Niedziela Palmowa

O wjeździe Jezusa Chrystusa do Jerozolimie piszą czterej Ewangeliści. W tym roku czytany jest fragment z Ewangelii św. Mateusza (Mt21,1-11). Procesja z palmami na charakter triumfalny Jezus Chrystus wkracza jako Król i Pan. Tą godność królewską akcentują śpiewane pieśni i kolor szat liturgicznych czerwony. Niedziela Palmowa wprowadza nas w obrzęd Wielkiego Tygodnia, w najważniejsze wydarzenia związane z Odkupieniem człowieka.

Po uroczystej celebracji Mszy św. odbył się konkurs palm.

Najwyższa:

 • 1. Pietraszko Karol - kl.II
 • 2. Semik Oliwier – kl. I
 • 3. Śliwa Filip – kl. III

Najpiękniejsza:

 • 1. Kliś Karol i Kliś Rafał - Przedszkole
 • 2. Dobija Katarzyna – Przedszkole
 • 3. Kujawa Olga – Kl. V
 • 3. Damek Klemens

Tradycyjna:

 • 1. Kubaczka Bartłomiej - kl.III
 • 2. Mołdysz Szymon - kl.III
 • 3. Howaniec Julia - kl.V

W konkursie uczestniczył Harcerski Krąg Seniorów „Korzenie” z Sosnowca ( 11 osób).

Jury: Ks. dr Robert Samsel, Pani mgr Maria Wandzel, Pani mgr Bożena Zuziak, Pan organista Mieczysław Stec.

FOTORELACJA:

niedziela palmowa 001  niedziela palmowa 002  niedziela palmowa 003  niedziela palmowa 004  niedziela palmowa 005

niedziela palmowa 006  niedziela palmowa 007  niedziela palmowa 008  niedziela palmowa 009  niedziela palmowa 010

niedziela palmowa 011  niedziela palmowa 012  niedziela palmowa 013  niedziela palmowa 014  niedziela palmowa 015

Plenerowa Droga Krzyżowa

W piątek 7 kwietnia 2017 roku odbyła się plenerowa Droga Krzyżowa. Rozpoczęła się od Krzyża misyjnego i doprowadziła nas do Krzyża poświęconego Janowi Pawłowi II na „Gorylce”. Odbyła się w I piątek miesiąca, gdzie w naszym kościele w sposób szczególny wpatrujemy się w przebite Serce Jezusa, odmawiamy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i wynagradzamy za nasze grzechy.

„Poprzez Serce Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego odczytujemy cały odwieczny Boży plan zbawienia świata” - Jan Paweł II - Zakopane 1997 roku.

Podziękowanie dla Rodziny Pawlus za to wyjątkowe miejsce w naszej Parafii, dla Państwa A.J. Balcarek prowadzący blog „Lipowa i okolice” za promowanie dobra i piękna w naszej parafii, Strażakom za zapewnienie bezpieczeństwa, niosącym krzyż, prowadzącym rozważania i wszystkim za liczny udział.

FOTORELACJA:

DSC8305  DSC8315  DSC8328  DSC8339  DSC8368

DSC8393  DSC8406  DSC8413  DSC8426  DSC8436

Więcej na: https://lipowaiokolice.blogspot.com/2017/04/plenerowa-droga-krzyzowa-na-gorylke.html

Program Triduum Paschalnego

Wielki Czwartek
18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej
19.00-22.00 – Adoracja w Ciemnicy

Wielki Piątek
W tym dniu nie odprawia się Mszy św.
Adoracja:
8.00 – Adoracja Ministrantów  i Lektorów
9.00 – Adoracja uczniów  Szkoły Podstawowej
9.30 – Droga Krzyżowa dla dzieci Szkoły Podstawowej i uczniów Gimnazjum
10.30 – Adoracja uczniów Gimnazjum
11.00 – Adoracja  Przedszkolaków
12.00 – Adoracja  Rodziców  z małymi dziećmi
13.00 – Adoracja Młodzieży KSM
14.00 – Adoracja Akcji Katolickiej
15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego
16.00 – Adoracja Róż Różańcowych
17.15 – Droga Krzyżowa
18.00 – Liturgia Męki Pańskiej – adoracja Krzyża
20.00 – Adorują mieszkańcy Bugaja
21.00 – Adorują mieszkańcy Poddzielec
22.00 – Adorują mieszkańcy Dolna Słotwina
23.00 – Adorują mieszkańcy Nad Kościołem
24.00 – Zakończenie

