Opłatek Seniorów - 18.01.2014

„Nie było miejsca dla Ciebie, w Betlejem żadnej gospodzie, i narodziłeś się, Jezu, w stajni, ubóstwie i chłodzie…”

Nazwa opłatek pochodzi od łacińskiego słowa oblatum (dar ofiarny) i oznacza rodzaj przaśnego, pieczonego w formie bardzo cienkich płatków, z rzadkiego ciasta pszennego, nie kwaszonego i nie solonego chleba

Opłatek to symbol chleba, tego naszego, powszechnego, wypracowanego ciężkim wysiłkiem rolników, i tego, pod postaciami którego zechciał pozostać z nami na ziemi Chrystus, nasz Odkupiciel. Patrząc na kruchy ,biały opłatek, powinniśmy dziękować Zbawicielowi, że wybrał zwykły chleb, by nim karmić nas w Eucharystii, byśmy w naszej wędrówce do domu Ojca nie ustali.

W sobotę 18 stycznia 2014 roku odbył się Opłatek Seniorów. O godz. 14.00 na Mszy św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie dziękowaliśmy za dar Eucharystii i modliliśmy się w intencji ludzi starszych, samotnych, emerytów i rencistów. Po Mszy św. w Domu Strażaka odbył się opłatek dla tych osób z całej Parafii: Słotwiny i Lipowej Bugaj i Poddzielec

Spotkanie w OSP w Słotwinie rozpoczęło się Jasełkami przygotowanymi przez Panią Wychowawczynię Marię Wandzel i uczniów klasy III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie. Następnie nadszedł czas na życzenia, łamanie się opłatkiem, rozmowę, wspólne kolędowanie i poczęstunek .

W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Lipowa –Stanisław Caputa, Przewodniczący Rady - Zdzisław Setla, Pani Sołtys Maria Binda-Sapeta, Prezes OSP Jan Binda

Podziękowanie dla Akcji Katolickiej składam na ręce Pana Prezesa Jana Byrdy , Pani Annie Paciorek, Prezesowi OSP Janowi Binda i wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tej uroczystości.

Z wdzięcznością Ks. Proboszcz

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA