Chrystus Królem naszych serc i Ojczyzny

W przededniu uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 19 listopada 2016 r. został odczytany Akt intronizacyjny w obecności Episkopatu Polski i wiernych z całej naszej Ojczyzny w Krakowie – Łagiewnikach w sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Został odczytany także przez Biskupa w naszej Diecezji, a także i w naszym kościele. Towarzyszył nam śpiew: „Chrystus wodzem, Chrystus Królem, Chrystus władcą nam”, a także śpiewaliśmy:

„Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno”.

To fragment hymnu ministrantów, który śpiewany jest zawsze na rozpoczęcie zbiórki, formacji liturgicznej i wychowania. Przez cały rok kandydaci do służby liturgicznej przygotowywali się uczestnicząc w spotkaniach. W 21 listopada 2016 r. odbył się obrzęd przyjęcia do grona ministrantów.

W kazaniu przypomniano o godności i obowiązkach bycia ministrantem, towarzyszyła nam pieśń o św. Tarcyzjuszu, patronie ministrantów. Ustanowieni ministranci to: Bartosz, Patryk, Tomasz. Na spotkaniu z Rodzicami przypomniano o odpowiedzialności posługi. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i modlitwą.

DSCN7407  DSCN7416  DSCN7418

98. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

Obchody związane z Narodowym Świętem Niepodległości 11 listopada 2016 r. trwały w naszej parafii przez dwa dni 9 listopada i 11 listopada. W Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 9 listopada po Mszy św. o godz. 16.00 odbyła się  uroczysta akademia słowno muzyczna uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z udziałem Pana Wójta Gminy Lipowa, Radnych Powiatu i Gminy. We wspomnienie św. Marcina z Tours 11 listopada uroczysta Msza św. za Ojczyznę i modlitwy pod Pomnikiem przy którym upamiętniamy Tych, którzy zginęli za Ojczyznę. Modlitwy zanosiliśmy za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Uroczystością towarzyszyły nam myśli nauczania papieskiego Św. Jan Pawła II.

U początku swej drugiej pielgrzymki do kraju Ojciec Święty mówił:

„Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach, był pocałunek tej ziemi: ojczystej ziemi(…).Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki- albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”

FOTORELACJA:

DSCN7350  DSCN7351  DSCN7354  DSCN7365

DSCN7379  DSCN7389  DSCN7395  DSCN7396

Misericordiae vultus (Oblicze miłosierdzia)

To tytuł Bulli Papieża Franciszka ustanawiającej nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który rozpoczął się 8 grudnia 2015 roku W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Papież zakończy Rok Miłosierdzia.

Peregrynacją Znaków Miłosierdzia w naszej Diecezji poprzedził List Pasterski w którym czytamy: „Sam tytuł bulli ogłaszającej Rok Miłosierdzia: Misericordiae vultus (Oblicze miłosierdzia), wskazuje wprost na Jezusa Chrystusa, bo to On „jest obliczem miłosierdzia Ojca”. To właśnie On najdoskonalej – jak pisze Ojciec Święty – „swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga”. Dlatego też „potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia” (Misericordiae vultus). Kontemplować zaś osobę Jezusa można, rozważając słowa Ewangelii, modląc się Koronką do Bożego Miłosierdzia czy wpatrując się w obraz z napisem: Jezu ufam Tobie”. Chcemy to czynić nie tylko dzisiaj w czasie nawiedzenia ale zawsze”.

Peregrynacja w naszej Parafii na kilkanaście dni przed otwarciem Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Było to wielkie wydarzenie w naszej Wspólnocie.

Świadectwo przeżycia obecności Znaków Miłosierdzia: Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz Relikwii Św. Faustyny Kowalskiej i Św. Jana Pawła II w parafii.

Słotwina, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, 24/25 listopada 2015 r.

Parafia przygotowywała się do Nawiedzenia już wcześniej uczestnicząc licznie w Nabożeństwach Fatimskich 13 każdego miesiąca od maja do października oraz w rekolekcjach od 22.11- 25.11.2015 r.. Rekolekcje prowadził Ks. mgr Piotr Hoffmann – Diecezjalny Koordynator Światowych Dni Młodzieży i Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży. W rekolekcjach uczestniczyły dzieci, młodzież , dorośli. Parafia licznie przystąpiła do Sakramentu Pokuty. Hasłem towarzyszącym nam w przygotowaniu do tego dnia były słowa: „Miłosierdzie źródłem nadziei”.

Uroczystością powitania Obrazu, Relikwii i Mszy świętej przewodniczył J .E. Ks. Biskup dr Piotr Greger. Ks. Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii. Młodzież przystępująca do Bierzmowania jak i cała wspólnota parafialna oczekiwał w kościele. Na zewnątrz kościoła oczekiwała asysta, księża, strażacy do niesienia Obrazu, młodzież do niesienia Relikwii, Poczty Sztandarowe, Koło Gospodyń Wiejskich, Droga przejazdu była udekorowana, jak i domy. Powitanie było przez ks. Proboszcza i Rodziców, którzy poprosili Ks. Biskupa o Sakrament Bierzmowania dla swoich dzieci.

O godzinie 22.00 sprawowana była Msza św. o powołania kapłańskie i zakonne z udziałem Księży Rodaków: Ks. mgr Stanisław Binda, Ks. mgr Włodzimierz Caputa, Ks. mgr Krzysztof Wilk. W uroczystościach Nawiedzenia za zgodą Rektora Seminarium Duchownego w Krakowie brał udział kleryk z naszej Parafii Sławomir Pietraszko, który przywiózł jeszcze relikwie Bł. Ks. Michała Sopoćko.

W środę 25 listopada o godz. 10.00 była sprawowana Msza św. dla chorych i osób starszych z udzieleniem Sakramentu Chorych. Mszy św. przewodniczył Ks. mgr Roman Kanafek opiekujący się Obrazem i relikwiami św. Faustyny i św. Jana Pawła II. Czuwanie trwało całą noc. Czuwali mieszkańcy rejonów, dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Młodzież, KSM, Strażacy, Róże Różańcowe, Akcja Katolicka, Koło Gospodyń Wiejskich. Było nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Apel Jasnogórski, nabożeństwo uwielbienia, wynagrodzenia. Modlitwa Anioł Pański i nabożeństwo próśb oraz nabożeństwo dziękczynienia parafii za dar wiary.Był czas na osobistą modlitwę w ciszy.

O godzinie 15.00 Koronka i modlitwy do Miłosierdzia Bożego. Msza św. na zakończenie Nawiedzenia, Akt Zawierzenia Parafii Miłosierdziu Bożemu, Liturgiczne pożegnanie Obrazu i Relikwii. Przekazanie do parafii Lipowa.

Wystawiona była Księga Nawiedzenia, gdzie parafianie wpisywali zobowiązania, postanowienia i przeżycia. Odbyliśmy Pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Sanktuarium Św. Jana Pawła II oraz uczestniczyliśmy w  przyjęciu akalitatu naszego kleryka Sławomira Pietraszko. Była tradycyjna Plenerowa Droga Krzyżowa na „Gorylkę”. Trasa Plenerowej Drogi Krzyżowej to droga , którą przemierzył Arcybiskup Karol Wojtyła w czasie Wizytacji Kanonicznej 1964 roku. Na „Gorylce jest krzyż wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II. Także tegoroczny Festiwal Kolęd i Pastorałek oraz czuwanie nocne w Częstochowie było wdzięcznością za Nawiedzenie. Od Niedzieli Miłosierdzia Bożego peregrynuje Tryptyk z Obrazem Jezu Ufam Tobie i Świadkami Miłosierdzia. W Parafii zawsze w trzeci piątek miesiąca jest Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, Koronka, czytanie Dzienniczka oraz możliwość ucałowania relikwii Św. Faustyny. Parafii posiada także relikwie św. Jana Pawła II. Przed pierwszą Mszą św. w niedzielę odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego. Ołtarz boczny poświęcony jest Miłosierdziu Bożemu i św. Faustynie. 6 października 2010 roku Parafia włączyła się w Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Parafia posiada dzwon św. Faustyna i sygnaturka Św. Jana Pawła II.

Dziś dziękujemy za ten dzień, za niezapomniane przeżycia i przyzywamy świadków Bożego Miłosierdzia św. Faustynę, która mówiła „Bóg jest Miłością i Miłosierdziem i św. Jana Pawła II, który mówił „Bądźcie Apostołami Bożego Miłosierdzia” aby każdy z nas żył treścią tych słów i mógł odpowiedzieć szczerym sercem Jezu ufam Tobie!

Ks. Mieczysław Grabowski - proboszcz

 

 

Z Ewangelią w drogę

„Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła.”

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1674

Zgodnie z tradycją (myślę, że można tu użyć tego terminu), w ostatni dzień października – miesiąca poświęconemu modlitwie różańcowej – wspólnota parafii zgromadziła się, by kontemplować tę szczególnie zakorzenioną w naszej polskiej pobożności modlitwę.

Rozpoczynając u Państwa Walusiów – na Bugaju, gdzie znajduje się kapliczka poświęcona Matce Bożej Częstochowskiej, podążaliśmy szlakiem kolejnych Jej wizerunków: w obrazie Częstochowskim (Państwo Krywult), w wizerunku Szczyrkowskiej Pani (którą opiekuje się rodzina Białek), w figurze Świętej Rodziny (Państwo Piela) po to, aby zakończyć u stóp jej fatimskiej figury przy kościele parafialnym.