Wielka Sobota
8.00-18.00 Adoracja przy Grobie Pańskim
Godz. 9.00, 11.00 - święcenie pokarmów na stół Wielkanocny
Godz. 18.00 Liturgia Wigilii Paschalnej, przynosimy świece

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
6.00 – Msza św. Rezurekcyjna z procesją; proszę o przygotowanie sztandarów, feretronów, baldachim, zapraszam Strażaków, Panie z KGW w strojach regionalnych.
8.30. Msza św.
10.30.Msza św.

Poniedziałek Wielkanocny
Poniedziałek – Msze św. tak jak w niedziele.

Program rekolekcji wielkopostnych

SŁOTWINA
9.04-12.04.2017

Niedziela Palmowa (9.04)

8.30 – Msza św. z nauką ogólną dla starszych
10.30 – Msza św. z nauką dla dzieci, procesja z palmami- konkurs palm
14.30 – Nauka stanowa dla Rodziców
15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
ok. 15.30 - Msza św. (bez kazania)
po Mszy św. nauka dla młodzieży pracującej, studiującej, młodzieży szkół średnich i gimnazjum

Wielki Poniedziałek (10.04)

8.00 – Msza św. z nauką ogólną
10.00 – Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola
11.30 – Msza św. z nauką dla starszych, chorych i samotnych
14.00 – Odwiedziny chorych
17.30-  Różaniec
18.00 - Msza św. z nauką ogólną
19.00 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży pracującej, studiującej, szkół średnich i gimnazjum

Wielki Wtorek (11.04)

8.00 – Msza św. z nauką ogólną
10.00 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci Szkoły Podstawowej i Przedszkola
Spowiedź: 14.00 – 15.30 i 16.00 – 17.30  
17.30 - Adoracja
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
19.00 - Nauka dla młodzieży

Wielka Środa (12.04)

8.00 – Msza św. z nauką ogólną
10.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
18.00 – Msza św. z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji dla dorosłych i młodzieży.

Plenerowa Droga Krzyżowa - Zaproszenie

Parafia Słotwina
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
w piątek poprzedzający Niedzielę Palmową 7.04.2017 godz. 15.00

Tradycyjnie, już po raz siódmy pragniemy w naszej Parafii przeżyć plenerowe Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Rozpoczniemy przy Krzyżu misyjnym i  Pomniku pamięci: Tych, którzy zginęli za Ojczyznę, Wysiedlonym i Ojcu świętemu Janowi Pawłowi II dalej przejdziemy drogą nad kościołem skręcimy w boczną drogę tą nową w stronę Poddzielca, Kalonką w stronę Przysłopu i skręcimy na „Gorylkę” (717 m.n.p.m.), gdzie znajduje się krzyż poświęcony Janowi Pawłowi II. Krzyż wdzięczności za dar Papieża Polaka, który został umieszczony po śmierci Ojca Świętego 2005r. przez Rodzinę Barbarę i Jana Pawlus.W roku Kanonizacji Jana Pawła II 2014 r. w tym samym miejscu powstał nowy krzyż dębowy - wysokości 4 metrów, osadzony na metalowej postawie, który zostanie poświęcony w czasie tego Nabożeństwa.
Jan Paweł II rozważał Drogę Krzyżowa w każdy piątek nie tylko w Wielkim Poście. To na Jego polecenie w Ogrodach Watykańskich, na dachu apartamentu papieskiego, pojawiły się stacje Drogi Krzyżowej. Tam najbardziej lubił ją odprawiać. Historyczne zdjęcie ,które obiegło cały świat jak papież był przytulony do krzyża w ostatni w Wielki Piątek przed swoją śmiercią. Niech Jan Paweł II będzie naszym przewodnikiem w drodze za cierpiącym Jezusem.

