Modlitwy Maryjne

Modlitwy Maryjne - Pod płaszczem Maryi

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Pod Twoją obronę

To najstarsza modlitwa, w której o opiekę, pomoc i wstawiennictwo proszono Matkę Bożą, Najdawniejszy tekst modlitwy „Pod Twoją obronę” znaleziono w Egipcie w pobliżu Aleksandrii w 1917 roku, czyli dopiero ponad sto lat temu. A tekst pochodzi z ok. 250 roku i został napisany po grecku. To ważny dowód na to, że chrześcijanie od bardzo dawna wzywali Maryję na pomoc.

Być może modlitwa powstała u egipskich Koptów w czasie, kiedy chrześcijanie byli prześladowani przez Rzymian (od połowy II wieku aż do końca panowania Dioklecjana w 316 roku). Grecki tekst modlitwy „Pod Twoją obronę: jest znacznie krótszy i brzmi tak:

Pod opiekę Twojego miłosierdzia uciekamy się, o Bogarodzico. Nie odrzucaj próśb, [które do Ciebie zanosimy] w naszych potrzebach, lecz zachowaj nas od niebezpieczeństwa [Ty] jedynie czysta i błogosławiona

Tylko w Polsce, Niemczech i w niektórych regionach Hiszpanii modlitwa „Pod Twoją obronę” jest odmawiana z znanej nam dłuższej wersji, przetłumaczonej już z języka łacińskiego ok. XVIII w. Dodano do niej wezwania do Maryi i prośbę o wstawiennictwo u Chrystusa. Co ciekawe, modlitwę tę odmawiają nie tylko katolicy, ale i prawosławni oraz inni chrześcijanie, choć z pewnymi różnicami w tekście.

DSCN1707

Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.

Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Zdrowaś, Maryjo

Wiadomo, że słowa tej modlitwy pochodzą z różnych fragmentów Ewangelii. Pierwsze słowa (Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą) to pozdrowienie archanioła Gabriela podczas zwiastowania. Kolejne, nieco zmienione (Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego), to słowa św. Elżbiety wypowiedziane w chwili nawiedzenia, czyli odwiedzin Maryi. Słowa te połączono w jedną modlitwę dopiero w XI wieku. Dwa wieki później na końcu pierwszej części dodano słowo „Jezus”.

Druga cześć modlitwy jest jeszcze młodsza. Wprowadzono ją oficjalnie dopiero w XVI wieku. Wtedy też nazwano modlitwę Pozdrowieniem Anielskim.

Powstała jednak dużo wcześniej, w XIV wieku, kiedy w Europie szalała dżuma zwana czarną śmiercią. Najstarszy polski zapis pochodzi z 1412 roku.

Źródło: Mały Gość Niedzielny nr 10 październik 2020

 

Jesteś tutaj: Home Aktualności Wydarzenia Modlitwy Maryjne