Zmartwychwstanie. Pusty grób - największe zwycięstwo

„O świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi.

Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go uj­rzycie. Oto, co wam powiedziałem”. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.

A oto Jezus stanął przed nimi mówiąc: „Witajcie!” One podeszły do Niego, ob­jęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą”.

(Mt 28,1-9)

 

Grób Pana Jezusa jest pusty. Chrystus zmartwychwstał. Ten pusty grób jest dla chrześcijan ważnym świadkiem i świadectwem Zmartwych­wstania. Zmartwychwstanie Jezusa to wyjątkowe wydarzenie w historii świata.

 

O zmartwychwstaniu Chrystusa przypominają nam znaki i sym­bole obecne podczas Wigilii Paschalnej i później w okresie wiel­kanocnym.

Ogień — symbol Chrystusa rozpraszającego ciemności.

Pascha! — symbol zmartwychwstałego Jezusa, światłości świata. Poza okresem wielkanocnym jest zapalany podczas chrztu i po­grzebu.

Woda - symbol Chrystusa, który jest „źródłem wody żywej”. Figura Jezusa zmartwychwstałego - symbol Chrystusa, zwy­cięzcy śmierci, grzechu i szatana.

Baranek — symbol Jezusa, Baranka Paschalnego, który oddał swoje życie, by wyzwolić nas z niewoli grzechu i uczynić wolnymi, aby dać nam życie wieczne.

(opracowano na podstawie - Podręcznik do religii kl. VI Sz. P.)

Zadanie

Warto wiedzieć…

Zmartwychwstanie - inaczej powstanie z martwych. Wiara w powstanie Pana Jezusa z mar­twych jest najważniejszą prawdą chrześcijaństwa.

Czy wiesz, że…

„Pierwszy dzień tygodnia w którym kobiety przyszli do grobu Jezusa, oznacza niedzielę.

Każda niedziela jest świętem - pamiątką dnia, w którym Chrystus zmartwychwstał. Dla wszystkich chrześcijan jest to dzień radości przeży­wanej w gronie najbliższych. Jezus zaprasza nas na Eucharystię, abyśmy świętowali razem z Nim.

Zastanów się

— Czy Eucharystia jest dla ciebie najważniejszym wydarzeniem niedzieli i świąt?

Napisz list, w którym zachęcisz kolegę do uczestnictwa w nie­dzielnej Eucharystii.

wielkanoc 2020 01 wielkanoc 2020 02 wielkanoc 2020 03 wielkanoc 2020 04 wielkanoc 2020 05  wielkanoc 2020 06