40-godzinne nabożeństwo

Kult, jakim otoczona jest Eucharystia poza Mszą św. ma nieocenioną wartość w życiu Kościoła. Jest on ściśle związany ze sprawowaniem Ofiary eucharystycznej. Obecność Chrystusa pod świętymi postaciami, które są zachowane po Mszy św. … wywodzi się ze sprawowania Ofiary i służy Komunii sakramentalnej i duchowej. Jest więc zadaniem pasterzy Kościoła, aby również poprzez własne świadectwo zachęcali do kultu eucharystycznego, do trwania na adoracji przed Chrystusem obecnym pod postaciami eucharystycznymi, szczególnie podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu.

Pięknie jest zatrzymać się z Nim, jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J13,25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim „ sztuką modlitwy”, jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu pociechę i wsparcie

„Ecclesia de Eucharistia”
Encyklika Jana Pawła II 2003

 

Tradycja 40-godzinnego nabożeństwa wywodzi się z wieku XIII, kiedy to kształtował się kult Najświętszego Sakramentu poza Mszą św.

Liczba 40 jest nawiązaniem do biblijnego obrazów: potopu, wędrówki Izraela do Ziemi Obiecanej i postu Jezusa na pustyni.

40 - godzinne nabożeństwo, to szczególna okazja do praktykowania tej wyjątkowej modlitwy, która jest adoracją Najświętszego Sakramentu, to przygotowanie do Wielkiego Postu, to wynagradzanie za grzechy karnawału.

W naszej parafii nabożeństwo trwa przez trzy niedziele poprzedzające Wielki Post.

PLAN ADORACJI
NIEDZIELA    -  16.02.2014

NIEDZIELA     -   23 .02.2014

NIEDZIELA     -  2.03.2014

monstrancja 01

Monstrancja - dar ks. Prałata Antoniego Zuziaka
i ks. Rektora prof. dr hab. Władysława Zuziaka A.D.2000