Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII

kanonizacja jpii jxxiii

 

W niedzielę, 27 kwietnia 2014 Papież Franciszek wyniesie do chwały świętych błogosławionego Jana XXIII i błogosławionego Jana Pawła II. Symboliczna jest data kanonizacji dwóch Papieży – Święto Miłosierdzia Bożego. Obaj Papieże byli krzewicielami Miłosierdzia.

Jan XXIII mówił: „W obecnych czasach Kościół woli raczej posługiwać się lekarstwem Miłosierdzia, niż czynić użytek z surowości”

Jan Paweł II napisał encyklikę Dives In misericordia „O miłosierdziu Bożym” w 1980 r., a w 1993 r. beatyfikował Siostrę Faustynę. Dwa lata później Stolica Apostolska wydała dekret zezwalający na obchody Święta Bożego Miłosierdzia we wszystkich diecezjach Polski, by w 2000 r. jubileuszu ustanowić Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła i kanonizować s. Faustynę.

 

 

Kalendarium życia Jana Pawła II (Ks. Tomasz Chrzan)

 • 18 V 1920 – narodziny w Wadowicach
 • 18 VI 1920 – chrzest w kościele pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach
 • 2 X 1938 – rozpoczęcie studiów polonistycznych na UJ w Krakowie
 • X 1942 – wstępuje do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie
 • 1 XI 1946 – święcenia kapłańskie z rąk abpa A.S. Sapiehy
 • 1946-1948 – studia na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie
 • 1948-1949 – wikariusz i katecheta w parafii Wniebowzięcia NMP w Niegowici
 • 1949-1951 – duszpasterz akademicki w parafii Św. Floriana w Krakowie
 • 28 IX 1958 – konsekracja biskupia w krakowskiej katedrze
 • 1962-1965 – aktywnie uczestniczy w obradach Soboru Watykańskiego II
 • 13 I 1964 – mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim
 • 28 VI 1967 – kreowany kardynałem
 • 16 X 1978 – wybrany na papieża
 • 13 V 1981 – zamach na Placu św. Piotra
 • 25 V 1995 – V pielgrzymka do Ojczyzny, odwiedza Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec
 • 2 IV 2005 – śmierć
 • 1 V 2011 – beatyfikowany w Rzymie przez Benedykta XVI

 

Kalendarium życia Jana XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli)

 • 25 XI 1881 – narodziny i chrzest w Sotto Ii Monte, w prowincji Bergamo, we Włoszech
 • 10 VIII 1904 – święcenia kapłańskie w Rzymie z rąk bpa G. Ceppetelli
 • 1905-1914 – sekretarz biskupa Bergamo i wykładowca apologetyki i historii Kościoła w seminarium duchownym
 • 1915-1918 – służba wojskowa sanitariusza i kapelana podczas I wojny światowej
 • 1920-1921 – ojciec duchowny w seminarium, założyciel domu studenta
 • 1921-1925 – przewodniczący Dzieła Rozkrzewiania Wiary we Włoszech
 • 19 III 1925 – konsekracja biskupia
 • 1925-1934 – wizytator i delegat apostolski Bułgarii
 • 1934-1944 – delegat apostolski w Turcji i Grecji, wikariusz apostolski w Stambule
 • 1944-1953 – nuncjusz apostolski we Francji
 • 1951-1953 – stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy UNESCO
 • 12 I 1953 – mianowany kardynałem
 • 15 I 1953 – mianowany patriarchą Wenecji
 • 28 X 1958 – wybrany na papieża
 • 11 X 1962 – rozpoczęcie I sesji Soboru Watykańskiego II
 • 11 IV 1963 – ogłoszenie encykliki „Pacem in terris”
 • 3 VI 1963 – śmierć
 • 3 IX 2000 – beatyfikowany przez Jana Pawła II

 

2 kwietnia godz. 21.37

Już po raz dziewiąty młodzież Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z naszej Parafii zaprasza na tradycyjnie modlitwy przy pomniku Jana Pawła II 2 kwietnia o godz. 21.37 w godzinę przejścia do Domu Ojca. W czasie nabożeństwa będziemy dziękować za dar Papieża Polaka, wypraszać przez Jego wstawiennictwo łaski dla Rodzin i całej naszej Parafii.

 

27 kwietnia 2014

- godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Msza Święta dziękczynna za Kanonizację Papieży Jana Pawła II i Jana XXIII, możliwość ucałowania relikwii Jana Pawła II

- godz. 21.37 modlitwy przy pomniku za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II

Sport wychowawcą człowieka

W Szkole Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu w dniu 1 marca 2014 r. odbył się Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany prze Ks. Ireneusza Kurkowskiego Dekanalnego Duszpasterza Służby Liturgicznej.

W Turnieju wzięli udział ministranci z naszej parafii: Paweł Caputa, Piotr Dawid, Adrian Śliwa i Mateusz Wieczorek wraz z opiekunem Ks. Mieczysławem.

Sport ujawnia bowiem nie tylko bogate możliwości fizyczne człowieka, ale także jego zdolności intelektualne i duchowe. Nie polega jedynie na sile fizycznej i wydolności mięśni, ale ma także duszę i dlatego musi w pełni ukazywać swe oblicze… Jest to sprzyjająca sposobność, aby podziękować Bogu za dar sportu, przez który człowiek ćwiczy swoje ciało, rozum i wolę, uznając, że każda z tych władz jest darem Stwórcy

Jan Paweł II, Jubileusz sportowców, Rzym A.D. 2000

ZDJĘCIA:

turniej tenisa stlowego wieprz 2014 01  turniej tenisa stlowego wieprz 2014 02  turniej tenisa stlowego wieprz 2014 03  turniej tenisa stlowego wieprz 2014 04

turniej tenisa stlowego wieprz 2014 05  turniej tenisa stlowego wieprz 2014 06

Piesza pielgrzymka do Łagiewnik

http://www.faustyna.diecezja.bielsko.pl/images/plakat2014.jpgOd 3 marca ruszają zapisy pielgrzymów, którzy wezmą udział w drugiej wędrówce do Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Podobnie jak rok temu pątnicy wyruszą z Hałcnowa 30 kwietnia 2014, a na miejsce dotrą 3 maja.

Zapisy przyjmowane są w ośmiu punktach na terenie diecezji. Najbliżej księgarnia św. Jacka przy dworcu PKS w Bielsku, parafia NMP w Żywcu… można się też zgłaszać za pośrednictwem internetowej strony pielgrzymki: www.faustyna.diecezja.bielsko.pl

 

Jonasz

W Gimnazjum im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Cięcinie 25 lutego 2014 r. odbył się Konkurs Wiedzy Biblijnej „JONASZ” z Ewangelii Świętego Mateusza - etap rejonowy

W konkursie wzięło udział pięciu uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie : Sowa Dawid, Mateusz Wieczorek, Lidia Kuśnierz, Patrycja Setla, Katarzyna Sowa wraz z opiekunem ks. Mieczysławem.

Do finału zakwalifikował się uczeń Mateusz Wieczorek. Mateusz jest wzorowym ministrantem stąd większa radość dla naszej parafii, Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs to wielka zachęta do zainteresowania się Pismem Świętym, Słowem Bożym skierowanym do każdego człowieka

biblia ew sw mateusza

Piękne świadectwo dotyczące traktowania Biblii w domu rodzinnym daje Roman Brandstaetter:

„Biblia leżała na biurku mojego dziadka. Biblia leżała na stołach moich praojców. Nigdy w bibliotece. Zawsze na podręczu. W naszym domu nikt Biblii nigdy nie szukał, nigdy też nie słyszałem, aby ktokolwiek pytał, gdzie ona leży. Wiadomo było, że u dziadków na biurku, u nas na małym stoliku obok fotela, którym wieczorem zwykł siadać ojciec… Gdy ojciec wieczorem czytał Biblię, chodziłem po pokoju na palcach… Ojciec opowiadał mi ,że pradziadek ilekroć sięgał po Biblię, mył uprzednio ręce i modlił się o łaskę mądrego czytania”

Przed śmiercią dziadek Romana Brandstaettera pozostawił testament:

„Będziesz Biblię nieustannie czytał. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców. Więcej niż mnie… Nigdy się z nią nie rozstaniesz… A gdy się zestarzejesz, dojdziesz do przekonania, że wszystkie Książki, które przeczytałeś, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi” ( Krąg biblijny, s. 9)

„Nasze czasy powinny być coraz bardziej czasami słuchania na nowo słowa Bożego oraz nowej ewangelizacji. Ponownego odkrycie , że słowo Boże ma centralne znaczenie w życiu chrześcijańskim… Niech więc każdy dzień będzie kształtowany przez ponowne spotkanie z Chrystusem, Słowem Ojca, które stało się ciałem.. Uciszmy się, by słuchać Słowa Pańskiego i nad nim edytować…”  Benedykt XVI Adhortacja apostolska Verbum Domini - O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła.

konkurs jonasz 2014 01   konkurs jonasz 2014 02

40-godzinne nabożeństwo

Kult, jakim otoczona jest Eucharystia poza Mszą św. ma nieocenioną wartość w życiu Kościoła. Jest on ściśle związany ze sprawowaniem Ofiary eucharystycznej. Obecność Chrystusa pod świętymi postaciami, które są zachowane po Mszy św. … wywodzi się ze sprawowania Ofiary i służy Komunii sakramentalnej i duchowej. Jest więc zadaniem pasterzy Kościoła, aby również poprzez własne świadectwo zachęcali do kultu eucharystycznego, do trwania na adoracji przed Chrystusem obecnym pod postaciami eucharystycznymi, szczególnie podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu.

Pięknie jest zatrzymać się z Nim, jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J13,25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim „ sztuką modlitwy”, jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu pociechę i wsparcie

„Ecclesia de Eucharistia”
Encyklika Jana Pawła II 2003

 

Tradycja 40-godzinnego nabożeństwa wywodzi się z wieku XIII, kiedy to kształtował się kult Najświętszego Sakramentu poza Mszą św.

Liczba 40 jest nawiązaniem do biblijnego obrazów: potopu, wędrówki Izraela do Ziemi Obiecanej i postu Jezusa na pustyni.

40 - godzinne nabożeństwo, to szczególna okazja do praktykowania tej wyjątkowej modlitwy, która jest adoracją Najświętszego Sakramentu, to przygotowanie do Wielkiego Postu, to wynagradzanie za grzechy karnawału.

W naszej parafii nabożeństwo trwa przez trzy niedziele poprzedzające Wielki Post.

PLAN ADORACJI
NIEDZIELA    -  16.02.2014

 • Godz. 11.30 – 12.30 adorują mieszkańcy Bugaja
 • Godz. 12.30 – 13.30 adorują mieszkańcy Poddzielca
 • Godz. 13.30 – 14.30 adorują mieszkańcy Dolna Słotwina
 • Godz. 14.30 – 15.30 adorują mieszkańcy Nad Kościołem
 • O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

NIEDZIELA     -   23 .02.2014

 • Godz. 11.30 – 12.30 adorują mieszkańcy Poddzielca
 • Godz. 12.30 – 13.30 adorują mieszkańcy Dolna Słotwina
 • Godz. 13.30 – 14.30 adorują mieszkańcy Nad Kościołem
 • Godz. 14.30 – 15.30 adorują mieszkańcy Bugaja
 • O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

NIEDZIELA     -  2.03.2014

 • Godz. 11.30 – 12.30 adorują mieszkańcy Dolna Słotwina
 • Godz. 12.30 – 13.30 adorują mieszkańcy Nad Kościołem
 • Godz. 13.30 – 14.30 adorują mieszkańcy Bugaja
 • Godz. 14.30 – 15.30 adorują mieszkańcy Poddzielca
 • O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

monstrancja 01

Monstrancja - dar ks. Prałata Antoniego Zuziaka
i ks. Rektora prof. dr hab. Władysława Zuziaka A.D.2000

Bez Boga ani do proga

Medalowa asysta Mszy świętej w sobotę wieczorem w Olimpijskim Centrum Religijnym. Mszy św. przewodniczył krajowy duszpasterz sportowców, ks. Edward Pleń, salezjanin, a koncelebrował ks. Ireneusz Izdebski proboszcz parafii św. Judy Tadeusza w Soczi.
I czytanie: Maciej Kot, psalm: Jan Ziobro, II czytanie: KAMIL STOCH, modlitwa powszechna: Dawid Kubacki.

soczi msza z udzialem skoczkow 01  soczi msza z udzialem skoczkow 02  soczi msza z udzialem skoczkow 03  soczi msza z udzialem skoczkow 04

Źródło: www.radioplus.com.pl

Czytania na niedzielę, komentarze, ciekawe artykuły...

Mamy świadomość, że na stronie internetowej parafii wielu szuka czytań liturgicznych, komentarzy, artykułów dotyczących wiary, modlitwy... nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego umieszczać na naszej stronie - ma ona przede wszystkim charakter informacyjny (nie ma potrzeby też wyważania otwartych drzwi) - dlatego też poniżej znajdują się adresy profesjonalnie prowadzonych portali katolickich, gdzie można znaleźć pożądane treści :

Parafiada odwołana

Z powodu braku śniegu tegoroczna parafiada została odwołana.

 

Posłuchaj muzyki religijnej

nutka„Módlmy się śpiewając i modląc się śpiewajmy” – św. Augustyn

Po prawej stronie pojawiła się playlista z piosenkami o charakterze religijnym. Posłuchaj i zachwyć się! :-)

Kolędowali w Słotwinie

koncert zespolu ucha 2014 01„Gościmy w naszej Parafii Zespół „UCHA” ze Straconki dzielnicy Bielsko-Biała. W dolinie rzeki Straconki, u podnóża Beskidu Małego 1994 roku założony została zespół „UCHA” przez rodzinę Dobijów. Od początku przyświecała im myśl podtrzymywania tradycji beskidzkiego kolędowania. Wszystkie stroje i rekwizyty kolędnicze projektowane i wykonane są przez członków zespołu własnoręcznie. Stanowią one niezwykle barwne i niepowtarzalne uzupełnienie muzycznej strony kolędy. Dziękujemy za ubogacenie Liturgii Eucharystycznej swoim śpiewem i grą, za modlitwę i piękne świadectwo wiary. Życzymy Bożego błogosławieństwa i sukcesów.

Od 11 lat gościliśmy zawsze chór „Ave Maryja” z Bestwiny w tym roku z powodu choroby dyrygenta nie zaszczycą nas swoją obecnością, ale proszą nas o modlitwę”.

OGŁOSZENIA - 26.01.2014

ZOBACZ ZDJĘCIA Z KONCERTU

Jesteś tutaj: Home Aktualności Wydarzenia