Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

     Zwycięzca śmierci, piekła i szatana staje dzisiaj pośród nas z najpiękniejszym pozdrowieniem; ”Pokój wam!” Nasza wielkanocna radość może trwać dłużej. Każda niedziela jest małą Wielkanocą. Każde zwycięstwo nad pokusą i grzechem jest małą Wielkanocą, tryumfem Chrystusowego życia w nas nad śmiercią powodowaną przez grzech.

 

OGŁOSZENIA: (20.04.2014)

1. Składamy sobie życzenia. Pragnę Wam i sobie życzyć, abyśmy wszyscy byli świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa. On potrzebuje dziś świadków, że człowiek żyje wiecznie, że miłość jest mocniejsza od nienawiści, a życie od śmierci.

2. W Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia Msze św. o godz. 8.30 i 10.30. Składka przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i KUL.

3. W przyszłą niedzielę, 27 kwietnia-Święto Bożego Miłosierdzia, stąd po każdej Mszy św. będzie Koronka do Miłosierdzia Bożego i będzie można ucałować relikwie Świętej Faustyny. W tym dniu papież Franciszek dokona w Rzymie aktu kanonizacji dwóch papieży: bł. Jana XXIII oraz bł. Jana Pawła II. O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Msza Święta dziękczynna za Kanonizację Papieży, możliwość ucałowania relikwii Jana Pawła II. W czasie tej Mszy pragnę podziękować za Sakrament Bierzmowania udzielony w 1964 przez abp Karola Wojtyłe i za Sakrament Bierzmowania udzielony 8.04.2014 przez Ks. Bp Tadeusza. Zapraszam w sposób szczególny Jubilatów i Młodzież Bierzmowaną do wzięcia udziału w tej Mszy dziękczynnej. Po Mszy św. poświecę pamiątkowe obrazy z wizerunkiem   Janem Pawłem II, który jest w naszej Parafii. Przyjmijcie je  jako pamiątkę tej wielkiej uroczystości i złożonej ofiary na tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Zachęcam Młodzież, Jubilatów do wzięcia udziału w pielgrzymce do Częstochowy na nocne czuwanie z 14/15 czerwca. O godz. 21.37 modlitwy przy Pomniku za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II. Ofiarą do puszek wspieramy Diecezjalne Radio Anioł Beskidów.

4. Przeżyliśmy Wielki Tydzień, Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, czas Rekolekcji Wielkopostnych, spowiedzi św. Dziękujemy Ks. mgr Pawłowi Hubczak  za Słowo Boże jakie do nas skierował w czasie  rekolekcji za całą Jego posługę sakramentalną w naszym Kościele także w  Triduum Paschalnym. Wdzięczność wyrażamy w pamięci modlitewnej.

5. Dziękuję:
- Pocztom sztandarowym, niosącym baldachim, feletrony, obrazy, świece. Panu Kościelnemu, Panu Organiście, Pani Wiesławie. Kołu Gospodyń Wiejskiej, Orkiestrze, Animatorom, Lektorom i Ministrantom  za poświęcony czas. Bóg zapłać!
- Tym którzy przygotowali Ciemnicę i Grób Pański; Pani Marii i Pani Małgorzacie, Rodzinie PP. Piela, Pani Sołtys, Grupie Młodzieży KSM na ręce Pani Prezes Dominiki, Panu Kościelnemu, Lektorom naszej Parafii .
- Strażakom za trud  czuwania przy Grobie Pańskim. To podziękowanie kieruję na ręce Pana Prezesa i Naczelnika Straży. Niech Dobry Bóg wynagrodzi Wam czas poświęcony. I w ogóle wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że mogliśmy przeżyć: godnie i pobożnie te dni
- Rodzinie PP. Gilowscy, Śliwa, Białek za kwiaty na ołtarz. Za złożoną ofiarę na kościół i kwiaty do Bożego Grobu. Wszystkim, za wielką troskę o przeżycie Triduum Paschalnego i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego składam serdeczne Bóg zapłać!

Wielka Niedziela

Godz. 6.00 - procesja wokół kościoła ogłaszająca prawdę o Zmartwychwstaniu. Poranna Uroczysta Msza św. rezurekcyjna (od łac. Resurrectio - zmartwychwstanie).

