Ogłoszenia - 03.12.2017

1. Najpiękniejszym wzorem przeżywania Adwentu jest dla nas Maryja, wybrana na Matkę Boga-Człowieka. Razem z Nią będziemy kroczyć po adwentowej drodze, biorąc udział w codziennych Mszach św. wotywnych o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwanych roratnich.                                                                                 „Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa dla sanktuarium w Kaliszu. Zacznie się od 1 niedzieli Adwentu(…). Odkryjmy na nowo św. Józefa. Najpierw jako wzór mocnego i pokornego człowieka, mężczyzny silnej wiary, ukochanego męża Maryi, ziemskiego ojca Jezusa, filaru Świętej Rodziny. Odkryjmy go także jako pomocnika, orędownika, czyli patrona rodzin, mężczyzn, ciężkiej pracy, modlitwy kontemplacyjnej, dobrej śmierci o obrońcy Kościoła” (Gość Niedzielny). Roraty w tym roku to  adwentowe rekolekcje z Oblubieńcem Maryi.  Zapraszam dorosłych, młodzież, a zwłaszcza dzieci z lampionami codziennie tak jak są Msze św. w tygodniu. Szczególnym znakiem tego czasu jest wieniec adwentowy z 4 świecami, symbolizujący poszczególne niedziele adwentowego oczekiwania na przyjście Syna Bożego w tajemnicy Wcielenia. Uczestnictwo we Mszach roratnich, uważne słuchanie Słowa Bożego niech stanie się naszym przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w poniedziałek, 4 grudnia- wsp. Św. Barbary, patronki górników
b) w środę  6 grudnia – wsp. Św. Mikołaja, biskupa. Po Mszy św. wieczornej w naszym kościele wywiad ze św. Mikołajem.  Pragnie On szczególnie pragnie spotkać z dziećmi z Przedszkola, i tymi, które jeszcze nie chodzą do szkoły.
c) w  czwartek, 7 grudnia - wsp. Św. Ambrożego bp i dK. Jest to zarazem pierwszy czwartek miesiąca. Modlimy się za pracujących na niwie Pańskiej oraz prosimy o nowe , liczne  i godne powołania do służby w Chrystusowym Kościele. O godz.19.30 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania. Adoracja o godz.20.00. Msza Święta - 20.30 zakończona Apelem Jasnogórskim i ucałowaniem relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki  
d) piątek, 8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Po komunii zaśpiewamy uroczyste „Te Deum” dziękczynne w IX rocznicę erygowania naszej  Parafii. Po Mszy św.wieczornej udamy się pod Pomnik w celu uczczenia 77. rocznicę wysiedlenia  z naszej parafii, które  w sposób szczególny przypada 8 grudnia. Zapraszam całą Parafię, Poczty Sztandarowe, przedstawicieli różnych grup. Poświęcenie medalików i spotkanie z dziećmi  przygotowującymi się do I Komunii św. i ich rodzicami.

3. Jak co roku w czasie adwentu w ramach „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” rozprowadzane są  świece Caritas. Do nabycia są kalendarze na 2018 rok z naszego kościoła

4. Spowiedź adwentowa w naszej Parafii w niedzielę 17 grudnia od godz. 14.00-17.30.
W przyszłą niedzielę Panowie z Rady Parafialnej będą zbierać ofiary na nasz Kościół wpisując do Księgi ofiarodawców.

5. Dziś dokonam poświęcenia opłatków wigilijnych. Opłatki rozprowadzać będzie Pan Kościelny i Pan Organista. Ofiara rozprowadzanych opłatków wigilijnych stanowi część Ich wynagrodzenia. Rozprowadzać będą 8, 9, 10 grudzień.

Ogłoszenia - 26.11.2017

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, który jako jedyny władca wziął na siebie grzechy całego świata. Uwielbiajmy Go i przyjmijmy Jego władzę, ponieważ Jego panowanie nigdy nie przemija, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie.

OGŁOSZENIA:

1. Dziś można zyskać odpust zupełny, odmawiając pobożnie Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i spełniając  zwykłe warunki odpustu.

2. Dzisiejsza uroczystość to główne święto Akcji Katolickiej. Główne uroczystości w kościele NSPJ w Bielsku-Białej. O godz. 16.30 adoracja Najświętszego Sakramentu, 17.00 – Msza św. Program szczegółowy  w gablocie. Celem Akcji Katolickiej   jest formacja duchowa, moralna i kulturowa. Zadaniem członków AK jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary. Członkowie oddziaływają na bliskie im środowisko poprzez ewangelizację i formację, której celem jest dążenie do najpełniejszego poznania prawd wiary, rozumienia w codziennym życiu. Członkom Akcji Katolickiej życzę wytrwałości w realizacji inicjatyw duszpasterskich i zapraszam nowych kandydatów do Akcji Katolickiej. W każdy III piątek miesiąca Akcja Katolicka prowadzi Koronkę do Miłosierdzia Bożego, uczestniczy we Mszy św. W trzeci poniedziałek miesiąca  formacja i spotkanie.

3. W czwartek, 30 listopada przypada święto Św. Andrzeja, apostola.

4. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca, oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz Najświętszej Maryi Pannie w znaku jej Niepokalanego Serca
- I piątek odwiedziny chorych od 14.00. Są to już odwiedziny przed uroczystością Bożego Narodzenia. Spowiedź w kościele 16.30, nabożeństwo o godz.17.30 i Msza Święta.
- I sobota Godzinki o godz.6.30 i modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach.

5. Do nabycia kalendarze na rok 2018 i świece Caritas.

6. W przyszłą niedzielę, 3 grudnia, rozpoczyna się okres adwentu i nowy rok liturgiczny. Składka przeznaczona jest na potrzeby diecezji.

Przyjęcie kandydatów do służby ministranckiej

W środę 22 listopada obchodziliśmy wspomnienie liturgiczne Świętej Cecylii, patronki śpiewu i muzyki kościelnej. O Świętej Cecylii wiemy niewiele. Chociaż nie była muzykiem i śpiewaczką to jednak wyśpiewała Bogu najpiękniejszą pieśń żyjąc w czystości i ponosząc śmierć męczeńską.

W tym dniu odbył się obrzęd przyjęcia kandydatów do służby liturgicznej. Przykładem dla ministrantów stała się zakochana w Jezusie i wierna Jemu Święta Cecylia jak i Święty Tarsycjusz służący Jezusowi i kapłanowi w czasie Mszy świętej, kochający Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Po Mszy świętej odbyło się spotkanie wszystkich ministrantów, scholi liturgicznej oraz ich rodziców.

DS9351  DS9356  DS9360

Ogłoszenia - 19.11.2017

Dziś 33 niedziela zwykła. Każdy człowiek posiada dary i zdolności, które winien wykorzystywać i za które jest odpowiedzialny. Zostały nam one powierzone przez Stwórcę, abyśmy posługiwali się nimi dla dobra własnego oraz innych. Z tego tytułu nikt nie może czuć się niepotrzebnym, a w perspektywie królestwa Bożego, każdy człowiek jest ważny i ceniony.

OGŁOSZENIA:

1. Liturgiczne obchody tygodnia
a) w poniedziałek, 20 listopada – wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera. Po Mszy św. spotkanie z Akcją Katolicką
b) we wtorek, 21 listopada – wspomnienie Ofiarowania NMP. Jest to dzień imienin Księdza Biskupa Janusza Zimniaka. Pamiętamy w modlitwie w intencji Biskupa Seniora.                                           
c) w środę, 22 listopada – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy. Modlimy się w intencji Pana Organisty i Scholii Liturgicznej. Na wieczornej Mszy św. uroczystość przyjęcia kandydatów do Służby Liturgicznej. Serdecznie zapraszam wiernych, a w sposób szczególny Ministrantów, Scholę  liturgiczną i ich Rodziców. Tradycyjnie  po Mszy św. spotkanie z Rodzicami i Ministrantami przy dobrym cieście i herbacie.
d) W piątek, 24 listopada - wspomnienie Świętych męczenników Andrzeja Dung–Lac, prezbitera i Towarzyszy

2. W przyszłą niedzielę, 26 listopada, obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Święto Patronalne Akcji Katolickiej i KSM. Członkom AK  KSM dziękuję za zaangażowanie w naszej Parafii, życzę błogosławieństwa Bożego, zapraszam nowych członków.

3. Za złożoną ofiarę na kościół składam serdeczne Bóg zapłać!

4. Zachęcam do czytania gazet religijnych.

5. Można nabyć świece Caritas, oraz kalendarze na 2018 r., ilustrowane zdjęciami z naszego kościoła.

6. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.parafiaslotwina.pl

11 listopada

W sobotę 11 listopada obchodziliśmy w liturgii wspomnienie Świętego Marcina z Tours, biskupa. Z jego życiorysu dowiadujemy się, że zadbał o swoją wiarę i życie religijne, przyczynił się do nawrócenia i chrztu swoich rodziców.

W tym dniu przypada także Święto Niepodległości, 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Za przyczyną Świętego Marcina dziękowaliśmy Bogu za jego opiekę nad mami i modliliśmy się o pomyślność dla naszej Ojczyzny.

Po Mszy świętej o godz.10.30 tradycyjnie już po raz 12 w naszym kościele odbyła się akademia poświęcona Świętu Niepodległości. Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie i młodzież pod kierownictwem nauczycieli przygotowali program słowono-muzyczny.

