8 grudzień – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

To szczególny dzień w naszej wspólnocie: IX rocznica erygowania naszej Parafii, po komunii odśpiewaliśmy uroczyste „Te Deum Laudamus” oraz 77. rocznica wysiedleń naszych mieszkańców, które w sposób szczególny przypada na 8 grudnia. Po Mszy św. udaliśmy się pod Pomnik upamiętniający to wydarzenie. Modlitwy zanosiliśmy za wstawiennictwem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, którego obraliśmy za patrona modlitw w intencji naszej Ojczyzny. Przedstawiciele Parafii złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymały poświęcone medaliki, które zostały zrobione zgodnie z prośbą Maryi przekazanej Katarzynie Laboure z napisem: „Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Medalik jest wyrazem miłości do Matki Bożej, wyznaniem wiary oraz wyrazem próśb o potrzebne łaski.

DS9414  DS9425  DS9431

Plan kolędy 2017/2018

Środa – 27.12.2017 - godz. 8.30 – Poddzielec
Od PP. Piela, Jastrząbka Góra, PP. Wisła (327) do PP. Śliwa (273)

Czwartek - 28.12.2017 – godz. 8.30 - Poddzielec
Od PP. Repak – Kosiec (128) do PP. Misiukiewicz (267)

Piątek- 29.12.2017 - godz. 8.30 – Bugaj
od PP. Caputa (912) lewa strona do P. Konior Czesław (278)

Sobota – 30.12.2017 – godz. 8.30 – Koło Szkoły w stronę Godziszki
od PP. Prochownik (418) do do PP. Stańczak

Wtorek –2.01.2018 - godz. 8.30 - Dolna Słotwina i Jastrząbka Dół
od PP. Nykiel, os. Gwizdałówka Jastrząbka Dół do PP. Binda - Sapeta

Środa – 3.01.2018 – godz. 8.30 – Dolna Słotwina
od PP. Michalscy (Ks. J. Popiełuszki 44) do PP. Mołdysz (85)

Czwartek – 4.01.2018 – godz. 15.00 –Dolna Słotwina
od PP. Konior Karol  (Ks. J. Popiełuszki 92 do PP. Wilk (Ks. J. Popiełuszki 105)

Piątek – 5.01.2018 - godz. 8.30 – Słotwina nad kościołem
od P. Wandzel  do PP. Semik (Ks. J. Popiełuszki 164)

Poniedziałek - 8.01 - godz. 8.30 – Słotwina nad kościołem
Od PP. Caputa-Tracz (Ks. J. Popiełuszki 153) do P. Szalbót (ul. Szczygła 9)

Środa - 10.01.2018 - godz.8.30
Od Kwaśny do PP Śliwa-Semik (Ks. J. Popiełuszki 122)

Niedziela – 7.01.2018 – godz. 12.00 - Przysłop
P. Majdak, Jakubiec, Duraj 

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

6 grudnia obchodziliśmy wspomnienie Świętego Mikołaja. Mikołaj zaproszony przez Księdza Mieczysława oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży postanowił zawitać także do naszej parafii. Po wieczornych roratach odbyło się przedstawienie, podczas którego walczyły ze sobą anioły i diabły. Pojedynek na piosenki wygrały oczywiście anioły, a nawet udało im się sprowadzić diabły na dobrą drogę. Po przedstawieniu Święty Mikołaj obdarował zgromadzone dzieci małymi upominkami. Wszyscy bardzo cieszyliśmy się ze spotkania ze Świętym Mikołajem i z niecierpliwością czekamy na jego kolejną wizytę za rok.

mikolajki 2017 01  mikolajki 2017 02  mikolajki 2017 03  mikolajki 2017 04  mikolajki 2017 05