Trasa Plenerowej Drogi Krzyżowej w naszej parafii to droga jaką pokonał Arcybiskup Karol Wojtyła odwiedzając 1964 roku w czasie Wizytacji Kanonicznej w parafii Lipowa 94-letnią parafiankę, która przez całe życie odznaczała się wielką wiernością w uczęszczaniu do kościoła (z odległości ok. 7 km). Krzyż znajduje się blisko miejsca w którym zamieszkiwała  Ta osoba.

Krzyż niesiony będzie przez przedstawicieli różnych stanów, wspólnot i organizacji:

 • Stacja I - Dzieci Szkoły Podstawowej 
 • Stacja II - Gimnazjum
 • Stacja III - Młodzież
 • Stacja IV - Ministranci
 • Stacja V - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
 • Stacja VI - Akcja Katolicka
 • Stacja VII - Koło Gospodyń Wiejskich
 • Stacja VIII - Róża św. Urszuli Ledóchowskiej
 • Stacja IX - Róża Rodzin św. Teresy
 • Stacja X - Róża św. Faustyny
 • Stacja XI - Róża św. Rodziny
 • Stacja XII - Róża św. Jadwigi
 • Stacja XIII - Róża św. Józefa
 • Stacja XIV - Strażacy

Na zakończenie plenerowej Drogi Krzyżowej Msza św. dziękczynna na „Gorylce” .
Krzyż z Drogi Krzyżowej będzie umieszczony w kaplicy.
Po Drodze Krzyżowej w kościele Msza św. o godz. 18.00. Kto nie może udać się na Drogę Krzyżową to kościół będzie otwarty od godz. 17.15 i indywidualnie można sobie odprawić Drogę Krzyżową.

25-lecie istnienia Diecezji Bielsko-Żywieckiej

25 marca 2017 roku w kościele katedralnym pw. Św. Mikołaja w Bielsku – Białej odbyły się główne uroczystości Jubileuszowe. 25 marca 1992 roku nasza Diecezja została powołana bulą papieża Jana Pawłas II „Totus Tuus Poloniae populus” . W Uroczystościach uczestniczyła delegacja z naszej Parafii.

http://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/uroczystosci-srebrnego-jubileuszu-diecezji-bielsko-zywieckiej/

Początki parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie

Pisząc o początkach naszej parafii, należy sięgnąć do roku 1900, którego cyfry zapisano na kaplicy stojącej na skrzyżowaniu dróg w Słotwinie. „Gmina Słotwina wybu­dowała dzięki własnej ofiarności kaplicę długości 10, szerokości 4,50 i wysokości 4 metrów. Tam też w każdą niedzielę i święta po połu­dniu śpiewano litanię i odmawiano różaniec. Parafianie ze Słotwiny zwracali się do władz kościelnych o uznanie tej kaplicy i o pozwole­nie na odprawianie corocznie dwóch Mszy Św.: jednej w niedzielę po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, a drugiej w niedzielę po uroczystości Najświętszej Maryi Anielskiej. Oczekiwali z tęsk­notą na odprawienie Mszy Św. w kaplicy w Słotwinie” (Z dziejów Parafii pw. św. Bartłomieja w Lipowej). Do 2008 roku czczono w tej kaplicy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Od utworzenia parafii w Słotwinie ‒ 8 grudnia 2008 roku ‒ w kaplicy czcimy Matkę Bożą Anielską. Także w tej urokliwej ceglastej świątyni 11‒12 czerwca 1964 roku modlił się i udzielił zebranym błogosławieństwa Arcybiskup Karol Wojtyła Metropolita Krakowski.

W 1983 roku wybudowano punkt katechetyczny w Słotwinie, gdzie odbywały się lekcje religii, a także sprawowano Mszę św. i nabożeństwa. Później dom ten zaadaptowano na plebanię i kancelarię parafialną.

Mieszkańcy należeli do Parafii św. Bartłomieja w Lipowej. Jednak duża odległość od kościoła parafialnego, szczególnie kiedy droga pokonywana była przy niesprzyjających warunkach pogodowych, skłoniła do myśli o własnym kościele. Okazją stał się nadchodzący Rok 2000. W 1999 roku staraniem Ks. Proboszcza Jana Krysty, mieszkańców Słotwiny i Lipowej: Poddzielca i Bugaja oraz całej parafii rozpoczęto dobudowę do istniejącego punktu katechetycznego kaplicy dojazdowej, jako wotum Roku Jubileuszowego.

W 2005 roku decyzją J.E.Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego Ks. Mieczysław Grabowski (z parafii w Lipowej, w której był od 2002 roku) został skierowany do duszpasterstwa w Słotwinie. W 2006 roku powstał ośrodek duszpasterski, a 8 grudnia 2008 roku została erygowana parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, do której należą mieszkańcy Słotwiny i Lipowej: Poddzielca i Bugaja.

DSC8284Rozpoczęła się praca duchowa i budowanie wspólnoty parafialnej. Codzienna Msza Św., sakramenty, nabożeństwa oraz hojność Serca Jezusowego dodawały sił do pracy. W trudach wspierały tworzące się grupy wspólnotowe: Ministranci i Lektorzy, Dzieci Maryi, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Akcja Katolicka, Róże Różańcowe, Zespół Charytatywny i Rada Duszpasterska. Uczestnictwo w tych grupach oraz formacja mobilizowały wszystkich do budowania wspólnego dzieła i większej aktywności duchowej. Parafiady, pielgrzymki, plenerowa Droga Krzyżowa, Festiwal Kolęd i Pastorałek, konkurs palm, spotkania ze św. Mikołajem, wędrówki w góry umacniały jedność. Wraz z pracą nad duchowością człowieka trwały prace dostosowania kaplicy dojazdowej do roli kościoła oraz punktu katechetycznego do pełnienia funkcji plebani i kancelarii parafialnej.

Kościół powstał jako wotum Roku Jubileuszowego, stąd też wystrój świątyni i otoczenia nawiązuje do tego wielkiego wydarzenia. W 2009 roku powstał ołtarz główny będący symboliką Pisma Świętego, w którym jest umieszczony obraz Serca Pana Jezusa, później wyrzeźbiono jeszcze symbolikę Ducha Św. z napisem „Słowo stało się Ciałem”. Obecnie trwają prace nad przedstawieniem Boga Ojca, które zwieńczy ołtarz główny. Powstał także ołtarz soborowy, ambonka i chrzcielnica.

W 2010 roku powstały boczne ołtarze symbolizujące księgi: Encyklikę Jana Pawła II „Matka Odkupiciela” z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, oraz „Dzienniczek” Św. Faustyny Kowalskiej z obrazem Jezusa Miłosiernego i Faustyny. Poniżej przedstawienia Dzienniczka w relikwiarum znajdują się relikwie: św. Ojca Pio, św. Faustyny, bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, bł. Marii od Apostołów, św. Filipa Smaldone, św. Archanioła Tadiniego, bł. Franciszka i Hiacenty, św. Joanny Beretty Molli. W ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej są także umieszczone relikwie św. Jana Pawła II. Bóg pozostał wśród nas w Słowie Bożym i Eucharystii. Przemawia przez Maryję, świętych i błogosławionych, przez papieża Jana Pawła II i jego dokumenty.

Wokół kościoła Znaki Roku Jubileuszowego A.D.2000

W 2010 roku powstał Krzyż misyjny i symbolika Drzwi Świętych i pomnik poświęcony Janowi Pawłowi II z napisem : „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” oraz symbolika otwartych drzwi składających się z dwóch skrzydeł. W pierwszej widnieje napis: „W hołdzie naszym bliskim, którzy zginęli za Ojczyznę, w 70. rocznicę pacyfikacji mieszkańców Słotwiny, Bugaja i Poddzielca”, a w drugiej napis „Jezu ufam Tobie” i Misjom Świętym z miejscem na wpisywanie dat. Na murze różańcowym znajduje się tablica z zachętą Św. Jana Pawła II do odmawiania różańca oraz tablice różańcowe z poszczególnymi tajemnicami.

W 2011 roku poświęcono nowe dzwony: Serca Pana Jezusa, Św. Faustyny i sygnaturkę zadedykowaną Janowi Pawłowi II. Poświęcenia dokonał Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy. Dzwony zostały zestrojone z czwartym, w posiadaniu którego była już wcześniej parafia, a poświęconego Matce Bożej (został on odlany w 1923 roku jeszcze dla kościoła w Lipowej). Imiona oraz dedykacje dzwonów są ściśle powiązane z wezwaniem i wystrojem kościoła.

Także w 2011 roku wybudowano kapliczkę i poświęcono figurę Matki Bożej Fatimskiej, odbyło się wówczas pierwsze nabożeństwo fatimskie. Od tej pory nabożeństwa te przywołują parafian każdego 13. dnia miesiąca od maja do października.

W 2012 roku powstały stacje Drogi Krzyżowej w kościele.

W 2013 roku zainstalowano nowe organy firmy Allen, na placu kościelnym wzniesiono ołtarz polowy z płaskorzeźbą Świętej Rodziny i z napisem „Święta Rodzino bądź nam wzorem”. Powstała także symbolika góry Synaj z rzeźbą św. Krzysztofa i napisem: „Święty Krzysztofie polecamy się Twojej opiece”. Święty ten jest męczennikiem i patronem podróżnych oraz kierowców. W tym samym roku w kościele umieszczono także płaskorzeźbę Jezusa Ukrzyżowanego z Janem Pawłem II. Ma ona być zachętą do pojednania się z Bogiem i drugim człowiekiem. Zainstalowano również płaskorzeźbę Św. Józefa, opiekuna Jezusa, związanego z przyjściem Chrystusa na świat i Rokiem Świętym. Patron i wzór dla ludzi pracy, człowiek błogosławieństw i Ewangelii

W 2015 roku na placu kościelnym powstała Droga Światła, która pozwala na przeprowadzanie coraz bardziej popularnego nabożeństwa wielkanocnego. Polega ono na przeżywaniu 14 spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami i służy rozważaniu tajemnic paschalnych.

2016 roku umocowano na ścianach świątyni płaskorzeźby Św. Floriana, Św. małgorzaty Marii Alacoque i Św. Jana, Apostoła spoczywającego na Sercu Pana Jezusa.Trwają prace nad dokończeniem oltarza głównego.

W lutym 2017 roku w kościele pierwszy witraż -Chrzest-uświęcające zadanie Kościola,symbolizujący otwartą encyklikę "Redemptor hominis" Jana Pawła II.          Ks. proboszcz

Tablica informacyjna

Na skrzyżowaniu dróg w Słotwinie od 1900 roku istnieje kaplica w której obecnie czcimy Matkę Bożą Anielską. To dla nas szczególne miejsce, milczący świadek pamiętająca tragiczne wydarzenia I i II Wojny Światowej, wysiedleń, modlitw, nabożeństw i sprawowanych Mszy świętych oraz wizyty i udzielonego błogosławieństwa przez metropolitę krakowskiego Arcybiskupa Karola Wojtyłę, papieża Świętego Jana Pawła II. Obok kaplicy powstał w Roku Jubileuszowym A.D. 2000 roku nowy kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Z myślą o szacunku do tego miejsca, dbając o wizerunek naszej Parafii na prośbę wielu parafian i turystów zaprojektowałem nową tablicę informacyjną, ubogaconą w zdjęcia o następującej treści:

STRONA LEWA

Słotwina – miejscowość w Gminie Lipowa

Gmina Lipowa jest ulokowana w zachodniej części Kotliny Żywieckiej. Wyjątkowe umiejscowienie u podnóża Skrzycznego – najwyższego szczytu Beskidu Śląskiego o wysokości 1257 m n.p.m. ‒ stanowi o malowniczości należących do gminy miejscowości.

Siedzibą gminy jest Lipowa, a w jej skład wchodzą: Lipowa, Słotwina, Leśna, Ostre, Sienna i Twardorzeczka, miejscowości znajdujące się w granicy powiatu żywieckiego w województwie śląskim.

