Zespół Regionalny „Lipowianie”

Celebrację Mszy św. Noworocznej 01.01.2018 roku w naszym kościele ubogacił Zespół Regionalny „Lipowianie”, który działa od 1999 roku. Zrzesza trzy pokolenia dzieci, młodzież, a także dorosłych ucząc tańca, śpiewu i tradycji Beskidu Żywieckiego. Zespół w ubiegłym roku nagrał swoją pierwszą płytę z Kolędami i Pastorałkami „Stało się weseli”, którą zaprezentował w koncercie po Mszy św.

DSC9505  DSC9507  DSC9520  DSC9521

Alfa i Omega

Przed uroczystością Bożego Narodzenia na symbolicznej księdze Słowa Bożego w prezbiterium zostały umieszczone pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego.
Kapłan w Wigilię Paschalną wypowiada słowa:

„Chrystus wczoraj i dziś,
Początek i Koniec, Alfa i Omega.
Do Niego należy czas i wieczność.
Jemu chwała i panowanie
Przez wszystkie wieki wieków. Amen”
(Z obrzędów Wigilii Paschalnej)

Chrystus jest czasu i wieczności. Do Niego należy wszystko, od Niego bierze początek i ku Niemu zmierza. Ku Chrystusowi - Słowu powinien chrześcijanin kierować swoje troski, myśli i pragnienia.

„Na początku było Słowo… (J1,1) i na końcu będzie słowo, Jego słowo skierowane do nas, słowo - pytanie o nasze życie, o nasze przyjęcie Słowa, które stało się, i nadal staje się Ciałem.

„Pan i Bóg, Ten, który jest, który był i który przychodzi”, sam nazywa siebie „Alfa i Omega” (por. Ap 1,8). „Pierwszy i Ostatni. Początek i Koniec” (Ap 22,13)

DSC9454  DSC9442

Ogłoszenia - 31.12.2017

Dziś przypada święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. W gronie rodziny i najbliższych celebrujemy świąteczne zwyczaje i tradycje. Syn Boży również wzrastał we wspólnocie rodzinnej.

OGŁOSZENIA:

Wartość rodziny

Pod koniec każdego roku kościół wskazuje na Świętą Rodzinę, pragnie dać każdej rodzinie wzór do naśladowania aby nasze rodziny były pełne spokoju, radości i miłości.  W 1994 roku – Roku Rodziny – Jan Paweł II napisał „List do rodzin”. Czytamy w nim: „Rodzina jest tą drogą od której nie może On (człowiek) się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem”. I dalej: „Jedynym lekarstwem na zło świata jest świętość rodziny. Bez świętości rodziny nie będzie dobra w świecie. (…) poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka, dzieje zbawienia ludzkości. Rodzina znajduje się pośrodku tego wielkiego zmagania pomiędzy dobrem a złem”.

1. Dzisiaj przypada ostatni dzień starego 2017 roku. Zapraszam wiernych na uroczyste nieszpory i nabożeństwo przebłagalne o godz. 15.00, a o godz.15.30 Msza św. za Parafian - dziękczynna za troskę o Parafię, kościół. Odpust zupełny zyskuje każdy, kto spełni zwykłe jego warunki, odmówi w tym dniu pobożnie i publicznie hymn Ciebie Boga wysławiamy.
Tradycyjnie zachęcam do powitania Nowego Roku w kościele o północy, w ciszy, medytacji, modlitwie, z dala od codziennego zgiełku i spraw.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w poniedziałek, 1 stycznia - uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, która kończy czas oktawy Narodzenia Pańskiego. Msze św. w porządku niedzielnym. Jest to Dzień Modlitwy o pokój na świecie. W tym dniu po Mszy św. o godz. 10.30 odbędzie się koncert Zespołu Lipowianie - serdecznie zapraszam.  
b) we wtorek, 2 stycznia – wspomnienie Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła
c) w sobotę, 6 stycznia – uroczystość Objawienia Pańskiego. W całym Kościele jest to Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Msze św. tak jak w niedzielę. Składka przeznaczona jest na cele misyjne. W tym dniu po Mszy św. o godz. 10.30 odbędzie się koncert Chóru Ave Maria z Bestwiny - serdecznie zapraszam. Tego dnia przypada 4. Rocznica święceń biskupich oraz ingresu do katedry św. Mikołaja w Bielsku-Białej Księdza Biskupa Romana Pindla. Modlimy się w intencjach naszego Pasterza oraz całej diecezji. Msza święta w ramach obchodów Dies Episcopi zostanie celebrowana w kościele katedralnym Św. Mikołaja o godz. 17.00.

3. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
a) pierwszy czwartek - modlimy się za pracujących na niwie Pańskiej oraz prosimy o nowe, liczne i święte powołania do służby w Kościele. O godz. 19.30 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania. Adoracja (wieczór kolęd) od godz. 20.00, a o godz. 20.30 Msza Święta zakończona Apelem Jasnogórskim
b) pierwszy piątek - od godz. 14.00 odwiedziny chorych z posługą duszpasterską. Chorych proszę zgłosić wcześniej w zakrystii. Spowiedź dla wszystkich od godz. 16.30.

4. W przyszłą niedzielę, 7 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne. Także tego dnia o godz. 15.00 planowany jest w naszym kościele przegląd (festiwal) kolęd i pastorałek. Zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych oraz całe rodziny do wzięcia udziału i wspólnego śpiewania. Zapisy do 4 stycznia w zakrystii.

Przyjdźcie do mnie wszyscy (Mt.11,28)

W Adwencie przed uroczystością Narodzenia Pańskiego zamontowaliśmy na głównym filarze prezbiterium tablicę marmurowe symbolizującą rozwijający się zwój papirusowy z napisem:
PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY (Mt.11,28)

Słowa te Jezus kieruje do wszystkich utrudzonych, pragnie nas pokrzepić i zachęca do naśladowania, „bo jestem cichy i pokorny sercem”.
Boże Narodzenie jest wielkim wołaniem: Przyjdzie!, jest to konieczne by żyć w pokoju, wypełniać swoje zadania.

DSC9447  DSC9444

Święty Brat Albert - Adam Chmielowski 1845-1916

Beatyfikacja 22 czerwca 1983 roku w Krakowie, kanonizacja 12 listopada 1989 roku w Rzymie. Wspomnienie liturgiczne 17 czerwca.

„Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 roku w Igołomi koła Krakowa… W latach 1861-1863 studiował w Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach. Razem z młodzieżą tej szkoły wziął udział w powstaniu styczniowym. 30 września 1863 roku został ciężko ranny i dostał się do niewoli rosyjskiej…, amputowano mu nogę, po uwolnieniu studiował malarstwo w Paryżu, ukończył w Monachium. Pragnienie niepodległości Ojczyzny przepłacił kalectwem. Nie wystarczyło mu malowanie obrazów. Porzucił sztukę malarską, osiadł w Krakowie. Tu spotkał się z dramatyczną sytuacją nędzarzy, pomagał bezdomnym. 25 sierpnia 1888 roku złożył śluby tercjarza zakonu św. Franciszka i przyjął imię brata Alberta. Był to zarazem początek zakonu albertynów. W niecały rok później brat Albert przejął ogrzewalnię dla kobiet, a grupa kobiet tam posługujących pod kierownictwem bł. Bernardyny Jabłońskiej stała się zalążkiem sióstr albertynek. Za życia brata Alberta powstało 21 nowych przytulisk, sierocińców dla dzieci, domów dla starców i nieuleczalnie chorych. Motywem działania Brata Alberta była miłość do Jezusa, który jako cierpiący Ecce Homo objawił się mu w najuboższych. Trzeba umieć dostrzec wokół siebie potrzeby innych ludzi, w których o pomoc prosi sam Chrystus, i trzeba chcieć uczynić w ich stronę pierwszy krok - ta postawa doprowadziła Brata Alberta na szczyty świętości”. Zmarł w opinii świętości 28 grudnia 1916r. (por. Nasi święci, redakcja Wojciech Zagrodzki CSsR)

Witraż - uświęcające zadanie Kościoła - Sakrament Namaszczenia Chorych

Witraż symbolizuje otwarty List Apostolski Jana Pawła II SALVIFICI DOLORIS (ZBAWCZE CIERPIENIE) i przypomina, że zadaniem Kościoła jest troska o ludzi cierpiących, chorych. W tym wielka rola Sakramentu Namaszczenia Chorych.


I kwatera okna
W małym okienku u góry: Hostia

W dużym oknie słowa Brata Alberta: „SKORO JEST CHLEBEM I MY BĄDŹMY CHLEBEM”. Te słowa i taka postawa wyróżniała św. Brata Alberta, który mówił: ”Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii: czyż Jego miłość mogłaby obmyśleć jeszcze coś piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On. Dawajmy siebie samych”. św. Brat Albert

Napis: ECCE HOMO - OTO CZŁOWIEK. To jeden z najlepszych obrazów Brata Alberta owoc głębokiego przeżycia bezgranicznej miłości Boga do człowieka.
„W centrum obrazu znajduje się jaśniejsza plama – to podkreślony różowym kolorem tors Chrystusa, który wyłania się spod rozchylonego szkarłatnego płaszcza. Znaczenie tego fragmentu, a przez to całego obrazu odczytał świetnie [wspomniany wyżej] arcybiskup Szeptycki, gdy po raz pierwszy zobaczył płótno: «Niech ksiądz patrzy, wołał z uniesieniem do towarzyszącego mu kapłana, niech ksiądz patrzy. To przecież nowy, genialny sposób przedstawienia Serca Pana Jezusa. Picasso czasem zniekształcał jakieś szczegóły w budowie anatomicznej człowieka, kiedy chciał wydobyć na wierzch niedostępny dla innych szczegół duszy. Brat Albert zdeformował trochę ramię Chrystusa, lecz co z tego wyniknęło? […]. Czerwona chlamida opada z ramion tak, że zarysowuje się na ubiczowanej piersi Chrystusa olbrzymie serce. Cały Chrystus zamienia się w serce. To zbiczowane Boże Serce»”. (K. Michalski, Brat Albert, Poznań 1978, s. 25).

W 19. rozdziale Ewangelii według św. Jana czytamy: „Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: Witaj, Królu Żydowski! I policzkowali Go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: «Oto Człowiek»” (J 19, 1–5). Ecce homo – oto Człowiek: ubiczowany, cierniem ukoronowany, w purpurę odziany… Ecce homo – oto Człowiek, któremu swój talent i swoje malarskie serce oddał Adam Chmielowski przemienił się w brata ubogich, w brata Alberta. Kontemplując Chrystusa Ecce Homo święty brat Albert odkrył największe i najtrudniejsze piękno – piękno Boga ukryte w twarzach ludzi znieważonych, opuszczonych i biednych. To odkrycie kazało mu wyrzec się wszystkiego, zrezygnować z umiłowanego malarstwa i służyć Chrystusowi w najuboższych

Poniżej obraz Świętego trzymającego w ręku przełamany chleb symbol dzielenia się chlebem z potrzebującymi i podpis: ŚWIĘTY BRAT ALBERT CHMIELOWSKI


II Kwatera
Kłosy zbóż - z ziaren powstaje chleb

Napis: „CIERPIENIE PRZEZWYCIĘŻONE MIŁOŚCIĄ”- Słowa z Listu Apostolskiego Jana Pawła II SALVIFICI DOLORIS (ZBAWCZE CIERPIENIE)

Poniżej Krzyż ze znakami Męki Pańskiej: gwoździe, włócznia, obcęgi, drabina, korona cierniowa, młotek, gąbka. Na belce poziomej krzyża napis: ZMARTWYCHSTAŁ. Chrystus pokonał cierpienie, mękę i śmierć.

 DSC9477  DSC9482

Ogłoszenia - 24.12.2017

Adwentowe czuwanie dosięga szczytu. Naszym przykładem jest Matka Zbawiciela, która z miłością przyjęła Bożą wolę i czekała na narodzenie Syna.

OGŁOSZENIA:

Dziś przeżywamy Wigilię Narodzenia Pańskiego. Zachęcam do pielęgnowania chrześcijańskich zwyczajów; łamanie się opłatkiem, wspólna modlitwa rodzinna, odczytanie fragmentu Ewangelii Łukasza o Narodzeniu Jezusa (Łk 2,1-20), a także wspólny śpiew kolęd. Tradycyjnie w tym dniu zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. O godz. 23.00 tradycyjnie już opłatek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. O godz. 24.00 w nocy sprawowana będzie Msza św. zwana Pasterką. Zapraszam wszystkich na celebrowanie uroczystości Narodzenia Pańskiego. Składka z pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia.

Najlepszy prezent
„Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś i niepowtarzalnym” (św. Jan Paweł II)
Znajdź czas dla Boga i człowieka. To najwspanialszy prezent  świąteczny.

1. W poniedziałek, 25 grudnia - uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze św. tak jak w niedzielę. Dla uczczenia Tajemnicy przyjścia na ziemię Syna Bożego Jezusa Chrystusa  w wyznaniu wiary na słowa: „I za sprawą Ducha Świętego przyjął Ciało z Maryi Dziewicy i Stał się Człowiekiem”- przyklękamy i w ten sposób wyrażamy szacunek dla Tej Tajemnicy.

2. We wtorek – święto Św. Szczepana, pierwszego męczennika. W tym dniu składka na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Msze święte w porządku niedzielnym.

3. W środę, 27 grudnia – święto św. Jana, apostoła i ewangelisty

4. W przyszłą niedzielę, 31 grudnia przypada święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to zarazem ostatni dzień starego roku. Zapraszam wiernych na uroczyste nieszpory i nabożeństwo przebłagalne o godz. 15.00 i Mszę święta ok. 15.30

5. Od środy, 27 grudnia rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie. Plan kolędy wywieszony jest w gablotce oraz znajduje się na stronie internetowej naszej parafii.

6. W niedzielę, 7 stycznia 2018 o godz. 15.00 planowany jest w naszym kościele przegląd (festiwal) kolęd i pastorałek. Zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych oraz całe rodziny do wzięcia udziału i wspólnego śpiewania. Zapisy do 4 stycznia w zakrystii.

7. W sobotę, 13 stycznia 2018 o godz. 14.00 Msza św. dla osób samotnych, starszych, emerytów, rencistów. A po Mszy św. w Domu Strażaka jest opłatek dla tych osób z całej Parafii: Słotwiny, Bugaja i Poddzielca. Serdecznie zapraszamy.

8. Do nabycia kalendarze na 2018 r. z naszego kościoła.

9. Podziękowanie za przygotowanie szopki, choinek i dekoracji bożenarodzeniowej

10. Dobiega końca Rok Świętego Brata Alberta, który  rozpoczął się 25 grudnia 2016, czyli w dniu 100. rocznicy śmierci świętego i trwa do świąt Narodzenia Pańskiego 2017 r. Był kontynuacją ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Świętego Miłosierdzia i obchodzonego w Kościele w Polsce Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Dziękując za wspaniałą postać Świętego i wzór do naśladowania dokonaliśmy w tym tygodniu instalacji relikwii Św. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego i zamontowaliśmy witraż Jemu poświęcony.

„Chwała Bogu na wysokościach” Łk 2.14

W Ewangelii św. Łukasza po tym, jak anioł Pański przekazał pasterzom nowinę o narodzeniu się Mesjasza, czytamy: "I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania" (Łk 2, 13-14). Słowa te także dzisiaj otwierają ten hymn śpiewany w czasie Eucharystii w dni uroczyste, a więc we wszystkie niedziele - poza Adwentem i Wielkim Postem, a także w uroczystości i święta oraz podczas szczególnie uroczystych celebracji .Początek tego hymnu jest zakorzeniony w ewangelicznym opisie wydarzeń towarzyszących narodzeniu Jezusa Chrystusa.

W ubiegłym tygodniu zamontowaliśmy na głównych filarach prezbiterium tablice marmurową symbolizującą rozwijający się zwój papirusowy z napisami:

CHWAŁA BOGU NA WYSOKOŚCIACH (Łk,2,14)

Nasz kościół powstał jako wotum Roku Jubileuszowego A.D.2000, dziękczynienie za przyjście Chrystusa na świat.

Pierwszym przejawem objawienia się chwały Boga jest samo dzieło stworzenia, człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Kulminacją objawienia chwały Ojca jest Jezus Chrystus. Chwała Boga objawia się również przez uniżenie się człowieka.

DS9433  DS9436

Ogłoszenia - 17.12.2017

Liturgia 3 niedzieli adwentu (gaudete) w słowie Bożym i modlitwach mszalnych wzywa nas do chrześcijańskiej radości, która płynie z faktu rychłego przyjścia oczekiwanego Mesjasza.

OGŁOSZENIA:

1. Dziś spowiedź adwentowa od 14.00- 15.30 i 16.00-17.30

2. W poniedziałek po Mszy świętej wieczornej spotkanie z Akcją Katolicką.

3. Rozpoczynamy drugą część okresu adwentu. Liturgia tych dni przygotowuje nas powiem bezpośrednio do przeżywania tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Zapraszam do uczestnictwa w roratach.

4. W tym tygodniu (środa, piątek i sobota) przypadają Kwartalne Dni Modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.

5. W środę na Mszy świętej wieczornej instalacja relikwii Świętego Brata Alberta. Relikwie mamy dzięki staraniom naszego rodaka Ks. Stanisława Bindy.

6. Jak co roku w czasie adwentu w ramach „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” rozprowadzane są świece CARITAS, do nabycia także  kalendarze z naszego kościoła.

7. Od 27 grudnia rozpocznie się w naszej Parafii wizyta duszpasterska - kolęda. Plan kolędy wywieszony jest w gablocie przy kościele i na stronie internetowej naszej parafii. Tym razem rozpocznę od Poddzielca. Odwiedziny duszpasterskie zwane kolędą mają na celu wspólną modlitwę duszpasterza wraz z rodziną przyjmującą księdza. Kapłan przynosi również Boże błogosławieństwo dla mieszkańców. Chrystus błogosławi mieszkanie Roku Pańskiego - C+M+B AD 2018 (Christus Mansionem Benedicat Anno Domini 2018).

8. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.

9. W niedzielę 7 stycznia 2018 o godz.15.00 planowany jest w naszym kościele przegląd (festiwal) kolęd i pastorałek. Zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych oraz całe rodziny do wzięcia udziału i wspólnego śpiewania. Zapisy do 4 stycznia w zakrystii.

10. W sobotę 13 stycznia 2018 o godz. 14.00 Msza św. dla osób samotnych, starszych, emerytów, rencistów, a po Mszy św. w Domu Strażaka jest opłatek dla tych osób z całej Parafii: Słotwiny, Bugaja i Poddzielca. Organizatorem jest parafia  z zaangażowaniem Akcji Katolickiej. Nie ma indywidualnych zaproszeń. Serdecznie zapraszamy.

11. Przygotowanie szopki, choinek i dekoracji bożenarodzeniowej w piątek po Mszy św. wieczornej. Zapraszam dekoratorów, młodzież KSM i chętnych do pomocy.
Podziękowanie za wieniec adwentowy, upominki na roraty i dzień św. Mikołaja. Za złożone ofiary na nasz kościół oraz na Kościół na Wschodzie. Bóg zapłać.
W tym tygodniu zamontowaliśmy na głównych filarach prezbiterium tablice marmurowe symbolizujące rozwijający się  zwój papirusowy z  napisami:
CHWAŁA  BOGU  NA WYSOKOŚCIACH (Łk,2,14)
W Ewangelii św. Łukasza po tym, jak anioł Pański przekazał pasterzom nowinę o narodzeniu się Mesjasza, czytamy: "I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania" (Łk 2, 13-14). Słowa te także dzisiaj otwierają hymn śpiewany na Mszy św..„Chwała Bogu na wysokościach”. Nasz kościół powstał jako wotum Roku Jubileuszowego A.D.2000, dziękczynienie za przyjście Chrystusa na świat
oraz  słowa Jezusa Chrystusa: PRZYJDŹCIE  DO MNIE WSZYSCY (Mt.11,28)
Słowa te Jezus kieruje do wszystkich utrudzonych, pragnie nas pokrzepić, i zachęca do naśladowania, „bo jestem cichy i pokorny sercem”. Parafia i kościół pw. NSPJ

Na symbolice Księgi słowa Bożego zawisły litery Alfa i Omega. Bóg początkiem i końcem.

8 grudzień – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

To szczególny dzień w naszej wspólnocie: IX rocznica erygowania naszej Parafii, po komunii odśpiewaliśmy uroczyste „Te Deum Laudamus” oraz 77. rocznica wysiedleń naszych mieszkańców, które w sposób szczególny przypada na 8 grudnia. Po Mszy św. udaliśmy się pod Pomnik upamiętniający to wydarzenie. Modlitwy zanosiliśmy za wstawiennictwem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, którego obraliśmy za patrona modlitw w intencji naszej Ojczyzny. Przedstawiciele Parafii złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymały poświęcone medaliki, które zostały zrobione zgodnie z prośbą Maryi przekazanej Katarzynie Laboure z napisem: „Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Medalik jest wyrazem miłości do Matki Bożej, wyznaniem wiary oraz wyrazem próśb o potrzebne łaski.

DS9414  DS9425  DS9431

Jesteś tutaj: Home Aktualności Wydarzenia