Jonasz

W Gimnazjum im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Cięcinie 25 lutego 2014 r. odbył się Konkurs Wiedzy Biblijnej „JONASZ” z Ewangelii Świętego Mateusza - etap rejonowy

W konkursie wzięło udział pięciu uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie : Sowa Dawid, Mateusz Wieczorek, Lidia Kuśnierz, Patrycja Setla, Katarzyna Sowa wraz z opiekunem ks. Mieczysławem.

Do finału zakwalifikował się uczeń Mateusz Wieczorek. Mateusz jest wzorowym ministrantem stąd większa radość dla naszej parafii, Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs to wielka zachęta do zainteresowania się Pismem Świętym, Słowem Bożym skierowanym do każdego człowieka

biblia ew sw mateusza

Piękne świadectwo dotyczące traktowania Biblii w domu rodzinnym daje Roman Brandstaetter:

„Biblia leżała na biurku mojego dziadka. Biblia leżała na stołach moich praojców. Nigdy w bibliotece. Zawsze na podręczu. W naszym domu nikt Biblii nigdy nie szukał, nigdy też nie słyszałem, aby ktokolwiek pytał, gdzie ona leży. Wiadomo było, że u dziadków na biurku, u nas na małym stoliku obok fotela, którym wieczorem zwykł siadać ojciec… Gdy ojciec wieczorem czytał Biblię, chodziłem po pokoju na palcach… Ojciec opowiadał mi ,że pradziadek ilekroć sięgał po Biblię, mył uprzednio ręce i modlił się o łaskę mądrego czytania”

Przed śmiercią dziadek Romana Brandstaettera pozostawił testament:

„Będziesz Biblię nieustannie czytał. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców. Więcej niż mnie… Nigdy się z nią nie rozstaniesz… A gdy się zestarzejesz, dojdziesz do przekonania, że wszystkie Książki, które przeczytałeś, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi” ( Krąg biblijny, s. 9)

„Nasze czasy powinny być coraz bardziej czasami słuchania na nowo słowa Bożego oraz nowej ewangelizacji. Ponownego odkrycie , że słowo Boże ma centralne znaczenie w życiu chrześcijańskim… Niech więc każdy dzień będzie kształtowany przez ponowne spotkanie z Chrystusem, Słowem Ojca, które stało się ciałem.. Uciszmy się, by słuchać Słowa Pańskiego i nad nim edytować…”  Benedykt XVI Adhortacja apostolska Verbum Domini - O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła.

konkurs jonasz 2014 01   konkurs jonasz 2014 02