Być gwiazdą i światłem świata

„Ujrzeliśmy… Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt2,2). To słowa Mędrców, którzy ze Wschodu przybyli i pytali o „nowo narodzonego króla żydowskiego”. Mamy być „światłem świata”, jak powiedział Pan Jezus (por. Mt 5,14). Światłem, które nie tylko pokazuje drogę, ale i oświeca szlak szukającym.

W uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2017 roku kolędował w naszym kościele Zespół Regionalny „Lipowianie”.

Dziękujemy za ubogacenie Liturgii Mszy świętej, koncert oraz piękny przykład rozmiłowania w tańcu, śpiewie, muzyce i tradycjach Żywiecczyzny.

DS7601  DS7610  DS7617  DS7640  DS7644 

Zobacz również relację na blogu Lipowa i okolice

Ogłoszenia - 01.01.2017

Dziś przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, która kończy czas oktawy Narodzenia Pańskiego. Nowe życie i dar czasu, a także nowa nadzieja, przenikają pierwszy dzień Nowego Roku. Stając na jego progu, mamy ufność w miłosierdziu i łasce Boga, który jest początkiem i końcem wszystkiego. Jest to także Światowy Dzień Modlitw o pokój w świecie.

OGŁOSZENIA:

1. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w poniedziałek, 2 stycznia – wspomnienie Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła
b) w piątek, 6 stycznia – uroczystość Objawienia Pańskiego. W całym Kościele jest to Dzień Modlitw dzieci i młodzieży w intencji misji. Składkę przeznaczamy na misje. Dzień uroczystości zbiega się z obchodem I piątku miesiąca. Z racji uroczystości nie obowiązuje w tym dniu post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Msze św. w tym dniu o godz. 8.30 i 10.30. Po Mszach św.  poświęcenie kredy, kadzidła i wody. W czasie Mszy św. o godz. 10.30 wystąpi Zespół Regionalny „Lipowianie”. Po Mszy św. koncert.

2. W tym tygodniu przypadają: I czwartek i I sobota miesiąca.

3. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 20.00 do 20.30, uwielbiać będziemy Boga wspólnym śpiewaniem kolęd, które poprowadzi KSM. Msza św. o godz.20.30 zakończona Apelem Jasnogórskim.

4. W piątek od godz. 14.00 odwiedziny ludzi chorych z posługą duszpasterską. Proszę wcześniej zgłosić ich w zakrystii.

5. W przyszłą niedzielę, 8 stycznia, obchodzimy święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. W czasie Mszy św. o godz. 10.30 wystąpi chór Ave Maria z Bestwiny. Po Mszy św. koncert W tym dniu o godz. 15.00 przegląd (festiwal) kolęd i pastorałek. Zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych oraz całe rodziny do wzięcia udziału i wspólnego kolędowania. Zapisy w zakrystii do środy 4 stycznia.

6. W sobotę 14 stycznia 2017 planowany jest opłatek dla osób starszych samotnych, emerytów i rencistów w Strażnicy. Msza św. o godz.14.00.

7. W najbliższą niedzielę ofiary materialne będą zbierane na potrzeby naszego kościoła. Tradycyjnie Panowie z Rady Duszpasterskiej zbierają ofiary wpisując do księgi ofiarodawców. Jeżeli ktoś w danym dniu nie może złożyć ofiary to może to uczynić składając na tacę w kopercie podając imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania.

Słowo stało się ciałem… (J1,14)

Odpowiedzią na Słowo Boże jest wyznanie wiary, odmawiane w niedziele i uroczystości.

W wyznaniu wiary mówimy i wierzymy: „I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony , a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało”.

Liturgia uroczystości Narodzenia Pańskiego nie zatrzymuje się tylko na kontemplowaniu Syna Bożego, ale prowadzi nasze myśli, kim Jezus jest dla nas: „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Tą prawdę odmawiając Wierzę wypowiadamy dziś klęcząc: „On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”.

Te prawdy wiary w sposób szczególny wybrzmiewają w naszym kościele, który powstał jako wotum Roku Jubileuszowego A.D.2000. Świątynia jest dziękczynieniem za przyjście Chrystusa na świat. W prezbiterium wyryte są słowa: „SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM”

DS7558  DS7596 DS7577  DS7578  DS7587

Ogłoszenia - 25.12.2016

Dzisiejsza niedziela zbiega się z liturgicznym obchodem uroczystości Narodzenia Pańskiego. Razem z pasterzami pragniemy oddać hołd Panu narodzonemu w Betlejem. Pan Jezus narodzony w ludzkim ciele, dziś pragnie narodzić się w ludzkich sercach. Uczestnictwo w liturgii eucharystycznej niech będzie wyrazem gotowości na przyjęcie narodzonego Syna Bożego.

OGŁOSZENIA:

1. Liturgiczne obchody tygodnia:
   a) w poniedziałek, 26 grudnia – święto Św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze św. o godz. 8.30 i 10.30. W tym dniu składka na Uniwersytet Papieski JP.II
   b) we wtorek, 27 grudnia – święto Św. Jana, apostoła i ewangelisty.
   c) w środę, 28 grudnia – święto Świętych Młodzianków. W tym dniu po Mszy św. udzielę specjalnego błogosławieństwa najmłodszym dzieciom. Serdecznie zapraszam rodziców wraz z dziećmi.
   d) w piątek, 29 grudnia – święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

2. W sobotę, 31 grudnia, przypada ostatni dzień starego roku. Zapraszam wiernych na uroczyste Nieszpory o godz. 15.00 ok. godz.15.30 Msza św..  Odpust zupełny zyskuje każdy, kto spełni zwykłe jego warunki i w tym dniu odmówi pobożnie i publicznie hymn: CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY. Tradycyjnie zachęcam do powitania Nowego Roku  o północy w kościele.

3. W przyszłą niedzielę, 1 stycznia, kończy się okres oktawy uroczystości Narodzenia Pańskiego. W tym dniu przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to także Światowy Dzień Modlitw o pokój. Składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne.

4. Plan odwiedzin duszpasterskich, wypisany jest w gablocie przy kościele oraz umieszczony jest na  stronie internetowej.

5. W niedzielę 8 stycznia 2017 o godz. 15.00 planowany jest w naszym kościele przegląd (festiwal) kolęd i pastorałek. Zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych oraz całe rodziny do wzięcia udziału i wspólnego kolędowania. Zapisy w zakrystii do środy 4 stycznia.

6. W sobotę 14 stycznia 2017 planowany jest opłatek dla osób starszych samotnych, emerytów, rencistów.

7. Serdecznie dziękuję za przygotowanie szopki i dekoracji bożonarodzeniowej, za podarowane kwiaty, choinki.

8. W poniedziałek przed Świętami zamontowano w naszym kościele płaskorzeźby: Świętego Jana Ewangelisty spoczywającego na Sercu Pana Jezusa, Świętej Małgorzaty Marii Alacoque oraz Świętego Floriana.

Ogłoszenia - 18.12.2016

Dziś w 4 niedzielę Adwentu nasze adwentowe oczekiwanie dosięga szczytu. Wzorem adwentowego czuwania jest Matka Zbawiciela, która z miłością przyjęła Bożą wolę. Cicha i milcząca, rozważająca w sercu Boże tajemnice.

 OGŁOSZENIA:

 1. Dziś spowiedź adwentowa od 14.00- 17.30 z przerwą od 15.30-16.00.
2. W poniedziałek 19 grudnia 2016 r. w Krakowie 25 kleryków V roku Wyższego Seminarium Duchownego zostanie tego dnia uroczyście włączonych do grona kandydatów do święceń diakonatu, a następnie prezbiteratu. Wśród nich jest nasz kleryk Sławomir Pietraszko. Ogarniamy Ich modlitwą.
3. W sobotę przeżywać będziemy  Wigilię  Narodzenia Pańskiego – Msza św. o godz. 7.00 rano. Zachęcam do pielęgnowania chrześcijańskich zwyczajów; łamanie się opłatkiem, wspólna modlitwa rodzinna, odczytanie fragmentu Ewangelii Łukasza o Narodzeniu Jezusa (2,1-20), a także wspólny śpiew kolęd. Tradycyjnie w tym dniu zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. O godz. 24.00 w nocy sprawowana będzie Msza św. zwana Pasterką. Zapraszam wszystkich na celebrowanie Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Składka z pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia.
4. W niedzielę, 25 grudnia - uroczystość Narodzenia Pańskiego. Dla uczczenia Tajemnicy przyjścia na ziemię Syna Bożego Jezusa Chrystusa  w wyznaniu wiary na słowa: „ I za sprawą Ducha Świętego przyjął Ciało z Maryi Dziewicy i Stał się Człowiekiem”- przyklękamy i w ten sposób wyrażamy szacunek dla Tej Tajemnicy.
5. Po Świętach od wtorku 27 grudnia rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie. Plan kolędy wywieszony jest w gablotce przy kościele oraz znajduje się na stronie internetowej naszej parafii. Odwiedziny duszpasterskie zwane kolędą mają na celu wspólną modlitwę duszpasterza wraz z rodziną przyjmującą księdza. Kapłan przynosi również Boże błogosławieństwo dla mieszkańców. Chrystus błogosławi mieszkanie Roku Pańskiego - C+M+B AD 2017 (Christus Mansionem Benedicat Anno Domini 2017).Na kolędę należy nakryć stół, najlepiej białym obrusem, przygotować świece, krzyż, wodę święconą, Pismo św.
6. W niedzielę 8 stycznia 2017 o godz.15.00 planowany jest w naszym kościele przegląd (festiwal) kolęd i pastorałek. Zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych oraz całe rodziny do wzięcia udziału i wspólnego śpiewania. Zapisy do 4 stycznia w zakrystii.
7. W sobotę 14 stycznia 2017 o godz. 14.00 Msza św. dla osób samotnych, starszych, emerytów, rencistów, a po Mszy św. w Domu Strażaka jest opłatek dla tych osób z całej Parafii: Słotwiny, Bugaja i Poddzielca. Organizatorem jest parafia  z zaangażowaniem Akcji Katolickiej. Nie ma indywidualnych zaproszeń. Serdecznie zapraszamy.
8. Do nabycia świece Caritas.
9. Przygotowanie szopki, choinek i dekoracji bożenarodzeniowej w piątek po Mszy św. wieczornej. Zapraszam dekoratorów, młodzież KSM i chętnych do pomocy.
10. Za złożoną ofiarę na kościół składam serdeczne. Bóg zapłać!

Plan odwiedzin duszpasterskich - 2016/2017

27.12.2016 - wtorek - godz. 8.30 – Słotwina - nad kościołem
od P. Wandzel (44) do PP. Trzeciak 163

28.12.2016 – środa – godz. 8.30  - Słotwina - nad kościołem
od P. Kubica (103) do PP. Śliwa (24)

29.12.2016 – czwartek – godz. 8.30 - Dolna Słotwina
od PP. Wilk (177) do PP. Binda- Sapeta 119

30.12.2016 – piątek– godz. 8.30 - Dolna Słotwina
od PP. Krywult (5) – Os. Gwizdałówka, Jastrząbka dół do PP. Nykiel (1090)

2.01.2017 – poniedziałek – godz. 8.30
od Godziszki PP. Stańczak – koło Szkoły do PP. Kubaczka (699)

4.01.2017 - środa – godz. 8.30 - Bugaj
od PP. Caputa (912) – lewa strona do P. Konior (278)

5.01.2017 – czwartek – godz. 15.00 - Poddzielec
od PP. Misiukiewicz (267) do PP. Byrdy (902)

7.01.2017 – sobota – godz. 8.30 - Poddzielec
od PP. Byrdy (138) do PP. Wisła 327

8.01.2017 – niedziela – godz. 12.00 - Przysłop

9.01.2017 - poniedziałek - godz. 8.30 - Poddzielec
od PP. Konior (129), PP. Duraj do Jastrząbka – góra.

Ogłoszenia - 11.12.2016

Liturgia 3 niedziela Adwentu (gaudete) w słowie Bożym i modlitwach mszalnych wzywa nas do chrześcijańskiej radości. Radość przenika i nas, którzy gromadzimy się na słuchaniu słowa Bożego i sprawowaniu liturgii eucharystycznej.

OGŁOSZENIA:

1. Zapraszam wszystkich na Msze św. roratnie, które są odprawiane zgodnie z porządkiem tygodniowym.
2. Spowiedź Adwentowa w naszej Parafii w przyszłą niedzielę 18 grudnia od godz. 14.00 – 15.30 i od 16.00 – 17.30.
3. Od soboty, 17 grudnia rozpoczynamy drugą część okresu adwentu. Liturgia tych dni przygotowuje nas bezpośrednio do przeżywania tajemnicy Wcielenia Syna Bożego.
4. W tym tygodniu (środa, piątek i sobota) przypadają Kwartalne Dni Modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.
5. W piątek, 17 grudnia, oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu z racji trzeciego piątku miesiąca, nabożeństwo o godz. 17.30.
6. Jak co roku w czasie adwentu w ramach „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” do nabycia są świece Caritas, a także  kalendarze na 2017  rok z naszego kościoła.
7. Zachęcam do czytania prasy katolickiej .
8. Już dziś zachęcam do uczestnictwa w Festiwalu Kolęd i Pastorałek w  Nowym Roku  8 stycznia 2017  o godz. 15.00.
9. Podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do radości dzieci: w dniu św. Mikołaja poprzez przygotowany program, podarowane słodycze, poprzez upominki roratnie, a także podarowane kamizelki odblaskowe  w ramach akcji „Załóż odblaski i bądź widoczny na drodze!- Świeć przykładem nie tylko w Adwencie”.
10. W najbliższą niedzielę po Mszy świętej o godz. 10.30 spotkanie z Parafialną Radą do spraw Ekonomicznej.
11. Dziś Panowie z Parafialnej Rady Duszpasterskiej zbierają ofiary na kościół wpisując do Księgi Ofiarodawców. Bóg zapłać!
12. Planowana wizyta duszpasterska - kolęda.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

Jak co roku Święty Mikołaj zawitał do Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie. Zaproszony przez Księdza Mieczysława oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Święty przyjechał do nas już dzień przed swoim świętem, czyli 5 grudnia. Po wieczornych roratach odbyło się przedstawienie, podczas którego dzieci dowiedziały się kim był Święty Mikołaj i skąd pochodził. W przedstawieniu swoje talenty pokazywały między innymi anioły i diabły. Święty Mikołaj obdarował dzieci słodkimi upominkami, które w zamian za nie śpiewały mu piosenki, mówiły wiersze oraz odmawiały modlitwy. Święty bardzo ucieszył się ze spotkania z dziećmi z naszej parafii i obiecał, że wróci do nas w przyszłym roku.

DSCN7436  DSCN7439  DSCN7478  DSCN7483  DSCN7499

Ogłoszenia - 27.11.2016

Dzisiaj rozpoczynamy w liturgii Adwent - czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. Z tęsknotą czekamy na nadejście dnia Narodzenia Pańskiego, ale równocześnie jesteśmy coraz bliżej przyjścia Chrystusa w chwale na końcu czasów.

OGŁOSZENIA:

1. Po Mszy świętej nabożeństwo Eucharystyczne na rzecz życia.

2. Tegoroczne Roraty „Odkrywcy skarbów”  mają nas przygotować do Roku Jubileuszowego 25-lecia Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Nasza diecezja powstała 25 marca 1992 roku. Uczynił to papież Jan Paweł II dokumentem papieskim bullą „Totus Tuus Poloniae Populus”. Razem utworzono wtedy 14 nowych diecezji. Najpiękniejszym wzorem przeżywania Adwentu jest dla nas Maryja, wybrana na Matkę Boga-Człowieka. Razem z Nią będziemy kroczyć po adwentowej drodze, biorąc udział w codziennych Mszach św. wotywnych o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwanych roratnich. Zapraszam dorosłych, młodzież a zwłaszcza dzieci z lampionami codziennie tak jak są Msze św. w tygodniu. Szczególnym  znakiem tego czasu jest wieniec adwentowy z 4 świecami, symbolizujący poszczególne niedziele adwentowego oczekiwania na przyjście  Syna Bożego w tajemnicy Wcielenia. Uczestnictwo we Mszach roratnich, uważne słuchanie Słowa Bożego niech stanie się naszym przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia.

3. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w środę, 30 listopada- święto Św. Andrzeja, apostoła
b) w sobotę, 3 grudnia–  wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

4. W przyszłą niedzielę, 4 grudnia, rodziny górnicze będą polecać Panu Bogu intencje za wstawiennictwem św. Barbary. Jest to zarazem Dzień modlitw za bezrobotnych. W tym dniu modlitwa oraz ofiarą (do puszek) wspieramy Kościół na Wschodzie.

5. W tym tygodniu przypadają:
- pierwszy czwartek – zapraszam na adorację od godz. 20.00 do20.30. O godz. 20.30 Msza św. zakończona Apelem Jasnogórskim. Modlimy się za wszystkich pracujących na niwie Pańskiej i prosimy Boga o nowe powołania do służby w Jego Kościele.
- pierwszy piątek – odwiedziny chorych od godz. 14.00. Chorych proszę zgłosić w zakrystii. Są to już odwiedziny przed zbliżającymi się świętami.
- pierwsza sobota – Godzinki do NMP, dziesiątka różańca o trzeźwość w naszych rodzinach o godz. 6.30

6. Spowiedź Adwentowa w naszej Parafii 18 grudnia (niedziela) od godz. 14.00-17.30

7. Dziś dokonam poświęcenia opłatków wigilijnych. Opłatki rozprowadzać będzie Pan Kościelny i Pan Organista. Ofiara rozprowadzanych opłatków wigilijnych stanowi część Ich wynagrodzenia.

8. Jak co roku w czasie adwentu w ramach „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” rozprowadzamy świece CARITAS. Do nabycia są kalendarze na 2017 rok z naszego kościoła.

Chrystus Królem naszych serc i Ojczyzny

W przededniu uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 19 listopada 2016 r. został odczytany Akt intronizacyjny w obecności Episkopatu Polski i wiernych z całej naszej Ojczyzny w Krakowie – Łagiewnikach w sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Został odczytany także przez Biskupa w naszej Diecezji, a także i w naszym kościele. Towarzyszył nam śpiew: „Chrystus wodzem, Chrystus Królem, Chrystus władcą nam”, a także śpiewaliśmy:

„Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno”.

To fragment hymnu ministrantów, który śpiewany jest zawsze na rozpoczęcie zbiórki, formacji liturgicznej i wychowania. Przez cały rok kandydaci do służby liturgicznej przygotowywali się uczestnicząc w spotkaniach. W 21 listopada 2016 r. odbył się obrzęd przyjęcia do grona ministrantów.

W kazaniu przypomniano o godności i obowiązkach bycia ministrantem, towarzyszyła nam pieśń o św. Tarcyzjuszu, patronie ministrantów. Ustanowieni ministranci to: Bartosz, Patryk, Tomasz. Na spotkaniu z Rodzicami przypomniano o odpowiedzialności posługi. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i modlitwą.

DSCN7407  DSCN7416  DSCN7418

Jesteś tutaj: Home