Drodzy uczniowie i rodzice!

Obecny czas nie pozwala nam się spotykać na lekcjach religii w szkole, dlatego proszę was o zrobienie kolejnych katechez , mamy katechizmy i ćwiczenia. Kiedy spotkamy się ocenie Wasz trud i poświęcenie. Przed nami Wielki Tydzień i Triduum Paschalne.

Zadania…

Proszę Was o krótką adorację Krzyża w domu rodzinnym i przygotowanie święconki z pomocą rodziców, którą pobłogosławi najstarszy w domu rodzinnym. Napisz na kartce, jakie tradycje wielkanocne są pielęgnowane w twojej rodzinie. Ułóż życzenia, które złożysz swoim najbliższym podczas śniadania wielkanocnego.

Święconka - na początek śniadania wielkanocnego

„Początki obrzędu błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny sięgają VIII wieku, a w naszym kraju odnotowano ten zwyczaj w wieku XIV. Najpierw święcono tylko pieczone­go baranka, następnie dodawano kolejno ser, masło, ryby, olej, pokarmy mięsne, ciasto i wino oraz jajka. Dobór pokar­mów nie był przypadkowy, a Boże dary wkładane do koszyczka mają symbolicz­ne znaczenie.

Jajko jest symbolem nowego życia, to znak zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią.

Odkryć tajemnice

Pielęgnując tradycje wielkanocne, wyznajemy wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa i Jego obecność wśród nas

Chleb to podstawowy pokarm, gwa­rantował dobrobyt i pomyślność; symbol Jezusa — „chleba żywego, który zstąpił z nieba” i Komunii Świętej.

Sól to życiodajny minerał, bez którego nie ma życia; to także symbol nieśmiertelności

Chrzan w tradycji ludowej oznaczał wszelką siłę i fizyczną krzepę; symbolizuje zwycięstwo nad żalem, jaki towarzyszył męce Jezusa.

Ciasto w koszyku ze święconką pojawiło się ostatnie, jako symbol umiejętności i doskonałości; reprezentowane było głównie przez wielka­nocne baby.

(oprać, na podst.: Na świątecznym stole)

Ważne miejsce w koszyku zajmu­je baranek z chorągiewką, który jest symbolem Chrystusa Zmartwych­wstałego.

Kapłan podczas obrzędu błogosła­wienia pokarmów modli się:

„Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nie­ba i w Komunii Świętej dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszel­kie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słucha­jący Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, po­błogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z apostołami na Ostatniej Wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.

Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak no­wego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mo­gli się także dzielić wzajemnie rado­ścią z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków”.

(Obrzęd błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych)

Błogosławieństwo pokarmów jest uwielbieniem Boga oraz dziękczynie­niem za dary, które od Niego otrzymujemy. To także prośba, aby chleb i inne potrawy służyły nam każdego dnia — jako pokarm”.(Podręcznik do religii dla klasy VI)

 

TRIDUUM PASCHALNE

Mały Gość Niedzielny, nr 5, Maj 2019, Joanna Juroszek.

Baranek? Znamy Go!

Podczas Mszy św. kapłan ukazuje Hostię i mówi: „Oto Baranek Boży…”. - To żydowskie korzenie naszej Eucharystii – mówi ks. Emanuel. – W Wielki Piątek w kościele czytamy mękę według św. Jana. Dlaczego? Bo święty Jan ukazuje Chrystusa jako Baranka – dodaje. – Znamy scenę ukrzyżowani, kiedy żołnierze połamali golenie (kości) jednemu i drugiemu skazańcowi, a Jezusowi nie. Tak spełniło się słowo Księgi Wyjścia: „kości jego nie będę łamane” (Wj 12,46). Żydowski przepis wyraźnie podkreśla, że nie wolno łamać kości baranka paschalnego.

Barankiem Bożym nazwał Jezusa też Jan Chrzciciel, kiedy po raz pierwszy zobaczył Go nad wodami Jordanu. – „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29). To jest ciekawe, że nikt Jana nie pytał: „Jaki baranek, o czym ty mówisz?”. Dlaczego? Bo Żydzi znali kontekst – dopowiada pastor Barczuk.

Trzy czy cztery dni?

- Baranek w Starym Testamencie był zapowiedzią, znakiem tego, co miało dokonać się w Nowym Testamencie. Chrystus jest Mesjaszem, który miał przyjść na świat i uwolnić ludzkość, każdego z nas, z naszych grzechów. Swoją śmiercią zadał śmierć naszej śmierci. Śmierć Chrystusa na krzyżu przynosi nam życie – opowiada z pasją ks. Pietryga.

Pierwszy dzień Triduum Paschalnego to… Wielki Piątek, który zaczyna się wieczorem w Wielki Czwartek. To także nawiązanie do tradycji żydowskiej. Żydzi zaczynali dzień po zachodzie słońca, a nie jak my, o 24.00.

Jezus w Wielki Czwartek zasiadł ze swoimi uczniami do uczty podobnej do paschalnej. Ale tak naprawdę dokończył ją dzień później – w Wielki Piątek, kiedy umarł za nas na krzyżu.

W czwartek Jezus ustanowił też Eucharystię. – „To czyńcie na moją pamiątkę”, a więc przypominajcie sobie o tym tak jak Żydzi. To nie jest wspomnienie, ale prawdziwa obecność Pana Jezusa – mówi ks. Pietryga. – Tak jak moneta ma awers i rewers, tak jest z tymi dniami: Wielki Czwartek jest awersem, a Wielki Piątek rewersem. Razem tworzą jeden dzień paschalny.

Światło i woda

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, kiedy Kościół nie odprawia Mszy św. komunię przyjmujemy z darów konsekrowanych dzień wcześniej. W tym dniu adorujemy krzyż – znak naszego zbawienia. W Wielką Sobotę natomiast czuwamy przy Bożym grobie i błogosławimy pokarmy na wielkanocy stół.

A po zachodzie słońca przychodzi już Wielkanoc. Znakami tej najważniejszej w całym roku liturgii są światło i woda. Światło – symbol Chrystusa zmartwychwstałego – rozprasza ciemność, znak grzechu. Woda to symbol oczyszczenia. Dlatego ksiądz wnosi paschał do ciemnego kościoła. Tej nocy w wielu miejscach na świecie ludzie przyjmują chrzest święty. Dlatego też w liturgii słowa przypominamy sobie najważniejsze momenty historii zbawienia: o stworzeniu świata, wierze Abrahama, przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone, o Bożej miłości, o chrzcie zanurzającym nas w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa…

Siła dla słabych

W okresie wielkanocnym pozdrawiamy się specjalnymi słowami: „Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!”.  

Jesteś tutaj: Home Aktualności Wydarzenia Drodzy uczniowie i rodzice!