Odpust Parafialny - Święto Serca Jezusowego

Podczas czwartego objawienia siostra Małgorzata Maria Alacoque usłyszała od Jezusa słowa, które stawiały ją wobec zadania, zdawałoby się, niewykonalnego.

Pan Jezus mówił o lekceważeniu, obojętności i wzgardzie, jakie okazują Mu ludzie w zamian za Jego miłość, po czym powiedział:

„Żądam od ciebie, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony na szczególną uroczystość ku uczczeniu mojego Serca, aby w tym dniu przystępowano do komunii św. i składano uroczyste wynagrodzenie przez publiczne akty przebłagania, ażeby naprawić zniewagi, jakich to Serce doznało podczas wystawienia na ołtarzach”. Za tymi słowami kryło się wezwanie do ustanowienia Święta Serca Jezusowego i upowszechnienia kultu Serca Jezusa w całym Kościele. Św. Małgorzacie Marii przypadło w udziale zapoczątkowanie tego dzieła. Jako pierwsze zezwolenie Rzymu na odprawianie Mszy św. ku czci Serca Jezusa w kościołach swego zakonu otrzymały w 1687 r. Francuskie wizytki. W 1765 r. Kongregacja Obrzędów zezwoliła na obchodzenie święta Królestwu Polskiemu w odpowiedzi na memoriał biskupów polskich wystosowany do papieża Klemensa XIII. W 1856 r. papież Pius IX ustanowił Święto Serca Pana Jezusa w całym Kościele.

 

OGŁOSZENIA 29.06.2014

Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Uroczystość Odpustową zewnętrzną ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W jednym z wezwań litanii do Serca Pana Jezusa znajdują się słowa: Gorejące ognisko miłości! Dzisiejsza uroczystość przypomina nam tę prawdę, że miłość Boga do człowieka przypomina ogień, który ciągle płonie, do którego ciągle możemy się zbliżyć, by doznać jego ciepła .Serce Jezusa przepełnione miłością pragnie wszystkie serca rozpalić miłością do Boga i bliźniego. Możliwość zbliżenia się do gorejącego ogniska miłości jest także wezwaniem do każdego z nas, by tę miłość nieść dalej.

Dziękuję Ks. Profesorowi dr hab. Michałowi Piela SDS, kierownikowi KatedryHistorii Kościoławykładowcyna Papieskim Wydziale Teologicznymwe Wrocławiuza umiejętność połączenia uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa z uroczystością Św. apostołów Piotra i Pawła, za połączenie Serca Pana Jezusa i Serca Maryi z naszymi sercami i rodzinami. Dziękuję za podjęcie się trudu rozpalania naszych serc miłością do Boga i człowieka, za sprawowanie Najświętszej Ofiary, Słowo Boże i modlitwę.

Pragnę podziękować Kapłanom przybyłym na Uroczystość Odpustową. Ks. Jubilatom, Ks. Proboszczom, Ks. Wikariuszom, Katechetom, wszystkim Kapłanom, klerykowi Sławomirowi. To podziękowanie składam na ręce Ks. Prałata Dziekana naszego Dekanatu. Pocztom sztandarowym, Strażakom, Kołu Gospodyń Wiejskich, Panu Kościelnemu, Panu Organiście, Ministrantom, Paniom niosącym świece, obrazy, niosącym baldachim, dzieciom sypiącym kwiaty, niosącym poduszki, dzieciom komunijnym i III klas, orkiestrze . Dziękuję za pomoc przy sprzątaniu kościoła i otoczenia. Całej Wspólnocie i Gościom za obecność i kontemplację Serca Jezusowego, które jest źródłem życia i świętości.

FOTORELACJA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA