Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej

„Weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia”.
To słowa Św. Jan Paweł II z Listu Apostolskiego Rosarium Virginis Mariae, które są umieszczone na murze różańcowym przy naszym kościele.

Procesja różańcowa do pięciu ołtarzy zatrzymywała się po raz pierwszy przy znakach Roku Jubileuszowego, które umieszczone są przy naszym kościele, a są świadectwem wiary i wspomagają religijność. Procesja rozpoczęła się przy znaku i symbolice Drzwi Świętych z krzyżem misyjnym, następnie przeszliśmy do kapliczki Matki Bożej Fatimskiej. W Roku Jubileuszowym Papież beatyfikował Franciszka i Hiacentę. Trzeci ołtarz to ołtarz polowy z płaskorzeźbą Św. Rodziny symbolizujący znak pielgrzymowania. Czwarty ołtarz to symbolika góry Synaj z rzeźbą św. Krzysztofa to kolejny znak Jubileuszowy - pamięć o męczennikach. Procesja zakończyła się w historycznej kaplicy Matki Bożej Anielskiej. Maryja posłuszna Ojcu zrodziła dla nas w ciele Syna Bożego. Stała się Królową świata widzialnego i niewidzialnego. Matką Kościoła i wskazuje wszystkim drogę do Jezusa. W tej kaplicy modlił się i udzielił błogosławieństwa Arcybiskup Karol Wojtyła.

Różaniec prowadziły i przygotowały ołtarze Róże różańcowe z naszej parafii
-   Róża św. Faustyny
-   Róża św. Jadwigi
-   Róża św. Józefa
-   Róża Św. Rodziny
-   Róża Rodzin św. Teresy
-   Róża św. Urszuli Ledóchowskiej

Rozważanie tajemnic bolesnych doprowadziło nas do Eucharystii, Ofiary Chrystusa na Krzyżu. W tym dniu dzieci z klasy drugiej otrzymały różańce.

Zapraszam 13 października na ostatnie w tym roku nabożeństwo Fatimskie. Początek o godz. 17.30. Różaniec prowadzi i Figurę niesie Róża św. Jadwigi.

FOTORELACJA:

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Różaniec w rodzinie

W Rzymie 5 października rozpocznie się synod o rodzinie. Przedmiotem obrad biskupów będą: „Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji”.
W miesiącu październiku w sposób szczególny modlimy się w intencji synodu i rodzin. Do modlitwy w sposób szczególny zachęca nas Święty Jan Paweł II.

Święty Jan Paweł II w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae (o Różańcu Świętym 2002 roku) apeluje do rodzin, aby codziennie modliły się na różańcu, i podkreśla, że różaniec był zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę.

Niegdyś modlitwa ta była szczególnie droga rodzinom chrześcijańskim i niewątpliwie sprzyjała ich jedności. Należy zadbać, by nie roztrwonić tego cennego dziedzictwa. 

Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny, wykorzystując nadal tę formę modlitwy (...). Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje.

Różaniec święty, zgodnie z dawną tradycją, jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego. Liczne problemy współczesnych rodzin, zwłaszcza w społeczeństwach ekonomicznie rozwiniętych, wynikają stąd, że coraz trudniej jest się porozumiewać. Ludzie nie potrafią ze sobą przebywać, a być może nieliczne momenty, kiedy można być razem, zostają pochłonięte przez telewizję.

Podjąć na nowo odmawianie różańca w rodzinie znaczy wprowadzić do codziennego życia całkiem inne obrazy, ukazujące misterium, które zbawia: obraz Odkupiciela, obraz Jego Najświętszej Matki.

Rodzina, która odmawia razem różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie: Jezusa stawia się w centrum, dzieli się z Nim radości i cierpienia, w Jego ręce składa się potrzeby i projekty, od Niego czerpie się nadzieję i siłę na drogę (RVM 41). 

„Jak wielki pokój zapanowałby z pewnością w życiu rodzinnym, gdyby powrócił zwyczaj odmawiania różańca w rodzinach! Dlatego pragnę zachęcić do odmawiania różańca pojedyncze osoby, rodziny, wspólnoty chrześcijańskie”. Św. Jan Paweł II

rozaniec 2014 001  rozaniec 2014 002  rozaniec 2014 003

rozaniec 2014 004  rozaniec 2014 005  rozaniec 2014 006

Grupy prowadzące nabożeństwo różańcowe

GRUPY PROWADZĄCE NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
W PAŹDZIERNIKU 2014.
W  niedziele godz. 15.00 i w dni powszednie o godz. 17.30

1   X   (ŚRODA)   Uczniowie kl. I i Przedszkole    
2   X   (CZWARTEK)   Młodzież i KSM
3   X   (PIĄTEK)   Uczniowie kl. II
4   X   (SOBOTA)   Uczniowie kl. III
5   X   (NIEDZIELA)   Róża św. Rodziny
6   X   (PONIEDZIAŁEK)   Uczniowie kl. IV
7   X   (WTOREK)   Przygotowujący ołtarze ,
8   X   (ŚRODA)   Uczniowie kl. V
9   X   (CZWARTEK)   Uczniowie kl. VI
10  X   (PIĄTEK)   Młodzież Gimnazjum kl. I    
11  X   (SOBOTA)   Młodzież Gimnazjum kl. II
12  X   (NIEDZIELA)   Róża św. Faustyny
13  X   (PONIEDZIAŁEK)   Róża św. Jadwigi
14  X   (WTOREK)   Młodzież Gimnazjum kl. III        
15  X   (ŚRODA)   Uczniowie kl. VI
16  X   (CZWARTEK)   Uczniowie kl. V
17  X   (PIĄTEK)   Akcja Katolicka
18  X   (SOBOTA)   Uczniowie kl. IV
19  X   (NIEDZIELA)   Róża Urszuli Ledóchowskiej
20  X   (PONIEDZIAŁEK)   Uczniowie kl. III
21  X   (WTOREK)   Uczniowie kl. I i Przedszkola
22  X   (ŚRODA)   Ministranci    
23  X   (CZWARTEK)   Młodzież Gimnazjum kl. III
24  X   (PIĄTEK)   Młodzież Gimnazjum kl. II
25  X   (SOBOTA)   Młodzież Gimnazjum kl. I
26  X   (NIEDZIELA)   Róża Rodzin św. Teresy
27  X   (PONIEDZIAŁEK)   Uczniowie kl. II    
28  X   (WTOREK)   Róża św. Józefa
29  X   (ŚRODA)   KSM
30  X   (CZWARTEK)   Ministranci                                 
31  X   (PIĄTEK)    

Zelatorzy, przewodniczący klas, animatorzy  którzy w danym dniu prowadzą różaniec zgłaszają się dzień wcześniej po Mszy św. w zakrystii.

poniedziałek i sobotę – Tajemnice Radosne
wtorek i piątek – Tajemnice Bolesne
środa i niedziela – Tajemnice Chwalebne
czwartek -  Tajemnica Światła

By nam się nie nudziło w niebie

W dniu 28 września 2014 r. w słoneczne niedzielne popołudnie odbyła się Parafiada na boisku LKS „Sokół” w Słotwinie.

Integracja parafii, działających wspólnot i zaproszenie innych do udziału w czynnym życiu naszej wspólnoty - to cel Parafiady, a także:
Jak pisał w jednym ze swoich wierszy Ks. Jan Twardowski, trzeba się na ziemi nauczyć tańczyć i śpiewać, by „nam się nie nudziło w niebie”. Zmartwychwstania trzeba się uczyć! A uczymy się go zarówno przez pracę jak i przez odpoczynek. Poświęcając czas na rozmowę z najbliższymi, na czytanie książek i na refleksję nad sensem świata.

Był to więc czas wspólnego śpiewu, zabawy, konkursów, spotkania w gronie rodziny, przyjaciół i wspólnoty parafialnej, nie zabrakło dobrego ciasta, pieczenia kiełbasy i ogniska.

Parafiada to wspólnota wspólnot stanowiąca część Wspólnoty Kościoła Powszechnego.

Podziękowania dla: Pana Wójta Gminy Lipowa, Przewodniczącego Rady Gminy Lipowa, Pani Sołtys, Akcji Katolickiej, LKS „Sokół”, Kołu Gospodyń Wiejskich, Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży, Ochotniczej Straży Pożarnej, Radzie parafialnej, Różom Różańcowym, Ministrantom, Scholii liturgicznej, prowadzącym blog „Lipowa i okolice”, wszystkim za obecność i wsparcie.

