Błogosławieństwo lektorów - 16.11.2013

Na zakończenie kursu lektorskiego we wspomnienie NMP Ostrobramskiej odbyła się uroczysta Msza św. z udzieleniem błogosławieństwa ks. Infułata Władysława Fidelusa w Konkatedrze Narodzenia NMP w Żywcu. W tym miejscu 22.05.1995 r. modlił się Bł. Jan Paweł II. W uroczystości wzięły udział rodziny i przyjaciele lektorów oraz ks. proboszcz.

„Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonywać psalm między czytaniami."  (Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego)

Lektorzy zdobywali umiejętności poprawnego proklamowania słowa Bożego we wspólnocie wiernych, posługiwania się Pismem św., zdobywali wiadomości o powstaniu Biblii, poszerzali wiedzę dotyczącą liturgii, znajomości psałterza, pieśni kościelnych, Nie zabrakło ćwiczeń praktycznych z języka polskiego, z dykcji, poprawnego mówienia i posługiwania się mikrofonem.

Lektor - człowiekiem Kościoła: to przede wszystkim duchowość Serca Jezusa, NMP i świętych, uczestnictwo w nabożeństwach, zachowanie, wygląd, prezencja.

W kursie lektorskim uczestniczyli i otrzymali błogosławieństwo ministranci z naszej parafii: Kacper Damek, Sebastian Sapeta, Paweł Sowa, Adam Wrona.

Życzę, aby czytanie i medytacja słowa Bożego owocowało w Waszym osobistym życiu i we Wspólnocie parafialnej.

Ks. proboszcz

ZDJĘCIA Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWA LEKTORÓW

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA