Boże Ciało

Zgodnie z tradycją w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej uczestniczymy w procesji do czterech ołtarzy. Przystrajamy drogę, którą kapłan niesie monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Jedni go poprzedzają , inni idą za nim.

W procesji Bożego Ciała kapłan niesie monstrancję. Użycza siebie samego Temu, od którego wszystko otrzymuje. W ten sposób odsyła nas do ostatniej wieczerzy. Wtedy to właśnie został ustanowiony sakrament kapłaństwa. Jak można byłoby sprawować Eucharystię bez kapłana?

Trasa procesji Bożego Ciała w naszej parafii to trasa jaką pokonał ks. Sławomir - neoprezbiter z domu rodzinnego do kościoła. Nasze uczestnictwo w procesji to nie tylko świadectwo wiary w obecność Jezusa w Eucharystii, ale także podziękowanie za dar powołania kapłańskiego.

FOTORELACJA:

Ogłoszenia - 03.06.2018

Chrystus Pan obecny w znakach świętej liturgii gromadzi nas na sprawowanie Ofiary eucharystycznej.

OGŁOSZENIA:

1. Zmiana tajemnic różańcowych, katecheza dla dorosłych po Mszy o godz. 8.30.

2. Trwa oktawa Bożego Ciała. Zachęcam do udziału w procesjach eucharystycznych po Mszy świętej wieczornej, a w niedziele po Mszy o 10.30. W czwartek na zakończenie oktawy, przynosimy do błogosławieństwa wianki z kwiatów i ziół leczniczych. Będziemy prosić, aby Bóg swoją opieką otaczał pola, łąki, lasy, strzegł je przed zatruciem i zniszczeniem oraz pozwolił im wydać obfite owoce dla naszego dobra. W oktawie Bożego Ciała i w czasie procesji zostawiamy czerwone kostki na parkingu dla uczestników procesji (wzdłuż muru). W niedzielę, w czasie sumy odpustowej parking będzie zamknięty. Wjazd tylko dla księży, bardzo proszę o zrozumienie.

3. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) we wtorek, 5 czerwca – wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
b) w piątek, 8 czerwca – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Za publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
c) w sobotę, 9 czerwca – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP

4. Uroczystość odpustowa w niedzielę, 10 czerwca. Sumę o godz. 11.30 odprawi i kazanie wygłosi Wikariusz Generalny ks. Marek Studenski, a o godz. 15.00 – uroczyste nieszpory, nabożeństwo czerwcowe. Kwesta Strażaków.
Zapraszam Poczty Sztandarowe, Strażaków, Koło Gospodyń Wiejskich w strojach regionalnych, dzieci sypiące kwiaty, chłopców z dzwoneczkami, niosących obrazy, świece, baldachim, feletrony, oraz wszystkich wiernych.

5. Podziękowanie dla Ks. Sławomira Pietraszko za podarowaną stułę rocznikową bł. Ks. Michała Sopoćki, pięciu ornatów dla naszej parafii oraz ofiarę pieniężną na witraże.

6. Pragnę serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i uświetnienie Uroczystości Bożego Ciała. Pocztom Sztandarowym, Strażakom za zapewnienie bezpieczeństwa podziękowanie składam na ręce Pana Prezesa i Naczelnika Straży. Kołu Gospodyń Wiejskich, Pani Marii Binda-Sapeta za przygotowanie dzieci do sypania kwiatków i przyszłych kandydatów na ministranta, Panu Organiście, Panu Kościelnemu, Lektorom i Ministrantom, Młodzieży, Paniom gotowym do niesienia świec, obrazów, feletronów, Panom niosącym baldachim, dzieciom sypiącym kwiaty, przygotowującym ołtarze, dekorację domów i posesji, podarowane kwiaty do kościoła całej Wspólnocie za liczny udział. Niech Chrystus obdarza Was Swoim błogosławieństwem.

7. W najbliższą niedzielę tradycyjnie Panowie z Parafialnej Rady zbierają ofiary na nasz kościół wpisując do księgi Ofiarodawców. Za złożoną ofiarę - serdeczne Bóg zapłać!

Prymicje ks. Sławomira Pietraszko

„Prezbiterzy bowiem przez święcenia i misję, otrzymywaną od biskupów, zostają wyniesieni do służenia Chrystusowi Nauczycielowi, Kapłanowi i Królowi, uczestnicząc w Jego posłudze, dzięki której Kościół, tutaj na ziemi, nieustannie rośnie jako Lud Boży, Ciało Chrystusa i Świątynia Ducha Świętego.”
/Dekret o posłudze i życiu kapłanów "PRESBYTERORUM ORDINIS"/

26 maja w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej miały miejsce święcenia prezbiteratu, których diakonom naszej diecezji udzielił bp Roman Pindel. Na tą niezwykłą uroczystość udała się dosyć liczna grupa parafian na czele z Księdzem Proboszczem, ponieważ wśród wyświęcanych znalazł się pochodzący z naszej parafii Ks. Sławomir Pietraszko.

„Modlitwa, chorzy i wyzwalanie od zła to trzy obszary waszego posługiwania, jakie wam dzisiaj kładę na serce” - takie zadania wyznaczył w homilii Biskup neoprezbiterom, posługując się fragmentem listu św. Jakuba Apostoła.

Wśród rozmaitych rzeczy, jakie będą czekały nowych kapłanów Biskup wskazał najważniejsze rysy, jakie kapłaństwo Chrystusowe we współczesnym świecie posiada: „Ukazujcie zawsze, jako katecheci dzieci i młodzieży, radość życia według Ewangelii, moc Ewangelii. Głoście Chrystusa, który daje moc do zerwania z grzechem i zawsze przebacza. Zgorszeniu, pokusie i złu przeciwstawiajcie miłosierne oblicze Boga. Dla młodych, dorosłych i zbliżających się do kresu życia szukajcie dróg nawrócenia i zawrócenia z błędnej drogi. Chętnie odpuszczajcie grzechy, przyjmując Jezusowe słowa o radości Ojca z każdego grzesznika, który się nawrócił”.

Następnego dnia w Słotwinie odbyły się Prymicje, czyli pierwsza Msza pod przewodnictwem neoprezbitera. Po błogosławieństwie rodziców, rodzeństwa i chrzestnych z domu rodzinnego wyruszyła procesja, symbolizująca fakt, że każdy kapłan jest „wzięty z ludzi”. Ksiądz neoprezbiter podążał do kościoła wzdłuż cudownie udekorowanej drogi (wszystko staraniem mieszkańców) prowadzony przez dzieci Pierwszokomunijne, niosące tradycyjny wieniec z gałązek dębu.

W drzwiach przywitał go Ksiądz Proboszcz, a po krótkiej modlitwie w kościele, z którego do kapłańskiego posługiwania powołał go Bóg, ks. Sławomir rozpoczął pierwszą w swoim życiu Eucharystię. W koncelebrze nie zabrakło Księży Rodaków oraz zaprzyjaźnionych kapłanów, którzy w tym dniu sprawowali Mszę Świętą z neoprezbiterem.

Ks. Krzysztof Wilk - prymicyjny kaznodzieja - skierował do neoprezbitera ważne przesłanie, aby nie odgrywać w życiu Chrystusa, ale nim być w stu procentach: „Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, byśmy byli prawdziwi, w tym co jest najważniejsze, w naszym odniesieniu do Boga. Byśmy niczego nie udawali. Bo to nie jest tak, że można zagrać Jezusa przez 3 godziny, albo nawet być w kościele 3 godziny: a potem - bach ! - na czarny marsz, a potem -bach ! - okraść albo zwyzywać sąsiada, a potem - bach ! - zakupy w niedzielę. Bo to nie jest tak, że przy ołtarzu mam być drugim Chrystusem, a potem - bach ! - sutanna na kołek, a potem - bach ! - brewiarz i różaniec w kąt, a potem - bach ! - przykazaniami niech się martwią inni. (...) Tak się nie da.”

Na zakończenie wręczył ks. Sławomirowi trzy szczególne prezenty. Pierwszym był mały fragment golgoty, przywieziony z Ziemi Świętej, by pamiętał o krzyżu Chrystusa. Drugim był właśnie krzyż, na którym zostały wypisane daty prymicji w Słotwińskim kościele po to, aby został on w przyszłości przekazany na ręce kolejnego kapłana, którego z naszej parafii Pan powoła. Trzeci prezent stanowił tekst wygłoszonego kazania.

Na zakończenie Eucharystii, po odśpiewaniu tradycyjnej pieśni dziękczynnej z terenów Śląska Cieszyńskiego i „Te Deum”, Ksiądz Neoprezbiter skierował do zebranych słowa wdzięczności. Mamie wręczył tradycyjne Manutergium, czyli puryfikaterz, którym po naszczeniu Świętym Krzyżmem kapłan otarł ręce.

Ksiądz Proboszcz otrzymał stułę rocznika bł. ks. Michała Sopoćki, w szczególny sposób symbolizującą kapłaństwo ks. Sławomira, które zrodziło się dzięki trosce duszpasterskiej ks. Mieczysława.

Eucharystię zakończyło uroczyste Apostolskie Błogosławieństwo, po którym neoprezbiter udzielił każdemu z obecnych indywidualnego błogosławieństwa prymicyjnego.

FOTORELACJA:

Majówka z naszym neoprezbiterem

Co roku 26 maja przychodzimy do świątyni, by przez wstawiennictwo Maryi pomodlić się w intencji naszych mam. Nie inaczej było tym razem, choć wieczorne nabożeństwo nabrało szczególnego wymiaru. Razem z ks. Sławomirem, który przed południem z rąk biskupa przyjął święcenia kapłańskie, dziękowaliśmy za dar powołań: do życia kapłańskiego, małżeńskiego, a także rodzicielskiego.

W modlitwie dziękczynnej wzięły udział przedszkolaki z rodzicami, dzieci pierwszokomunijne, młodzież, panie z Koła Gospodyń Wiejskich i wielu parafian. Modliliśmy się o odwagę pójścia za Chrystusem, powierzenia naszego życia na służbę Bogu i bliźniemu na wzór tak wielu świętych: św. Augustyna, który miał odwagę porzucenia wszystkiego dla Chrystusa i dla dobra ludzi, św. Joanny Beretty Molli, która miała odwagę heroicznej miłości matczynej, niczym nieprzezwyciężonej, a także odwagę dochowania wierności zobowiązaniom podjętym w dniu zawarcia sakramentu małżeństwa, św. Jana Marii Vianney’a, który miał odwagę ukochać kapłaństwo i wielu innych.

Rozważania modlitewne ubogacone śpiewem były też swoistym czuwaniem przed niedzielą prymicyjną ks. Sławomira – wielkim świętem naszej wspólnoty parafialnej. Po nabożeństwie wszyscy zebraliśmy się na słodkim poczęstunku na plebanii.

FOTORELACJA:

Ogłoszenia - 27.05.2018

Dziś uroczystość Najświętszej Trójcy. Wierzymy, że Bóg Ojciec posłał na świat swego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał i zesłał Ducha Świętego, napełniającego swą mocą cały Kościół.

OGŁOSZENIA:

W naszej Parafii przeżywamy uroczystość prymicyjną ks. Sławomira Pietraszko
Ks. Neoprezbiter prosi, aby zamiast kwiatów złożyć ofiarę na Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych Notre Dame. To placówka całodobowa przeznaczona dla chłopców z niepełnosprawnością umiarkowaną. Ofiary będą zbierać ministranci przed kościołem.

1. Przed nami ostatnie nabożeństwa majowe: od poniedziałku do środy o godz. 17.30. W środę Msza św. o godz. 17.30 a później nabożeństwo majowe, ze względu na Bierzmowanie w Radziechowach.

2. W czwartek, 31 maja przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Poprzez udział w procesji składamy publiczne świadectwo wiary  i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu.
Msze św. o godz. 8.30 – po Mszy św. procesja, następna Msza św. zaraz po procesji ok. godz. 11.00. Trasa procesji będzie przebiegać: kościół – Poddzielec - skrzyżowanie dróg na Bugaju.
Proszę o przygotowanie ołtarzy:
Ołtarz I – przy kaplicy przygotowują mieszkańcy Dolna Słotwina  
Ołtarz II – przy drodze prowadzącej na Przysłop mieszkańcy Słotwina nad kościołem
Ołtarz III – przy kapliczce na posesji PP. Adama i Marii Konior przygotowują mieszkańcy Poddzielca
Ołtarz IV – przy drodze prowadzącej na Bugaj przygotowują mieszkańcy Bugaja
Zwracam się do wszystkich parafian, aby uczcili Pana Jezusa w tym dniu Bożego Ciała jak najliczniejszą obecnością. proszę o uświetnienie tej uroczystości. Strażacy, Panie z Koła Gospodyń w strojach regionalnych, organizacje społeczne ze swoimi Pocztami Sztandarowymi. Dzieci Komunijne i z kl. III w strojach liturgicznych, wszyscy  lektorzy i  ministranci, dzieci sypiące kwiaty do I klasy włącznie oraz małych chłopców z dzwoneczkami, dzieci niosące poduszki. O pilnowanie porządku i zapewnienie bezpieczeństwa w czasie procesji proszę Strażaków. W tym dniu udekorujmy nasze okna symbolami eucharystycznymi nie tylko na trasie procesji, ale również w całej Parafii.
Próba sypania kwiatków w poniedziałek i środę o godz. 17.00. Proszę o pomoc Panią Marię Binda-Sapeta.
Zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwach eucharystycznych z procesją w oktawie Bożego Ciała po Mszy św. wieczornej. W niedzielę procesja po Mszy św. o godz. 10.30

3. W piątek, 1 czerwca – wspomnienie Św. Justyna, męczennika. W tym dniu modlimy się za wszystkie dzieci z racji przypadającego ich święta. Jest to zarazem pierwszy piątek miesiąca odwiedziny chorych od godz. 14.00, chorych proszę wcześniej zgłosić w zakrystii, spowiedź od godz. 16.30. Tego dnia rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe połączone są z Mszą św. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa i kształtowania swego serca na wzór Najświętszego Serca Jezusowego.

4. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 6.30 godzinki do NMP, dziesiątka różańca o trzeźwość w naszych rodzinach.

W przygotowaniu do święceń

I. Co nas czeka?

Św. Piotr w swoim liście pisze: „Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.” (1 P 5,1-4).

Te podstawy biblijne dają nam poznać, czym w dużym skrócie jest sakrament kapłaństwa, gdzie poprzez powołanie konkretnych ludzi Bóg sam wybiera sobie pasterzy Bożej Owczarni. W ten sposób spełniają się w mistyczny i jednoczący Kościół sposób słowa z Listu do Hebrajczyków: „każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga” (Hbr 5, 1).

Najważniejsze zadania kapłana wymienia prorok Izajasz: „Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski u Pana, i dzień pomsty dla naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby dać im wieniec, zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu. Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, mienić was będą sługami Boga naszego. Tak mówi Pan: «Oddam im nagrodę z całą wiernością i zawrę z nimi wieczyste przymierze. Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, którzy ich zobaczą, uznają, że oni są szczepem, który Pan pobłogosławił».” (Iz 61, 1-3a., 6a., 8b-9).

 

II. Jak wyglądają przygotowania?

Sakrament kapłaństwa to wielkie święto całej wspólnoty parafialnej. O ile sakramenty ślubu czy bierzmowania z zasady dotyczą jedynie jednej, konkretnej rodziny czy najbliższych, o tyle każdy nowy kapłan najwięcej zawdzięcza wspólnocie, która go wydała, ukształtowała i w pewnym sensie w całości stanowi jego rodzinę.

Od momentu przyjęcia święceń diakonatu przyszli księża cały rok spędzili w wyznaczonej przez Biskupa parafii (w przypadku dk. Sławomira była to parafia św. Marcina w Ochabach), gdzie pełnili posługę duszpasterską głosząc Słowo Boże, rozdzielając Eucharystię, przewodnicząc nabożeństwom, prowadząc grupy parafialne czy ucząc religii w szkołach.

20 maja diakoni rozpoczynają tygodniowe rekolekcje w Zembrzycach, w czasie których w zupełnym zamknięciu i milczeniu, oddzieleni od świata będą wsłuchiwać się w Słowo Boże i rozważać poszczególne elementy sakramentu święceń.

W tym samym czasie parafianie winni podjąć modlitewny trud, wspierając w ten sposób kandydatów w ich przygotowaniach. Również Pierwsza Msza Święta, sprawowana przez Neoprezbitera stanowi dla wiernych szczególny dzień dziękczynienia i modlitwy za sakrament kapłaństwa, którym wybrany będzie odtąd służył całemu Kościołowi.

To dzień, od którego młody Ksiądz przestaje należeć do rodziny czy parafii, która go wydała, ale staje się „własnością” całego Kościoła powszechnego.

 

III. Motto kapłańskiej posługi?

Każdy nowo wyświęcony kapłan wybiera sobie motto, czyli słowa zaczerpnięte najczęściej z Pisma Świętego, które w szczególny sposób są mu bliskie i odnoszą się do jego posługi. Jest to jakby program, który Neoprezbiter będzie realizował w kapłaństwie.

Diakon Sławomir wybrał słowa zaczerpnięte z Psalmu 16 - tym bliższego, że każdy kapłan odmawia go w czwartek (dzień kapłański) w modlitwie na zakończenie dnia: „Ku świętym, którzy mieszkają na Jego ziemi, wzbudził On we mnie miłość przedziwną!” (Ps 16, 3).

Kapłaństwo to służba świętym w podwójnym znaczeniu. Po pierwsze służba ludziom, których św. Paweł nazywa świętymi Boga. Sam Bóg wzywa człowieka do świętości: „Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty" (Kpł 11, 44). Najlepszym na to sposobem jest czerpanie z przykładów życia innych świętych - tych oficjalnie ogłoszonych przez Kościół. W ten sposób można dotknąć dwóch wymiarów Kościoła - tego wciąż w drodze, który pielgrzymuje do nieba przez ziemskie trudy oraz tego już tryumfującego, oglądającego Boga twarzą w twarz, które to wymiary łączy jedna Miłość.

 

„Ogień Lolek”

19 maja 2018 roku spod Krzyża Trzeciego Tysiąclecia w Bielsku-Białej wyruszyła pielgrzymka pod krzyż na Matysce w Radziechowach. Wśród pątników Jadwiga Klimonda ze Stowarzyszenia „Dzieci Serc”, niepełnosprawni, w tym także osoby na wózkach, dzieci i młodzież szkolna, wychowawcy i opiekunowie. Wszyscy modlili się o pokój, w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz szacunku do życia. Patronował bł. o. Michał Tomaszek.

Tradycyjnie nasza Parafia wspierała Pątników modlitwą oraz z wielką radością witała i przygotowała posiłki.

Ogłoszenia - 20.05.2018

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Pięćdziesiątnica to owoc Wielkanocy i potwierdzenie wywyższenia Jezusa oraz Jego obecności we wspólnocie wierzących. Boża obietnica stale wypełnia się w czasie Kościoła. Duch Święty pragnie przychodzić do ludzkich serc, aby zapalać w nich ogień swojej miłości.

OGŁOSZENIA:

1. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa w nabożeństwach majowych: w niedzielę i uroczystości o godz. 15.00, a w tygodniu o 17.30.

2. Rekolekcje przed święceniami kapłańskimi odbywa ks. diakon Sławomir Pietraszko, pamiętajmy o nim i o całym jego roczniku w naszych modlitwach.

3. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w poniedziałek, 21 maja – święto NMP Matki Kościoła. Jest to Misyjny Dzień Chorych. Msze o godz. 7.00 i 18.00.Po Mszy św. spotkanie z Akcją Katolicką
b) w czwartek, 24 maja – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
c) w sobotę, 26 maja – wspomnienie Św. Filipa Nereusza, prezbitera. W tym dniu modlimy się za wszystkie matki z okazji ich święta. O godz. 10.00 w kościele katedralnym św. Mikołaja w Bielsku-Białej, Ksiądz Biskup Roman Pindel udzieli diakonom naszej diecezji święceń prezbiteratu. Jest wśród nich nasz Ksiądz diakon Sławomir Pietraszko. Jego oraz wszystkich kandydatów do święceń polecamy Panu Bogu w modlitwie.
O godz. 8.45 będzie podstawiony autokar na placu kościelnym - są jeszcze wolne miejsca w autokarze. Po południu proszę parafian o zaangażowanie się w dekorację drogi z domu rodzinnego Ks. Prymicjanta do kościoła.
Nabożeństwo majowe w dniu święceń kapłańskich poprowadzi Ks. Sławomir. Zapraszam wszystkie dzieci do okazania wdzięczności swoim mamom, zaś całą Parafię do okazania wdzięczności Bogu za dar powołania kapłańskiego.

4. W przyszłą niedzielę, 27 maja przypada uroczystość Najświętszej Trójcy  – o godz. 10.30 Msza Święta Prymicyjna w naszym kościele. Plan uroczystości:
- o 9.30 w domu rodzinnym błogosławieństwo rodziców
- o 9.45 procesja do kościoła (proszę o zabezpieczenie trasy Strażaków), wieniec niosą Dzieci Komunijne
- ok. 10.15 przywitanie przez przedszkolaków, dzieci, młodzież, dorosłych
Ks. diakon prosi, aby zamiast kwiatów złożyć ofiarę na Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych Notre Dame. To placówka całodobowa przeznaczona dla chłopców z niepełnosprawnością umiarkowaną. Ofiary będą zbierać ministranci przed kościołem.

5. We wtorek, 22 maja, przypada 23. rocznica pobytu papieża Jana Pawła II na terenie naszej diecezji. W środę po wieczornej Mszy św. spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską i do spraw Ekonomicznych.

6. Bóg zapłać za złożoną ofiarę na kościół.

7. Zachęcam do czytania prasy katolickiej i odwiedzenia internetowej strony naszej parafii.

8. Odpowiadając na prośbę wielu Parafian i Gości, aby to co jest w kościele i otoczeniu (choć omawiane już w kościele) spisać. Zbliżająca się 10. rocznica erygowania parafii sprawiły, że wydałem książkę, album „Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa”. Mam nadzieję, że książka pomoże nam lepiej przygotować się do Misji parafialnych i poświęcenia kościoła, które planujemy na 2019 rok, w 120. rocznicę poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Jezusa, 55. rocznicę pobytu abpa Karola Wojtyły Metropolity Krakowskiego w naszej wspólnocie, 20. rocznicę od rozpoczęcia budowy kościoła. Książka będzie dostępna od najbliższej niedzieli, ufam, że znajdzie miejsce w naszych rodzinach, czy jako prezent dla najbliższych.

Pielgrzymka do sanktuarium narodowego MB Fatimskiej Zakopane - Krzeptówki

W dniu 15 maja dzieci które przystąpiły w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej wraz z rodzicami pielgrzymowały do sanktuarium narodowego na Krzeptówkach. Świątynia powstała jako wotum wdzięczności za cud uratowania życia Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w dniu 13 maja 1981 r. Dalszy ciąg pielgrzymowania to stary zakopiański cmentarz Pęksowy Brzyzek, pierwsza świątynia w Zakopanem kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej, kościół parafialny pw. Najświętszej Rodziny, piękna, drewniana kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa na Jaszczurówce. W drodze powrotnej zwiedziliśmy sanktuarium w Ludźmierzu.

 

Nabożeństwo Fatimskie

W niedzielę, 13 maja, rozpoczęliśmy nabożeństwa Fatimskie - objawienia, nadal pozostają aktualne. Maryja wyraża pragnienie, aby wszyscy się nawrócili. To ona prosiła dzieci, aby odmawiały różaniec, a Eucharystia jest sercem orędzia fatimskiego. Anioł najpierw zaprasza do adoracji: „O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię…", a później: „Przyjmijcie Ciało i Krew Jezusa Chrystusa”. Czy chcecie ofiarować się Bogu…? Czy chcecie ofiarować się za ludzkość…? Odpowiedź trojga małych pasterzy z Fatimy - „Tak, chcemy!”.

Jesteś tutaj: Home Aktualności Wydarzenia