Ogłoszenia - 24.12.2017

Adwentowe czuwanie dosięga szczytu. Naszym przykładem jest Matka Zbawiciela, która z miłością przyjęła Bożą wolę i czekała na narodzenie Syna.

OGŁOSZENIA:

Dziś przeżywamy Wigilię Narodzenia Pańskiego. Zachęcam do pielęgnowania chrześcijańskich zwyczajów; łamanie się opłatkiem, wspólna modlitwa rodzinna, odczytanie fragmentu Ewangelii Łukasza o Narodzeniu Jezusa (Łk 2,1-20), a także wspólny śpiew kolęd. Tradycyjnie w tym dniu zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. O godz. 23.00 tradycyjnie już opłatek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. O godz. 24.00 w nocy sprawowana będzie Msza św. zwana Pasterką. Zapraszam wszystkich na celebrowanie uroczystości Narodzenia Pańskiego. Składka z pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia.

Najlepszy prezent
„Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś i niepowtarzalnym” (św. Jan Paweł II)
Znajdź czas dla Boga i człowieka. To najwspanialszy prezent  świąteczny.

1. W poniedziałek, 25 grudnia - uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze św. tak jak w niedzielę. Dla uczczenia Tajemnicy przyjścia na ziemię Syna Bożego Jezusa Chrystusa  w wyznaniu wiary na słowa: „I za sprawą Ducha Świętego przyjął Ciało z Maryi Dziewicy i Stał się Człowiekiem”- przyklękamy i w ten sposób wyrażamy szacunek dla Tej Tajemnicy.

2. We wtorek – święto Św. Szczepana, pierwszego męczennika. W tym dniu składka na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Msze święte w porządku niedzielnym.

3. W środę, 27 grudnia – święto św. Jana, apostoła i ewangelisty

4. W przyszłą niedzielę, 31 grudnia przypada święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to zarazem ostatni dzień starego roku. Zapraszam wiernych na uroczyste nieszpory i nabożeństwo przebłagalne o godz. 15.00 i Mszę święta ok. 15.30

5. Od środy, 27 grudnia rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie. Plan kolędy wywieszony jest w gablotce oraz znajduje się na stronie internetowej naszej parafii.

6. W niedzielę, 7 stycznia 2018 o godz. 15.00 planowany jest w naszym kościele przegląd (festiwal) kolęd i pastorałek. Zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych oraz całe rodziny do wzięcia udziału i wspólnego śpiewania. Zapisy do 4 stycznia w zakrystii.

7. W sobotę, 13 stycznia 2018 o godz. 14.00 Msza św. dla osób samotnych, starszych, emerytów, rencistów. A po Mszy św. w Domu Strażaka jest opłatek dla tych osób z całej Parafii: Słotwiny, Bugaja i Poddzielca. Serdecznie zapraszamy.

8. Do nabycia kalendarze na 2018 r. z naszego kościoła.

9. Podziękowanie za przygotowanie szopki, choinek i dekoracji bożenarodzeniowej

10. Dobiega końca Rok Świętego Brata Alberta, który  rozpoczął się 25 grudnia 2016, czyli w dniu 100. rocznicy śmierci świętego i trwa do świąt Narodzenia Pańskiego 2017 r. Był kontynuacją ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Świętego Miłosierdzia i obchodzonego w Kościele w Polsce Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Dziękując za wspaniałą postać Świętego i wzór do naśladowania dokonaliśmy w tym tygodniu instalacji relikwii Św. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego i zamontowaliśmy witraż Jemu poświęcony.

„Chwała Bogu na wysokościach” Łk 2.14

W Ewangelii św. Łukasza po tym, jak anioł Pański przekazał pasterzom nowinę o narodzeniu się Mesjasza, czytamy: "I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania" (Łk 2, 13-14). Słowa te także dzisiaj otwierają ten hymn śpiewany w czasie Eucharystii w dni uroczyste, a więc we wszystkie niedziele - poza Adwentem i Wielkim Postem, a także w uroczystości i święta oraz podczas szczególnie uroczystych celebracji .Początek tego hymnu jest zakorzeniony w ewangelicznym opisie wydarzeń towarzyszących narodzeniu Jezusa Chrystusa.

W ubiegłym tygodniu zamontowaliśmy na głównych filarach prezbiterium tablice marmurową symbolizującą rozwijający się zwój papirusowy z napisami:

CHWAŁA BOGU NA WYSOKOŚCIACH (Łk,2,14)

Nasz kościół powstał jako wotum Roku Jubileuszowego A.D.2000, dziękczynienie za przyjście Chrystusa na świat.

Pierwszym przejawem objawienia się chwały Boga jest samo dzieło stworzenia, człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Kulminacją objawienia chwały Ojca jest Jezus Chrystus. Chwała Boga objawia się również przez uniżenie się człowieka.

DS9433  DS9436

Ogłoszenia - 17.12.2017

Liturgia 3 niedzieli adwentu (gaudete) w słowie Bożym i modlitwach mszalnych wzywa nas do chrześcijańskiej radości, która płynie z faktu rychłego przyjścia oczekiwanego Mesjasza.

OGŁOSZENIA:

1. Dziś spowiedź adwentowa od 14.00- 15.30 i 16.00-17.30

2. W poniedziałek po Mszy świętej wieczornej spotkanie z Akcją Katolicką.

3. Rozpoczynamy drugą część okresu adwentu. Liturgia tych dni przygotowuje nas powiem bezpośrednio do przeżywania tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Zapraszam do uczestnictwa w roratach.

4. W tym tygodniu (środa, piątek i sobota) przypadają Kwartalne Dni Modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.

5. W środę na Mszy świętej wieczornej instalacja relikwii Świętego Brata Alberta. Relikwie mamy dzięki staraniom naszego rodaka Ks. Stanisława Bindy.

6. Jak co roku w czasie adwentu w ramach „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” rozprowadzane są świece CARITAS, do nabycia także  kalendarze z naszego kościoła.

7. Od 27 grudnia rozpocznie się w naszej Parafii wizyta duszpasterska - kolęda. Plan kolędy wywieszony jest w gablocie przy kościele i na stronie internetowej naszej parafii. Tym razem rozpocznę od Poddzielca. Odwiedziny duszpasterskie zwane kolędą mają na celu wspólną modlitwę duszpasterza wraz z rodziną przyjmującą księdza. Kapłan przynosi również Boże błogosławieństwo dla mieszkańców. Chrystus błogosławi mieszkanie Roku Pańskiego - C+M+B AD 2018 (Christus Mansionem Benedicat Anno Domini 2018).

8. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.

9. W niedzielę 7 stycznia 2018 o godz.15.00 planowany jest w naszym kościele przegląd (festiwal) kolęd i pastorałek. Zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych oraz całe rodziny do wzięcia udziału i wspólnego śpiewania. Zapisy do 4 stycznia w zakrystii.

10. W sobotę 13 stycznia 2018 o godz. 14.00 Msza św. dla osób samotnych, starszych, emerytów, rencistów, a po Mszy św. w Domu Strażaka jest opłatek dla tych osób z całej Parafii: Słotwiny, Bugaja i Poddzielca. Organizatorem jest parafia  z zaangażowaniem Akcji Katolickiej. Nie ma indywidualnych zaproszeń. Serdecznie zapraszamy.

11. Przygotowanie szopki, choinek i dekoracji bożenarodzeniowej w piątek po Mszy św. wieczornej. Zapraszam dekoratorów, młodzież KSM i chętnych do pomocy.
Podziękowanie za wieniec adwentowy, upominki na roraty i dzień św. Mikołaja. Za złożone ofiary na nasz kościół oraz na Kościół na Wschodzie. Bóg zapłać.
W tym tygodniu zamontowaliśmy na głównych filarach prezbiterium tablice marmurowe symbolizujące rozwijający się  zwój papirusowy z  napisami:
CHWAŁA  BOGU  NA WYSOKOŚCIACH (Łk,2,14)
W Ewangelii św. Łukasza po tym, jak anioł Pański przekazał pasterzom nowinę o narodzeniu się Mesjasza, czytamy: "I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania" (Łk 2, 13-14). Słowa te także dzisiaj otwierają hymn śpiewany na Mszy św..„Chwała Bogu na wysokościach”. Nasz kościół powstał jako wotum Roku Jubileuszowego A.D.2000, dziękczynienie za przyjście Chrystusa na świat
oraz  słowa Jezusa Chrystusa: PRZYJDŹCIE  DO MNIE WSZYSCY (Mt.11,28)
Słowa te Jezus kieruje do wszystkich utrudzonych, pragnie nas pokrzepić, i zachęca do naśladowania, „bo jestem cichy i pokorny sercem”. Parafia i kościół pw. NSPJ

Na symbolice Księgi słowa Bożego zawisły litery Alfa i Omega. Bóg początkiem i końcem.

8 grudzień – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

To szczególny dzień w naszej wspólnocie: IX rocznica erygowania naszej Parafii, po komunii odśpiewaliśmy uroczyste „Te Deum Laudamus” oraz 77. rocznica wysiedleń naszych mieszkańców, które w sposób szczególny przypada na 8 grudnia. Po Mszy św. udaliśmy się pod Pomnik upamiętniający to wydarzenie. Modlitwy zanosiliśmy za wstawiennictwem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, którego obraliśmy za patrona modlitw w intencji naszej Ojczyzny. Przedstawiciele Parafii złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymały poświęcone medaliki, które zostały zrobione zgodnie z prośbą Maryi przekazanej Katarzynie Laboure z napisem: „Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Medalik jest wyrazem miłości do Matki Bożej, wyznaniem wiary oraz wyrazem próśb o potrzebne łaski.

DS9414  DS9425  DS9431

Plan kolędy 2017/2018

Środa – 27.12.2017 - godz. 8.30 – Poddzielec
Od PP. Piela, Jastrząbka Góra, PP. Wisła (327) do PP. Śliwa (273)

Czwartek - 28.12.2017 – godz. 8.30 - Poddzielec
Od PP. Repak – Kosiec (128) do PP. Misiukiewicz (267)

Piątek- 29.12.2017 - godz. 8.30 – Bugaj
od PP. Caputa (912) lewa strona do P. Konior Czesław (278)

Sobota – 30.12.2017 – godz. 8.30 – Koło Szkoły w stronę Godziszki
od PP. Prochownik (418) do do PP. Stańczak

Wtorek –2.01.2018 - godz. 8.30 - Dolna Słotwina i Jastrząbka Dół
od PP. Nykiel, os. Gwizdałówka Jastrząbka Dół do PP. Binda - Sapeta

Środa – 3.01.2018 – godz. 8.30 – Dolna Słotwina
od PP. Michalscy (Ks. J. Popiełuszki 44) do PP. Mołdysz (85)

Czwartek – 4.01.2018 – godz. 15.00 –Dolna Słotwina
od PP. Konior Karol  (Ks. J. Popiełuszki 92 do PP. Wilk (Ks. J. Popiełuszki 105)

Piątek – 5.01.2018 - godz. 8.30 – Słotwina nad kościołem
od P. Wandzel  do PP. Semik (Ks. J. Popiełuszki 164)

Poniedziałek - 8.01 - godz. 8.30 – Słotwina nad kościołem
Od PP. Caputa-Tracz (Ks. J. Popiełuszki 153) do P. Szalbót (ul. Szczygła 9)

Środa - 10.01.2018 - godz.8.30
Od Kwaśny do PP Śliwa-Semik (Ks. J. Popiełuszki 122)

Niedziela – 7.01.2018 – godz. 12.00 - Przysłop
P. Majdak, Jakubiec, Duraj 

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

6 grudnia obchodziliśmy wspomnienie Świętego Mikołaja. Mikołaj zaproszony przez Księdza Mieczysława oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży postanowił zawitać także do naszej parafii. Po wieczornych roratach odbyło się przedstawienie, podczas którego walczyły ze sobą anioły i diabły. Pojedynek na piosenki wygrały oczywiście anioły, a nawet udało im się sprowadzić diabły na dobrą drogę. Po przedstawieniu Święty Mikołaj obdarował zgromadzone dzieci małymi upominkami. Wszyscy bardzo cieszyliśmy się ze spotkania ze Świętym Mikołajem i z niecierpliwością czekamy na jego kolejną wizytę za rok.

mikolajki 2017 01  mikolajki 2017 02  mikolajki 2017 03  mikolajki 2017 04  mikolajki 2017 05

Obrzęd błogosławienia nowych lektorów

29 listopada 2017r. o godz.17.00, w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Serca NMP w Wieprzu k. Żywca odbył się obrzęd błogosławieństwa nowych lektorów. Błogosławieństwo do wykonywania posługi lektora w zgromadzeniu liturgicznym otrzymali ministranci z naszej parafii: Sebastian Kaczmarczyk, Adrian Śliwa i Mateusz Wieczorek. Przygotowywali się poprzez szereg spotkań formacyjnych. Otrzymali Pismo Święte i legitymacje lektorskie.

blogoslawienstwo lektorow 2017

Ogłoszenia - 03.12.2017

1. Najpiękniejszym wzorem przeżywania Adwentu jest dla nas Maryja, wybrana na Matkę Boga-Człowieka. Razem z Nią będziemy kroczyć po adwentowej drodze, biorąc udział w codziennych Mszach św. wotywnych o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwanych roratnich.                                                                                 „Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa dla sanktuarium w Kaliszu. Zacznie się od 1 niedzieli Adwentu(…). Odkryjmy na nowo św. Józefa. Najpierw jako wzór mocnego i pokornego człowieka, mężczyzny silnej wiary, ukochanego męża Maryi, ziemskiego ojca Jezusa, filaru Świętej Rodziny. Odkryjmy go także jako pomocnika, orędownika, czyli patrona rodzin, mężczyzn, ciężkiej pracy, modlitwy kontemplacyjnej, dobrej śmierci o obrońcy Kościoła” (Gość Niedzielny). Roraty w tym roku to  adwentowe rekolekcje z Oblubieńcem Maryi.  Zapraszam dorosłych, młodzież, a zwłaszcza dzieci z lampionami codziennie tak jak są Msze św. w tygodniu. Szczególnym znakiem tego czasu jest wieniec adwentowy z 4 świecami, symbolizujący poszczególne niedziele adwentowego oczekiwania na przyjście Syna Bożego w tajemnicy Wcielenia. Uczestnictwo we Mszach roratnich, uważne słuchanie Słowa Bożego niech stanie się naszym przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w poniedziałek, 4 grudnia- wsp. Św. Barbary, patronki górników
b) w środę  6 grudnia – wsp. Św. Mikołaja, biskupa. Po Mszy św. wieczornej w naszym kościele wywiad ze św. Mikołajem.  Pragnie On szczególnie pragnie spotkać z dziećmi z Przedszkola, i tymi, które jeszcze nie chodzą do szkoły.
c) w  czwartek, 7 grudnia - wsp. Św. Ambrożego bp i dK. Jest to zarazem pierwszy czwartek miesiąca. Modlimy się za pracujących na niwie Pańskiej oraz prosimy o nowe , liczne  i godne powołania do służby w Chrystusowym Kościele. O godz.19.30 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania. Adoracja o godz.20.00. Msza Święta - 20.30 zakończona Apelem Jasnogórskim i ucałowaniem relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki  
d) piątek, 8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Po komunii zaśpiewamy uroczyste „Te Deum” dziękczynne w IX rocznicę erygowania naszej  Parafii. Po Mszy św.wieczornej udamy się pod Pomnik w celu uczczenia 77. rocznicę wysiedlenia  z naszej parafii, które  w sposób szczególny przypada 8 grudnia. Zapraszam całą Parafię, Poczty Sztandarowe, przedstawicieli różnych grup. Poświęcenie medalików i spotkanie z dziećmi  przygotowującymi się do I Komunii św. i ich rodzicami.

3. Jak co roku w czasie adwentu w ramach „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” rozprowadzane są  świece Caritas. Do nabycia są kalendarze na 2018 rok z naszego kościoła

4. Spowiedź adwentowa w naszej Parafii w niedzielę 17 grudnia od godz. 14.00-17.30.
W przyszłą niedzielę Panowie z Rady Parafialnej będą zbierać ofiary na nasz Kościół wpisując do Księgi ofiarodawców.

5. Dziś dokonam poświęcenia opłatków wigilijnych. Opłatki rozprowadzać będzie Pan Kościelny i Pan Organista. Ofiara rozprowadzanych opłatków wigilijnych stanowi część Ich wynagrodzenia. Rozprowadzać będą 8, 9, 10 grudzień.

Ogłoszenia - 26.11.2017

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, który jako jedyny władca wziął na siebie grzechy całego świata. Uwielbiajmy Go i przyjmijmy Jego władzę, ponieważ Jego panowanie nigdy nie przemija, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie.

OGŁOSZENIA:

1. Dziś można zyskać odpust zupełny, odmawiając pobożnie Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i spełniając  zwykłe warunki odpustu.

2. Dzisiejsza uroczystość to główne święto Akcji Katolickiej. Główne uroczystości w kościele NSPJ w Bielsku-Białej. O godz. 16.30 adoracja Najświętszego Sakramentu, 17.00 – Msza św. Program szczegółowy  w gablocie. Celem Akcji Katolickiej   jest formacja duchowa, moralna i kulturowa. Zadaniem członków AK jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary. Członkowie oddziaływają na bliskie im środowisko poprzez ewangelizację i formację, której celem jest dążenie do najpełniejszego poznania prawd wiary, rozumienia w codziennym życiu. Członkom Akcji Katolickiej życzę wytrwałości w realizacji inicjatyw duszpasterskich i zapraszam nowych kandydatów do Akcji Katolickiej. W każdy III piątek miesiąca Akcja Katolicka prowadzi Koronkę do Miłosierdzia Bożego, uczestniczy we Mszy św. W trzeci poniedziałek miesiąca  formacja i spotkanie.

3. W czwartek, 30 listopada przypada święto Św. Andrzeja, apostola.

4. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca, oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz Najświętszej Maryi Pannie w znaku jej Niepokalanego Serca
- I piątek odwiedziny chorych od 14.00. Są to już odwiedziny przed uroczystością Bożego Narodzenia. Spowiedź w kościele 16.30, nabożeństwo o godz.17.30 i Msza Święta.
- I sobota Godzinki o godz.6.30 i modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach.

5. Do nabycia kalendarze na rok 2018 i świece Caritas.

6. W przyszłą niedzielę, 3 grudnia, rozpoczyna się okres adwentu i nowy rok liturgiczny. Składka przeznaczona jest na potrzeby diecezji.

Przyjęcie kandydatów do służby ministranckiej

W środę 22 listopada obchodziliśmy wspomnienie liturgiczne Świętej Cecylii, patronki śpiewu i muzyki kościelnej. O Świętej Cecylii wiemy niewiele. Chociaż nie była muzykiem i śpiewaczką to jednak wyśpiewała Bogu najpiękniejszą pieśń żyjąc w czystości i ponosząc śmierć męczeńską.

W tym dniu odbył się obrzęd przyjęcia kandydatów do służby liturgicznej. Przykładem dla ministrantów stała się zakochana w Jezusie i wierna Jemu Święta Cecylia jak i Święty Tarsycjusz służący Jezusowi i kapłanowi w czasie Mszy świętej, kochający Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Po Mszy świętej odbyło się spotkanie wszystkich ministrantów, scholi liturgicznej oraz ich rodziców.

DS9351  DS9356  DS9360

Jesteś tutaj: Home Aktualności Wydarzenia