Śmiało można powiedzieć, że ta nasza droga miała trzy wymiary. Pierwszy – apostolski, ponieważ modlitwa różańcowa złączyła nas w jedną wspólnotę, która dała świadectwo wiary, podążając ze świecami ulicami naszej wioski, pośród naszych domów.

Drugi wymiar to ten indywidualny – każdy mógł się zanurzyć w kontemplacji tajemnic życia Zbawiciela. Pielgrzymując od jednej kapliczki do drugiej, mieliśmy okazję dotknąć wiary rodzin, które te kapliczki wystawiły i nimi się opiekują, uzewnętrzniając swoją duchowość.

I trzeci wymiar to wymiar powszechny. Łącząc się wspólnie w modlitwie, uosabialiśmy cały Kościół pielgrzymujący i rozważający Ewangelię. Nie bez przyczyny najwybitniejsi teologowie nazywają różaniec „streszczeniem całej Ewangelii”. Jak pisał Błogosławiony papież Paweł VI: „Z Ewangelii bowiem wydobywa się wypowiadane w nim tajemnice i główne formuły; prócz tego, przez wspomnienie radosnego pozdrowienia anioła i religijnego przyzwolenia Maryi, czerpie się z Ewangelii sposób, w jaki wierni mają pobożnie odmawiać różaniec. Wreszcie, przez odpowiednio powtarzane pozdrowienie anioła, wspomina się jedną z głównych tajemnic Ewangelii, mianowicie Wcielenie Słowa, rozważaną w tej szczególnej i ważnej chwili, w której anioł przyniósł wiadomość Maryi. Różaniec jest więc modlitwą ewangeliczną, którą to nazwę - w naszym czasie bardziej niż w czasie minionym - nadają mu duszpasterze i uczeni” (Marialiscultus, 44).

Pozostaje mieć nadzieję, że wraz z końcem miesiąca nie odłożymy różańca do zamkniętej szuflady. Że będziemy kontemplować Ewangelię i rozważać tajemnice życia Chrystusa. Parafrazując słowa kardynała Augusta Hlonda: „Zwycięstwo przyjdzie przez różaniec"

FOTORELACJA:

DSCN7310  DSCN7319  DSCN7322  DSCN7323  DSCN7325

DSCN7328  DSCN7342  DSCN7347  DSCN7348  DSCN7349 

Jubileusz X–lecia Korowodu Świętych

22 października ulicami Bielska-Białej przeszedł dziesiąty już Korowód Świętych organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej na czele z asystentami ks. Wojciechem Palem oraz ks. Tomaszem Michniokiem. Młodzi z naszej diecezji uczcili świętych i błogosławionych, prezentując ich relikwie i modląc się za ich wstawiennictwem. Tegoroczny korowód odbył się pod hasłem „Wzorem Świętych bądźmy miłosierni”, które zachęca do naśladowania świętych.

W kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej zostały przedstawione relikwie oraz odmówiono różaniec. Młodzież z naszej parafii zaprezentowała relikwie bł. Marii od Apostołów oraz św. Filipa Smaldone. Następnie w uroczystej procesji śpiewając litanię do wszystkich świętych uczestnicy przeszli do Katedry św. Mikołaja. Zakończeniem korowodu była Msza święta sprawowana pod przewodnictwem Ks. bp. Romana Pindla, Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Pomysł korowodu zrodził się 10 lat temu wychodząc naprzeciw popularnemu „Halloween”.

DS7268  DS7269  DS7272  DS7296  DS7301

Stały konfesjonał

Terminy i miejsca stałego konfesjonału
dla naszego Dekanatu

Stały konfesjonał w SZCZYRKU:
od poniedziałku do piątku: 9.00-10.30 i od 15.00-16.30
w okresie letnim Sanktuarium św. Jakuba
w okresie zimowym w Kościele Parafialnym św. Piotra i Pawła

Ponadto w innych kościołach naszej Diecezji Bielsko-Żywieckiej
(w godzinach podobnych)

Andrychów, kościół św. Macieja
Bielsko-Biała, kościół Najśw. Serca Pana Jezusa (kaplica Najśw. Sakramentu):
Cieszyn, kościół św. Marii Magdaleny (kaplica Najświętszego Sakramentu):
Czechowice-Dziedzice, kościół św. Andrzeja Boboli (jezuici):
Kęty, sanktuarium Wieczystej Adoracji Najśw. Sakramentu (klaryski):
Oświęcim, kościół NMP Wspomożenia Wiernych (salezjanie):
Skoczów, kościół św. Piotra i św. Pawła:
Ustroń, kościół św. Klemensa:
Żywiec, konkatedra Narodzenia NMP

Parafiada jesienna

W sobotę 15 października 2016 roku odbyła się Parafiada jesienna na boisku LKS „Sokół”. Człowiek wierzący potrzebuje przebywania z innymi i taką możliwość daje mu Kościół parafialny. Parafię nazywamy bardzo często „wspólnotę wspólnot”. W Parafiadzie uczestniczyły grupy parafialne i wspólnoty naszej Parafii: Ministranci, Lektorzy, Schola Liturgiczna, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Akcja Katolicka, Róże Różańcowe, Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady do spraw Ekonomicznej oraz parafianie. Był to czas modlitwy, śpiewu , wspólnej zabawy, umocnienia i budowania wspólnoty, a także coś dla ciała: ognisko, ciasto, ciepłe napoje.

FOTORELACJA:

DSCN7165 DSCN7174 DSCN7202 DSCN7205

DSCN7212 DSCN7217 DSCN7218 DSCN7229

DSCN7233 DSCN7237 DSCN7245

Pani Różańca Świętego

13 października 2016 r. odbyło się ostatnie w tym roku Nabożeństwo fatimskie. Mszę świętą sprawował i kazanie wygłosił Ks. Janusz Dudek-proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Przybędzy obchodzący w tym roku Jubileusz 25-lecia Sakramentu Kapłaństwa.

W Fatimie Matka Boża przedstawiła się jako Pani Różańca Świętego. Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje. Albo jak to wyraził Papież Benedykt XVI: „W końcu, Bóg jest silniejszy od Zła, a Matka Boża Fatimska jest widoczną i macierzyńską gwarancją dobroci Boga, do którego na przestrzeni dziejów, zawsze należy ostatnie słowo w historii”.

Kolejne Nabożeństwo fatimskie będzie już w roku 2017. Wtenczas będziemy obchodzić setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Niech ten czas jeszcze bardziej zbliży nas do Najświętszego Serca Pana Jezusa poprzez Niepokalanego Serca Maryi.

ZDJĘCIA:

DSC7129  DSC7130 DSC7141  DSC7161  DSC7162

Ewangelie duszą różańca

7 października obchodziliśmy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. W niedzielę odbyła się procesja różańcowa do pięciu ołtarzy. Ołtarze w naszej parafii to Znaki Roku Jubileuszowego, które są umieszczone wokół kościoła i na placu kościelnym. Różaniec prowadzili Zelatorzy Róż Żywego Różańca. Przed każdą tajemnicą odczytywany był fragment z Pisma Świętego .

Na pytanie, jak ustrzec się bezdusznego odmawiania różańca, odpowiada święty Jan Paweł II w Liście apostolskim poświęconym różańcowi. Modlitwie różańcowej powinno towarzyszyć rozważanie tajemnic życia Jezusa. Tajemnice te zawarte są w Ewangeliach. Stąd święty Jan Paweł II nazywa różaniec „streszczeniem Ewangelii. Bez znajomości Ewangelii nie poznamy treści tajemnic, które mamy rozważać. Św. Hieronim pisał;, że bez znajomości Pisma Świętego nie ma znajomości Chrystusa”. To samo można powiedzieć o różańcu: bez znajomości Ewangelii nie ma znajomości tajemnic różańca świętego.

ZDJĘCIA:

DSCN7078  DSCN7080  DSCN7082  DSCN7087  DSCN7092 

DSCN7097  DSCN7100  DSCN7105  DSCN7108  DSCN7112 

Podwyższenie Krzyża Świętego

DSC7064

W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego dzięki naszemu Rodakowi Księdzu Krzysztofowi parafianie mieli okazję uczcić relikwie Krzyża Świętego. Oddając cześć krzyżowi świętemu pobudzaliśmy nasze serca do wdzięczności Chrystusowi za śmierć krzyżową.

„Na początku IV wieku chrześcijanie uświadomili sobie, że krzyż Chrystusa jest cenną pamiątką i znakiem zbawienia. Z inspiracji św. Heleny, matki cesarza Konstantyna, rozpoczęli poszukiwania. Po znalezieniu drzewa krzyża wniesiono je do Bazyliki Grobu Pańskiego, konsekrowanej 14 września 355 roku. Krzyż jest znakiem cierpienia, śmierci, ale i ostatecznego zwycięstwa Chrystusa, na krzyżu bowiem otwarło się dla nas źródło nieskończonego miłosierdzia Bożego”

(Źródło: Modlitwa Powszechna- Hlondianum)

Jesteś tutaj: Home