"Jestem Matką Nieustającej Pomocy"

Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w naszej parafii odbywa się w środę po Mszy św. wieczornej. Do istoty tego nabożeństwa należy tzw. Modlitwa rzymska i odczytywanie próśb i podziękowań oraz śpiew pieśni. Ikona umieszczona jest w bocznym ołtarzu poświęconym Matce Bożej.

Ołtarz symbolizuje Encyklikę Ojca św. Jana Pawła II ”Matka Odkupiciela” z Obrazem Matki Bożej. Bóg przemówił w sposób szczególny przez Maryję, która została Matką Boga i uczestniczyła w Dziele Zbawienia. Serce Maryi blisko Serca Jezusowego. Sam Bóg złączył Serce Maryi z Sercem Jezusa, a Maryja dała nam Serce Syna. Ona kształtowała Serce Jezusa i nawzajem Serce Jezusa rozpalało miłością Serce Matki.

Symbolika Encykliki będzie nam przypominać, że Bóg przemawia przez Namiestnika Chrystusa i przez Jego Pisma. W sposób szczególny przemówił przez zastępcę Pana Jezusa tu na ziemi papieża Jana Pawła II, który przypomniał i ukazał Maryję jako Matkę Boga, która razem z Synem cierpiała i stała się współodkupicielką.

W ołtarzu Matka Boża Częstochowska. Poniżej tego obrazu w drzwiach do relikwiarium: obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

obraz matki bozej nieustajacej pomocy 01

Jednym wśród najbardziej znanych wśród chrześcijan wezwań odnoszących się do Matki Bożej jest wezwanie „Nieustająca Pomoc"; zwłaszcza wśród najbardziej smutnych i potrzebujących miłości i opieki. Oryginał obrazu Nieustającej Pomocy jest wschodnią ikoną przedstawiającą Matkę Bożą Bolesną. Jednak jej duchowe przesłanie jest ważniejsze od artystycznego piękna: ma pobudzać nadzieję i ożywiać modlitwę.
Patrząc na obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy należy mieć zawsze na uwadze, że mamy do czynienia z ikoną (gr. eikón = obraz), która jest czymś więcej, aniżeli zwykłym przedstawieniem wydarzeń czy osób. Ikona czyni obecnym to, co przedstawia. Jest ona punktem spotkania tajemnicy Boga z rzeczywistością ludzką. Sama jest więc ołtarzem.

Ikona jest owocem pokuty i modlitwy jej twórcy. Jako przedmiot medytacji ma wspomóc nasze zanurzenie w tajemnicę, którą przedstawia.
Większość malarzy ikon, to twórcy anonimowi. Z dużym prawdopodobieństwem możemy jednak stwierdzić, że autor tej ikony był mnichem pochodzącym z Krety.

Z racji artystycznych, zgodnie z typem obrazu, ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy została nazwana „Matką Bożą Bolesną". Przedstawia ona Dziewicę, Matkę Boga trzymającą na ramieniu Dzieciątko Jezus, zaś po bokach archaniołów Michała i Gabriela, niosących narzędzia zbawczej Męki Jezusa. Postacie te są opisane przy pomocy liter umieszczonych na ikonie:
ΜΡ – ΘΥ = Matka Boga (po obu stronach górnej części obrazu);
'ΙC – XC = Jezus Chrystus (po prawej stronie głowy Dzieciątka Jezus);
OAM = Archanioł Michał (nad aniołem, po lewej stronie patrzącego);
OAΓ = Archanioł Gabriel (nad aniołem, po prawej stronie).

Maryja przedstawiona jest do połowy postaci, ale stwarza wrażenie, jakby stała. Jej oblicze wydaje się być lekko pochylone w stronę Dzieciątka. Prawą, dużą dłonią o długich palcach (charakterystyczne dla obrazów typu „Hodigitria"–„wskazująca drogę”) zdaje się wskazywać na Dzieciątko, któremu obejmuje ręce. W jej spojrzeniu przebija czuły smutek. Nie patrzy na swojego Syna, lecz zdaje się rozmawiać z patrzącym na obraz.

Dzieciątko Jezus spoczywa na lewym ramieniu Matki, podczas gdy Jego ręce mocno ujmują Jej dłoń. Opadający prawy sandał prawej nogi pozwala zobaczyć spód stopy, co może oznaczać, że będąc Bogiem jest także człowiekiem. Stopy i szyja wyrażają nagły odruch lęku przed czymś, co ma niebawem nadejść. Tym, co wydaje się przerażać Dziecię, jest wizja męki wyrażona poprzez krzyż i gwoździe ukazywane przez Archanioła Gabriela. Po drugiej stronie Archanioł Michał przedstawia inne narzędzia męki: włócznię, trzcinę z gąbką i naczynie z octem.
Na podst.: Redemptoryści, "Matka Boża Nieustającej Pomocy
Ikona, Łaski i Sanktuaria", Rzym 1998.

Jan Paweł II był wielkim czcicielem MBNP. Pamiętamy jego pierwszą pielgrzymkę do Polski i słowa jakie wypowiedział w wadowickim kościele, gdzie jest kaplica MBNP: „I oto mogłem raz jeszcze spojrzeć w oblicze Matki Bożej Nieustającej pomocy w Jej wadowickim obrazie. Proszę Was, abyście nie zaprzestali się tutaj modlić za mnie przed tą Matką Bożą Nieustającej Pomocy, abyście przed wizerunkiem tej Matki Bożej otaczali mnie nieustanną modlitwą”. „Wszystkim, którzy z wiarą i ufnością oddają cześć Matce Bożej Nieustającej Pomocy – z serca błogosławię.” (Rzym 1984)

obraz matki bozej nieustajacej pomocy 02  DSCN1707  phoca thumb l DSC02196

Jesteś tutaj: Home Aktualności Wydarzenia "Jestem Matką Nieustającej Pomocy"