Lipowa nazwę swą wzięła od polskiej nazwy drzewa liściastego ‒lipa ‒ należącego do podrodziny lipowatych. Jan Długosz w księdze Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis (z lat 1470‒1480) wymienia nazwę miejscowości w zlatynizowanej formie Lypowa.

Ważną rolę w dziejach Lipowej i Słotwiny odegrał Ks. Ferdynand Sznajdrowicz proboszcz parafii Lipowa w latach 1924-1940, gorliwy kapłan, wielki patriota, społecznik, jak również opiekun biednych i potrzebujących.

Ks. Ferdynand Sznajdrowicz wraz z 36 mieszkańcami Gminy Lipowa został rozstrzelany 18 stycznia 1940 roku w Katowicach.

Słotwina jest położona na wysokości 430‒570 m n.p.m. Pierwsze wzmianki o niej można odnaleźć w Dziejopisie Żywieckim (z lat 1400‒1728) autorstwa Andrzeja Komonieckiego. Tam też opisano pochodzenie nazwy miejscowości: od „słodkich jagód albo trześni tam rodzących się i tam wielu będących drzew nazwana”. W Dziejopisie odnotowano również zwrot o budowaniu kościoła w Lipowej przez „Wielkich Słotwinian i Lipowian” w 1309 roku.

8 grudnia 2010 roku na Pomniku przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie umieszczono tablicę upamiętniającą 70. rocznicę wysiedleń z naszej miejscowości. Za patrona modlitw w intencji naszej Ojczyzny obrano bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę, kapłana, męczennika, kapelana Solidarności, obrońcę praw człowieka.

STRONA PRAWA

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie

Do parafii erygowanej 8 grudnia 2008 roku należą mieszkańcy Słotwiny i Lipowej: Poddzielca i Bugaja. Wcześniej wierni byli przypisani do parafii św. Bartłomieja w Lipowej.

Kościół powstał jako wotum Roku Jubileuszowego A.D. 2000 staraniem mieszkańców Słotwiny i Lipowej: Poddzielca i Bugaja oraz całej parafii. Wystrój kościoła i otoczenia nawiązuje do tego wielkiego wydarzenia.   W prezbiterium Trójca Święta: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. W ołtarzu głównym symbolika Księgi Pisma św. Boczne ołtarze to symbolika ksiąg:- encykliki papieża Jana Pawła II „Matka Odkupiciela” oraz „Dzienniczka” św. Faustyny.

Wokół kościoła Znaki Roku Jubileuszowego A.D.2000.

Odpust parafialny odbywa się w niedzielę po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa

MSZE ŚWIĘTE
niedziela – 8.30, 10.30
w tygodniu:
poniedziałek, środa, piątek – 18.00
wtorek, czwartek, sobota – 7.00

Obok kościoła znajduje się kaplica wybudowana w 1900 roku. Parafianie czczą w niej Matkę Bożą Anielską. Uroczystość odpustowa odbywa się 2 sierpnia.

W tej kaplicy 11‒12 czerwca 1964 roku modlił się i udzielił błogosławieństwa zebranym mieszkańcom Metropolita Krakowski Arcybiskup Karol Wojtyła.

Ks. Proboszcz

DSC8268  DSC8278  DSC8279

Zofia Paleczna w naszej pamięci

W niedzielę 5 marca 2017 r. przypadła 40 rocznica śmierci śp. Zofii Palecznej. Po Mszy świętej sprawowanej o radość życia wiecznego dla niej o godz.15.30 Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z pomocą Pani Sołtys przygotowało program przybliżający jej postać młodemu pokoleniu, korzystając ze wspomnień naszych babć i dziadków.

Pani Zofia to osoba, która całe życie poświęciła mieszkańcom naszej Parafii. Kobieta, która wychowywała kolejne pokolenia naszej lokalnej społeczności,.

Urodziła się 12 lutego 1905 roku w Żywcu. Tam też ukończyła Seminarium Nauczycielskie. Jako młoda nauczycielka przybyła do Słotwiny, mając zaledwie 18 lat, wraz ze swoją siostrą Heleną. W 1936 roku objęła stanowisko kierownika placówki po Bronisławie Studenckim. Po wysiedleniu Słotwinian 8 grudnia 1940 roku i zajęciu budynku szkoły dla dzieci niemieckich osadników Pani Zofia w marcu 1941 roku została przeniesiona do miejscowości Krzyżówki, a następnie Krzyżowa, gdzie pracowała do zakończenia wojny. Już w kwietniu 1945 roku powróciła do Słotwiny i pracowała jako nauczycielka, a oprócz tego w wolnych chwilach jako opiekunka i pielęgniarka.

„Warunki do nauki były trudne. Pani Paleczna, razem z drugim nauczycielem Panem Kusiem, utworzyli 7-klasową szkołę Powszechną. W tych czasach wymagało to wielu talentów: organizacyjnych, pedagogicznych i wiedzy merytorycznej, ponieważ dzieci, które wróciły z wojennej tułaczki, były w różnym wieku.

paleczna1Nie było podręczników ani zeszytów. Pani Paleczna była człowiekiem mądrym, oczytanym, ale także lubiącym dyscyplinę. Może właśnie dlatego spod jej skrzydeł wyszli ludzie, którzy w dorosłym życiu dali sobie radę. Miarą jej nauczycielskich zdolności niech będą wychowankowie, którzy później ukończyli studia pedagogiczne, wojskowe, medycynę a jeden pracował w studiu filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Oczywiście, że musieli ukończyć szkołę średnią i studia, ale podstawy mieli solidne.

Pani Paleczna mieszkała w szkole a później w prywatnych domach mieszkańców Słotwiny”.

„Miała piękne kaligraficzne pismo. Przez jakiś czas prowadziła kronikę szkolną. Pięknie szydełkowała. W wolnych chwilach wyrabiała obrusy, firanki, kołnierzyki itp. dzieląc się swymi umiejętnościami z innymi”.

„Przede wszystkim była bardzo religijna. Codziennie uczestniczyła we Mszy Świętej w kościele w Godziszce. W naszej kaplicy prowadziła nabożeństwa majowe i różańcowe. Prywatnie odmawiała brewiarz”.

„Zofia Paleczna to osoba, z którą zetknął mnie los podejmując pracę w Szkole podstawowej w Słotwinie. Będąc młodym człowiekiem i młodym nauczycielem, z szacunkiem odnosiłem się do szanownej Pani Zofii, która swym autorytetem, wiedzą i przykładem, była wzorem do naśladowania, sądzę, że dla wszystkich nauczycieli ówczesnego Grona Pedagogicznego.

Cicha, spokojna, opanowana, nigdy prawie niepodnosząca głosu, używająca słów trafiających do serc koleżanek i kolegów oraz uczniów. Była wzorem do naśladowania dla wszystkich, bez względu na pochodzenie i wyznanie.

To Pani Zofia dawała przykład w trudnych chwilach dla wiary, że jest osobą niezwykle wierzącą, a także praktykującą i swoje religijne przekonania poprzez swoją postawę i odpowiedni przykład starała się zaszczepić młodemu pokoleniu, jakże w życiu cenne wartości.”

Nigdy nie założyła własnej rodziny. Ale to właśnie dzięki temu mogła bez reszty poświęcić się innym. Nawet będąc na emeryturze pomagała w nauce dzieciom i młodzieży. Na emeryturę odeszła po 40 latach pracy.

paleczna2Była bardzo wymagająca i zdyscyplinowana. I tej dyscypliny wymagała od innych. Potrafiła pochwalić za dobre, ale także ukarać za złe zachowanie, uczyła pięknej mowy i kulturalnego zachowania. Spotykając się z innymi używała pozdrowienia „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Można rzec o niej, że wychowała kilka pokoleń mądrych, uczciwych, pracowitych i kochających swą Ojczyznę ludzi. Poświęciła się dla nich bez reszty, chociaż mogła wyjechać do wielkiego miasta i tam sobie ułożyć życie.

Przez wielu nazywana „Święta wychowawczynią”, bo miała ogromny wpływ na podopiecznych. Charyzmatyczna, uzdolniona, niezwykle skuteczna, w swych działaniach docierała do wszystkich, nawet tych zagubionych, niekiedy zniewolonych młodych ludzi.

„Wzór człowieczeństwa – dobra, mądra, uczciwa, sprawiedliwa, radosna, kochająca bliźniego, szczodra wobec niego, darzyła ludzi pomocą, radą, uśmiechem i modlitwą.

Wzór nauczyciela – kochała dzieci, darzyła je miłością, dobrocią, zawsze spokojna, opanowana, tłumaczyła wiedzę, ale przede wszystkim wiarę, podstawowe wartości życia, miłość do drugiej osoby. Uczyła wybaczać i wybaczała, zawsze skromna, pogodna i uśmiechnięta.

Wzór religijności – w jej życiu osobistym i nauczycielskim Bóg był najważniejszy, ufała Bożemu Miłosierdziu, w Bogu pokładała swoje radości i troski, Najświętszej Maryi zawierzyła Siebie, swoich bliskich i wychowanków, codzienną modlitwą obejmowała wszystkich, prowadziła Różaniec.

Mówiła o wezwaniu do uświęcenia całego naszego życia, każdej, nawet najdrobniejszej czynności, którą wykonujemy.

Najbardziej utkwiła mi w pamięci modlitwa którą kończyła m.in. takimi słowami: „ Wszystkie nasze ofiary mają wartość jedynie na mocy ofiary jaką złożył Syn Boży, stając się człowiekiem i umierając za nas na drzewie Krzyża”

DSC8260Panią Paleczną pamiętają wszyscy trochę starsi mieszkańcy Słotwiny. Jej sylwetki w ciemnym płaszczyku i chustce na gładko uczesanej głowie nie sposób zapomnieć. Zawsze uśmiechnięta, skromna i taktowna. Wrośnięta w społeczność, w której spędziła kilkadziesiąt lat. Przemierzała tę drogę wiele razy. Nie była kimś wielkim, ale jej codzienna praca i oddanie, najpierw w zawodzie a później w szarej, dosyć ubogiej egzystencji, zasługują na upamiętnienie jej postaci.

Kontynuujmy więc jej dzieło, aby każde kolejne pokolenie nie skupiało się tylko na materialnym bycie, ale odważnie kroczyło przez świat i nie wstydziło się wyznawać Boga ani chrześcijańskich wartości.

„Pamięć o niej i o tamtych niełatwych czasach, powinniśmy przekazywać młodemu pokoleniu, bo to właśnie tacy ludzie jak Pani Paleczna tworzyli historię naszej Małej Ojczyzny, która nazywa się Słotwina”.

Pierwszy witraż w naszym kościele

Witraż - Chrzest – uświęcające zadanie Kościoła

Witraż symbolizuje otwartą encyklikę Jana Pawła II „Redemptor Hominis” (Odkupiciel człowieka).

W pierwszej kwaterze okna Święty Jan Paweł II podpisujący bulę ogłaszającą Wielki Jubileusz 2000- Incarnationis misterium (Tajemnica Wcielenia) - napis na Buli oraz herb papieski, w małym okienku u góry   symbol władzy papieskiej – klucze.                                          

W drugiej kwaterze tematyka Jezusa Chrystusa jako Odkupiciela. Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa, życie chrześcijanina zaczyna się od chrztu. Sam Jezus przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela. „A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jako gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „ten jest mój Syn umiłowany, w którym mammy upodobanie” (Mt3.16), stąd symbol Duch Świętego promieniującego na cały świat stworzony, chrześcijan - symbol ryby (znak Jubileuszowy) i na naszą Ojczyznę. Dzieje naszej Ojczyzny nie można oddzielić od Chrystusa, stąd wkomponowany krzyż – znak naszej wiary chrześcijańskiej, oraz upamiętnienie 1050-lecia Chrztu Polski 966-2016.

Napisy: Encyklika Redemptor Hominis (Odkupiciel człowieka), Incarnationis misterium (Tajemnica wcielenia), Jan Paweł II.

DSC8247  DSC8255

Jesteś tutaj: Home