“Papież nadziei”

Serwis internetowy z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Więcej tutaj:

https://diecezja.bielsko.pl/dla-mlodych/papiez-nadziei-niezwykla-strona-internetowa-z-okazji-100-rocznicy-urodzin-papieza/