Witraż na chórze

W sobotę 13 kwietnia 2019 r. zamontowaliśmy witraż na chórze. Witraż symbolizuje dokument papieski:  List Apostolski Jana Pawła II na zakończenie Roku Jubileuszowego A.D. 2000, „Novo Millennio Ineunte”.  (Początek nowego Tysiąclecia).

U góry napis: TE DEUM LAUDAMUS - CIEBIE, BOGA WYSŁAWIAMYwitraz na chorze
Pragniemy wyśpiewać wraz z całym światem widzialnym i niewidzialnym Hymn dziękczynienia Bogu w Trójcy Jedynemu  między innymi: za przyjście Chrystusa na świat, za dar wiary, nadziei i miłości w naszej Parafii, za kościół a także jest to nawiązanie do motywu dzwonów (dźwięków dzwonów) w naszej Parafii „Te Deum Laudamus - Ciebie, Boga wysławiamy. Słowa wkomponowane są w trójkąt równoboczny, którego linie stanowią jedność trzech takich samych wielkości, otoczone wieńcem promieni. Za pomocą tego symbolu przybliżamy tajemnicę Trójjedynego Boga.
W pierwszej części witraża Baranek paschalny z chorągwią symbolizujący Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego (ten z naszej kaplicy). W świetle Zmartwychwstania Chrystusa i naszego zmartwychwstania wszystko w życiu na sens.
Witraż  zawiera także napis: WYPŁYŃ NA GŁĘBIE (Łk5,4). Duc in altum (5,4) - to podstawowe wezwanie jakie kieruje do nas papież w liście apostolskim „Novo Millennio Ineunte”. „Dzisiaj te słowa  skierowane zostają do nas, byśmy z wdzięcznością wspominali przeszłość, całym serem przeżywali teraźniejszość i ufnie otwierali się na przyszłość: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr13,8),
oraz moje słowa: „TYM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO BUDOWY TEGO KOŚCIOŁA I DALEJ TROSZCZĄ - NIECH BÓG WYNAGRODZI. Ks. Mieczysław Grabowski
Napis: NOWO MILLENNIO INEUNTE - Dokument papieski po łacinie.
Druga kwatera koncentruje się na Maryi - literka M i wieniec gwiazd 12, oraz napis: GWIAZDA NOWEJ EWANGELIZACJ.
„Wielokrotnie w minionych latach przedstawiałem Ją i przyzywałem jako «Gwiazdę nowej ewangelizacji». I dzisiaj wskazuję na Nią jako promienną Jutrzenkę i niezawodną Przewodniczkę na naszej drodze. Raz jeszcze mówię Jej: «Niewiasto, oto dzieci Twoje», wtórując słowom samego Jezusa (por. J 19, 26) i wyrażając Jej synowskie przywiązanie całego Kościoła” (List Apostolski – Jan Paweł II).
i przesłanie z dokumentu papieskiego: IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ.
Napis: IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ – te słowa kieruje Papież w swoim Liście. Idźmy z Jezusem Wcielonym, cierpiącym a przede wszystkim zmartwychwstałym.
W dalszej część napisy:
FIRMA GRANIT KRYSTIAN GRZECHACA
FIRMA RDUCH
PRACOWNIA PLASTYCZNA EWA i PIOTR KŁOSEK
ARTYSTYCZA PRACOWNIA WITRAŻY
AGATA I DARIUSZ LOGA
OFIARODAWCY
FUNDATORZY
DOBRODZIEJE
PARAFIANIE
Tabliczki na oknie z napisami: Parafia NSPJ – Czciciele Serca Jezusowego oraz pracownicy kościoła: Jan Binda, Władysław Kliś, Wiesława Piela, Maria Puchałka, Mieczysław Stec

Każdy jubileusz jest bowiem nie tylko wspomnieniem i uczczeniem  rocznicy, ale nade wszystko otwarciem nowej perspektywy dla  wiary, wezwaniem do prawdziwie chrześcijańskiej nadziei”… przyjęta nadzieja prowadzi do innych, zwłaszcza potrzebujących. por.List pasterski KEP - 8 październik 2017

Jesteś tutaj: Home Aktualności Wydarzenia Witraż na chórze