Obrzęd błogosławienia nowych lektorów

29 listopada 2017r. o godz.17.00, w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Serca NMP w Wieprzu k. Żywca odbył się obrzęd błogosławieństwa nowych lektorów. Błogosławieństwo do wykonywania posługi lektora w zgromadzeniu liturgicznym otrzymali ministranci z naszej parafii: Sebastian Kaczmarczyk, Adrian Śliwa i Mateusz Wieczorek. Przygotowywali się poprzez szereg spotkań formacyjnych. Otrzymali Pismo Święte i legitymacje lektorskie.

blogoslawienstwo lektorow 2017

Ogłoszenia - 03.12.2017

1. Najpiękniejszym wzorem przeżywania Adwentu jest dla nas Maryja, wybrana na Matkę Boga-Człowieka. Razem z Nią będziemy kroczyć po adwentowej drodze, biorąc udział w codziennych Mszach św. wotywnych o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwanych roratnich.                                                                                 „Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa dla sanktuarium w Kaliszu. Zacznie się od 1 niedzieli Adwentu(…). Odkryjmy na nowo św. Józefa. Najpierw jako wzór mocnego i pokornego człowieka, mężczyzny silnej wiary, ukochanego męża Maryi, ziemskiego ojca Jezusa, filaru Świętej Rodziny. Odkryjmy go także jako pomocnika, orędownika, czyli patrona rodzin, mężczyzn, ciężkiej pracy, modlitwy kontemplacyjnej, dobrej śmierci o obrońcy Kościoła” (Gość Niedzielny). Roraty w tym roku to  adwentowe rekolekcje z Oblubieńcem Maryi.  Zapraszam dorosłych, młodzież, a zwłaszcza dzieci z lampionami codziennie tak jak są Msze św. w tygodniu. Szczególnym znakiem tego czasu jest wieniec adwentowy z 4 świecami, symbolizujący poszczególne niedziele adwentowego oczekiwania na przyjście Syna Bożego w tajemnicy Wcielenia. Uczestnictwo we Mszach roratnich, uważne słuchanie Słowa Bożego niech stanie się naszym przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w poniedziałek, 4 grudnia- wsp. Św. Barbary, patronki górników
b) w środę  6 grudnia – wsp. Św. Mikołaja, biskupa. Po Mszy św. wieczornej w naszym kościele wywiad ze św. Mikołajem.  Pragnie On szczególnie pragnie spotkać z dziećmi z Przedszkola, i tymi, które jeszcze nie chodzą do szkoły.
c) w  czwartek, 7 grudnia - wsp. Św. Ambrożego bp i dK. Jest to zarazem pierwszy czwartek miesiąca. Modlimy się za pracujących na niwie Pańskiej oraz prosimy o nowe , liczne  i godne powołania do służby w Chrystusowym Kościele. O godz.19.30 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania. Adoracja o godz.20.00. Msza Święta - 20.30 zakończona Apelem Jasnogórskim i ucałowaniem relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki  
d) piątek, 8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Po komunii zaśpiewamy uroczyste „Te Deum” dziękczynne w IX rocznicę erygowania naszej  Parafii. Po Mszy św.wieczornej udamy się pod Pomnik w celu uczczenia 77. rocznicę wysiedlenia  z naszej parafii, które  w sposób szczególny przypada 8 grudnia. Zapraszam całą Parafię, Poczty Sztandarowe, przedstawicieli różnych grup. Poświęcenie medalików i spotkanie z dziećmi  przygotowującymi się do I Komunii św. i ich rodzicami.

3. Jak co roku w czasie adwentu w ramach „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” rozprowadzane są  świece Caritas. Do nabycia są kalendarze na 2018 rok z naszego kościoła

4. Spowiedź adwentowa w naszej Parafii w niedzielę 17 grudnia od godz. 14.00-17.30.
W przyszłą niedzielę Panowie z Rady Parafialnej będą zbierać ofiary na nasz Kościół wpisując do Księgi ofiarodawców.

5. Dziś dokonam poświęcenia opłatków wigilijnych. Opłatki rozprowadzać będzie Pan Kościelny i Pan Organista. Ofiara rozprowadzanych opłatków wigilijnych stanowi część Ich wynagrodzenia. Rozprowadzać będą 8, 9, 10 grudzień.

Ogłoszenia - 26.11.2017

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, który jako jedyny władca wziął na siebie grzechy całego świata. Uwielbiajmy Go i przyjmijmy Jego władzę, ponieważ Jego panowanie nigdy nie przemija, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie.

OGŁOSZENIA:

1. Dziś można zyskać odpust zupełny, odmawiając pobożnie Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i spełniając  zwykłe warunki odpustu.

2. Dzisiejsza uroczystość to główne święto Akcji Katolickiej. Główne uroczystości w kościele NSPJ w Bielsku-Białej. O godz. 16.30 adoracja Najświętszego Sakramentu, 17.00 – Msza św. Program szczegółowy  w gablocie. Celem Akcji Katolickiej   jest formacja duchowa, moralna i kulturowa. Zadaniem członków AK jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary. Członkowie oddziaływają na bliskie im środowisko poprzez ewangelizację i formację, której celem jest dążenie do najpełniejszego poznania prawd wiary, rozumienia w codziennym życiu. Członkom Akcji Katolickiej życzę wytrwałości w realizacji inicjatyw duszpasterskich i zapraszam nowych kandydatów do Akcji Katolickiej. W każdy III piątek miesiąca Akcja Katolicka prowadzi Koronkę do Miłosierdzia Bożego, uczestniczy we Mszy św. W trzeci poniedziałek miesiąca  formacja i spotkanie.

3. W czwartek, 30 listopada przypada święto Św. Andrzeja, apostola.

4. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca, oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz Najświętszej Maryi Pannie w znaku jej Niepokalanego Serca
- I piątek odwiedziny chorych od 14.00. Są to już odwiedziny przed uroczystością Bożego Narodzenia. Spowiedź w kościele 16.30, nabożeństwo o godz.17.30 i Msza Święta.
- I sobota Godzinki o godz.6.30 i modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach.

5. Do nabycia kalendarze na rok 2018 i świece Caritas.

6. W przyszłą niedzielę, 3 grudnia, rozpoczyna się okres adwentu i nowy rok liturgiczny. Składka przeznaczona jest na potrzeby diecezji.

Przyjęcie kandydatów do służby ministranckiej

W środę 22 listopada obchodziliśmy wspomnienie liturgiczne Świętej Cecylii, patronki śpiewu i muzyki kościelnej. O Świętej Cecylii wiemy niewiele. Chociaż nie była muzykiem i śpiewaczką to jednak wyśpiewała Bogu najpiękniejszą pieśń żyjąc w czystości i ponosząc śmierć męczeńską.

W tym dniu odbył się obrzęd przyjęcia kandydatów do służby liturgicznej. Przykładem dla ministrantów stała się zakochana w Jezusie i wierna Jemu Święta Cecylia jak i Święty Tarsycjusz służący Jezusowi i kapłanowi w czasie Mszy świętej, kochający Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Po Mszy świętej odbyło się spotkanie wszystkich ministrantów, scholi liturgicznej oraz ich rodziców.

DS9351  DS9356  DS9360

Ogłoszenia - 19.11.2017

Dziś 33 niedziela zwykła. Każdy człowiek posiada dary i zdolności, które winien wykorzystywać i za które jest odpowiedzialny. Zostały nam one powierzone przez Stwórcę, abyśmy posługiwali się nimi dla dobra własnego oraz innych. Z tego tytułu nikt nie może czuć się niepotrzebnym, a w perspektywie królestwa Bożego, każdy człowiek jest ważny i ceniony.

