Ogłoszenia - 20.10.2019

Dziś 29 niedziela zwykła. Uczestniczymy w godzinie największej modlitwy Kościoła, którą zanosimy do Boga przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. To On uczy nas prawdziwej modlitwy w Duchu Świętym. Uczmy się w czasie tej Eucharystii trwania na modlitwie. Uczmy się wraz z Ofiarą Chrystusa oddawać Bogu w darze nasze życie.

OGŁOSZENIA:

1. Dziś we wszystkich kościołach w Polsce zostaną przeprowadzone badania statystyczne praktyk religijnych: liczenie wiernych uczestniczących w liturgii i przystępujących do Komunii św. Na Mszę św. o godz. 15.30 został zaproszony opiekun duchowy Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. mgr Piotr Grochowiecki. Po Mszy odbędzie się spotkanie dla tych, którzy wstępnie deklarowali chęć przystąpienia pragną włączyć się do tej Straży oraz dla wszystkich zainteresowanych.

2. Trwają nabożeństwa różańcowe. W niedzielę o godz.15.00, po nabożeństwie Msza św., w tygodniu o godz. 17.30. Do prowadzenia różańca w tym tygodniu zapraszam: (ogłoszenia, gablotka przy kościele, strona internetowa).

3. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w poniedziałek, 21 października - Po Mszy św. wieczornej spotkanie z członkami Akcji Katolickiej.
b) we wtorek, 22 października - wspomnienie  Św. Jana Pawła II, papieża. Możliwość ucałowania relikwii.
c) w środę -  wspomnienie Św. Józefa Bilczewskiego ,bp.
d) W sobotę Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej zaprasza w tym dniu do udziału Korowodzie Świętych w Hałcnowie. Początek o godz. 10.00. Udają się przedstawiciele KSM z naszej parafii.

4. Przy wyjściu z kościoła są kartki na wypominki, można je zabrać i wpisać imiona zmarłych, wypominki jednorazowe czy roczne, prosząc aby cała Wspólnota wraz z kapłanem modliła się. Zmarłych w wypominkach jednorazowych wspominać będziemy w Dzień Zaduszny i oktawie Wszystkich świętych na 15 minut przed Mszą św., a roczne w każdy czwarty piątek miesiąca będzie różaniec i Msza św. za nich. (jeżeli nie ma już to wpisać na zwykłej kartce). Zeszłoroczne świece Caritas, jeżeli pozostały w domach, zapalmy na grobach swoich bliskich zmarłych jako znak miłości i pamięci o nich.

5. Bóg zapłać za pomoc we wspólnym budowaniu „żywego pomnika” Ojcu Świętemu.

6. Bóg zapłać za ofiary złożone na kościół w ubiegłą niedzielę.

7. Zachęcam do czytania gazet religijnych i odwiedzenia strony internetowej naszej parafii www.parafiaslotwina.pl

8. „Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w naszej Gminie rusza program senioralny, w ramach którego będą odbywać się wyjazdy i różnego typu zajęcia. Zapisy i informacje u Pani Cecylii Dudys, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 w Urzędzie Gminy Lipowa – sala sesyjna”

Poświęcenie kościoła

Już 4 miesiące minęły od poświęcenia kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie. Na blogu "Lipowa i okolice" pojawiło się wspomnienie tego wydarzenia w formie fotoreportażu. Zachęcam do obejrzenia:

https://lipowaiokolice.blogspot.com/2019/08/poswiecenia-koscioa-w-sotwinie.html

Ogłoszenia - 13.10.2019

Dziś 28 niedziela zwykła. Wdzięczność nie jest sprawą oczywistą. Wypływa z przekonania, że to, kim jesteśmy i co posiadamy, stanowi ostatecznie kategorię daru. Poczucie wdzięczności, zwłaszcza względem Boga, jest poszukiwaną cnotą, ona uszlachetnia człowieka. Dlatego w niedzielę gromadzimy się, aby w łączności z Jezusem Chrystusem oddawać chwałę Bogu, by Mu dziękować za Jego zbawcze działanie w świecie i w każdym z nas. Celebrujemy tajemnicę Dziękczynienia, ponieważ w każdym czasie Bóg obdarza nas darem zbawienia.

OGŁOSZENIA:

1. Dziś po raz 19. obchodzimy Dzień Papieski. Składka zbierana do puszek przeznaczona jest na fundusz stypendialny. O godz. 15.00 zapraszam na ostatnie w tym roku czuwanie fatimskie. Różaniec prowadzi i figurę niesie Róża św. Faustyny.

2. Zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych – w niedzielę o godz. 15.00 (po nabożeństwie Msza św.),  a w tygodniu o godz. 17.30.

3. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) we wtorek, 15 października – wspomnienie Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła. Jest to zarazem Dzień Dziecka utraconego.
b) w środę, 16 października – wspomnienie Św. Jadwigi Śląskiej. Po Mszy św. spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską i ds.Ekonomicznych.
c) w czwartek, 17 października – wspomnienie Św. Ignacego Antiocheńskiego,
d) w piątek 18 października – święto Św. Łukasza, ewangelisty. W tym dniu modlimy się do Bożego Miłosierdzia z racji trzeciego piątku miesiąca. Msza św. o godz.17.30 a później różaniec, ze względu na Wizytację Kanoniczną w Cięcinie.

4. Za tydzień, przypada przedostatnia niedziela października, obchodzona w Kościele jako Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencjach misyjnych Kościoła. Składka przeznaczona jest na cele misyjne.

5. Bóg zapłać wszystkim zaangażowanym w Parafiadę Jesienną.

6. Przeżywaliśmy w czerwcu 2019 roku pierwsze Misje parafialne, uroczystość konsekracji, poświęcenia naszego kościoła. Również w tym roku przypada jubileusz 150-lecia Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce. To dobra okazja, aby i w naszej parafii powstała Straż Honorowa. 20 października na Mszę św. o godz. 15.30 został zaproszony opiekun duchowy Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. mgr Piotr Grochowiecki. Po Mszy odbędzie się spotkanie dla tych, którzy wstępnie deklarowali chęć przystąpienia pragną włączyć się do tej Straży oraz dla wszystkich zainteresowanych. 

7. Dziękuje za modlitwy, cierpienia, ofiary pieniężne ofiarowane na kościół. Zaplanowane prace na przyszły rok to: czyszczenie i malowanie dachu na plebani, nowe rynny, ocieplenie dachu i poddasza, malowanie elewacji, a także docieplenie  strychu na kościele.

8. Dziś wybory parlamentarne, zachęcam do korzystania z prawa wyborczego. „Nic - poza nadzwyczajnymi okolicznościami - nie usprawiedliwia nieobecności katolików w sprawach publicznych” (KEP).

Matka Boża Różańcowa

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej ustanowił Święty Pius V, aby upamiętnić zwycięstwo floty chrześcijańskiej pod Lepando w roku 1571. Zwycięstwo to przypisywane było modlitwie różańcowej, odmawianej podczas błagalnych procesji po ulicach Rzymu.

Tradycyjnie we wspomnienie NMP Różańcowej 7 października 2019 roku w naszej Parafii odbyła się procesja do pięciu ołtarzy. Procesja zatrzymywała się przy znakach Roku Jubileuszowego, które są świadectwem naszej wiary i wspomagają religijność w naszej Parafii: Symbolika Drzwi Świętych i Krzyż Misyjny, Pielgrzymka- ołtarz polowy z płaskorzeźba Św. Rodziny, pamięć o męczennikach- symbolika góry „Synaj” z rzeźbą św. Krzysztofa oraz kapliczka Matki Bożej Fatimskiej i Kaplica Matki Bożej Anielskiej.

Modlitwie różańcowej towarzyszyły nam rozważania tajemnic życia Jezusa i Maryi. Tajemnice te zawarte są w Piśmie Świętym w sposób szczególnie w Ewangeliach. Stąd Św. Jan Paweł II nazwał różaniec „streszczeniem Ewangelii”. Bez znajomości Ewangelii nie poznamy treści tajemnic, które mamy rozważać. Św. Hieronim pisał, że bez znajomości Pisma Świętego nie ma znajomości Chrystusa. To samo można powiedzieć o różańcu, bez znajomości Ewangelii nie ma znajomości tajemnic różańca świętego.

Parafiada jesienna

W niedzielę 6 października 2019 roku odbyła się Parafiada jesienna na stoku u PP. Byrdy.

Człowiek wierzący potrzebuje przebywania z innymi i taką możliwość daje mu Kościół parafialny. Parafię nazywamy bardzo często „wspólnotę wspólnot”. W Parafiadzie uczestniczyły grupy parafialne i wspólnoty naszej Parafii: Ministranci , Lektorzy, Schola Liturgiczna, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Akcja Katolicka, Róże Różańcowe, Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady do spraw Ekonomicznej oraz parafianie.

Był to czas modlitwy, śpiewu , wspólnej zabawy , umocnienia i budowania wspólnoty, a także coś dla ciała: ognisko, cisto, ciepłe napoje.

Ogłoszenia - 06.10.2019

Dziś 27 niedziela zwykła. Bóg jest zawsze inny niż Go sobie wyobrażamy. Niekiedy nie możemy oprzeć się wrażeniu, że dopuszcza, by działy się rzeczy, które nam wydają się niepojęte. Być może podobne wątpliwości budziły się w sercach uczniów, gdy prosili Jezusa: Panie, dodaj nam wiary! Ta prośba rozbrzmiewa również podczas Mszy świętej, bowiem i nasza wiara potrzebuje wzmocnienia. Tym bardziej, że tam, gdzie wiara jest słaba, brakuje też miłości, nadziei, odwagi i zaufania. Prośba o wzmocnienie wiary jest zatem potrzebna w każdej chwili.

OGŁOSZENIA:

1. Po Mszy św. o godz. 8.30 zmiana tajemnic różańcowych. Katecheza dla dorosłych.

2. Trwają nabożeństwa różańcowe. Dzisiaj wyjątkowo nabożeństwo różańcowe o godz. 13.30, po nabożeństwie Msza św., a w tygodniu o godz. 17.30. Zapraszam do licznego udziału dzieci, młodzież i dorosłych. Plan grup prowadzących różaniec w gablotce przy kościele, a także na stronie internetowej naszej parafii.
Od godz. 14.00 zapraszam na Parafiadę jesienną na stoku u PP. Byrdy. Serdecznie zapraszam wszystkie grupy parafialne: Ministrantów, Scholę liturgiczną, KSM, Członków Róż Różańcowych, Akcję Katolicką, Rady Parafialne i wszystkich chętnych dzieci, młodzież i dorosłych.

3. W poniedziałek, 7 października – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Dzieci przygotowujące się do I Komunii otrzymają różaniec. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami tych dzieci. Procesja różańcowa wokół  kościoła do pięciu ołtarzy o godz. 17.30. Proszę o przygotowanie ołtarzy zelatorów i członków Róż Żywego Różańca
I ołtarz - Pomnik - Słotwina nad kościołem
II ołtarz – Kapliczka Matki Bożej Fatimskiej - Słotwina-dół
III ołtarz - Ołtarz polowy - Poddzielec,
IV ołtarz - Symbolika góry „Synaj” - od Godziszki w stronę Szkoły,
V ołtarz – Kaplica - Bugaj.

4. W przyszłą niedzielę, 13 października, będziemy obchodzić 19. Dzień Papieski. Do puszek zbierane będą ofiary na fundusz stypendialny. Także tego dnia Panowie z Parafialnej Rady Duszpasterskiej będą zbierać ofiary na potrzeby naszego kościoła. Bóg zapłać za złożoną ofiarę! Nabożeństwo fatimskie 15.00 różaniec i Msza święta. Różaniec prowadzi Figurę niesie Róża św. Faustyny.

5. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na Seminarium Duchowne.

6. Przeżywaliśmy w czerwcu 2019 roku pierwsze Misje parafialne, uroczystość konsekracji, poświęcenia naszego kościoła. Również w tym roku przypada jubileusz 150-lecia Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce. To dobra okazja, aby i w naszej parafii powstała Straż Honorowa. 20 października na Mszę św. o godz. 15.30 został zaproszony opiekun duchowy Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. mgr Piotr Grochowiecki. Po Mszy odbędzie się spotkanie dla tych, którzy wstępnie deklarowali chęć przystąpienia pragną włączyć się do tej Straży oraz dla wszystkich zainteresowanych.

Grupy prowadzące nabożeństwo różańcowe

W DNI POWSZEDNIE O GODZ. 17.30, A W NIEDZIELE O GODZ. 15.00

1 X   WTOREK - Uczniowie kl. I
2 X   ŚRODA - Uczniowie kl. II i III
3 X   CZWARTEK - Młodzież
4 X   PIĄTEK - Uczniowie kl. IV
5 X   SOBOTA - Uczniowie kl. V
6 X   NIEDZIELA - Róża Świętej Rodziny
7 X   PONIEDZIAŁEK - Przygotowujący ołtarze
8 X   WTOREK - Uczniowie kl. VI    
9 X   ŚRODA - Przedszkolaki
10 X   CZWARTEK - Uczniowie kl. VII   
11 X   PIĄTEK - Uczniowie kl. VIII
12 X   SOBOTA - Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
13 X   NIEDZIELA - Róża Św. Faustyny
14 X   PONIEDZIAŁEK - Ministranci i lektorzy
15 X   WTOREK - Róża św. Jadwigi
16 X   ŚRODA - Parafialna Rada Duszpasterska i ds. Ekonomicznych
17 X   CZWARTEK - Uczniowie kl.I i II
18 X   PIĄTEK - Schola liturgiczna
19 X   SOBOTA - Róża Świętego Józefa
20 X   NIEDZIELA - Róża Rodzin św. Teresy
21 X   PONIEDZIAŁEK - Akcja Katolicka
22 X   WTOREK - Uczniowie kl. III    
23 X   ŚRODA - Uczniowie kl. IV
24 X   CZWARTEK - Uczniowie kl. V
25 X   PIĄTEK - Młodzież, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
26 X   SOBOTA - LKS „Sokół”
27 X   NIEDZIELA - Róża Urszuli Ledóchowskiej
28 X   PONIEDZIAŁEK - Uczniowie kl. VI
29 X   WTOREK - Uczniowie kl. VII
30 X   ŚRODA - Uczniowie kl. VIII
31 X   CZWARTEK - Strażacy z OSP
Zelatorzy, przewodniczący klas, animatorzy  którzy w danym dniu prowadzą różaniec, zgłasza się dzień wcześniej po Mszy św. w zakrystii.

poniedziałek i sobota – Tajemnice Radosne
wtorek i piątek – Tajemnice Bolesne
środa i niedziela – Tajemnice Chwalebne
czwartek -  Tajemnica Światła

Ogłoszenia - 29.09.2019

Dziś 26 niedziela zwykła. Bóg nieustannie kieruje do nas wezwanie miłości i miłosierdzia. Udział w Eucharystii ma być znakiem miłości  do bliźnich, którzy nas otaczają, potrzebują naszej pomocy i należnego wsparcia.

OGŁOSZENIA:

1. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w poniedziałek, 30 września - wspomnienie Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła.
b) w środę, 2 października – wspomnienie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
c) w piątek, 4 października - wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu
d) w sobotę , 5 października - wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej
e) we wtorek 1 października - rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. W naszym kościele od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, a w niedzielę o godz. 15.00. Po nabożeństwie Msza św. przez cały miesiąc październik. Udział w nabożeństwach połączony jest z przywilejem uzyskania odpustu, spełniając jednocześnie jego zwykłe warunki. Zachęcam do licznego udziału w nabożeństwach dzieci, młodzieży i dorosłych.
Niech modlitwa różańcowa wyprasza potrzebne łaski dla każdego z nas, życie zgodne z Ewangelią i przykazaniami Bożymi.

2. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek oraz pierwsza sobota miesiąca:
- pierwszy czwartek: Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 20.00. Wyjątkowo różaniec o godz.20.00. O godz. 20.30 Msza św. zakończona Apelem Jasnogórskim.
- pierwszy piątek: odwiedziny chorych od godz. 14.00, spowiedź św. od godz. 16.30. Wyjątkowo, ze względu na Wizytację Kanoniczną i Bierzmowanie w parafii Leśna nabożeństwo do NSPJ o 16.30 , Msza św. o godz. 17.00 oraz różaniec
- pierwsza sobota: Godzinki do NMP, dziesiątka różańca o trzeźwość w naszych rodzinach o godz. 6.30.

3. Planujemy w najbliższą niedzielę 6 października Parafiadę jesienną na stoku u PP. Byrdy. Początek godz. 14.00. Serdecznie zapraszam wszystkie grupy parafialne: Ministrantów, Scholę liturgiczną, KSM, Członków Róż Różańcowych, Akcję Katolicką, Rady Parafialne i wszystkich chętnych dzieci, młodzież i dorosłych.

4. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne.

Rozpoczęcie roku formacyjnego wspólnot dziecięcych i młodzieżowych

14 września w amfiteatrze w pod Grojcem odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku formacyjnego wspólnot dziecięcych i młodzieżowych. W wydarzeniu tym uczestniczyła młodzież z naszej Parafii.

https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/bp-pindel-do-dzieci-i-mlodziezy-niech-krzyz-tlumaczy-wasze-niepokoje-i-pytania/

DSCN0211[1]  DSCN0213[1]

Dożynki parafialne

We wspomnienie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 8 września dziękowaliśmy Bogu Ojcu za Opatrzność i błogosławieństwo.

Księga Powtórzonego Prawa uzasadnia je w następujący sposób: „Przez siedem dni będziesz świętować ku czci Boga swego, Jahwe, w miejscu, które sobie obierze Jahwe, za to, że ci błogosławi Bóg twój, Jahwe, we wszystkich twoich zbiorach, w każdej pracy twych rąk, i abyś był pełen radości” (Pwt 16,13-15).

Chleb jest w ręku Boga i życie jest w ręku Boga i błogosławieństwo też jest w ręku Boga. Znakiem zewnętrznym naszego dziękczynienia w święto dożynek są chleb wypieczony z tegorocznego ziarna, wieńce dożynkowe, owoce, kwiaty i warzywa.
Ale kiedy nadchodzą dożynki, każdy roztropny gospodarz przypomina sobie, że on sam jest nie tylko siewcą i żniwiarzem, ale również rolą Bożą. Jeden z ojców Kościoła - św. Paulin z Noli, zwracając się do rolnika - radzi mu: „Kiedy zatem przechadzasz się po polu i przyglądasz się swojej ziemi, zważ, że ty także jesteś polem Chrystusa i dbaj także o siebie jak o swoje pole. (...) uprawiaj własne serce, aby było piękne dla Pana”. Serce rolnika i każdego człowieka pozostaje najcenniejszą glebą, jaką należy pracowicie uprawiać.

Mówił o tym papież Jan Paweł II 10 czerwca 1997 r., w czasie homilii wygłoszonej do rolników w Krośnie:
„Szanujcie każde ziarno zboża kryjące w sobie cudowną moc życia. Uszanujcie również ziarno słowa Bożego. Niech z ust polskiego rolnika nie znika to piękne pozdrowienie: «Szczęść Boże» i «Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!». Pozdrawiajcie się tymi słowami, przekazując w ten sposób najlepsze życzenia. W nich zawarta jest wasza chrześcijańska godność. Nie dopuśćcie, aby ją wam odebrano - bo próbuje się to robić! Świat pełen jest zagrożeń. Docierają one poprzez środki przekazu także do polskiej wsi. Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie - jak u dobrego gospodarza - miejsce na rzeczy stare, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”.

Modlitwa autorstwa Marii Konopnickiej:
„Na życie walki i na skłon
Na pracę ducha i na trud
Na posiew dobra i na plon
Błogosław Panie wierny lud.
Bądź w sercach naszych, w myślach bądź
Błogosław każdej chaty próg
Jednością wzmacniaj, zgodą rządź,
Boś Ty nasz Ojciec, Ty nasz Bóg”.

Jesteś tutaj: Home Aktualności Wydarzenia