Po Mszy świętej udaliśmy się pod Pomnik, gdzie modlitwy zanosiliśmy za wstawiennictwem Królowej Polski, Świętego Jana Pawła II i błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. Delegaci Gminy Lipowa, Radni, Sołtys, przedstawiciele OSP Słotwina, KGW,LKS „Sokół, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Spółki Wodociągowej złożyli wieńce i kwiaty.

8 grudnia 2010 r. przy naszym kościele został uroczyście odsłonięty Pomnik pamięci, symbolizujący Znak Roku Jubileuszowego otwarci Drzwi Świętych. Miało to miejsce w 70. rocznicę pacyfikacji mieszkańców Słotwiny, Bugaja i Poddzielca- które w sposób szczególny przypadło 8 grudnia2010 r. , ale także 70 rocznicę rozstrzelania przez Hitlerowskiego Okupanta Ks. Ferdynanda Sznajdrowicza wraz z mieszkańcami Gminy Lipowa, które miało miejsce 17 stycznia 1940r., jak i inne cierpienia , represje wobec naszych parafian w czasie II wojny światowej.Za patrona modlitw w intencji Ojczyzny obraliśmy sobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszko, męczennika za prawdę, który 2010 roku został beatyfikowany.

Pomnik zawiera Krzyż misyjny, Tablica upamiętniająca Tych, którzy zginęli za Ojczyznę, chcemy pamiętać w tym miejscu także o pomordowanych w Katyniu i tą ostatnią tragedie pod Smoleńskiem.

Oprócz tej tablicy jest jeszcze:

- Tablica poświęconej Ojcu św. Janowi Pawłowi II, Misjom św.

FOTORELACJA:

01  02  03  04

05  06  07  08

09  10  11

Kolejne witraże w naszym kościele

Parafia w Słotwinie wzbogaciła się o kolejne witraże upiększające naszą świątynię.

DSC9291

Procesja do przydrożnych kapliczek na zakończenie nabożeństw różańcowych

W Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae Ojciec święty zachęcał nas: „do kontemplowania oblicza Chrystusa w towarzystwie i w szkole Jego Najświętszej Matki. Odmawiając różaniec bowiem to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa…”.

Przez cały miesiąc październik w sposób szczególny kontemplowaliśmy oblicze Chrystusa. Dziękuję wszystkim grupom prowadzącym różaniec i wszystkim obecnym na modlitwie w kościele i w domach rodzinnych.

Na zakończenie nabożeństw różańcowych tradycyjnie już od 2005 roku udaliśmy się do przydrożnych kapliczek, rozważając tajemnice różańcowe.

Tym razem odwiedziliśmy kapliczki na trasie Lipowa Poddzielec - kościół. Jest ich dziewięć. Przy każdej rozważając daną tajemnicę odmówiliśmy dziesiątek różańca, modląc się w intencji fundatorów, opiekunów tej kapliczki. Kapliczki to znaki kultu religijnego. Żadna nie powstała przypadkowo, każda do czegoś nawołuje, przypomina o jakimś zdarzeniu.

Przez procesję do przydrożnych kapliczek wzmacniamy naszą wiarę, bo kapliczki są znakiem wiary naszych przodków i znakiem wiary dzisiaj. Są świadkami szczególnych wydarzeń, są zachętą do modlitwy. To także okazja aby zadbać o przydrożne kapliczki. Dziękuję za troskę.

Dziękuję za liczne uczestnictwo. Strażakom za zapewnienie na bezpieczeństwa, podziękowanie na ręce Pana Prezesa.

procesja 01  procesja 02  procesja 03  procesja 04

procesja 05  procesja 06  procesja 07  procesja 08

procesja 09  procesja 10  procesja 11  procesja 12

Korowód Świętych

Dnia 28.10.2017 r. już po raz jedenasty ulicami Bielska-Białej przeszedł Korowód Świętych pod hasłem „Święci – przewodnicy do nieba” organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej na czele z asystentami ks. Wojciechem Palem oraz ks. Tomaszem Michniokiem.  Młodzież z naszej parafii czynnie uczestniczyła w tym przedsięwzięciu. Najpierw zostały zaprezentowane relikwie św. Filipa Smaldone oraz bł. Marii od Apostołów, które dzięki przychylności Ks. Proboszcza Mieczysława mogliśmy zabrać. Następnie został odmówiony różaniec. Tradycyjnie przeszyliśmy w uroczystej procesji śpiewając Litanię do Wszystkich Świętych do Katedry św. Mikołaja. Zakończeniem korowodu była Msza święta koncelebrowana, a kazanie wygłosił ks. Piotr Bączek - pierwszy diecezjalny duszpasterz KSM i inicjator Korowodów Świętych w Bielsku-Białej.

korowod swietych 2017 01  korowod swietych 2017 02  korowod swietych 2017 03  korowod swietych 2017 04  korowod swietych 2017 05

korowod swietych 2017 06  korowod swietych 2017 07  korowod swietych 2017 08  korowod swietych 2017 09  korowod swietych 2017 10

korowod swietych 2017 11  korowod swietych 2017 12  korowod swietych 2017 13

Ogłoszenia - 29.10.2017

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

Dziś ostatnia niedziela miesiąca października. W kościołach poświeconych (których data poświęcenia nie jest znana) obchodzona jest jako uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich żyjących i zmarłych fundatorach, ofiarodawcach i budowniczych kościoła.

OGŁOSZENIA:

1. Po Komunii św. odśpiewamy dziękczynne „Te Deum”- Ciebie Boga wysławiamy - jako wyraz wdzięczności Bogu za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, jakie my obecnie otrzymujemy w tej świątyni. W modlitwie różańcowej będziemy polecać Bogu wszystkich żyjących i zmarłych fundatorów, ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła i kaplicy.

2. Trwają nabożeństw różańcowe w niedzielę o godz. 15.00, po nabożeństwie Msza św. w tygodniu o godz. 17.30.We wtorek  zakończenie nabożeństw Różańcowych. W tym roku udamy się do przydrożnych kapliczek umieszczonych przy trasie: Poddzielec -kościół. Strażaków proszę o zapewnienie bezpieczeństwa. Początek o godz. 17.15 i Msza św.
Kończymy różańcowy październik, ale nie rozstajemy się z różańcem. Z początkiem listopada w szczególny sposób wspominamy naszych zmarłych. Pamięć ta niech będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączności z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenia, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, ofiarujmy im dar modlitwy wypominkowej, modlitwy różańcowej, a zwłaszcza dar Ofiary Eucharystycznej. Niech przyniesione kwiaty i zapalone na ich grobach znicze będą wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga.

3. W środę, 1 listopada, obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół w tej uroczystości wychwala Boga za dar świętości najwspanialszych swoich córek i synów. To, ci którzy przeszli przez życie wierni Bogu i przykazaniom. Dla nas są oni czytelnymi drogowskazami na drodze do wieczności, do domu Ojca. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. które w tym dniu będą sprawowane o godz. 8.30 i 10.30. W Lipowej Nieszpory i procesja na cmentarz o godz. 14.00.

4. W czwartek,  2 listopada, przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Na pół godziny przed każdą Mszą św. wypominki. Serdecznie zapraszam do modlitwy. Po Mszy św. wieczornej  procesja pod pomnik i modlitwy za zmarłych.                
Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim Ofiarę Chrystusa uobecniającą się we Mszy św.

5. Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać: od południa uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze Nasz i Wierzę, modlitwy w intencji Ojca św., przyjęcie łaski sakramentalnej spowiedzi i Komunii świętej, zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu; w dniach od 1-8 listopada nawiedzając pobożnie cmentarz, modląc się, choćby tylko w myśli za zmarłych, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

6. Przez oktawę na 15 minut przed Mszą św. będziemy modlić się za naszych bliskich zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych wymieniając imiona zmarłych i odmawiając dziesiątek Koronki do Miłosierdzia Bożego.

7. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W pierwszy czwartek nie będzie adoracji i Mszy św. o godzinie 20:00 z racji wspomnienia Wszystkich Świętych Zmarłych. W pierwszy piątek odwiedziny chorych od godziny 14:00. Nabożenstwo i Msza św. o godzinie 17:30. W pierwszą sobotę o godz. 6:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny i modlitwy o trzeźwość narodu.

8. W każdy 4 piątek miesiąca będzie różaniec o godz. 17.30 i Msza święta za zmarłych zalecanych w wypominkach rocznych.

8. Do nabycia są kalendarze na rok 2018 z naszego kościoła. Zachęcam do czytania gazet religijnych oraz na naszą internetową stronę parafialną www.parafiaslotwina.pl

Różaniec do Granic

7 października 2017 r. we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej parafianie włączyli się w projekt  „Różaniec do Granic”, którego celem jest otoczenie całej Polski modlitwą różańcową. W naszej diecezji zostało wyznaczonych 26 kościołów wzdłuż granicy Polski w których odbyły się konferencje, Msza św., adoracja i różaniec na granicy.

W kościele o godz. 17.30 odbyła się procesja różańcowa do pięciu ołtarzy, oraz poświęcenie różańców dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej.

rozaniec do granic 01  rozaniec do granic 02  rozaniec do granic 03  rozaniec do granic 04

rozaniec do granic 05  rozaniec do granic 06  rozaniec do granic 07  rozaniec do granic 08

Jesteś tutaj: Home