Kolędowanie w Słotwinie

Już po raz 9. odbył się w naszej parafii Festiwal Kolęd i Pastorałek. Tegoroczną edycję zaplanowano na niedzielę Chrztu Pańskiego, 12 stycznia. Już od godz. 14.30 w zakrystii było bardzo tłoczno – zgłoszeni wcześniej kolędnicy meldowali swoją gotowość do udziału i szykowali wspaniałe stroje. Pół godziny później na „festiwalowej scenie” stanęli pierwsi soliści, potem duety i jeszcze większe grupy muzyczne. W sumie zaprezentowało się ponad sto osób. Były przedszkolaki, uczniowie klas I i II Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie, indywidualni wykonawcy, a także kolędujące rodziny i grupy znajomych.

Mottem tegorocznego spotkania stały się słowa z Janowej Ewangelii A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1, 14). Rozważania Jana Pawła II o tym fragmencie Pisma Św. wygłoszone podczas XV Światowych Dni Młodzieży w Rzymie przytaczane były przez prowadzącą. Ta niezwykle bogata katecheza Ojca Świętego pomagała zgłębić uczestnikom festiwalu prawdę o Wcieleniu Chrystusa. Jan Paweł II tak mówił: „Kieruję do was [młodych] ponownie naglące wezwanie, byście otworzyli na oścież drzwi Chrystusowi − Słowu, które »wszystkim (...), którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi«. Przyjąć Chrystusa znaczy otrzymać od Ojca misję życia miłością do Niego i do braci, w poczuciu solidarności ze wszystkimi, bez żadnej różnicy; znaczy wierzyć, że w ludzkich dziejach, choć naznaczonych złem i cierpieniem, ostatnie słowo należy do życia i miłości, ponieważ Bóg zamieszkał wśród nas, abyśmy mogli zamieszkać w Nim”. W tym roku szczególnie chcieliśmy zgłębić te słowa Janowej Ewangelii. Od grudnia minionego roku nasza świątynia zyskała nowy element wystroju – w ołtarzu głównym pojawiła się rzeźba wyobrażająca symbolikę Ducha Św. właśnie z napisem A Słowo stało się ciałem.

Głównie jednak to same kolędy i pastorałki posłużyły do rozważań o Bożym Narodzeniu.

W festiwalowym repertuarze królowały pastorałki – te z tradycjami, góralskie, a także współczesne, jak Kolędnicy wędrownicy. Uczestnicy wystrojeni, wyposażeni w rozmaite instrumenty zachwycali i wzruszali oryginalnymi aranżacjami utworów.

Przeszło dwugodzinne kolędowanie zakończyło się ogłoszeniem werdyktu przez jury i wręczeniem nagród dla wszystkich uczestników. Wspólne śpiewanie kolęd to piękna tradycja. Nie wolno nam jej zatracić. Niech zatem ta relacja i zdjęcia będą już zaproszeniem na festiwal na przyszły rok – do wspólnego spędzania czasu i rozważania tajemnicy Narodzenia Jezusa zawartej w kolędach i pastorałkach.

 

FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK W SŁOTWINIE 2014
KLASYFIKACJA

 

I KATEGORIA – SOLIŚCI
I miejsce ex aequo:

II miejsce ex aequo:

III miejsce ex aequo:

II KATEGORIA – SOLIŚCI Z AKOMPANIEMANTEM
I miejsce ex aequo:

III KATEGORIA – DUETY I MAŁE GRUPKI KOLĘDNICZE MŁODSZE
I miejsce ex aequo:

II miejsce ex aequo:

III miejsce:

Wyróżnienie:

IV KATEGORIA – DUETY I MAŁE GRUPKI KOLĘDNICZE STARSZE
I miejsce ex aequo:

II miejsce ex aequo:

III miejsce:

V KATEGORIA – GRUPY KOLĘDNICZE

Zobacz również: IX Festiwal kolęd i pastorałek w Słotwinie - na http://lipowaiokolice.blogspot.com

 

ZDJĘCIA Z FESTIWALU

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA