VIII Zimowa Parafiada

viii zimowa parafiada 2019 plakat

Ogłoszenia - 20.01.2019

W okresie Bożego Narodzenia uroczyście obchodziliśmy tajemnicę wcielenia Jezusa Chrystusa i Jego objawienie się ludziom. Uwielbienie i radość z powodu daru wspólnoty z Bogiem, rozbrzmiewa także w liturgii pierwszych niedziel okresu zwykłego. Każdy człowiek i wszystkie narody są zaproszeni do tego, by stanowić wielką rodzinę Boga i jako Jego dzieci być dla siebie nawzajem braćmi i siostrami, Niech nas w tym zadaniu wspomaga Boże błogosławieństwo, będące owocem uczestnictwa w Eucharystii.

OGŁOSZENIA:

1. W tym tygodniu przypadają następujące obchody liturgiczne:
a) w poniedziałek, 21 stycznia – wspomnienie Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. W tym dniu obchodzą święto nasze babcie, a we wtorek dziadkowie otaczamy ich modlitwą. Po Mszy św. wieczornej spotkanie z Akcją Katolicką.
b) w czwartek, 24 stycznia – wspomnienie Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła. W tym dniu kończy się Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan.
c) w piątek, 25 stycznia – święto Nawrócenia Św. Pawła, apostoła
d) w sobotę, 26 stycznia – wspomnienie Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa. W tym dniu Kościół katolicki w Polsce obchodzi Dzień Islamu.

2. W sobotę 26 stycznia  planowana jest Parafiada Zimowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych na stoku u PP. Byrdy. Początek o godz. 9.00 przy kościele - kulig, zawody sportowe, poczęstunek dla wszystkich i rozdanie pucharów. Zakończenie ok. godz.13.00. Proszę aby  dzieci były pod opieką dorosłych. W Parafiadę angażują się Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, OSP Słotwina, LKS „Sokół” oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Nad bezpieczeństwem czuwa Ratownictwo Medyczne OSP Słotwina.

3. Dzisiejsza składka jest przeznaczona na cele charytatywne (jałmużna postna).

4. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.

Dzień Seniora

W sobotę 12 stycznia 2019 roku odbył się opłatek Seniorów. O godz. 14.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie odbyła się uroczysta Msza św. w intencji ludzi starszych, samotnych, emerytów i rencistów. Po Mszy św. w Domu Strażaka odbył się opłatek dla tych osób z całej Parafii: Słotwiny i Lipowej Bugaj i Poddzielec.

Spotkanie w OSP w Słotwinie rozpoczęło się Jasełkami przygotowanymi przez uczniów klasy VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie. Następnie nadszedł czas na życzenia, łamanie się opłatkiem, rozmowę, wspólne kolędowanie i poczęstunek .

Audiencja generalna Papieża Franciszek 11 marca 2015 - fragmenty

Poeci modlitwy

„W dzisiejszej katechezie kontynuujemy refleksje o dziadkach, rozważając wartość i znaczenie ich roli w rodzinie (… ) to prawda, że społeczeństwo ma skłonność do odrzucania nas, ale Pan na pewno nie. Pan nas nie odrzuca nigdy. On nas wzywa, byśmy Go naśladowali w każdym okresie naszego życia, i również starość ma w sobie łaskę i misję, prawdziwe powołanie od Pana. Starość jest powołaniem…

«Obchodzimy 50-lecie ślubu, obchodzimy 60-lecie ślubu». Ważne jest pokazywanie tego młodym, którzy szybko się męczą; ważne jest świadectwo wierności osób starszych(…) Ewangelia wychodzi nam naprzeciw z pięknym obrazem, wzruszającym i pokrzepiającym. Jest to obraz Symeona i Anny, o których mówi ewangelia dzieciństwa Jezusa, spisana przez św. Łukasza. Byli z pewnością w podeszłym wieku «starzec» Symeon i «prorokini» Anna, która miała 84 lata. Ta kobieta nie kryła swojego wieku. Ewangelia mówi, że czekali na przyjście Boga codziennie, z wielką wiernością, od wielu lat. Bardzo chcieli doczekać tego dnia, dostrzec jego znaki, wyczuć początek. Być może byli też trochę pogodzeni z tym, że umrą nie doczekawszy tego: to długie oczekiwanie nadal jednak wypełniało całe ich życie, nie mieli zajęć ważniejszych od tego: oczekiwania na Pana i modlitwy. Tak więc kiedy Maryja z Józefem dotarli do świątyni, by wypełnić postanowienia Prawa, Symeon i Anna natychmiast zareagowali, pod natchnieniem Ducha Świętego (por. Łk 2, 27). Ciężar wieku i oczekiwania znikł w jednej chwili. Rozpoznali Dzieciątko i odkryli nową siłę do nowego zadania: dziękowania za ten Znak Boga i dawania o Nim świadectwa. Symeon zaimprowizował piękny hymn radości (por. Łk 2, 29-32) — był w tym momencie poetą — a Anna stała się pierwszą głosicielką Jezusa: «mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem» (Łk 2, 38).

Drodzy dziadkowie, drogie osoby starsze, idźmy w ślady tych nadzwyczajnych starców! Stawajmy się i my po trosze poetami modlitwy: zasmakujmy w szukaniu naszych słów, przyswajajmy sobie te, których nas uczy Słowo Boże. Modlitwa dziadków i osób starszych to wielki dar dla Kościoła! Modlitwa osób starszych i dziadków jest darem dla Kościoła, jest bogactwem! Jest też wielkim zastrzykiem mądrości dla całej społeczności ludzkiej: przede wszystkim dla tej, która jest zbyt zabiegana, zbyt zajęta, zbyt roztargniona. Ktoś musi jednak opiewać, również za nich, opiewać znaki Boga, głosić znaki Boga, modlić się za nich! Spójrzmy na Benedykta XVI, który postanowił spędzić na modlitwie i słuchaniu Boga ostatni okres swojego życia! To jest piękne! Wielki wierzący z ubiegłego wieku, prawosławny, Olivier Clément powiedział: «Cywilizacja, w której ludzie się nie modlą, jest cywilizacją, w której starość nie ma już sensu. I to jest przerażające, potrzebujemy przede wszystkim osób starszych, które się modlą, bo starość po to jest nam dana». Potrzebujemy osób starszych, które się modlą, bo starość jest nam dana właśnie po to. Piękną rzeczą jest modlitwa osób starszych.

Możemy dziękować Panu za otrzymane dobrodziejstwa i wypełnić otchłań niewdzięczności, która Go otacza. Możemy wstawiać się za oczekiwaniami młodych pokoleń i ocalać godność pamięci i poświęceń pokoleń minionych. Możemy przypominać młodym ambitnym, że życie bez miłości jest życiem jałowym. Możemy mówić młodym zastraszonym, że lęk przed przyszłością można przezwyciężyć. Możemy nauczyć młodych zbyt zakochanych w samych sobie, że jest więcej radości w dawaniu niż w przyjmowaniu. Dziadkowie i babcie tworzą stały «chór» wielkiego duchowego sanktuarium, gdzie modlitwa błagalna i pieśń chwały wspierają wspólnotę, która pracuje i walczy na polu życia.

Modlitwa, na koniec, nieustannie oczyszcza serce. Chwalenie i błaganie Boga zapobiegają twardnieniu serca pod wpływem urazu i egoizmu.

FOTORELACJA:

 

Ogłoszenia - 13.01.2019

W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego świętujemy fakt Jezusowego chrztu w wodach Jordanu. Oba wydarzenia są ze sobą związane, gdyż chrzest także był objawieniem Chrystusa: Syn Boży objawił się publicznie i rozpoczął jawną działalność po długim okresie ukrytego życia w Nazarecie. Podczas chrztu udzielanego przez Jana Chrzciciela, Bóg przedstawił Jezusa jako swojego umiłowanego Syna i napełnił Go Duchem Świętym. Również my zostaliśmy ochrzczeni i staliśmy się członkami kościoła Chrystusowego, córkami i synami Boga Ojca, powołanymi do składania świadectwa o Nim we współczesnym świecie. Z wdzięcznością wspomnijmy swój własny chrzest i uwielbijmy naszego Pana.

OGŁOSZENIA:

1. Od poniedziałku rozpoczyna się okres zwykły roku liturgicznego. W tym czasie wspominamy misterium Chrystusa w całej pełni.

2. W poniedziałek, 14 stycznia, obchodzimy Dzień migranta i uchodźcy.

3. Od piątku, 18 stycznia, w całym Kościele rozpoczynamy tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym dniu oddajmy cześć Bożemu Miłosierdziu z racji trzeciego piątku miesiąca - nabożeństwo o godz. 17.30.

4. W tym tygodniu przypadają następujące obchody liturgiczne.
a) w czwartek, 17 stycznia – wspomnienie Św. Antoniego, opata. W tym dniu Kościół katolicki w Polsce obchodzi Dzień Judaizmu.
b) w sobotę, 19 stycznia – wspomnienie Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

5. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie z rodzicami młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania

6. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne. W przyszła niedzielę, 20 stycznia, składka przeznaczona jest na cele charytatywne (jałmużna postna).

7. Tradycyjnie Panowie z Rady Parafialnej zbierają ofiary na nasz kościół wpisując do Księgi Ofiarodawców. Dziękuję za modlitwy, cierpienia ofiarowane w intencji naszej parafii oraz za złożoną  ofiarę pieniężną na kościół do Księgi Ofiarodawców bądź na konto parafialne.

8. Wizyta duszpasterska (kolęda) w naszej Parafii dobiega końca. Był to czas wspólnej modlitwy, rozmowy o problemach nie tylko konkretnej rodziny, ale także o sprawach naszej Parafii, kościoła. Serdecznie dziękuję za waszą obecność na kolędzie, za życzliwość i dobroć, za podjęty trud przygotowania posiłków oraz za ofiary złożone, które jak co roku w kreślonym przez Ks. Biskupa wymiarze zostaną przeznaczone na potrzeby diecezjalne, ogólno-kościelne, na misję oraz na nasz kościół, teraz w sposób szczególny na witraże. Bóg zapłać!

9. 6 stycznia 2019 r. w uroczystość Objawienia Pańskiego w naszej parafii odbył się już XIII Festiwal Kolęd i Pastorałek. Prowadzącymi byli Sylwia Tlałka i Adam Wrona. W tym roku wzięło w nim udział 19 uczestników. Podczas tegorocznego festiwalu towarzyszyła nam postać błogosławionej Anieli Salawy, której witraż niedawno został zamontowany w naszym kościele oraz list do dzieci św. Jana Pawła II. Wszystkim występom przysłuchiwało się jury, w którego skład wchodziły: Pani Maria Binda-Sapeta, Pani Maria Wandzel oraz Pani Sabina Widomska. Festiwal Kolęd i Pastorałek rozpoczęły przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie. Następnie mieliśmy okazję wysłuchać śpiewu dzieci z Kapeli Góralskiej „Mały Ondraszek” ze Szczyrku. Po zakończeniu konkursu gościliśmy kolędników z Pierśćca, którzy przyjechali do nas z naszym rodakiem księdzem Krzysztofem Wilkiem. Kolejną z grup kolędniczych była jak co roku rodzina Wronów i Traczów, następnie słuchaliśmy występu Koła Gospodyń Wiejskich ze Słotwiny oraz „Kolędników od kaplicy”.

10. W sobotę odbył się opłatek dla Seniorów. Na ręce Prezesa Jana Byrdego składam podziękowanie Akcji Katolickiej za pomoc w  przygotowaniu opłatka dla Seniorów naszej Parafii. Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu za przygotowanie Jasełek, przede wszystkim uczniom kl. VIII i przygotowującej Pani Elżbiecie Dawid i Pani Sabinie Pawlus podziękowanie na  ręce Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pani Danuty Knapek. Radnej i Sołtys Pani Marii Binda-Sapeta, Prezesowi OSP Panu Janowi Binda, Prezes KGW Pani Zofii Semik, Pani Annie Paciorek, Przewodniczącemu Spółki Wodociągowej Panu Zdzisławowi Setli, Panu Tadeuszowi Sowa, Panu Organiście Mieczysławowi Stec za śpiew i grę na akordeonie, prowadzącym blog „Lipowa i okolice” oraz wszystkim, którzy przyczynili się, aby ta uroczystość mogła odbyć się jak co roku i wszystkim uczestniczącym.

11. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i odwiedzenia naszej internetowej strony parafialnej.

12. W sobotę 26 stycznia 2019 roku planujemy Parafiadę zimową na stoku PP. Byrdy. Początek godz. 9.00 przy kościele.

Festiwal Kolęd i Pastorałek

6 stycznia w dzień Trzech Króli w naszej parafii odbył się już XIII Festiwal Kolęd i Pastorałek. W tym roku wzięło w nim udział 19 uczestników. Podzieleni zostali na następujące kategorie: soliści młodsi, czyli dzieci od przedszkola do drugiej klasy, soliści starsi, czyli dzieci klasy trzeciej, czwartej oraz piątej, duety i tria oraz grupy kolędnicze. Podczas tegorocznego festiwalu towarzyszyła nam postać błogosławionej Anieli Salawy, której witraż niedawno został zamontowany w naszym kościele oraz list do dzieci św. Jana Pawła II. Wszystkim występom przysłuchiwało się jury, w którego skład wchodziły: Pani Maria Binda-Sapeta, Pani Maria Wandzel oraz Pani Sabina Widomska. Festiwal Kolęd i Pastorałek rozpoczęły przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie. Następnie mieliśmy okazję wysłuchać śpiewu dzieci z Kapeli Góralskiej „Mały Ondraszek” ze Szczyrku. Po zakończeniu konkursu gościliśmy kolędników z Pierśćca, którzy przyjechali do nas z naszym rodakiem księdzem Krzysztofem Wilkiem. Kolejną z grup kolędniczych była jak co roku rodzina Wronów i Traczów, następnie słuchaliśmy występu Koła Gospodyń Wiejskich ze Słotwiny oraz „Kolędników od kaplicy”. Dla wszystkich uczestników przygotowane były upominki.

Wyniki konkursu:

Soliści młodsi:
I. Magdalena Socha
II. Marysia Matuszek
III. Paulina Matuszek ex aequo Iga Jakubiec

Soliści starsi:
I. Filip Śliwa ex aequo Julia Ćwikła
II. Oliwier Semik ex aequo Julia Kowalska

Duety i tria:
Wyróżnienie specjalne: Martyna Sadlik i Agnieszka Mrowiec
I. Zosia i Kacper Bojdys ex aequo  Małgosia i Karol Pietraszko
II. Julia i Zuzanna Wolny
III. Nadia Konior, Zuzanna Wieczorek i Patrycja Waluś

FOTORELACJA:

Koncert Chóru "Ave Maria"

W uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2019 roku gościliśmy w naszej Parafii Chór „Ave Maria”. Chór powstał w styczniu 2000r. przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Bestwinie. Ideą powstania były obchody 900-lecia istnienia bestwińskiej parafii. Dyrygentem jest doświadczony chórmistrz Pan mgr Marian Lubicki. Chór występuje głównie podczas uroczystości kościelnych, patriotycznych i okolicznościowych w kraju i zagranicą. Dziękujemy za ubogacenie swoim śpiewem Liturgii Eucharystycznej i za uroczysty koncert po Mszy Świętej.

Chór wykonał między innymi.: Gdy się Chrystus rodzi , Zaśnij Dziecino, Dzisiaj w Betlejem, Dziecino słodka, Gdy śliczna Panna, Oj maluśki, maluśki, Tryumfy Króla Niebieskiego, Mędrcy świata, Bóg się rodzi, Cicho na Ziemi oraz dla uczczenia 100-lecia odzyskania Niepodległości: Białe róże, O mój rozmarynie, Piechota, Marsz pierwszej brygady.

Ogłoszenia - 06.01.2019

Mędrcy ze Wschodu przybywają jako reprezentanci ludów pogańskich, aby złożyć pokłon Jezusowi – Królowi królów. Pismo święte zwraca uwagę, że przez chrzest wszyscy otrzymaliśmy godność królewską: Jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym (1 P 2, 9). Mając świadomość naszej tożsamości dzieci Bożych, przyłączamy się do wędrówki trzech mędrców zdążających do Betlejem, by oddać cześć narodzonemu Synowi Bożemu.

OGŁOSZENIA:

1. Po Mszy świętej o godz. 8.30 zmiana tajemnic różańcowych, katecheza dla dorosłych. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele misyjne.
O godz. 15.00 w naszym kościele festiwal kolęd i pastorałek. Zapraszam całą Wspólnotę; dorosłych, młodzież, dzieci, całe rodziny  do wzięcia udziału, śpiewania kolęd, wsłuchiwania się i rozważania tajemnicy Narodzenia naszego Zbawiciela. Osoby uczestniczące w festiwalu zgromadzą się w salce katechetycznej o godz. 14.30 i potwierdzą swoją obecność.

2. Gościmy w naszej Parafii Chór „Ave Maria”. Chór powstał w styczniu 2000r. przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Bestwinie. Ideą powstania były obchody 900-lecia istnienia bestwińskiej parafii. Dyrygentem jest doświadczony chórmistrz Pan mgr Marian Lubicki. Chór występuje głównie podczas uroczystości kościelnych, patriotycznych i okolicznościowych w kraju i zagranicą. Dziękujemy za ubogacenie swoim śpiewem Liturgii Eucharystycznej i za uroczysty koncert po Mszy Świętej.

3. W sobotę, 12 stycznia, o godz. 14.00 Msza św. dla osób samotnych, starszych, emerytów i rencistów, a po Mszy św. opłatek w Domu Strażaka.

4. W przyszłą niedzielę, 13 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne.

5. Ofiara ze świec CARITAS tradycyjnie zostaje przeznaczona  na dofinansowanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Słotwinie oraz dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego młodzieży.

6. W najbliższą niedzielę Panowie z Parafialnej Rady Duszpasterskiej będą zbierać ofiary na potrzeby naszego kościoła. Za złożoną ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać!

Nowy witraż

Cieszymy się nowym witrażem. Jest poświęcony dzieciom. Symbolizuje on otwarty „List do dzieci” - Jana Pawła II, napisany w Roku Rodziny. Watykan, 13 grudnia 1994 r.
Patronem jest błogosławiona Aniela Salawa.

Pierwsza kwatera okna zawiera podobiznę bł. Anieli Salawa z podpisem bł. Aniela Salawa.

Bł. Aniela Salawa 1881-1922 Wrażliwość na Ducha Świętego. Beatyfikacja 13 sierpnia 1991 roku w Krakowie. Wspomnienie liturgiczne 9 września.

„Aniela Salawa urodziła się 9 września 1881 roku w ubogiej wielodzietnej rodzinie. Była najmłodsza z dziesięciorga dzieci Bartłomieja i Ewy Salawów we wsi Siepraw koło Myślenic. Rodzina Anieli była głęboko religijna. Znana była w jej domu praktyka wspólnej modlitwy rodzinnej oraz głośnego czytania książek i czasopism religijnych. Ukończyła zaledwie dwie klasy szkoły elementarnej, gdyż musiał pomagać w gospodarstwie rolnym. Jesienią 1887 udała się do Krakowa, gdzie podjęła pracę jako służąca , złożyła ślub do zgodnej czystości, poświęcała się bliźnim, niosła pomoc służącym, przystąpiła do Stowarzyszenia Sług Katolickich Św. Zyty i trzeciego zakonu św. Franciszka. W czasie I wojny Światowej, pomimo pogarszającego się stanu zdrowia (choroba płuc i żołądka) pomagała w krakowskich szpitalach rannym żołnierzom, a także jeńcom wojennym. Ostatnie pięć lat życia spędziła w nędzy, z pogodą ducha dźwigając krzyż choroby. Zmarła samotnie 1922 roku (Por. Nasi święci, Redakcja Wojciech Zagrodzki CSsR, Homo Dei, 2009)

Z homilii Jana Pawła II podczas uroczystości beatyfikacji:witraz 001

„Ta córka ludu polskiego(…) znaczną część swego życia związała z Krakowem. To miasto było środowiskiem jej pracy, jej cierpienia, jej dojrzewania do świętości.(…) Okazywała niezwykłą wrażliwość na działanie Ducha Świętego. Świadczą o tym zapiski, jakie po niej pozostały,(…)„Nie zasmucajcie Ducha Świętego! „. Powtarzamy te słowa z Jadwigą, królową Polski, „matką narodów”. I powtarzamy je z Anielą Salawą, błogosławioną. Niech się zjednoczą w naszej świadomości te dwie kobiece postaci: królowa i służąca!. Czyż całe dzieje świętości chrześcijańskiej, duchowości budowanej na ewangelicznym wzorze, nie wyrażają się w tym prostym zdaniu: „Służyć Bogu - to znaczy królować!. Tę samą prawdę wyraża życie królowej i życie prostej służącej”

Stąd też na witrażu mamy słowa, które wypowiedział Jan Paweł II w czasie jej beatyfikacji: Służyć Bogu - to znaczy królować! Bł. Aniela była służącą wykonywała proste posługi stąd na tacy dzban z wodą, owoce, poniżej miotła. Złożyła ślub czystości stąd kwiat-lilia symbol czystości zwieńczenie małego okna u góry.

W drugiej kwaterze okna mamy napis: Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego (Ef 4.30). Błogosławiona Aniela Salawa była wrażliwa na działanie Ducha Świętego, na Jego dary i realizowała na co dzień owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, uprzejmość, cichość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość. czystość.

Jakże się to ściśle wiąże z ogólnopolskim programem duszpasterskim na rok 2019 „W mocy Bożego Ducha”, i z tegorocznymi Roratami, kiedy w Kościele mówiliśmy o Trzeciej Osobie Boskiej o Duchu Świętym.

Papież zwrócił się do dzieci cytując słowa psalmu: Chwalcie Imię Pana! (PS.113). Te słowa Psalmy były treścią rozważań Papieża „Liście do dzieci”. Chwalić to znaczy iść w życiu za głosem swego powołania, stąd też na witrażu znalazły się te słowa. Papież pisał w tym Liście:

„Jak ważne jest dziecko w oczach Pana Jezusa! Można by wręcz powiedzieć, że Ewangelia jest głęboko przeniknięta prawdą o dziecku. Można by ją nawet w całości odczytywać jako „Ewangelię dziecka”. Dlatego też w witrażu Księga z napisem: „Ewangelia dziecka” i to co jest ważne w życiu dziecka: I Komunia - Eucharystia, świeca, wianek u góry

Fragmenty Listu Świętego Jana Pawła II do dzieci:

„Pozwólcie, drodzy chłopcy i dziewczęta, że na zakończenie tego Listu przypomnę słowa Psalmu, które mnie zawsze wzruszały: Laudate pueri Dominum! Chwalcie, o dziatki, chwalcie imię Pana. Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki! (…)Chwalcie imię Pana!

„A ponieważ człowiek winien chwalić Boga przede wszystkim własnym życiem, nie zapominajcie o tym, co dwunastoletni Jezus powiedział swojej Matce i Józefowi w Świątyni jerozolimskiej: „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2,49). Człowiek chwali Boga przez to, że idzie w życiu za głosem swego powołania. Pan Bóg powołuje każdego człowieka, a Jego głos daje o sobie znać już w duszy dziecka: powołuje do życia w małżeństwie czy też do kapłaństwa; powołuje do życia zakonnego, a może do pracy na misjach... Kto wie? Módlcie się, drodzy chłopcy i dziewczęta, abyście rozpoznali, jakie jest wasze powołanie, i abyście mogli później iść wielkodusznie za jego głosem.(…)(…)Bóg was miłuje, drogie dzieci! I to właśnie pragnę wam powiedzieć na zakończenie Roku Rodziny i na te Święta Bożego Narodzenia, które w sposób szczególny są waszymi świętami.”

Podnieś rączkę Boże Dziecię i błogosław swoim małym przyjaciołom, błogosław wszystkim dzieciom w na całej ziemi! Jan Paweł II.

Kolędowanie w Słotwinie

W święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 30 grudnia 2018 roku kolędował w naszym kościele Zespół Regionalny „Lipowianie”. Zespół tworzy grupa osób: dzieci, młodzieży, dorosłych rozmiłowanych w tańcu, śpiewie, muzyce i tradycjach Żywiecczyzny. W swojej karierze artystycznej zespół zaprezentował się na wielu koncertach i konkursach tanecznych na terenie polski oraz poza jej granicami. Ma na swoim koncie liczne nagrody zdobyte zarówno w festiwalach ogólnopolskich jak i międzynarodowych.

Dziękujemy za ubogacenie Liturgii Mszy świętej swoim śpiewem i muzyką oraz za koncert i wykonanie oryginalnych, regionalnych pastorałek Żywiecczyzny. Ks. Proboszcz.

FOTORELACJA:

Ogłoszenia - 30.12.2018

Dziś przypada święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Mamy naszą, polską tradycję świętowania Narodzenia Pańskiego w gronie swoich bliskich. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że współczesna rodzina często musi stawić czoła potężnym zagrożeniom. Dobrze zatem, abyśmy raz jeszcze spojrzeli na wspólnotę Jezusa, Maryi i Józefa, która też przeżywała trudne sytuacje. Święta Rodzina z Nazaretu niech będzie dla nas przykładem pokonywania przeciwności losu siłą wiary i zaufania Bogu.

OGŁOSZENIA:

1. Celebrację Mszy św. o godz. 10.30 w naszym kościele ubogacił Zespół Regionalny „Lipowianie”, który działa od 1999 roku. Zrzesza trzy pokolenia dzieci, młodzież, a także dorosłych ucząc tańca, śpiewu i tradycji Beskidu Żywieckiego. Zespół nagrał swoją płytę z Kolędami i Pastorałkami „Stało się weseli”. Po Mszy św. koncert. Zapraszam.

2. Trwaj odwiedziny duszpasterskie.

3. W poniedziałek przypada ostatni dzień starego roku. Zapraszam wiernych na uroczyste nieszpory i nabożeństwo przebłagalne o godz. 15.00, o godz. 15.30 Msza św. Odpust zupełny zyskuje każdy, kto spełni zwykłe jego warunki i w tym dniu odmówi pobożnie i publicznie hymn Ciebie Boga wysławiamy.

4. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) we wtorek, 1 stycznia - uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, która kończy czas oktawy Narodzenia Pańskiego. Jest to także Dzień Modlitwy o pokój na świecie. Msze Święte tak jak w niedzielę.
b) w środę, 2 stycznia - wspomnienie Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.
5. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
a) pierwszy czwartek – o  godz. 19.30 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania, godz. 20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu- wieczór kolęd, 20.30 Msza święta.
b) pierwszy piątek – odwiedziny chorych od godz. 14.00. Chorych proszę do środy zgłosić w zakrystii. Od godz. 16.30 spowiedź. Nabożeństwo pierwszopiątkowe o godz. 17.30
c) pierwsza sobota – o godz. 6.30 godzinki do NMP, dziesiątka różańca o trzeźwość w naszych rodzinach

6. W przyszłą niedzielę, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. W całym Kościele jest to Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. W tym dniu przypada 5. rocznica święceń biskupich oraz ingresu do katedry św. Mikołaja w Bielsku-Białej Księdza Biskupa Romana Pindla. Modlimy się w intencjach naszego Pasterza oraz całej diecezji. O godz. 10.30 będziemy gościć chór Ave Maria z Bestwiny. Składka tego dnia przeznaczona jest na cele misyjne.  
O godz. 15.00 w naszym kościele przegląd (festiwal) kolęd i pastorałek. Zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych oraz całe rodziny do wzięcia udziału i wspólnego kolędowania. Zapisy w zakrystii do 2 stycznia.

7. W sobotę 12 stycznia o godz. 14.00 Msza św. dla osób samotnych, starszych, emerytów i rencistów, a po Mszy św. opłatek w Domu Strażaka.

Jesteś tutaj: Home Aktualności Wydarzenia