Tablica informacyjna

Na skrzyżowaniu dróg w Słotwinie od 1900 roku istnieje kaplica w której obecnie czcimy Matkę Bożą Anielską. To dla nas szczególne miejsce, milczący świadek pamiętająca tragiczne wydarzenia I i II Wojny Światowej, wysiedleń, modlitw, nabożeństw i sprawowanych Mszy świętych oraz wizyty i udzielonego błogosławieństwa przez metropolitę krakowskiego Arcybiskupa Karola Wojtyłę, papieża Świętego Jana Pawła II. Obok kaplicy powstał w Roku Jubileuszowym A.D. 2000 roku nowy kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Z myślą o szacunku do tego miejsca, dbając o wizerunek naszej Parafii na prośbę wielu parafian i turystów zaprojektowałem nową tablicę informacyjną, ubogaconą w zdjęcia o następującej treści:

STRONA LEWA

Słotwina – miejscowość w Gminie Lipowa

Gmina Lipowa jest ulokowana w zachodniej części Kotliny Żywieckiej. Wyjątkowe umiejscowienie u podnóża Skrzycznego – najwyższego szczytu Beskidu Śląskiego o wysokości 1257 m n.p.m. ‒ stanowi o malowniczości należących do gminy miejscowości.

Siedzibą gminy jest Lipowa, a w jej skład wchodzą: Lipowa, Słotwina, Leśna, Ostre, Sienna i Twardorzeczka, miejscowości znajdujące się w granicy powiatu żywieckiego w województwie śląskim.

Lipowa nazwę swą wzięła od polskiej nazwy drzewa liściastego ‒lipa ‒ należącego do podrodziny lipowatych. Jan Długosz w księdze Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis (z lat 1470‒1480) wymienia nazwę miejscowości w zlatynizowanej formie Lypowa.

Ważną rolę w dziejach Lipowej i Słotwiny odegrał Ks. Ferdynand Sznajdrowicz proboszcz parafii Lipowa w latach 1924-1940, gorliwy kapłan, wielki patriota, społecznik, jak również opiekun biednych i potrzebujących.

Ks. Ferdynand Sznajdrowicz wraz z 36 mieszkańcami Gminy Lipowa został rozstrzelany 18 stycznia 1940 roku w Katowicach.

Słotwina jest położona na wysokości 430‒570 m n.p.m. Pierwsze wzmianki o niej można odnaleźć w Dziejopisie Żywieckim (z lat 1400‒1728) autorstwa Andrzeja Komonieckiego. Tam też opisano pochodzenie nazwy miejscowości: od „słodkich jagód albo trześni tam rodzących się i tam wielu będących drzew nazwana”. W Dziejopisie odnotowano również zwrot o budowaniu kościoła w Lipowej przez „Wielkich Słotwinian i Lipowian” w 1309 roku.

8 grudnia 2010 roku na Pomniku przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie umieszczono tablicę upamiętniającą 70. rocznicę wysiedleń z naszej miejscowości. Za patrona modlitw w intencji naszej Ojczyzny obrano bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę, kapłana, męczennika, kapelana Solidarności, obrońcę praw człowieka.

STRONA PRAWA

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie

Do parafii erygowanej 8 grudnia 2008 roku należą mieszkańcy Słotwiny i Lipowej: Poddzielca i Bugaja. Wcześniej wierni byli przypisani do parafii św. Bartłomieja w Lipowej.

Kościół powstał jako wotum Roku Jubileuszowego A.D. 2000 staraniem mieszkańców Słotwiny i Lipowej: Poddzielca i Bugaja oraz całej parafii. Wystrój kościoła i otoczenia nawiązuje do tego wielkiego wydarzenia.   W prezbiterium Trójca Święta: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. W ołtarzu głównym symbolika Księgi Pisma św. Boczne ołtarze to symbolika ksiąg:- encykliki papieża Jana Pawła II „Matka Odkupiciela” oraz „Dzienniczka” św. Faustyny.

Wokół kościoła Znaki Roku Jubileuszowego A.D.2000.