FOTORELACJA:

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Zobacz relację na: http://lipowaiokolice.blogspot.com/2014/10/jesienna-parafiada-za-nami.html

„Jego oczami”

To tytuł książki i filmu o Ks. Józefie Tischnerze.

Pokaz filmu oraz spotkanie z autorem Szymonem J. Wróbel odbył się 27 września 2014 roku w Sali OSP w Słotwinie.

Podziękowanie Ks. proboszcza po pokazie filmu i spotkaniu z autorem

Ks. profesor Józef Tischner był moim wykładowcą na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Zdawałem egzaminy u Niego z Filozofii poznania i Filozofii człowieka. Był i jest powszechnie uznanym filozofem i wielkim kaznodzieją. Był bardzo lubianym i popularnym kapłanem. Kapelanem Solidarności i Związku Podhalan. Bóg obdarzył Go pięknym głosem i wielkim poczuciem humoru. Na Jego wykłady podążały tłumu studentów.

Przez kilka ostatnich lat swego życia walczył ze złośliwym nowotworem gardła. Kiedy odwiedził Go jego przyjaciel, ks. Józef Tischner wyznał: „Tak bardzo lubiłem chodzić po górach - teraz Bóg zabrał mi tę możliwość. Lubiłem mówić, a Bóg odjął mi mowę przez raka gardła. On może wszystko wziąć, bo Mu wszystko dałem…” (Ks. Marian Bendyk. Homilie ) Zmarł w 2000 roku.

Pochodzący z Żywiecczyzny Pan Szymon J. Wróbel jest autorem niezwykłego filmu i książki o ks. Tischnerze „Jego oczami”.

Dziękujemy Panu Szymonowi Wróbel, że wśród wielu pokazów w kraju i zagranicą znalazła się nasza parafia. Dziękujemy za dzieło sztuki. Sztuka jak pisał Ks. J. Tiszchner w „Etyce Solidarności” odsłania głębszy sens życia ludzkiego i nadaje życiu nową wartość. Dzieło sztuki promieniuje przesłaniem. Dzieło sztuki bierze nas za rękę i prowadzi do tego, co kryje się głębiej, aż do prawdy istotnej, dobra i piękna. Piękno jest jak światło dzieła sztuki. Piękno skupia nasze spojrzenie, kieruje uwagę, daje do widzenia i do myślenia. Piękno odsłania prawdę. Zaś prawda jest prawdą o tym , co dobre. Dzieło sztuki to synteza tych trzech wartości. Ono mówi - mówi sobą. (Etyka Solidarności)

Dziękujemy Panie Szymonie za ukazanie tych trzech wartości. To dzieło „mówi - mówi sobą”.

Dzięki Panu Janowi Góra mogliśmy uczestniczyć w pokazie filmu „Jego oczami” o ks. Tischnerze. Pan Jan Góra od 25 lat działa w branży drzewnej, a konkretnie produkuje wyroby drewna. Jest członkiem Fundacji Przeciwko Leukemii (to inaczej białaczka). To organizacja, która bezinteresownie czyli bezpłatnie pomaga ludziom na nowotwory. Za swoją działalność w tej Fundacji otrzymał Złotą Odznakę. To konkretna służba człowiekowi. Dziękujemy!

Podziękowanie Prezesowi Straży Panu Janowi Binda za życzliwość i udostępnienie pomieszczenia i licznie zgromadzonej publiczności.

Podziękowanie dla niespodziewanego gościa Pana Jacentego  Ignatowicza, który zaprezentował grę na liściu. Pan Jacenty to uczestnik programu "Mam Talent".

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Czytaj również: http://lipowaiokolice.blogspot.com/2014/09/pokaz-filmu-jego-oczami-w-sotwinie.html

Zaproszenie na parafiadę

plakat parafiada 2014

Zaproszenie na pokaz filmu "Jego oczami"

Serdecznie zapraszamy na pokaz filmu "Jego oczami", oraz spotkanie z autorem tego projektu na który składa się film i książka. Pokaz i spotkanie 27 września o godz. 18.00 w Sali OSP w Słotwinie.

Pochodzący z Żywiecczyzny Szymon J. Wróbel stworzył film i później na jego podstawie książkę o ks. Józefie Tischnerze. Od początku aprobatę wobec tego projektu wyrażał biskup pomocniczy krakowski Grzegorz Ryś, a pochodzący z Radziechów biskup Tadeusz Pieronek po premierze tego filmu w Krakowie powiedział dziennikarzom "Film jest wzruszający i autentyczny. Jest również o świadectwem tego, że ludzie wartościowi nie są doceniani na czas. Są jak wielkie zachodzące słońca. Mam nadzieję że dotrze do jak największego grona widzów." Mimo tego że film jest produkcją niezależną, zrealizowaną ze środków własnych Szymon J. Wróbel przejechał z filmem ponad 150 miast w Polsce. Odbyły się również kilka pokazów za granicą w tym dzięki pomocy i przychylności biskupa Tadeusza Rakoczego film udało pokazać się w Turcji w Stambule! W mieście gdzie znajduje się prawie 3tyś czynnych meczetów, a tylko ok 120 kościołów katolickich. 13 września tego roku na podstawie filmu ukazuje się książka "Jego oczami, czyli to co nie zostało dopowiedziane w najnowszym dokumencie o ks. Józefie Tischnerze". Książkę wydaje "wydawnictwo M", które wydało m.in. książkę Kardynała Macharskiego czy papieża Franciszka.

Serdecznie zapraszamy, choćby po to żeby wspomnieć tego którego Jan Paweł II, żegnał listem:

"Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Księdza Profesora Józefa Tischnera. Przychodzą mi na myśl jego własne słowa: «Kie pudziemy z tela, to nos bedzie skoda / Po górach, dolinach płakać bedzie woda» (Filozofia po góralsku).

Głęboko odczuwam stratę tego Kapłana, który był człowiekiem Kościoła, zawsze zatroskanym o to, by w obronie prawdy nie stracić z oczu człowieka, którego Bóg wybrał, umiłował i odkupił, i który oczekuje zbawienia. Był obdarzony niezwykłym talentem obserwacji świata i życia. A wszystko, co dostrzegał, odnosił do Boga, który jest miłością. W tej perspektywie tworzył podwaliny do realizacji idei dialogu ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, również z tymi, którzy nie zaznali łaski wiary. Filozof i teolog, który był otwarty na człowieka, a równocześnie nigdy nie zapominał o Bogu. Stworzył duchowe podstawy etyki solidarności, która dziś nadaje kierunek trudnym zmaganiom narodu polskiego o taki kształt demokracji, w której byłaby respektowana godność każdej osoby ludzkiej.

Wspominam nasze ostatnie spotkanie na Wawelu, podczas mojej pielgrzymki do Polski. Był już wtedy głęboko dotknięty cierpieniem. Wiem, że znosił je z pełną świadomością i pogodą ducha, która wypływała z wiary w nieskończone miłosierdzie Boże i ze zjednoczenia z cierpiącym Chrystusem. Do końca starał się tworzyć, a perspektywa rychłego spotkania z Panem nadawała jego twórczości szczególny wymiar świadectwa.

Proszę Boga, aby przyjął ofiarę jego owocnego życia i długotrwałego cierpienia i by wprowadził go do swojej chwały. W ten sposób łączę się w modlitwie za duszę drogiego Księdza Józefa z jego Rodziną i ze wszystkimi Uczestnikami uroczystości pogrzebowej w Krakowie i w Łopusznej. Wszystkim też z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Watykan, 29 czerwca 2000 r.

Mariusz Wlazły: Ważne jest, aby nosić Boga w sercu

mariusz wlazlyMariusz Wlazły, okrzyknięty najbardziej wartościowym zawodnikiem mistrzostw świata w siatkówce, jest także człowiekiem wiary.

- W moim życiu wiara jest bardzo ważna. Życie opiera się na wierze, więc czym byłoby bez niej? Ważne jest, aby nosić Boga w sercu. We wszystkich momentach mojego życia - tych prostych i tych trudniejszych - Bóg był przy mnie. Zawsze staram się dziękować Mu za to, że prowadzi mnie przez życie. Nieraz bardzo krętą drogą, lecz na pewno ku prawdzie i oświeceniu. Jak się ma chęci i wiarę, to Bóg sam nas znajdzie - powiedział znakomity siatkarz.

