Popiełuszko.

DSCN1779  DSCN1782

Ogłoszenia - 02.09.2018

Dziś 22 niedziela zwykła.
Człowiek ma swoje autorytety, szuka mądrych i odpowiedzialnych wzorów. Jezus Chrystus pokazał, jak można mądrze żyć, przestrzegając Bożych przykazań. Bóg jako Stwórca ma prawo i jest najbardziej kompetentny, aby wypowiadać się na temat życia. Ciągle daje dowody swojej troski, by każde życie mogło się rozwijać ku radości i pomyślności człowieka. Uczestnicząc w liturgii, zaufajmy Bogu.

OGŁOSZENIA:

1. Po Mszy świętej o godz. 8.30 zmiana tajemnic różańcowych i katecheza dla dorosłych.

2. W poniedziałek, 3 września - wspomnienie św. Grzegorza W tym dniu   rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego dla Przedszkola, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum  o godz. 8.00. Dla młodzieży o godz. 18.00. Zapraszam dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i obsługi i wszystkich parafian.

3. W najbliższą sobotę 8.09.2015 - 60-lecie Koło Gospodyń Wiejskich oraz  Dożynki Wiejskie. Zapraszam na uroczystą Mszę św. o godz. 14.00.

4. W tym tygodniu przypadają pierwszy: czwartek, piątek i sobota.
- pierwszy czwartek – adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 20.00 do 20.30. Msza św. o godz. 20.30 zakończona Apelem Jasnogórskim. W czasie adoracji możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty.
O godz. 19.30 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania. Młodzież uczestniczy w adoracji i Mszy św. I czwartek  oraz w I piątek miesiąca.
- pierwszy piątek – od godz. 14.00 odwiedziny chorych z posługą duszpasterską Chorych proszę zgłosić wcześniej w zakrystii. Spowiedź dla wszystkich od godz. 16.30. Dla dzieci Sz.P. spowiedź zawsze w środę od godz. 17.15. przed I piątkiem miesiąca.

4. Inauguracja nowego roku formacyjnego wspólnot dziecięcych i młodzieżowych, odbędzie się w sobotę, 8 września br. w żywieckim amfiteatrze. Początek o godz. 9.30. 10.30 Msza św.  Zapisy  na wyjazd  dzieci i młodzieży w zakrystii.

5. Tegoroczna Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej odbędzie się w sobotę, 22 września.

6. Formacja w naszej Parafii:
Zaangażuj się w życie parafii! Do wyboru jest wiele możliwości. Wszystkie grupy ożywiają, ubogacają Kościół i Parafię i służą mu. Wszystkie służą rozwojowi i pogłębienia życia duchowego człowieka.
- Katecheza dla dorosłych – I niedziela po Mszy św. o godz. 8.30
- Msza św. z udziałem  dzieci naszej  Parafii w każdy piątek miesiąca
- Schola liturgiczna w piątek godz. 17.00.
- Młodzież I czwartek miesiąca godz. 20.00
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w środę po Mszy św. wieczornej
- Zbiórka dla ministrantów w sobotę po Mszy św.
- Akcja Katolicka w trzeci poniedziałek miesiąca po Mszy św.
- Koła Różańcowe I niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30

Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne – Bystra. 26 sierpnia 2018 r.

„U stóp Królowej Polski tronu
składamy złote wieńce plonu”.

z wiersza pt. Dożynki

Uczestniczyła delegacja z naszej Parafii:

dozynki 2019 109  dozynki 2019 131  dozynki 2019 136  dozynki 2018 01  dozynki 2018 02  dozynki 2018 03  dozynki 2018 04  dozynki 2018 05  dozynki 2018 06

Fot. https://diecezja.bielsko.pl, własne

13 sierpnia 2018 roku

Nabożeństwo fatimskie w naszym kościele zbiegło się z czcią Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej. Święty Jan Paweł II przy różnych okazjach dawał do zrozumienia, że  Matka Boża z Fatimy uratowała mu życie, ale to jest ta sama Matka do której zwracał się Ojciec Święty w Kalwarii Zebrzydowskiej w 2002 roku w następujących słowach:

„Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!»Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud,
który od wieków pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu.
Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości.
Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy, wypraszaj to, czego dzieci Twoje
najbardziej potrzebują.
Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych. Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę.
Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową.
Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności.
Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu.
Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości.
Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia za owce.
Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego, aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą
do bram Królestwa Twojego Syna.
Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha, abym wypełnił do końca misję, którą mi zlecił Zmartwychwstały.
Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi; Tobie zawierzam losy Kościoła;
Tobie polecam mój naród; Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję: Totus Tuus, Maria!
Totus Tuus. Amen.”

Fragment zaczerpnięte z Listu Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich

„Troje dzieci z Fatimy (Hiacynta, Franciszek i siostra Łucja) mimo ich bardzo młodego wieku, pozostawiło nam świetlany przykład miłości Boga, modlitwy i cierpienia, ofiarowanych w potrzebach Kościoła i świata, zwłaszcza w intencji nawrócenia grzeszników, zachowywania przykazań Dekalogu oraz wybawienia nas od wojny. W świetle tych objawień Kościół rozeznaje znaki czasu…”

„(…)Według przekazu Sługi Bożej, siostry Łucji, Pani Fatimska wskazuje na dwie drogi ocalenia świata. Pierwszą z nich jest powrót do Ewangelii oraz osobiste wejście na drogę nawrócenia i pokuty. Jest to droga, którą zaplanował Bóg zachęcając przez swego Jednorodzonego Syna do modlitwy ekspiacyjnej w intencji nawrócenia grzeszników. W czasach, kiedy Bóg jest znieważany, prawa Boże deptane a świat pogrąża się w ciemności zła, konieczne jest zadośćuczynienie Bogu w Chrystusie, zgodnie ze słowami Matki Bożej wypowiedzianymi do dzieci z Fatimy: „Ofiarujcie się za grzeszników i powtarzajcie wielokrotnie — zwłaszcza gdy będziecie podejmowali jakąś ofiarę — «O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi»” (Objawienie z 13 lipca 1917 roku)”.

Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się ponadto we włączeniu się w odprawianie pierwszych sobót miesiąca. Każdy, kto przez pięć kolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orędzia. Będzie wówczas gotowy przyjąć Serce Maryi za wzór dla swojego życia duchowego w przymierzu dwóch serc: Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.

Kalwaria Zebrzydowska JP kalwaria eu 600  DSCN3444a  DSCN9900a  DSCN9902a  DSCN9907a

Akcja krwiodawstwa w naszej parafii już za nami

krwiodawstwo podziekowanie

Parafialny Festyn Rodzinny

Odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej w parafii w Słotwinie to okazja do rodzinnego świętowania.

5 sierpnia 2018 roku na boisku sportowym LKS „Sokół” odbył się 10. Parafialny Festyn Rodzinny.

Słowo festyn z języka francuskiego znaczy uczta, a z języka łacińskiego - święto, rozrywka, zabawa, uroczystość odbywająca się na wolnym powietrzu często połączona z kiermaszem, konkursami, zabawami. Poprzez festyn chcemy połączyć przeżycia duchowe z dobrą zabawą.

Rodzina to podstawowa komórka społeczna. W dobie braku czasu na wszystko, dziś niestety brakuje go także dla rodziny. Z myślą o integracji rodziny i parafii, bo parafia to wspólnota rodzin: Akcja Katolicka, Rada Parafialna, OSP, LKS Sokół, KGW i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wraz z Ks. Proboszczem zorganizowali już po raz dziesiąty Parafialny Festyn Rodzinny.

Księża rozegrali mecz z paniami, a później Ochotnicza Straż Pożarna w Słotwinie przeprowadziła pokazy ratownictwa medycznego i wozu bojowego oraz występ Koła Gospodyń Wiejskich

Organizatorzy zadbali o najmłodszych: gry, zabawy, konkursy oraz także o gastronomiczną stronę imprezy – skosztować można było domowych ciast, potraw z grilla, lody, soki. Całości dopełniła zabawa taneczna przy muzyce naszego Pana Organisty.

O godz. 21:00 tradycyjna modlitwa i Apel Jasnogórski zakończyły Parafialny Festyn Rodzinny.


Podziękowania dla organizatorów: Akcji Katolickiej, LKS „Sokół”, KGW, KSM, OSP, Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Radnych i Sołtys.

Szczególne podziękowania składam wszystkim, którzy uczestniczyli w licytacjach, konkursach, meczu, pokazach, koncercie, śpiewie. Panią za wspaniałe wypieki, przygotowującym posiłki, obsługującym, tym którzy przekazali upominki i kwoty pieniężne, produkty spożywcze na organizację, ciasto, torty na X Parafialnego Festynu Rodzinnego.

Jak Wszystkim podziękować! Niech Bóg wynagrodzi i błogosławi. Ofiaruję to co najcenniejsze Mszę św. w intencji zaangażowanych, ofiarodawców i uczestników Parafialnego Festynu Rodzinnego, która będzie odprawiona w środę 15 sierpnia o godz. 8.30.

Ks. Mieczysław

FOTORELACJA:

Ogłoszenia - 12.08.2018

Dziś przypada 19 niedziela zwykła. W czasie każdej Eucharystii słyszymy słowa zaproszenia do pełnego uczestnictwa w Uczcie: Bierzcie i jedzcie; Bierzcie i pijcie z tego wszyscy. Posiłek należy do zwyczajnych zadań codzienności. Jednak przyjmując w czasie Eucharystii Ciało i Krew Pańską, otrzymujemy dar absolutnie wyjątkowy: Jezus Chrystus ofiaruje się ludzkości, wydaje się w nasze ręce. Obdarza nas swoim życiem i jest pośród nas obecny.

OGŁOSZENIA:

1. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w poniedziałek, 13 sierpnia sąsiednia archidiecezja krakowska oddaje cześć Najświętszej Maryi Pannie Kalwaryjskiej. W tym dniu w naszym kościele Nabożeństwo Fatimskie. Gromadzimy się o godz. 17.30 przy kapliczce, następnie  różaniec, Msza św. i procesja. Różaniec poprowadzi i Figurę niesie Róża Świętej Rodziny. Proszę zabrać świece.
b) we wtorek, 14 sierpnia – uroczystość św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika, Patrona naszego Kościoła lokalnego. Modlimy się w intencji całej Diecezji oraz polecamy Bogu naszych biskupów, prezbiterów oraz ich duszpasterską posługę
c) w środę, 15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu Msze św. odprawiane będą tak jak w niedzielę. Wdzięczni Maryi za opiekę przynosimy bukiety z ziół i kwiatów. Po każdej Mszy św. zostaną pobłogosławione. Poświęcone wiązanki zaniesiemy do domu, niech umieszczone przy wizerunku Maryi, ciągle przypominają nam o wielkich rzeczach jakie czyni dla nas Pan Bóg. Składka tego dnia przeznaczona jest na budowę Domu Księży Emerytów w Andrychowie.
d) w piątek, 17 sierpnia – wspomnienie św. Jacka, prezbitera. W tym dniu czcimy Boże Miłosierdzie z racji trzeciego piątku miesiąca

2. Za nami X Parafialny Festyn Rodzinny. Pragnę podziękować organizatorom: Akcji Katolickiej, LKS „Sokół”, KGW, KSM, OSP Słotwina.
Szczególne podziękowania składam wszystkim, którzy uczestniczyli w licytacjach,  konkursach, meczu, pokazach w śpiewie. Panią za wspaniałe wypieki, przygotowującym posiłki, obsługującym, tym którzy przekazali upominki i kwoty pieniężne, produkty spożywcze na organizację.
Niech Bóg Wam wynagrodzi i błogosławi! Ofiaruję za Was to co najcenniejsze – Mszę św. w intencji zaangażowanych, ofiarodawców i uczestników Parafialnego Festynu Rodzinnego, która będzie odprawiona 15 sierpnia (środa) o godz.8.30.

3. Pod chórem znajduje się Parafialna Księga Trzeźwości.

4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej oraz do odwiedzenia naszej internetowej strony parafialnej.

5. Nowożeńcom Paulinie Konior i Radosławowi Pawlaczyk życzę błogosławieństwa Bożego w życiu małżeńskim i rodzinnym. Za złożoną ofiarę na kościół składam serdeczne Bóg zapłać!

6. Bóg zapłać za złożoną ofiarę na kościół.

7. Podziękowanie wspólnoty Parafialnej z Juszczyny.

Ogłoszenia - 05.08.2018

Dziś przypada 18 niedziela zwykła. Człowiek potrzebuje do życia pokarmu, odzienia, pracy i mieszkania. Te wszystkie potrzeby dotyczą troski o chleb. W Modlitwie Pańskiej Jezus uczy nas, byśmy prosili Boga o ziemski chleb, ale zwraca uwagę na potrzebę zaspokojenia głodu duchowego: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mt 4, 4b). Dlatego Jezus mówi sam o sobie: Ja jestem chlebem życia (J 6, 35). Kto przychodzi do Jezusa Chrystusa, już nie pragnie ani nie odczuwa głodu, gdyż On sam daje się jako Chleb, który obdarza życiem wiecznym.

OGŁOSZENIA:

1. Po Mszy św. o godz.8.30 zmiana tajemnic różańcowych, katecheza dla dorosłych „Sześć prawd wiary”

2. Dziś nasza PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA  W SŁOTWINIE ZAPRASZA NA AKCJE KRWIODAWSTWA na placu kościelnym. Godziny rejestracji:9.00-13.00.Zabierz ze sobą dowód osobisty. Tą akcją chcemy wesprzeć ministranta Adasia, jego kolegów i koleżanki. Święty Jan Paweł II mówił: „Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej TO DAR ŻYCIA… Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach

3. Z uroczystością  Matki Bożej Anielskiej w kaplicy związany jest Parafialny Festyn Rodzinny. To już X zabawa bezalkoholowa dla całych rodzin, mająca na celu budowania i umacniania rodziny, integracji społeczności parafialnej Słotwiny, Bugaja i Poddzielca. Zapraszam wszystkich parafian i szanownych gości, całe rodziny do wspólnej zabawy i świętowania, dzisiaj na placu kościelnym na boisku sportowym LKS „Sokół” Rozpoczęcie o godz. Z tej okazji  można nabyć przy kaplicy lody.

4. Książka „Parafia NSPJ w Słotwinie" do nabycia w zakrystii, kaplicy.

5. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w poniedziałek, 6 sierpnia – święto Przemienienia Pańskiego. W tym dniu o godzinie 8.00 w bazylice Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie zostanie celebrowana eucharystia na rozpoczęcie pieszej diecezjalnej pielgrzymki na Jasną Górę
b) w środę, 8 sierpnia – wspomnienie św. Dominika, prezbitera
c) w czwartek, 9 sierpnia – święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy
d) w piątek, 10 sierpnia - święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
e) w sobotę, 11 sierpnia – wspomnienie św. Klary, dziewicy. W czasie porannej eucharystii, w sposób szczególny modlić się będziemy w intencji Ojczyzny. Towarzyszyć nam będzie hasło: „Trzeźwość zadaniem na każdy czas”, zaś patronem będzie Bł. Bronisław Markiewicz. W tym dniu o godzinie 13.30 na wałach jasnogórskich będzie sprawowana Eucharystia na zakończenie pieszej pielgrzymki naszej diecezji.

6. Trwa miesiąc sierpień - pod chórem Parafialna Księga Trzeźwości. Podejmujmy postanowienia abstynencji, za najbliższych, którzy mają problem i nadużywają alkoholu.

7. W najbliższą niedzielę (II miesiąca) Panowie z Parafialnej Rady Duszpasterskiej zbierają ofiary na kościół wpisując do księgi Ofiarodawców. Za złożona ofiarę na potrzeby kościoła składam serdeczne Bóg zapłać!

8. Nowożeńcom Sabinie Wieczorek i Tomaszowi Śpiewak życzę błogosławieństwa w życiu małżeńskim i rodzinnym, Za złożoną ofiarę na kościół składam serdeczne Bóg zapłać!

Uroczystość Matki Bożej Anielskiej - odpust Porcjunkuli

DSCN9891W czwartek 2 sierpnia 2018 roku, w kaplicy przeżyliśmy uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Anielskiej. Sumę odpustową o godz. 18.00 sprawował Ks. mgr Sławomir Pietraszko - Neoprezbiter wraz z księżmi rodakami: Ks. mgr Włodzimierzem Caputa i Ks. mgr Krzysztofem Wilk i z ks. Proboszczem. W dzień Porcjunkuli, wierni mogli uzyskać odpust nawiedzając kościół i spełniając zwykłe warunki odpustu. W tym dniu w naszym kościele odbywa się coroczna Wieczysta Adoracja. W adoracji uczestniczyły dzieci, młodzież, dorośli, grupy parafialne i poszczególne rejony.

Ks. Sławomir Pietraszko w „Kronice” napisał:

„W dniu odpustu Porcjunkuli, w której śpiewały Anioły, a św. Franciszek rozpoczął od „cząsteczki” wielkie dzieło odnowy kościoła już po raz dziesiąty zgromadziła nas Matka Boża - Królowa Aniołów.
Pamiętając, że dobre dzieła rodzą się z małych „cząsteczek” naszego życia wyrażamy wdzięczność za wspólną modlitwę i niezwykłe spotkanie księży rodaków przy ołtarzu Chrystusa…”

Jesteś tutaj: Home Aktualności Wydarzenia