OGŁOSZENIA:

1. Liturgiczne obchody tygodnia
a) w poniedziałek, 20 listopada – wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera. Po Mszy św. spotkanie z Akcją Katolicką
b) we wtorek, 21 listopada – wspomnienie Ofiarowania NMP. Jest to dzień imienin Księdza Biskupa Janusza Zimniaka. Pamiętamy w modlitwie w intencji Biskupa Seniora.                                           
c) w środę, 22 listopada – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy. Modlimy się w intencji Pana Organisty i Scholii Liturgicznej. Na wieczornej Mszy św. uroczystość przyjęcia kandydatów do Służby Liturgicznej. Serdecznie zapraszam wiernych, a w sposób szczególny Ministrantów, Scholę  liturgiczną i ich Rodziców. Tradycyjnie  po Mszy św. spotkanie z Rodzicami i Ministrantami przy dobrym cieście i herbacie.
d) W piątek, 24 listopada - wspomnienie Świętych męczenników Andrzeja Dung–Lac, prezbitera i Towarzyszy

2. W przyszłą niedzielę, 26 listopada, obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Święto Patronalne Akcji Katolickiej i KSM. Członkom AK  KSM dziękuję za zaangażowanie w naszej Parafii, życzę błogosławieństwa Bożego, zapraszam nowych członków.

3. Za złożoną ofiarę na kościół składam serdeczne Bóg zapłać!

4. Zachęcam do czytania gazet religijnych.

5. Można nabyć świece Caritas, oraz kalendarze na 2018 r., ilustrowane zdjęciami z naszego kościoła.

6. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.parafiaslotwina.pl

11 listopada

W sobotę 11 listopada obchodziliśmy w liturgii wspomnienie Świętego Marcina z Tours, biskupa. Z jego życiorysu dowiadujemy się, że zadbał o swoją wiarę i życie religijne, przyczynił się do nawrócenia i chrztu swoich rodziców.

W tym dniu przypada także Święto Niepodległości, 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Za przyczyną Świętego Marcina dziękowaliśmy Bogu za jego opiekę nad mami i modliliśmy się o pomyślność dla naszej Ojczyzny.

Po Mszy świętej o godz.10.30 tradycyjnie już po raz 12 w naszym kościele odbyła się akademia poświęcona Świętu Niepodległości. Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie i młodzież pod kierownictwem nauczycieli przygotowali program słowono-muzyczny.

Po Mszy świętej udaliśmy się pod Pomnik, gdzie modlitwy zanosiliśmy za wstawiennictwem Królowej Polski, Świętego Jana Pawła II i błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. Delegaci Gminy Lipowa, Radni, Sołtys, przedstawiciele OSP Słotwina, KGW,LKS „Sokół, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Spółki Wodociągowej złożyli wieńce i kwiaty.

8 grudnia 2010 r. przy naszym kościele został uroczyście odsłonięty Pomnik pamięci, symbolizujący Znak Roku Jubileuszowego otwarci Drzwi Świętych. Miało to miejsce w 70. rocznicę pacyfikacji mieszkańców Słotwiny, Bugaja i Poddzielca- które w sposób szczególny przypadło 8 grudnia2010 r. , ale także 70 rocznicę rozstrzelania przez Hitlerowskiego Okupanta Ks. Ferdynanda Sznajdrowicza wraz z mieszkańcami Gminy Lipowa, które miało miejsce 17 stycznia 1940r., jak i inne cierpienia , represje wobec naszych parafian w czasie II wojny światowej.Za patrona modlitw w intencji Ojczyzny obraliśmy sobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszko, męczennika za prawdę, który 2010 roku został beatyfikowany.

Pomnik zawiera Krzyż misyjny, Tablica upamiętniająca Tych, którzy zginęli za Ojczyznę, chcemy pamiętać w tym miejscu także o pomordowanych w Katyniu i tą ostatnią tragedie pod Smoleńskiem.

Oprócz tej tablicy jest jeszcze:

- Tablica poświęconej Ojcu św. Janowi Pawłowi II, Misjom św.

FOTORELACJA:

01  02  03  04

05  06  07  08

09  10  11

Kolejne witraże w naszym kościele

Parafia w Słotwinie wzbogaciła się o kolejne witraże upiększające naszą świątynię.

DSC9291

Jesteś tutaj: Home