Źródło: http://gosc.pl

Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej

W sobotę 20 września odbyła się VII Diecezjalna Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin. Uczestniczyły w niej rodziny z naszej parafii. Myślą przewodnią naszego pielgrzymowania były słowa: ”Budować na skale, którą jest Chrystus”. Spotkanie rozpoczęło się przy stacji „u Piłata”. Rodziny przeszły w Drodze Krzyżowej Dróżkami Kalwaryjskimi i wzięły udział we Mszy św. pod przewodnictwem Bp Romana Pindla.

Od 400 lat bernardyni opiekują się Sanktuarium Maryjnym, stacjami Męki Pańskiej i dróżkami Matki Bożej. Sanktuarium związane jest z cudownym obrazem płaczącej Madonny. Przed wejściem do cudownej kaplicy znajdują się jakże wymowny napis:

„Króluje, uzdrawia, pociesza”

Papież Jan Paweł II jeszcze jako młody człowiek, potem ksiądz, biskup, często nawiedzał Kalwarię. Jako Papież 1979 i 2002 roku. Mówił jako papież: ”Polecam Panu Jezusowi przez Maryję sprawy szczególnie trudne i sprawy szczególnie odpowiedzialne w całym moim posługiwaniu biskupim, potem kardynalskim. Wiedziałem, że coraz częściej muszę tu przychodzić, bo po pierwsze spraw takich było coraz więcej, a po drugie - dziwna rzecz - one zwykle rozwiązywały się po takim moim nawiedzeniu dróżek”.

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Wychowywać do prawdy

W dniach 14-20 września 2014 r. z polecenia Episkopatu Polski przeżywamy Tydzień Wychowania, który poświęcony jest roli prawdy w odpowiedzialnym wychowaniu, roli prawdy w życiu społecznym, narodowym i państwowym jako niezbędnego warunku rozwoju naszej Ojczyzny.

W Tygodniu Wychowania i w święto Świętego Stanisława Kostki dzieci Szkoły Podstawowej w Słotwinie wraz z nauczycielami upamiętnili ofiary II wojny światowej w historycznej kaplicy, która znajduje się przy kościele N.S.P.J. w Słotwinie. Uczniowie przypomnieli o wydarzeniach 1 i 17 września 1939 roku. W tej kaplicy 50-lat temu modlił się i udzielił błogosławieństwa Metropolita Krakowski Arcybiskup Karol Wojtyła, dziś święty Jan Paweł II. On przeżył i znał tragedię wojny i nic dziwnego, że nieustannie modlił się o pokój. Przy pomniku poświęconym Tym, którzy zginęli za Ojczyznę odbyły się modlitwy za ofiary i o pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie. Został zapalony znicz. Modlitwy zanosiliśmy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i św. Stanisława Kostki opiekuna dzieci i młodzieży, który często powtarzał „Do wyższych rzeczy zostałem stworzony i dla nich winienem żyć!”

Święty Stanisław Kostka dla poświęcenia się Bogu i Jemu służenia w zakonie Jezuitów podjął się niezwykłego wyczynu pielgrzymki pieszej ponad 1500 km przez Alpy i Apeniny, by dotrzeć do Rzymu. Ten niezwykły wyczyn św. Stanisława świadczy o jego bohaterstwie i wytrwałości w dążeniu do wytyczonego celu i pójścia za wezwaniem Pana.

Za przykładem św. Stanisława my także udaliśmy się pieszo do Zimnika, zatrzymując się i spoglądając na Krzyż na Górze Bindowej upamiętniający 50-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, oraz przy pomniku poświęconym zamordowanym Polakom w Zimniku. Idąc podziwialiśmy przyrodę i piękno stworzonego świata, a na miejscu gry i zabawy oraz poczęstunek i odpoczynek.

Podziękowanie dla pani Dyrektor i Nauczycieli, że po raz kolejny przypominają prawdę historyczną a przez to wychowują do prawdy.

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Jesteś tutaj: Home