Płaskorzeźba Świętego Jana Ewangelisty spoczywającego na Sercu Pana Jezusa

Przed uroczystością Narodzenia Pańskiego 2016 roku na bocznej ścianie w naszym kościele została umieszczona płaskorzeźba Św. Jana Ewangelisty spoczywającego na Sercu Pana Jezusa.

Święty Jan, apostoł i ewangelista to pierwszy, który napisał w Ewangelii „Bóg jest miłością”, pierwszy czciciel Serca Jezusowego, dlatego też znalazł miejsce w naszym kościele.

Jan, apostoł i ewangelista (zm.ok.98). Początkowo był uczniem św. Jana Chrzciciela, który nazwał Jezusa w dzisiejszej Ewangelii „Oto Baranek Boży” (J1.36) Do grona apostołów został powołany nad Jeziorem Galilejskim (Mt4,18-22). „Należał do trzech wybranych uczniów Jezusa. Był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na górze Tabor oraz krwawego potu Chrystusa w Ogrójcu. Na Ostatniej Wieczerzy siedział obok Jezusa, a nawet złożył swoją głowę na Jego sercu. Jemu ujawnił Zbawiciel imię zdrajcy, Judasza. Tylko on, jako jedyny z apostołów, towarzyszył Chrystusowi na Kalwarię i stał pod krzyżem. Przed skonaniem Pan Jezus powierzył mu w opiekę swoją Matkę (J19,26-27). Na wiadomość o zmartwychwstaniu Jan pierwszy przybył do pustego grobu. Dzieje Apostolskie ukazują go jako towarzysza św. Piotra. , gdy udawał się on na modlitwę do świątyni jerozolimskiej i uzdrowił sparaliżowanego (3,1-8). Wspólnie ze św. Piotrem przemawiał do ludzi i został wtrącony do więzienia (Dz4,1-24). Po zesłaniu Ducha Świętego głosił Ewangelię w Palestynie i Azji Mniejszej. Za panowania cesarza Domicjana (81-96) został zesłany na wyspę Patmos, gdzie na podstawie otrzymanych objawień napisał Apokalipsę. Po uwolnieniu zamieszkał w Efezie (Turcja) i zmarł tam około 98 roku”. (Mój Święty Patron- Lublin1988).

Kiedy myślimy o naszym kościele pw. Najświętszego Serca pana Jezusa, który powstał jako wotum Roku Jubileuszowego, nie może zabraknąć Św. Jana , Ewangelisty.

To Św. Jan napisał w Ewangelii: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1.14). Słowo stało się Ciałem, mamy te słowa umieszczone w naszym prezbiterium. Bóg stał się jednym z nas, zamieszkał wśród nas, że Bóg stał się człowiekiem „we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu”.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” J 3,16. To w Jezusie Chrystusie objawiła się największa miłość Boga do nas. Prawda o Bogu , który jest miłością jest syntezą tego co Bóg objawił o sobie przez proroków a ostatecznie najpełniej przez Jezusa Chrystusa. Ta miłość jest wymagająca. Czego dowodem jest Jezus Chrystus, który stał się posłusznym aż do śmierci (por.Flp2,8). Wpatrujemy się w Krzyż znak największej miłości. Wiemy z opisu męki i śmierci Jezusa, że gdy żołnierze w Wielki Piątek „podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden żołnierzy włócznią otworzył Mu bok i natychmiast wypłynęła krewi woda(J19,33-34). Św. Jan Ewangelista uwiarygodnia to i pisze: „Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe.(J19,35-37). Święty Jan Ewangelista kończy opis męki i śmierci Chrystusa na Krzyżu słowami: „Będą patrzeć na Tego, którego przebili” J 19,37. W to przebite Serce na krzyżu wpatrujemy się w naszej Parafii i w tym kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, bo w Tym przebitym Sercu, szczególnie objawiła się miłość zbawcza i odkupieńcza.

„Bóg jest miłością”. Te słowa św. Jana Ewangelisty były tematem pielgrzymi Jana Pawła II do naszej Ojczyzny w 1999 roku w przededniu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Święty Jan Paweł II do kultu Serca Jezusowego nawiązywał w encyklikach Redemptor hominis (pierwszy witraż będzie symbolizował tą encyklikę), i Dives In Misericordiae. W 1999 r. w orędziu na stulecie poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Ojciec Święty przypomniał: „Człowiek roku 2000 potrzebuje Serca Chrystusa, aby poznać Boga i samego siebie, potrzebuje Go, aby budować cywilizację miłości”

DSCN7541

Relacja ze spotkania opłatkowego seniorów

Na blogu "Lipowa i okolice" ukazała się relacja ze spotkania opłatkowego seniorów. Zachęcamy do jej obejrzenia. Relacja dostępna jest pod adresem:

https://lipowaiokolice.blogspot.com/2017/01/opatek-seniorow-w-sotwinie.html

VI Parafiada zimowa

21 stycznia 2017 roku w naszej parafii odbyła się VI Parafiada zimowa.

O godz.9.00 uczestnicy zebrali się przy kościele, by wspólnie wyruszyć na stok. Po drodze na najmłodszych czekała niespodzianka – kulig. Podczas kuligu nie zabrakło muzyki - na akordeonie przygrywał nasz lektor Krzysztof. Po dotarciu na stok Państwa Jolanty i Adama Byrdy rozpoczęliśmy zabawę. Zawody rozgrywane były w trzech konkurencjach: zjazd na nartach, sankach oraz na „byle czym”. W zabawie uczestniczyli zarówno dorośli jak i dzieci. Pogoda oraz warunki śniegowe dopisały nam znakomicie. Po skończonych zawodach wszyscy udali się na wspólny posiłek, a po nim nastąpiło rozdanie dyplomów oraz medali. Sobotnie przedpołudnie minęło w radosnej i rodzinnej atmosferze. Miejmy nadzieję, że warunki dopiszą nam również za rok.

A oto wyniki poszczególnych konkurencji:

ZJAZD NA SANKACH:

Przedszkole/Zerówka

 1. Małgosia Pietraszko
 2. Oliwia Gruszka
 3. Iga Jakubiec

Klasy I-III

 1. Karol Pietraszko
 2. Adam Sowa
 3. Oliwier Semik

Klasy IV-VI

 1. Dawid Sowa
 2. Weronika Śnieżek
 3. Patryk Bednarczyk

Młodzież

 1. Katarzyna Sowa

Dorośli

 1. Aleksandra Jakubiec

ZJAZD NA „BYLE CZYM”:

Przedszkole/Zerówka

 1. Dominik Wandzel
 2. Milena Piela

Klasy I-III

 1. Marysia Konieczny
 2. Nadia Konior
 3. Oliwia Jakubiec

Klasy IV-VI

 1. Kacper Sowa
 2. Nataniel Konior
 3. Tomasz Sowa

ZJAZD NA NARTACH:

Klasy I-III

 1. Filip Śliwa
 2. Oliwia Chrobak
 3. Filip Sowa

Klasy IV-VI

 1. Dawid Sowa

Młodzież

 1. Rafał Żurek
 2. Katarzyna Sowa
 3. Martyna Sowa

Podziękowanie wszystkim uczestnikom i tym, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizowaniu Parafiady zimowej, a przede wszystkim Rodzinie PP. Byrdy za przyjęcie i ugoszczenie nas na swojej posesji.

ZDJĘCIA:

DSCN8076  DSCN8085  DSCN8087  DSCN8092  DSCN8093
DSCN8095  DSCN8099  DSCN8101  DSCN8103  DSCN8106
 DSCN8108  DSCN8112  DSCN8115  DSCN8120  DSCN8136 

Opłatek Seniorów

W sobotę 14 stycznia 2017 roku odbył się opłatek Seniorów. Po uroczystej Mszy świętej w kościele parafialnym udaliśmy się do budynku OSP w Słotwinie, gdzie uczniowie kl. II wraz z nauczycielami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przedstawili Jasełka, a następnie łamaliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy i pastorałki, przy bogato zastawionym stole.

Ojciec Święty Jan Paweł II, w swoim liście, zatytułowanym „Do moich Braci i Sióstr w podeszłym wieku!” (Watykan, 1999 r.) pisał tak:

„Sam posunięty w latach, odczuwam zatem potrzebę nawiązania dialogu z wami. … Wiara rozjaśnia zatem tajemnicę śmierci i opromienia swym światłem starość, która nie jest już postrzegana i przeżywana jako bierne oczekiwanie na moment unicestwienia, ale jako zapowiedź rychłego już osiągnięcia pełnej dojrzałości. Lata te należy przeżywać w postawie ufnego zawierzenia Bogu, szczodremu i miłosiernemu Ojcu; ten czas trzeba twórczo spożytkować, dążąc do pogłębienia życia duchowego przez usilniejszą modlitwę i gorliwą służbę braciom w miłości. … Zasługują zatem na uznanie wszystkie inicjatywy społeczne, dzięki którym ludzie starzy mogą nie tylko dbać o swoją kondycję fizyczną i intelektualną oraz rozwijać relacje z innymi, ale także stawać się przydatni, oddając innym swój czas, umiejętności i doświadczenie.” …

Święty Jan Pawła II zachęca seniorów do uczestnictwa w różnego rodzaju spotkaniach, do aktywnych działań , do bycia razem, dzielenia się doświadczeniami, służenia wzajemną pomocą.

DS8045  DS8047  DS8052  DS8053  DS8055 

Relacja z XII Festiwalu Kolęd i Pastorałek

Zachęcamy do obejrzenia relacji z XII Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Słotwinie: https://lipowaiokolice.blogspot.com/2017/01/x-festiwal-koled-i-pastoraek.html

Wyrazy wdzięczności dla prowadzących blog "Lipowa i okolice" za uczestnictwo i wychwalanie Miłości Pana kolędami i pastorałkami, za relację oraz za promowanie dobra i piękna. W imieniu wszystkich uczestników - Ks. Proboszcz.

Za wzorem doskonałej Miłości. 12 Festiwal Kolęd i Pastorałek w Słotwinie

8 stycznia w naszej parafii odbyło się kolejne święto kolędy. Co roku pragniemy kultywować tę piękną tradycję wspólnego wielbienia Nowonarodzonego Jezusa, do czego nieustannie zachęca proboszcz parafii ks. Mieczysław. Tym razem do konkursu zgłosiło się 30 uczestników – byli to uczniowie szkoły podstawowej, a także przedszkola i zerówki. Oprócz nich wystąpiły rodziny Traczów i Wronów, a czas oczekiwania na werdykt jury umilili Kolędnicy od Kaplicy oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

Słuchając kolęd, rozważaliśmy o wielkiej Miłości, jaką obdarzył nas Bóg, który zesłał na ziemię swojego Syna. Jesteśmy zobowiązani do postępowania na wzór tej Miłości. Z pomocą przychodzą nam święci: św. Brat Albert, którego setna rocznica śmierci przypadła 25 grudnia 2016 roku, a obecny rok w Kościele katolickim jest obchodzony na jego cześć. Ten opiekun biednych i bezdomnych mawiał: „trzeba być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”. Wzorów wielkiej Miłości doszukiwaliśmy się także w świętych uwiecznionych na płaskorzeźbach zdobiących naszą świątynię: to św. Jan spoczywający na Sercu Jezusa – pierwszy Jego czciciel, to św. Małgorzata Maria Alacoque, której Jezus odsłonił tajemnicę swojego Serca, miłości do ludzi, a także św. Florian dający świadectwo miłości do Boga, oddający życie w imię Jezusa.

Prawdy o narodzeniu Jezusa i wielkiej Miłości Boga do człowieka wyśpiewywali kolędnicy. Mogliśmy usłyszeć takie pastorałki, jak Kiejłowiecek pilnowali, Jam jest dutka, Skrzypi wóz, a także kolędy Bóg się rodzi, Mizerna cicha, Dzisiaj w Betlejem i inne. Uczestnicy zadbali o przepiękne, kolorowe stroje. Wszystkim występom przyglądało się bacznie jury: Pani Maria Wandzel, Pani Maria Binda-Sapeta, Pan Krzysztof Kliś, które wydało następujący werdykt:

Kategoria: Soliści najmłodsi

 • I miejsce: Patrycja Wandzel
 • II miejsce: Natalia Tlałka
 • III miejsce: Maja Brudny Kujawa

Kategoria: Soliści ze szkoły podstawowej

 • I miejsce: Filip Śliwa
 • II miejsce ex aequo: Maksymilian Ćwikła, Julia Kowalska
 • III miejsce ex aequo: Emilia Wolny, Laura Majcherek

Kategoria: Duety i kwartety najmłodsze

 • Dwa wyróżnienia specjalne: Magdalena Socha, Katarzyna i Agnieszka Jasek, Maja Brudny Kujawa oraz Paulina i Marysia Matuszek

Kategoria: Duety i tria ze szkoły podstawowej

 • Grand prix: Julita Dobija z siostrą Natalią
 • I miejsce ex aequo: Karina Weber i Julia Ćwikła oraz Julia Howaniec i Marlena Duraj
 • II miejsce ex aequo: Monika i Mikołaj Pilarz oraz Weronika Tracz, Zuzanna Wolny, Julia Wolny
 • III miejsce ex aequo: Karolina i Patrycja Waluś, Wiktoria Dobija oraz Wioletta Wandzel, Agnieszka Śliwa, Julia Wieczorek

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom festiwalu oraz Kolędnikom od Kaplicy i Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za trud włożony w przygotowanie kolęd oraz przepięknych strojów!

Dziękczynienie i wierność

W święto Chrztu Pańskiego kończymy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Chrzest Pana Jezusa przypomina nam o naszym chrzcie. Przyjmując chrzest staliśmy się chrześcijanami i otrzymaliśmy godność Dziecka Bożego. Jest to dzień wdzięczności za nasz chrzest, za rodziców i chrzestnych za kapłanów, którzy udzielali nam tego sakramentu oraz okazja do odnowienia wierności Chrystusowi.

W święto Chrztu Pańskiego gościliśmy w naszej Parafii Chór „Ave Maria” z Parafii Wniebowzięcia NMP w Bestwinie. Dziękujemy za ubogacenie swoim śpiewem Liturgii Eucharystycznej i za uroczysty koncert po Mszy Świętej oraz za wspólne spotkania już od 2006 w naszej Parafii.

DS7676  DS7696  DS7732  DS7766  

Orszak Trzech Króli w naszej diecezji

6 stycznia 2017 roku już po raz szósty ulicami Bielska-Białej przeszedł Orszak Trzech Króli.

Orszak został poprzedzony mszą świętą sprawowaną pod przewodnictwem bp Piotra Gregera. Uczestnicy pokonywali trasę z Aleksandrowic przez Hulankę i ulicę Cieszyńską aż na Rynek. W trakcie drogi nastąpiła walka dobra ze złem pomiędzy aniołami i diabłami. Po dotarciu na miejsce trzej królowie oddali pokłon Dzieciątku oraz złożyli przyniesione dary.

Następnie odbyło się wspólne kolędowanie z zespołem „Dzień dobry”. Na scenie wystąpiły także dzieci z bielskich przedszkoli oraz szkół podstawowych. W tym roku w rolę trzech króli wcielili się Pan Jan Bierówka - Prezes spółki Befaszczot, Pan Wacław Sobieraj - artysta malarz oraz Pan Tomasz Lorek - aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. W orszaku jak co roku udział brała również młodzież z naszej parafii.

IMG 1655  IMG 1675  IMG 1697  IMG 1702  IMG 1736

Być gwiazdą i światłem świata

„Ujrzeliśmy… Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt2,2). To słowa Mędrców, którzy ze Wschodu przybyli i pytali o „nowo narodzonego króla żydowskiego”. Mamy być „światłem świata”, jak powiedział Pan Jezus (por. Mt 5,14). Światłem, które nie tylko pokazuje drogę, ale i oświeca szlak szukającym.

W uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2017 roku kolędował w naszym kościele Zespół Regionalny „Lipowianie”.

Dziękujemy za ubogacenie Liturgii Mszy świętej, koncert oraz piękny przykład rozmiłowania w tańcu, śpiewie, muzyce i tradycjach Żywiecczyzny.

DS7601  DS7610  DS7617  DS7640  DS7644 

Zobacz również relację na blogu Lipowa i okolice

Słowo stało się ciałem… (J1,14)

Odpowiedzią na Słowo Boże jest wyznanie wiary, odmawiane w niedziele i uroczystości.

W wyznaniu wiary mówimy i wierzymy: „I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony , a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało”.

Liturgia uroczystości Narodzenia Pańskiego nie zatrzymuje się tylko na kontemplowaniu Syna Bożego, ale prowadzi nasze myśli, kim Jezus jest dla nas: „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Tą prawdę odmawiając Wierzę wypowiadamy dziś klęcząc: „On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”.

Te prawdy wiary w sposób szczególny wybrzmiewają w naszym kościele, który powstał jako wotum Roku Jubileuszowego A.D.2000. Świątynia jest dziękczynieniem za przyjście Chrystusa na świat. W prezbiterium wyryte są słowa: „SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM”

DS7558  DS7596 DS7577  DS7578  DS7587

Jesteś tutaj: Home