Odpust parafialny odbywa się w niedzielę po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa

MSZE ŚWIĘTE
niedziela – 8.30, 10.30
w tygodniu:
poniedziałek, środa, piątek – 18.00
wtorek, czwartek, sobota – 7.00

Obok kościoła znajduje się kaplica wybudowana w 1900 roku. Parafianie czczą w niej Matkę Bożą Anielską. Uroczystość odpustowa odbywa się 2 sierpnia.

W tej kaplicy 11‒12 czerwca 1964 roku modlił się i udzielił błogosławieństwa zebranym mieszkańcom Metropolita Krakowski Arcybiskup Karol Wojtyła.

Ks. Proboszcz

DSC8268  DSC8278  DSC8279

Zofia Paleczna w naszej pamięci

W niedzielę 5 marca 2017 r. przypadła 40 rocznica śmierci śp. Zofii Palecznej. Po Mszy świętej sprawowanej o radość życia wiecznego dla niej o godz.15.30 Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z pomocą Pani Sołtys przygotowało program przybliżający jej postać młodemu pokoleniu, korzystając ze wspomnień naszych babć i dziadków.

Pani Zofia to osoba, która całe życie poświęciła mieszkańcom naszej Parafii. Kobieta, która wychowywała kolejne pokolenia naszej lokalnej społeczności,.

Urodziła się 12 lutego 1905 roku w Żywcu. Tam też ukończyła Seminarium Nauczycielskie. Jako młoda nauczycielka przybyła do Słotwiny, mając zaledwie 18 lat, wraz ze swoją siostrą Heleną. W 1936 roku objęła stanowisko kierownika placówki po Bronisławie Studenckim. Po wysiedleniu Słotwinian 8 grudnia 1940 roku i zajęciu budynku szkoły dla dzieci niemieckich osadników Pani Zofia w marcu 1941 roku została przeniesiona do miejscowości Krzyżówki, a następnie Krzyżowa, gdzie pracowała do zakończenia wojny. Już w kwietniu 1945 roku powróciła do Słotwiny i pracowała jako nauczycielka, a oprócz tego w wolnych chwilach jako opiekunka i pielęgniarka.

„Warunki do nauki były trudne. Pani Paleczna, razem z drugim nauczycielem Panem Kusiem, utworzyli 7-klasową szkołę Powszechną. W tych czasach wymagało to wielu talentów: organizacyjnych, pedagogicznych i wiedzy merytorycznej, ponieważ dzieci, które wróciły z wojennej tułaczki, były w różnym wieku.

paleczna1Nie było podręczników ani zeszytów. Pani Paleczna była człowiekiem mądrym, oczytanym, ale także lubiącym dyscyplinę. Może właśnie dlatego spod jej skrzydeł wyszli ludzie, którzy w dorosłym życiu dali sobie radę. Miarą jej nauczycielskich zdolności niech będą wychowankowie, którzy później ukończyli studia pedagogiczne, wojskowe, medycynę a jeden pracował w studiu filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Oczywiście, że musieli ukończyć szkołę średnią i studia, ale podstawy mieli solidne.

Pani Paleczna mieszkała w szkole a później w prywatnych domach mieszkańców Słotwiny”.

„Miała piękne kaligraficzne pismo. Przez jakiś czas prowadziła kronikę szkolną. Pięknie szydełkowała. W wolnych chwilach wyrabiała obrusy, firanki, kołnierzyki itp. dzieląc się swymi umiejętnościami z innymi”.

„Przede wszystkim była bardzo religijna. Codziennie uczestniczyła we Mszy Świętej w kościele w Godziszce. W naszej kaplicy prowadziła nabożeństwa majowe i różańcowe. Prywatnie odmawiała brewiarz”.

„Zofia Paleczna to osoba, z którą zetknął mnie los podejmując pracę w Szkole podstawowej w Słotwinie. Będąc młodym człowiekiem i młodym nauczycielem, z szacunkiem odnosiłem się do szanownej Pani Zofii, która swym autorytetem, wiedzą i przykładem, była wzorem do naśladowania, sądzę, że dla wszystkich nauczycieli ówczesnego Grona Pedagogicznego.