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

 


 

Wielka Sobota

Wielka Sobota - adoracja przy Grobie Pańskim, poświęcenie pokarmów. 

wielka sobota 01  wielka sobota 02  wielka sobota 03  wielka sobota 04

wielka sobota 05  wielka sobota 06  wielka sobota 07

 

Wieczorem Liturgia z błogosławieństwem ognia i paschału Exsultet, poświęcenie wody. Msza św. ma już radosny, paschalny charakter.

wielka sobota 08  wielka sobota 09  wielka sobota 10  wielka sobota 11

Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Chrystusa. Tego dnia nie ma Mszy św. Podczas liturgii adorujemy Krzyż, a później trwa adoracja Chrystusa spoczywającego w symbolicznym grobie.

wielki piatek 01  wielki piatek 02  wielki piatek 03  wielki piatek 04

wielki piatek 05  wielki piatek 06

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek to pamiątka ostatniej wieczerzy, podczas której Pan Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa i Eucharystii. Wraz z Ks. Pawłem Hubczakiem modliliśmy się w intencji Kapłanów i przygotowujących się do Kapłaństwa: ks. Diakona Krzysztofa, kleryka Sławomira oraz także modliliśmy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Po zakończeniu Eucharystii  Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy, która w naszej parafii ma miejsce w kaplicy obok kościoła, gdzie 50 lat temu modlił się Arcybiskup Karol Wojtyła. W dekoracji umieszczona jest reprodukcja obrazu „Ecce Homo”- Adama Chmielowskiego (póź. Św. Brata Alberta), który był także malarzem. Przedstawia Chrystusa w cierniowej koronie i w purpurowym płaszczu, narzuconym w ten sposób, że utworzył on na piersi Jezusa pokryte razami biczów serce (frag. „Świadectwo oddania bez reszty” - Karol Wojtyła). Ecce Homo (łac. Oto Człowiek) – J 19,5. Słowa miał wypowiedzieć Piłat ukazujący Chrystusa ludowi żydowskiemu.

wielki czwartek 2014 01  wielki czwartek 2014 02  wielki czwartek 2014 03  wielki czwartek 2014 04  wielki czwartek 2014 05

wielki czwartek 2014 06  wielki czwartek 2014 07  wielki czwartek 2014 08  wielki czwartek 2014 09

Z ołtarza został zdjęty obrus. Odarty ołtarz, który jest symbolem Jezusa Chrystusa, oznacza odarcie Go z szat podczas męki krzyżowej. Niektórzy widzą w tym symbolu również opuszczenie przez najbliższych oraz rezygnację z najmniejszych pozorów bóstwa dla naszego zbawienia

Zamiast dzwonków ministranci używają kołatek. To także znak żałoby po Zbawicielu, który odchodzi. Rodzaj „postu dla uszu”, tak jak „postem dla oczu” są zakryte od V niedzieli Wielkiego Postu krzyże i obrazy.

Składam podziękowanie dla ks. Pawła za uczestnictwo i podarowany chleb. Parafianom za modlitwę, podarowaną stułę i za złożone życzenia przez przedstawicieli oraz wiązanki kwiatów.

Ks. Proboszcz

Niedziela Palmowa - Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień. Liturgia tego dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Jak podaje Ewangelia, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: „Hosanna Synowi Dawida: Błogosławiony, Który przychodzi w imię Pańskie”.

Tego dnia wierni przynoszą palmy do kościoła.. W kościele święci się palmy już od IX wieku , w Polsce zwyczaj ten jest znany od średniowiecza. Gałązki palmy zostały zastąpione wierzbowymi. Gałązki wierzbiny są znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. W Wielką Sobotę są one palone, a popiół z nich jest używany w następnym roku podczas Środy Popielcowej do posypywania głów wiernych.

Na mszy św. o godz. 10.30 z licznym udziałem dorosłych i dzieci z palmami odbyło się poświęcenie palm i procesja do kościoła. Po Eucharystii odbył się konkurs na najpiękniejszą, największą i regionalna palmę

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

 


 

Od 1986 roku zgodnie z wolą papieża Jana Pawła II, w Niedzielę Palmową obchodzony jest również Światowy Dzień Młodzieży

Młodzież z naszej parafii uczestniczyła w spotkaniu Młodych w Katedrze w Bielsku-Białej. Ks. Biskup wraz z młodzieżą podjął rozważanie pierwszego z błogosławieństw: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3).

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

 


 

Niech Zmartwychwstały Chrystus
Napełni Nas Wszystkich
Ciepłem, Dobrocią
I Miłosierdziem Bożym,
Aby Wielkanoc Była
Radosnym Przeżyciem.
Z Radosnym Alleluja!
Ks. Mieczysław Grabowski - proboszcz

 


 

KONKURS PALM

KATEGORIE:

I - „Największa”

1. Dawid Socha - kl. VI i Michał Socha - Kl. V (10 m.)
2. Adam Sowa - „O”
3. Adrian Śliwa - kl. IV

II – „Najpiękniejsza”

1. Paulina Dudys - kl. IV i Olga Kujawa - kl. II
2. Wiktoria Dobija - Przedszkole
3. Małgorzata Konior - kl. III
3. Dominika Marek - kl. I

III - „Tradycyjna - Regionalna”

1. Antoni Semik - Przedszkole
2. Paweł Kubaczka i Bartłomiej Kubaczka - Przedszkole
3. Kacper Dobija – Przedszkole
4. Filip Śliwa - Przedszkole
5. Łukasz Frydrych kl. II

Jury:
Pani mgr Maria Wandzel
Pani mgr Bożena Zuziak
Pan Mieczysław Stec – Organista

Poświęcenie krzyża na „Gorylce” - 11.04.2014

Na zakończenie Plenerowej Drogi Krzyżowej  została odprawiona Msza św. i poświęcony Krzyż na „Gorylce”. Krzyż wdzięczności za Życie i Pontyfikat Jana Pawła II.
Podziękowania:
- dla  Ks. Pawła Hubczaka  za uczestnictwo i sprawowaną Mszę świętą,
- dla Rodziny Pawlus za to wyjątkowe miejsce w naszej Parafii,
- dla Państwa A.J.Balcarek prowadzący blog Lipowa i okolice za promowanie dobra i piękna w naszej Parafii,
- Strażakom za zapewnienie bezpieczeństwa,  
- niosącym krzyż, prowadzącym rozważania  i wszystkim za liczny udział” (Ogłoszenia duszpasterskie)

„Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym”

Bł. Jan Paweł II 6.06.1997r.

„Krzyż nadzieją moją jest
Krzyż nadaje życiu sens
Krzyż miłością
Krzyż wiernością
Krzyż nadzieją moją jest” (pieśń)

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

 

Zobacz również relację na http://lipowaiokolice.blogspot.com

Podziękowanie Ks. Proboszcza wygłoszone na zakończenie uroczystej Mszy świętej z udzieleniem Sakramentu Bierzmowana - 8.04.2014r

Ekscelencjo !

       Do słów wypowiedzianych przez Młodzież – dołączam i ja wyrazy wdzięczności za przybycie do naszej Parafii, za posługę następcy Apostołów, za umocnienie Duchem św. i skierowane do nas słowa wzmacniające naszą wiarę nadzieję i miłość.

Twoja posługa Ks. Biskupie jest na kilkanaście dni przed Kanonizacją bł. Jana Pawła II. Tak ściśle byłeś związany z Janem Pawłem II. Bo przecież Ks. Biskup pracował w sekcji polskiej Sekretariatu Stanu w Watykanie. Odbył z bł. Janem Pawłem II 27 zagranicznych podróży. Przygotowywał papieskie przemówienia, dokumenty i tłumaczenia.                  

Dziś jesteś naocznym światkiem Jego świętości w naszej parafii. Dziękujemy za Twoją posługę przy Ojcu Świętym w Rzymie, za posługę w Naszej Diecezji, za 50 lat służby Chrystusowi jako Kapłan, za erygowanie naszej Parafii, za obecność na wielu uroczystościach w naszej Wspólnocie.

Modlitwa naszej wspólnoty niech będzie wyrazem wdzięczności,. Na tej modlitwie wdzięczności trwać będziemy. O tym zapewniam ks. Biskupa w imieniu całej naszej Parafii i własnym.

Na ręce Ks. Dziekana naszego Dekanatu składam podziękowanie dla wszystkich kapłanów .

Podziękowania dla Ks. Prałata Jerzego sekretarza Ks. Biskupa za troskę o piękno liturgii. Podziękowanie dla ks. Pawła Hubczaka za prowadzenie rekolekcji wielkopostnych w naszej Parafii.

Podziękowanie Ks. Katechetom uczącym w Gimnazjum, Nauczycielom i Wychowawcom i Rodzicom

Księże Biskupie!

Tak bardzo zależało nam na Twojej obecności w naszej Parafii. W tym roku 2014 obchodzimy 50 lat od wizytacji, jaką przeprowadził w parafii w Lipowej 11/12 czerwca 1964 roku Metropolita Krakowski Arcybiskup Karol Wojtyła. Odbyła się również wizytacja kaplicy w Słotwinie, gdzie Metropolita modlił się wraz z mieszkańcami, udzielił błogosławieństwa. Historyczna kaplica, związana z modlitwą Metropolity Karola Wojtyły, stoi obok kościoła. Na placu, gdzie przebywał i przechadzał się Arcybiskup, stoi kościół i pomnik Jemu poświęcony, a trasa Plenerowej Drogi Krzyżowej w naszej parafii to droga jaką pokonał Arcybiskup Karol Wojtyła odwiedzając starszą osobę w czasie Wizytacji.

W imieniu Parafian i własnym proszę o poświęcenie tablicy pamiątkowej w kaplicy. Tablicę ufundowali Ci, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania 50 lat temu z rąk Arcybiskupa Karola Wojtyły a dziś zgromadzili się w kaplicy, jak i także Rodzice Młodzieży, która dziś przyjęła ten Sakrament. Bóg zapłać!

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA 

Sakrament Bierzmowania i poświęcenie tablicy pamiątkowej

J.E.Ks. Bp Biskup Tadeusz Rakoczy udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży zgromadzonej w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie 8 kwietnia 2014 roku.

W roku Kanonizacji Jan Pawła II i 50. rocznicę pobytu Arcybiskupa Karola Wojtyły – Jana Pawła II (1920-2005) w Słotwinie. Po Mszy świętej Ks. Biskup w kaplicy obok kościoła dokonał poświęcenia tablicy pamiątkowej o treści:

W TEJ KAPLICY 11/12 CZERWCA 1964 ROKU
MODLIŁ SIĘ I UDZIELIŁ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ZEBRANYM
METROPOLITA KRAKOWSKI ARCYBISKUP KAROL WOJTYŁA
ŚWIĘTY JANIE PAWLE II, MÓDL SIĘ ZA NAMI
W 50. ROCZNICĘ WDZIĘCZNI PARAFIANIE
SŁOTWINA 2014

Trasa naszej Plenerowej Drogi Krzyżowej, którą odprawiamy w piątek przed Niedzielą Palmową to droga jaką pokonał Metropolita Krakowski odwiedzając w czasie Wizytacji Kanonicznej 94-letnią parafiankę na Przysłopie.

Tablicę ufundowali Bierzmowani z naszej parafii przez Arcybiskupa Karola Wojtyłę 1964 roku jak i Rodzice Młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania 2014 roku.

50 lat temu przyjęli Sakrament Bierzmowania z rąk Arcybiskupa Karola Wojtyły i potwierdzili ten fakt w naszej parafii:

Baron Krystyna, Bojdys Edward, Dudys Bernardyna, Caputa Janina, Gruszka Edward, Hazuka Adam, Jakóbiec Krystyna, Jakóbiec Wanda, Jano Bronisława, Konior Andrzej, Konior Jan, Konior Maria, Konior Bronisława, Kowalczyk Bronisława, Kubica Janina, Kurowska Stanisława, Lubina Cecylia, Pawlus Jerzy, Pawlus Anna, Pezda Jadwiga, Pilarz Antoni, Pietraszko Maria, Pietraszko Jan, Semik Zofia, Semik Tadeusz, Sowa Józef, Sowa Maria, Śliwa Barbara, Śliwa Władysław, , Śliwa Kazimierz, Tylek Irena, Trzeciak Maria, Wandzel Andrzej, Wandzel Elżbieta, Wandzel Władysława, Wandzel Józef, Wandzel Maria, Wandzel Marian, Wełniak Stanisława, Wilk Jadwiga, Wiercigroch Maria, Wisła Janina.

Program Triduum Paschalnego

Wielki Czwartek

 • 18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej
 • 19.00-22.00 – Adoracja w Ciemnicy


Wielki Piątek (W tym dniu nie odprawia się Mszy św.)

 • 8.00 – Adoracja Ministrantów i Lektorów
 • 9.00 – Adoracja uczniów Szkoły Podstawowej
 • 9.30 – Droga Krzyżowa dla dzieci i uczniów Gimnazjum
 • 10.30 – Adoracja uczniów Gimnazjum
 • 11.00 – Adoracja Przedszkolaków
 • 12.00 – Adoracja Rodziców z małymi dziećmi
 • 13.00 – Adoracja Młodzieży KSM
 • 14.00 – Adoracja Akcji Katolickiej
 • 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego
 • 16.00 – Adoracja Róż Różańcowych
 • 17.15 – Droga Krzyżowa
 • 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej – adoracja Krzyża
 • 20.00 – Adorują mieszkańcy Bugaja
 • 21.00 – Adorują mieszkańcy Poddzielec
 • 22.00 – Adorują mieszkańcy Dolna Słotwina
 • 23.00 – Adorują mieszkańcy Nad Kościołem
 • 24.00 – Zakończenie


Wielka Sobota

 • 8.00-18.00 Adoracja przy Grobie Pańskim
 • Godz. 9.00, 11.00 - święcenie pokarmów na stół Wielkanocny
 • Godz. 18.00 Liturgia Wigilii Paschalnej, przynosimy świece

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 • 6.00 – Msza św. Rezurekcyjna z procesją; proszę o przygotowanie sztandarów, feretronów, baldachim, zapraszam Strażaków, Panie z KGW w strojach regionalnych.
 • 8.30. Msza św.
 • 10.30.Msza św.

 

Poniedziałek Wielkanocny

 • Msze św. tak jak w niedziele
Jesteś tutaj: Home