Parafia - „wspólnota wspólnot”

Parafię często nazywany „wspólnotą wspólnot”. W budowaniu wspólnoty bardzo ważną rolę odgrywają małe grupy. W nich nawiązują się przyjaźnie. We wspólnocie tkwi większa siła. Człowiek wierzący potrzebuje przebywania z innymi i taką możliwość daje nam Kościół parafialny. W naszej Parafii działają grupy i wspólnoty. W nich między innymi Ministranci

 

Drodzy Ministranci, Lektorzy, Animatorzy!

Ten trudny czas epidemii sprawił, że nie mogliście pełnić służy liturgicznej. Od 25 maja (poniedziałku) br. będziecie mogli pełnić posługę w czasie Mszy Świętych i nabożeństw. Obowiązuje jednak noszenie maseczek w czasie posługi. Niech zachętą do powrotu i siłą będzie Karol Wojtyła późniejszy Ojciec Święty Jan Paweł II.

 

Ministrant Wojtyła

„Jak bardzo ta posługa przy ołtarzu wpłynęła na jego wiarę i późniejsze życie, sam Pan Bóg wie.

Ministrantem Karol został już po śmierci mamy Emilii. Miał wtedy 9 lat. Oprócz taty nie miał już nikogo bliskiego. Wcześniej, jeszcze przed jego urodzeniem , zmarła Olga, jego siostra, potem starszy brat Edmund, zwany Mundkiem. Karol był najmłodszy. Staranne wychowanie religijne zawdzięczał ojcu, który był człowiekiem bardzo pobożnym i rozmodlonym, prawym i pracowitym, inteligentnym i uczciwym. Tata Karola był wojskowym i w Wadowicach nazwany kapitanem. Karol często widział go modlącego się w ciszy na kolanach. Razem czytali Pismo Święte. Regularnie odmawiali Różaniec. Bardzo często uczestniczyli w porannej Mszy w pobliskim kościele. Potem Karol szedł do szkoły.

Kiedyś pan Wojtyła zauważył, że syn niezbyt gorliwie służy przy ołtarzu. „Nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego” - upomniał go i wskazał, którą powinien odmawiać. „Była to ważna lekcja duchowa, trwalsza i silniejsza niż wszystkie (…). Z jakim on przekonaniem do mnie mówił!. Jeszcze dziś słyszę jego głos” - powiedział już jako papież na jednym ze spotkań z młodzieżą warszawską.

Panowie Ministranci!

Karol służył. Najpierw Bogu, a potem drugiemu człowiekowi. Jak prezes był odpowiedzialny za całą wspólnotę ministrancką. Swoich kolegów do ministrantury przygotowywał w języku łacińskim (…)

Karol miał czas na Eucharystię i rozwijanie swoich pasji, już jako ministrant był człowiekiem Boga, zawsze otwartym na ludzi. O modlitwie ojca nie zapomniał. Odmawiał ją do końca życia. „Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec - i pozostańcie jej wierni”- mówił do Polaków przed laty. Dedykuję Wam tę modlitwę i zachęcam do odmawiania”.

Modlitwa do Ducha Świętego

„Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie
i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża”.

Źródło: Ks. Rafał Skitek, Ministrant Wojtyła, Mały Gość Niedzielny, Nr 6 2020

Zadanie:

Postaraj się nauczyć tej modlitwy do Ducha Świętego

Napisz, jakie grupy i wspólnoty działają na terenie naszej Parafii.