Cicha, spokojna, opanowana, nigdy prawie niepodnosząca głosu, używająca słów trafiających do serc koleżanek i kolegów oraz uczniów. Była wzorem do naśladowania dla wszystkich, bez względu na pochodzenie i wyznanie.

To Pani Zofia dawała przykład w trudnych chwilach dla wiary, że jest osobą niezwykle wierzącą, a także praktykującą i swoje religijne przekonania poprzez swoją postawę i odpowiedni przykład starała się zaszczepić młodemu pokoleniu, jakże w życiu cenne wartości.”

Nigdy nie założyła własnej rodziny. Ale to właśnie dzięki temu mogła bez reszty poświęcić się innym. Nawet będąc na emeryturze pomagała w nauce dzieciom i młodzieży. Na emeryturę odeszła po 40 latach pracy.

paleczna2Była bardzo wymagająca i zdyscyplinowana. I tej dyscypliny wymagała od innych. Potrafiła pochwalić za dobre, ale także ukarać za złe zachowanie, uczyła pięknej mowy i kulturalnego zachowania. Spotykając się z innymi używała pozdrowienia „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Można rzec o niej, że wychowała kilka pokoleń mądrych, uczciwych, pracowitych i kochających swą Ojczyznę ludzi. Poświęciła się dla nich bez reszty, chociaż mogła wyjechać do wielkiego miasta i tam sobie ułożyć życie.

Przez wielu nazywana „Święta wychowawczynią”, bo miała ogromny wpływ na podopiecznych. Charyzmatyczna, uzdolniona, niezwykle skuteczna, w swych działaniach docierała do wszystkich, nawet tych zagubionych, niekiedy zniewolonych młodych ludzi.

„Wzór człowieczeństwa – dobra, mądra, uczciwa, sprawiedliwa, radosna, kochająca bliźniego, szczodra wobec niego, darzyła ludzi pomocą, radą, uśmiechem i modlitwą.

Wzór nauczyciela – kochała dzieci, darzyła je miłością, dobrocią, zawsze spokojna, opanowana, tłumaczyła wiedzę, ale przede wszystkim wiarę, podstawowe wartości życia, miłość do drugiej osoby. Uczyła wybaczać i wybaczała, zawsze skromna, pogodna i uśmiechnięta.

Wzór religijności – w jej życiu osobistym i nauczycielskim Bóg był najważniejszy, ufała Bożemu Miłosierdziu, w Bogu pokładała swoje radości i troski, Najświętszej Maryi zawierzyła Siebie, swoich bliskich i wychowanków, codzienną modlitwą obejmowała wszystkich, prowadziła Różaniec.

Mówiła o wezwaniu do uświęcenia całego naszego życia, każdej, nawet najdrobniejszej czynności, którą wykonujemy.

Najbardziej utkwiła mi w pamięci modlitwa którą kończyła m.in. takimi słowami: „ Wszystkie nasze ofiary mają wartość jedynie na mocy ofiary jaką złożył Syn Boży, stając się człowiekiem i umierając za nas na drzewie Krzyża”

DSC8260Panią Paleczną pamiętają wszyscy trochę starsi mieszkańcy Słotwiny. Jej sylwetki w ciemnym płaszczyku i chustce na gładko uczesanej głowie nie sposób zapomnieć. Zawsze uśmiechnięta, skromna i taktowna. Wrośnięta w społeczność, w której spędziła kilkadziesiąt lat. Przemierzała tę drogę wiele razy. Nie była kimś wielkim, ale jej codzienna praca i oddanie, najpierw w zawodzie a później w szarej, dosyć ubogiej egzystencji, zasługują na upamiętnienie jej postaci.

Kontynuujmy więc jej dzieło, aby każde kolejne pokolenie nie skupiało się tylko na materialnym bycie, ale odważnie kroczyło przez świat i nie wstydziło się wyznawać Boga ani chrześcijańskich wartości.

„Pamięć o niej i o tamtych niełatwych czasach, powinniśmy przekazywać młodemu pokoleniu, bo to właśnie tacy ludzie jak Pani Paleczna tworzyli historię naszej Małej Ojczyzny, która nazywa się Słotwina”.

Ogłoszenia - 05.03.2017

Dziś przypada 1 niedziela Wielkiego Postu. U progu przygotowania paschalnego patrzymy na Jezusa, który własnym przykładem uświęca czas postu i podejmuje skuteczną walkę z szatanem. On nam w wierze przewodzi (por.Hbr 21,2) i prowadzi do wieczystej Paschy. Nasze w niej uczestnictwo wymaga pokuty i nawrócenia.

OGŁOSZENIA:

1. Po Mszy świętej o godz. 8.30 zmiana tajemnic różańcowych . Katecheza dla dorosłych „O Mszy świętej najprościej”. O godz. 15.30 Msza św. w intencji +Zofii Palecznej w 40 rocznicę śmierci, po tej Mszy św. młodzież pragnie wspomnieć nauczycielkę, która pracowała w naszej szkole, była dyrektorem, życie poświęciła nauczaniu, wychowaniu kolejnych pokoleń  mieszkańców naszej Parafii, łącząc je z osobistym życiem religijnym jak i wspólnoty.
2. Dziś spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską i Parafialną Radą ds. Ekonomicznych     o godz. 14.00.
3. Zachęcam do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także ograniczenia napojów alkoholowych. Zapraszam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 17.15 i Gorzkich Żali w niedzielę o godz. 15.00. Po Gorzkich Żalach Msza św. o 15.30. Przypominam że wierny, który odprawi pobożnie Drogę Krzyżową może uzyskać odpust zupełny, spełniając zwykłe warunki odpustu.
4. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii rozpoczną się w Niedzielę Palmową 9 kwietnia i potrwają do Wielkiej Środy 12 kwietnia 2017 r. Spowiedź we wtorek; 11 kwietnia od godz. 14.00 – 17.30
5. Pod chórem wystawiona jest Księga Trzeźwości. Zachęcam do uzewnętrznienia swojego stylu życia bez alkoholu, nawet tych, którzy kiedyś takie zobowiązanie składali na całe życie. Jest to wasze ponowienie tych przyrzeczeń. Piękną sprawą jest podjęcie abstynencji w intencji wyjścia z nałogu najbliższej osoby.
6. Rozprowadzany jest baranek wielkanocny w zakrystii. Złożona ofiara przeznaczona będzie na pomoc dla rodzin ubogich. Minimalna ofiara za jednego baranka 6 zł.
7. Trwają zapisy na pielgrzymkę do Częstochowy na nocne czuwanie 20/21 maja  z soboty na niedzielę. Zapisy w zakrystii. Koszt jak w ubiegłym roku.
8. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
9. Trwają zapisy na wspólny wyjazd autokarem na świecenia diakonatu naszego kleryka Sławomira dnia 8 maja (poniedziałek) 2017 r.
10. W najbliższą niedzielę  Panowie z Parafialnej Rady Duszpasterskiej będą zbierać ofiary na nasz kościół wpisując do księgi ofiarodawców. Zbieramy dalej na I witraż. Wszystkim, którzy czynnie włączają się w życie Parafii, wspierając modlitwą i ofiarą składam serdeczne Bóg zapłać.
11. Odpowiadając na apel Ks. Biskupa o świadczenie jałmużny wielkopostnej w  ramach  akcji Caritas Polska „Rodzina  Rodzinie” pragniemy  wesprzeć rodziny poszkodowane  w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii. Pod  chórem będzie wystawiona puszka w okresie Wielkiego Postu. Bóg zapłać!

Pierwszy witraż w naszym kościele

Witraż - Chrzest – uświęcające zadanie Kościoła

Witraż symbolizuje otwartą encyklikę Jana Pawła II „Redemptor Hominis” (Odkupiciel człowieka).

W pierwszej kwaterze okna Święty Jan Paweł II podpisujący bulę ogłaszającą Wielki Jubileusz 2000- Incarnationis misterium (Tajemnica Wcielenia) - napis na Buli oraz herb papieski, w małym okienku u góry   symbol władzy papieskiej – klucze.                                          

W drugiej kwaterze tematyka Jezusa Chrystusa jako Odkupiciela. Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa, życie chrześcijanina zaczyna się od chrztu. Sam Jezus przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela. „A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jako gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „ten jest mój Syn umiłowany, w którym mammy upodobanie” (Mt3.16), stąd symbol Duch Świętego promieniującego na cały świat stworzony, chrześcijan - symbol ryby (znak Jubileuszowy) i na naszą Ojczyznę. Dzieje naszej Ojczyzny nie można oddzielić od Chrystusa, stąd wkomponowany krzyż – znak naszej wiary chrześcijańskiej, oraz upamiętnienie 1050-lecia Chrztu Polski 966-2016.

Napisy: Encyklika Redemptor Hominis (Odkupiciel człowieka), Incarnationis misterium (Tajemnica wcielenia), Jan Paweł II.

DSC8247  DSC8255

Popiół - wymowny kaznodzieja

Od IV wieku Kościół przygotowuje się do Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego przez 40 dni pokuty i nawrócenia. Okres Wielkiego Postu rozpoczyna się Środą Popielcową.

Całą istotę Liturgii Środy Popielcowej wyrażają słowa,DSC8244 które wypowiada kapłan posypując głowy popiołem „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Z prochu ziemi utworzone jest nasze ciało i do prochu powróci lub: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Starannie dobrane teksty wprowadzają nas w nastrój pokutny.. Zwyczaj posypanie głów jest „bardzo dawny, znany w starożytnym Egipcie, u Arabów i w Grecji. Posypywanie głowy popiołem wyraża żal ból serca. W liturgii Kościoła obrzęd ten spotykamy w VII w.. Wprowadził zaś go jako nakaz bł. Urban II w 1091 na synodzie w Benewencie” (Ks. Wincenty Zalewski - Rok kościelny).

W Popielec obowiązuje post ścisły (posiłek raz tylko do syta i dwa razy lekki)

„O rzuć prochu więcej, na warkocz, na czuprynę, w książeczki, na brodę…
Bo przecież od tej grudki - wiosna w drzwiach kościoła” (Ks. Jan Twardowski)

Konkurs biblijny „Jonasz”

Dnia 27 lutego 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce odbył się XX Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Jonasz 2016/2017- etap rejonowy. Uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie: Bartosz Konior, Wiktoria Kowalska, Filip Śliwa, Weronika Tracz wraz z katechetą Ks. Mieczysławem.

W tegorocznej edycji uczniowie wykazywali się znajomością Ewangelii wg. Świętego Jana.

Celem Konkursu jest poznawanie Słowa Bożego, rozumienie tekstu biblijnego oraz zachęta, aby zgodnie z tym słowem żyć.

DSC8235  DSC8238

Ogłoszenia - 26.02.2017

Dziś 8 niedziela zwykła. Jezusowe wezwanie: nie martwcie się o swoje życie nie upoważnia nas do tego, byśmy wszystko pozostawili własnemu biegowi wydarzeń. Chodzi raczej o to, abyśmy zabiegając o codzienność, nie wpadali w panikę. Jesteśmy przecież w rękach Boga, co nas zobowiązuje do pełnego zaufania wobec Niego. Uwierzmy, że On idzie z nami, dźwiga nas i podtrzymuje, chroni i wzmacnia, nawet wtedy, gdy po ludzku sądząc, wszystko wydaje się rozpadać. Chrystus zaprasza nas do takiego zawierzenia i pragnie nas na tej drodze umocnić.

OGŁOSZENIA:

1. Trwa 40-godzinne nabożeństwo. Plan adoracji: gablotka przy kościele, strona internetowa, ogłoszenia.

2. Od dzisiejszej niedzieli do soboty włącznie będzie trwał 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to czas przebłagani za pijaństwo i inne grzechy, a także czas podejmowania ofiar w intencji nawrócenia grzeszników. Pod chórem przez cały Wielki Post będzie wystawiona Księga Trzeźwości.

3. W tym tygodniu, 1 marca, przypada Środa Popielcowa. Msze święto o godz.7.00 i 18.00. Wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Jest to dzień postu i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. W środę, piątek i sobotę przypadają Kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty. Zachęcam wiernych do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także ograniczenia spożycia napojów alkoholowych. Zapraszam wiernych do udziału w tradycyjnych nabożeństwach: Droga Krzyżowej w piątek o godz. 17.15, Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 15.00. Po nabożeństwie Msza św. ok. 15.30. Przypominam, że wierny, który odprawia pobożnie Drogę Krzyżową może uzyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

4.    W sobotę, 4 marca, przypada święto św. Kazimierza, królewicza.

5.    Młodzież  a także uczniowie Gimnazjum w sposób szczególny przygotowujący się do Bierzmowania uczestniczą w I czwartek w adoracji i Mszy św. a w I piątek we Mszy św. i nabożeństwie, zachęcam ich do udziału  w nabożeństwach wielkopostnych.

6.    W tym tygodniu przypadają  pierwszy czwartek, pierwszy piątek oraz pierwsza sobota miesiąca
-    pierwszy czwartek – adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 20.00. O godz. 20.30 Msza św. zakończona Apelem Jasnogórskim i ucałowaniem relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
-    pierwszy piątek – odwiedziny chorych od godz. 14.00. Chorych proszę zgłosić w zakrystii, spowiedź od godz. 16.30, Msza św. o godz. 18.00.

7.    Przed kościołem można nabyć kolejny numer „Gościa Niedzielnego”, „Źródła” oraz „Droga”. Postarajmy się, aby w każdym domu było przynajmniej jedno czasopismo religijne.

8.    W przyszłą niedzielę spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską i Parafialną Radą do spraw Ekonomicznych o godz. 14.00. Składka przeznaczona jest na potrzeby diecezji.

Ogłoszenia - 12.02.2017

Dziś 6 niedziela zwykła. Człowieka posiadającego władzę czy ubiegającego się o urząd, pytamy o jego program, motywy, cele. Zaś oceniamy wszystko po jego czynach. W Kazaniu na Górze Pan Jezus prezentuje swój program, który osiąga apogeum w miłości bliźniego. Chrystus dodaje nam odwagi, byśmy innych nie tylko traktowali w poczuciu sprawiedliwości, ale wychodzili z miłością naprzeciw ich godziwym oczekiwaniom.

OGŁOSZENIA:

1. W naszej parafii rozpoczynamy 40-godzinne nabożeństwo adoracji Najświętszego Sakramentu przed Wielkim Postem. Zapraszam na adorację indywidualną od godz. 11.30- 15.30.To okazja by wyznać wiarę i dziękować za obecność Pana Jezusa pod postacią chleba, ale także okazja by doskonalić tę formę modlitwy. Chcąc apostołować trzeba trwać przy Chrystusie, nieustannie zgłębiać prawdy wiary, troszczyć się o chrześcijańską formację. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”- mówi Jezus a Konstytucja dogmatyczna o Kościele w świecie współczesnym „Lumen gentium” przypomina że, „Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego”. Liczba 40 jest często wymieniana w Biblii: 40 lat wędrowali Żydzi przez pustynię, 40 dni padał deszcz czasie potopu, 40 dni pościł Jezus i przebywał na pustyni przed rozpoczęciem publicznej działalności.                                                                                               

2. We wtorek, 14 lutego, przypada święto Świętych Cyryla mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy.

3. W piątek, 17 lutego, przypada Dzień Modlitw do Bożego Miłosierdzia z racji trzeciego piątku miesiąca. O godz. 17.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego, możliwość ucałowania relikwii, Msza św.

4. Przed kościołem do nabycia kolejny numer „Gościa Niedzielnego” i „Źródła” i „Droga”. Zachęcam do odwiedzenia parafialnej strony internetowej www.parafiaslotwina.pl

 

Plan adoracji

40-GODZINNE NABOŻEŃSTWO

NIEDZIELA - 12.02.2017
Godz. 11.30 – 12.30 adorują mieszkańcy Słotwiny -nad kościołem
Godz. 12.30 – 13.30 adorują mieszkańcy Poddzielca
Godz. 13.30 – 14.30 adorują mieszkańcy Dolna Słotwina
Godz. 14.30 – 15.30 adorują mieszkańcy Bugaja
O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

NIEDZIELA - 19.02.2017
Godz. 11.30 – 12.30 adorują mieszkańcy Bugaja
Godz. 12.30 – 13.30 adorują mieszkańcy Dolna Słotwina
Godz. 13.30 – 14.30 adorują mieszkańcy Poddzielca
Godz. 14.30 – 15.30 adorują mieszkańcy Słotwiny -nad kościołem
O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

NIEDZIELA - 26.02.2017
Godz. 11.30 – 12.30 adorują mieszkańcy Dolna Słotwina
Godz. 12.30 – 13.30 adorują mieszkańcy Słotwiny -nad kościołem
Godz. 13.30 – 14.30 adorują mieszkańcy Bugaja
Godz. 14.30 – 15.30 adorują mieszkańcy Poddzielca
O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

Płaskorzeźba Świętego Floriana

W naszym kościele na chórze została umieszczona płaskorzeźba Św. Floriana. Św. Florian przedstawiony jest jako gaszący płonący dom oficer rzymski z naczyniem, w drugiej ręce trzyma chorągiew.

DSCN7546„Według żywotu z VIII w., Florian z Lauriacum urodził się ok. 250 roku w Zeiselmauer (Dolna Austria). W młodym wieku został dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems (obecnie w północno-wschodniej Austrii). Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Przywiedziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, starał się groźbami i obietnicami zmusić oficera rzymskiego do odstępstwa od wiary. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 roku. Jego ciało odnalazła Waleria i ze czcią je pochowała. Nad jego grobem wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów, objęty potem przez kanoników laterańskich. Do dnia dzisiejszego St. Florian jest ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii. Św. Florian jest patronem archidiecezji wiedeńskiej.
W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii św. Floriana. W delegacji odbierającej relikwie miał się znajdować także bł. Wincenty Kadłubek, późniejszy biskup krakowski. Ku ich czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej Kleparzem, okazałą świątynię. Kiedy w 1528 r. pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Kraków jeszcze dzisiaj obchodzi pamiątkę św. Floriana jako święto. Florian jest patronem Austrii i Bolonii oraz Chorzowa; ponadto hutników, strażaków i kominiarzy, a także garncarzy i piekarzy. W Warszawie pod wezwaniem św. Floriana jest katedra warszawsko-praska.

W ikonografii św. Florian przedstawiany jest jako gaszący pożar oficer rzymski z naczyniem. Czasami jako książę. Bywa, że w ręku trzyma chorągiew. Jego atrybutami są: kamień młyński u szyi, kolczuga, krzyż, czerwony i biały krzyż, miecz, palma męczeńska, płonący dom, orzeł, tarcz”. (brewiarz-czytelnia).

Chcemy wpatrywać się w człowieka, który na wieść o tym, że zostali uwięzieni chrześcijanie, udał się, aby ich wspomagać i pocieszać i dał świadectwo o Chrystusie, składając dar z własnego życia. Taka postawa św. Floriana przypomina nam, że są wartości w życiu chrześcijańskim, które nie podlegają negocjacjom, za które w razie potrzeby, trzeba oddać nam życie.

Św. Florian jest czczony w Kościele jako patron strażaków, tych, którzy z narażeniem życia spieszą kiedy zagrożone jest zdrowie, życie i mienie człowieka.

Męczenniku, święty Florianie, od wieków czczony na polskiej ziemi, bądź i dziś naszym Patronem, Orędownikiem i Obrońcą przed Bogiem. Uproś nam u Boga żywą wiarę. Spraw, byśmy oparli się laicyzacji życia i wszędzie, słowem i czynami miłości, umieli mężnie tę wiarę wyznać. Ucz nas odwagi, byśmy bez obaw dawali świadectwo przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła. Dodawaj nam siły, byśmy wiedli życie dobre i szlachetne. Pokazuj nam, co oznacza być świętym w codzienności i zwyczajności naszego życia. Mimo upływu czasu, pozostawaj dla nas dowodem, że świętość jest właściwym stanem człowieka. Pokazuj drogę, która pozwoli nam być szczęśliwymi i pełnymi pokoju.
Amen.

Jesteś tutaj: Home