Uroczystość Odpustowa

13 NIEDZIELA ZWYKŁA –
UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Przeżywamy dzisiaj uroczystość Odpustową ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Serce Jezusa przepełnione miłością pragnie wszystkie serca rozpalić miłością do Boga i ludzi. Sumę odpustową celebrował i kazanie wygłosił Ks. dr Szymon Tracz Diecezjalny Konserwator  Zabytków i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, W Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie prowadzi zajęcia z zakresu historii sztuki średniowiecznej polskiej oraz historii estetyki. Dziękujemy Ks. prof. za podjęcie się trudu rozpalania naszych serc miłością do Boga i człowieka, za celebrowanie Najświętszej Ofiary, słowo Boże i modlitwę.

Pragnę podziękować Kapłanom przybyłym na Uroczystość Odpustową. Księżą Prałatom, Proboszczom, Ks. Wikariuszom , emerytom. To podziękowanie składam na ręce Ks. Dziekana Piotra Pokojnikowa.

Dziękuje całej Parafii, za włączenie się w uroczystości, które miały miejsce w tym dla nas szczególnym miesiącu – Misje Święte, Poświecenie naszego kościoła, procesje podczas uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a także odpust Parafialny.

Dziękuje Pocztom Sztandarowym, Strażakom, Kołu Gospodyń Wiejskich, Panu Kościelnemu i Panu Organiście, Ministrantom, Paniom niosącym świece, obrazy, niosącym baldachim, dzieciom sypiącym kwiaty, orkiestrze, całej Wspólnocie i Gościom za obecność i wspólną modlitwę. Za okazaną pomoc przy sprzątaniu kościoła i otoczenia, dekoracje kwiatową. Bóg zapłać!

FOTORELACJA:


OGŁOSZENIA:

1. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w środę, 3 lipca – święto Św. Tomasza, apostoła
b) w sobotę, 6 lipca – wspomnienie Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

2. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek,piątek,pierwsza sobota miesiąca.
a) pierwszy czwartek – adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 20.00, o godz. 20.30 Msza Święta, a po niej Apel Jasnogórski
b) pierwszy piątek – odwiedziny chorych od godz. 14.00 (chorych proszę do środy zgłosić w zakrystii), od godz. 16.30 spowiedź, nabożeństwo ku czci NSPJ o godz. 17.30
c) pierwsza sobota - godzinki do NMP, dziesiątka różańca o trzeźwość w naszych rodzinach o godz.6.30.

3. W przyszłą niedzielę, 7 lipca, zmiana tajemnic różańcowych po Mszy o godz. 8.30, a składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne.

4. Nowożeńcom Ewelinie Wolny i Dawidowi Hetnał życzę błogosławieństwa Bożego w życiu małżeńskim i rodzinnym. Za złożona ofiarę, dekoracje kwiatową składam serdeczne Bóg zapłać!

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba
Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi”

Słowa tej staropolskiej pieśni wyrażają przekonanie, iż musi się znaleźć miejsce dla Chrystusa w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, jeżeli chce się iść pielgrzymią drogą.

W uroczystość Bożego Ciała Kościół pokazuje światu, co jest naszym największym Skarbem, jest Jezus Chrystus, który stał się Pokarmem byśmy nie ustali w drodze. Kościół pokazuje światu Chrystusa i Jego Miłość. I woła: „Zróbcie Mu miejsce..”, „Otwórzcie wszystkie bramy dla Chrystusa!”

Święty Jan Paweł II mówił 22 czerwca 2000 r.:

„Z pokorną dumą przeprowadzimy Eucharystyczny Sakrament ulicami miasta, wiosek, obok domów, w których mieszkają ludzie, gdzie zaznają radości i cierpią: między sklepami i miejscami pracy, gdzie oddają się swoim codziennym zajęciom. Wprowadzimy Go w nasze życie zagrożone tysiącem niebezpieczeństw, obarczone troskami i utrapieniami, podlegające powolnemu, ale nieubłagalnemu upływowi czasu”

W procesji Eucharystycznej przeszliśmy do czterech ołtarzy, które symbolizują cztery strony świata, czyli cały świat. Trasa procesji przebiegała ulicami: Ks. Jerzego Popiełuszki, Ks. Ferdynanda Sznajdrowicza, Poddzielec

 • Ołtarz I – budynek OSP – przygotowali mieszkańcy Słotwiny – pod kościołem oraz OSP
  Boski Mistrz pokazuje przy pierwszym ołtarzu że jesteśmy Jego wybranym ludem, wspólnotą Kościoła, za który On przelał krew. Potwierdzamy to śpiewem aklamacji: „Kielich Przymierza to krew Zbawiciela”
 • Ołtarz II – przy drodze prowadzącej na Bugaj – przygotowali mieszkańcy Bugaja
  Drugi ołtarz ukazuje nam Chrystusa opiekującego się swym ludem, karmiącego swój lud Chlebem z nieba. Wyznajemy to śpiewem: „Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył”
 • Ołtarz III – przy drodze prowadzącej na Przysłop – przygotowali mieszkańcy Poddzielca
  Przy trzecim ołtarzu Pan Jezus pokazuje nam cel naszego ziemskiego pielgrzymowania, wyrażony w śpiewie kolejnej aklamacji: ”Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki”
 • Ołtarz IV – przy kapliczce Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia – przygotowali mieszkańcy Słotwiny nad kościołem
  Czwarty ołtarz niesie ze sobą ważne przesłanie Boskiego nauczyciela i Zbawiciela, abyśmy jako Jego wybrany i umiłowany lud, Kościół, który On karmi Chlebem z nieba i który prowadzi ziemskimi drogami do wiecznej ojczyzny-trwali w jedności. I o ten dar prosimy, śpiewając: „ Spraw to, nasz Ojcze, byśmy byli jedno”.

Udział nasz w procesji i w oktawie świadczy, że wiemy dokąd mamy się udać i gdzie znajdziemy pomoc. Swoją obecnością wyznajemy wiarę, że nasz Bóg, jest obecny na drogach naszej codzienności

Za Apostołami wołamy: „Panie do kogóż innego pójdziemy”.

Bądź Jezu tu, gdzie my żyjemy!

FOTORELACJA:

Ogłoszenia - 23.06.2019

Dziś przypada 12 niedziela zwykła. W rozmowach często pytamy się różnych ludzi: co sądzisz o tym czy innym zagadnieniu. Dzięki podobnym sondażom lepiej rozumiemy określone sprawy i odpowiednie budujemy relacje do innych osób. To samo odnosi się do pytania Jezusa: Za kogo Mnie uważacie? Domaga się ono odpowiedzi, które są tak różnorodne, jak ludzie wyrażający swoje subiektywne opinie. Gromadząc się na Eucharystii uwielbiamy Jezusa Chrystusa, który dla nas jest Mesjaszem, Synem Boga żywego.

OGŁOSZENIA:

1. Decyzją polskich biskupów obecnych na 383. zebraniu plenarnym w Wałbrzychu, w niedzielę, 23 czerwca br. we wszystkich kościołach w Polsce, po zakończeniu Mszy świętej, należy odśpiewać Suplikacje. Jest to modlitwa przebłagania Pana Boga za wszystkie zniewagi i profanacje wobec świętości, jakie miały miejsce w ostatnim czasie na terenie naszego kraju.

2. Zachęcam do licznego uczestnictwa w nabożeństwach czerwcowych. Trwa również oktawa Bożego Ciała – zachęcam do udziału w procesjach eucharystycznych po Mszy św. o godz. 18.00. W czwartek, na zakończenie oktawy, przynieśmy do błogosławieństwa wianki z kwiatów i ziół leczniczych. Będziemy prosić, aby Bóg swoją opieką otaczał pola, łąki, lasy, strzegł je przed zatruciem i zniszczeniem oraz pozwolił im wydać obfite owoce dla naszego dobra.

3. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w poniedziałek, 24 czerwca – uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
b) w piątek, 28 czerwca – uroczystość NSPJ. Msze św. o godz. 7.00 oraz 18.00. W tym dniu nie obowiązuje post oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych

4. w sobotę, 29 czerwca – uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła.

5. W przyszłą niedzielę, 30 czerwca, będziemy przeżywać uroczystość odpustową ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Sumę odpustową o godz. 11.30 będzie przewodniczył Ks. dr Szymon Tracz- prowadzący w tym roku nasze pierwsza Misje Święte. Zapraszam Poczty Sztandarowe, Strażaków, Koło Gospodyń Wiejskich w strojach regionalnych, dzieci sypiące kwiaty, chłopców dzwoniących dzwoneczkami , niosących obrazy, świece, baldachim, feletrony, oraz wszystkich wiernych. Uroczyste Nieszpory o godz. 15.00 i Msza Św. W tym dniu kończymy nabożeństwa czerwcowe.

6. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i uświetnienie Uroczystości Bożego Ciała. Pocztom Sztandarowym, Strażakom za zapewnienie bezpieczeństwa podziękowanie składam na ręce Pana Prezesa i Naczelnika Straży. Kołu Gospodyń Wiejskich, Pani Marii Binda-Sapeta za przygotowanie dzieci do sypania kwiatków i przyszłych kandydatów na ministrantów, Panu Organiście, Panu Kościelnemu, Lektorom i Ministrantom, Młodzieży, Paniom niosącym świece, obrazy, feretrony, Panom niosącym baldachim, dzieciom sypiącym kwiaty, niosącym poduszki, przygotowującym ołtarze, za dekorację domów i posesji, podarowane kwiaty do kościoła, całej Wspólnocie za liczny udział. Niech Chrystus Wam błogosławi.

7. Wszystkim rozpoczynającym czas wakacji życzę bezpiecznego urlopu i wypoczynku. W przypadku nieobecności Kapłana na plebani w pilnej sprawie proszę poprosić Pana Kościelnego – Pana Jana  Binda – o kontakt z Księdzem.

Uroczystość Poświęcenia kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie

11 czerwca 2019 r., godz. 17.00
J.E. Ks. Bp. Prof. Roman Pindel

Przebieg uroczystości:

1. Ks. Biskup, Kapłani koncelebrujący i posługujący odziani w szaty koloru białego poprzedzani przez niosącego krzyż, udali się procesjonalnie z zakrystii przez nawę kościoła do prezbiterium. Po powitaniu przez Ks. Biskupa. Przedstawiciele Komitetu Budowy Kościoła powiedzieli o historii i początkach kościoła i Parafii, oraz nastąpiło powitanie przez Ks. Proboszcza

2. Poświęcenie wody i pokropienie

3. LITURGIA SŁOWA

4. Modlitwa Poświęcenia i Namaszczenia

5. Litania do Wszystkich Świętych

6. Modlitwa Poświęcenia

7. Namaszczenie ołtarza i ścian kościoła

8. Okadzenie ołtarza i kościoła

9. Oświetlenie ołtarza i kościoła

10. Liturgia Eucharystyczna

11. Zakończenie
Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej
po Komunii podziękowanie:  
- dorośli,
- młodzież,
- Ks. Proboszcz
- Błogosławieństwo

Tablica Pamiątkowa
W 120. ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA
LUDZKOŚCI NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA,
55. ROCZNICĘ POBYTU ARCYBISKUPA METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KAROLA WOJTYŁY W NASZEJ WSPÓLNOCIE, W 20. ROCZNICĘ ROZPOCZĘCIA BUDOWY,
W 10. ROCZNICĘ ERYGOWANIA PARAFII,
POŚWIĘCENIA  KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA  W SŁOTWINIE DOKONAŁ 11.06.2019 ROKU
 J.E. KS.BISKUP PROF. ROMAN PINDEL
ORDYNARIUSZ DIECEZJI BIELSKO- ŻYWIECKIEJ

 

Słotwina: poświęcenie kościoła - Anioł Beskidów

„Bp Roman Pindel uwieńczył trwające dwie dekady dzieło budowy świątyni.

Do spojrzenia na własną sytuację życiową w kontekście ewangelicznej opowieści o nawróconym grzeszniku – celniku Zacheuszu – zachęcił wiernych bp Roman Pindel, który 11 czerwca 2019 r. poświęcił kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie. Podczas uroczystości w tej jednej z najmłodszych w diecezji bielsko-żywieckiej parafii ordynariusz zachęcił, by nawiedzać poświęcony dom Boży i być gotowym na osobiste spotkanie z Jezusem, pragnącym przemiany w ludzkim sercu.

W homilii biskup zwrócił uwagę na związek liturgicznego wydarzenia, jakim jest poświęcenie kościoła i odczytanego fragmentu Ewangelii św. Łukasza o Zacheuszu, który wyszedł na drzewo, by zobaczyć Jezusa. „Jezus poprosił go, by zszedł z drzewa, przygotował ucztę dla Niego i Jego uczniów. Zacheusz nie był kapłanem ani budowniczym świątyni, a wręcz przeciwnie: zajmował się pobieraniem podatków dla znienawidzonych Rzymian, okupantów ziemi Izraela” – wyjaśnił. Wskazał zarazem, że tamto spotkanie, które diametralnie zmieniło niedawnego grzesznika, może być także udziałem przedstawicieli współczesnego pokolenia wierzących, m.in. budowniczych kościoła w Słotwinie.

„Naśladuje Jezusa ten, kto dostrzega choćby oznaki przemiany, czy zainteresowanie wartościami religijnymi, kto także potrafi dostrzec każde dobro i każdą przemianę, tak jak Jezus zauważył chęć naprawy zła i hojność wobec ubogich” – zwrócił uwagę kaznodzieja, podkreślając znaczenie tego, jak odpowiadamy na doznane dobro, „jak Zacheusz zmieniający swoje podejście do pieniędzy pod wpływem spotkania z Jezusem”.

„Dobrze jest widzieć ostro to, czego nie powinniśmy naśladować w postawie tłumów. One powielały złą opinię o grzeszniku, a przecież ten może się zmienić, jak Zacheusz” – dodał i powtórzył, że Ewangelia usłyszana w dniu poświęcenia tego kościoła powinna wskazać, że wydarzenie w Jerycho stanowi „zapowiedź przemiany nas, przychodzących do świątyni, z powodu Jezusa”. „On jest obecny tutaj na kilka sposobów i może dokonać przemiany w naszym sercu” – podkreślił biskup.

Duchowny zapewnił, że przemiana człowieka staje się możliwa, „gdy widzimy nasze grzechy, naszą niegodziwość, nieporządek, ale też możliwość naprawienia i zadośćuczynienia”.

Proboszcz parafii ks. Mieczysław Grabowski zwrócił uwagę, że akt konsekracji miejscowej świątyni odbył się w 120. rocznicę poświęcenia ludzkości Sercu Jezusowemu i 55. rocznicę pobytu kard. Karola Wojtyły w słotwińskiej wspólnocie, 20 lat po rozpoczęciu budowy kościoła i dekadę po erygowaniu parafii.

Podczas uroczystej liturgii z udziałem kapłanów z Żywiecczyzny biskup poświęcił i okadził ściany kościoła i ołtarz. W obrzędzie, wyrażającym wspólnotę Chrystusa z żyjącym Kościołem, ordynariusz namaścił olejem krzyżma świętego ołtarz i wyznaczone miejsca świątyni. Obrzęd konsekracji zwieńczyło uroczyste zapalenie światła symbolizującego Chrystusa.

Biskup poświęcił także drogę krzyżową w kościele. Specjalny dekret erygujący stacje Męki Pańskiej w obiekcie odczytał radziechowski dziekan ks. Piotr Pojonikow. Eucharystię koncelebrował m.in. wikariusz generalny diecezji ks. Marek Studenski.

Kościół w Słotwinie wzniesiono obok kaplicy z 1900 r., stojącej na skrzyżowaniu dróg, w samym środku malowniczo położonej miejscowości na Żywiecczyźnie. Wcześniej wieś należała do parafii św. Bartłomieja w Lipowej. W 1983 r. rozpoczęto tutaj budowę domu katechetycznego. Inicjatorem budowy kościoła był obecny na wtorkowych uroczystościach ks. kan. Jan Krysta.

Parafia w Słotwinie została erygowana 8 grudnia 2008 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wspólnota należy do dekanatu radziechowskiego.

Uroczystość poświęcenia kościoła poprzedziły Misje Święte pod hasłem „Serce Jezusa Domem Bożym i Bramą do Nieba”. Poprowadził je ks. dr Szymon Tracz, który także objaśniał podczas liturgii znaczenie poszczególnych gestów i symboli w czasie obrzędu konsekracji”. (diecezja.bielsko.pl - Anioł Beskidów)

FOTORELACJA:

Częstochowa - Jasna Góra - 16/17.06.2019

Nasze nocne czuwanie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej

„Codziennie o godz. 21.00 na Jasnej Górze rozlega się bicie dzwonów. Do Apelu Jasnogórskiego wzywają głosy dzwonów. Najstarszy z nich, pochodzący z 1544 r., waży 5 ton i nosi imiona Jezus Maryja. Drugi o imieniu Maryja, odlany w 1912 r. jest najcięższy - waży 8 ton. Trzeci nazwany Paweł na cześć św. Pawła Pierwszego Pustelnika po­wstał również w 1912 r. i ma wagę 6 ton. Swym trójgłosem dzwony przywołują na modlitwę o stałych porach dnia.

W Kaplicy Matki Bożej gromadzą się Ojcowie Paulini, by z wiernymi modlić się do Jasnogórskiej Pani. Słowa: „Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam” wypowia­da w tym samym czasie wielu czcicieli Matki Bożej Jasnogórskiej w Polsce i na świecie. Odprawianie Apelu Jasnogórskiego w Ka­plicy Matki Bożej rozpoczęto 8 grudnia 1953 r. w intencji uwol­nienia z więzienia ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Apel bierze swój początek od historii, która przydarzyła się pi­lotowi Władysławowi Podlesińskiemu (zmarłemu w 1934 r.). Pod­czas lotu usłyszał on wewnętrzny głos nakazujący natychmiastowe lądowanie. Gdy to zrobił i wysiadł z maszyny, samolot eksplodo­wał. Dowiedziawszy się później, że o tej samej porze jego żona po­leciła go Matce Bożej, z niedowiarka przeistoczył się z człowieka głębokiej wiary. Założył katolicką organizację dla oficerów, której członkowie codziennie o godz. 21.00 meldowali się na apel Mat­ce Bożej Jasnogórskiej. Idea wieczornego łączenia się z Królową Polski rozpowszechniła się również wśród młodzieży w czasie oku­pacji niemieckiej.

Modlitwa Apelu ma następujący przebieg:

 • Odsłonięcie Cudownego Obrazu przy pieśni „Bogurodzica”
 • Trzykrotnie powtórzenie słów Apelu: „Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”
 • Krótkie rozważanie maryjne
 • Dziesiątek Różańca i modlitwa „Pod Twoją obronę”
 • „Zdrowaś Mario” w intencji Ojca Świętego i błogosławieństwo
 • Zasłonięcie Cudownego Wizerunku przy pieśni maryjnej. Radio Maryja transmituje Apel Jasnogórski”.(Nasza Arka –Miesięcznik Rodzin Katolickich-2001r.)

FOTORELACJA:

65-lecie OSP Słotwina

Na blogu "Lipowa i okolice" pojawiła się relacja z obchodów 65-lecia OSP w Słotwinie. Zachęcam do przeczytania:

https://lipowaiokolice.blogspot.com/2019/06/65-lecie-osp-sotwina-relacja.html

Rok 2019 – Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego

„Melchior Grodziecki urodził się w 1584 r. w Cieszynie. Wywodził się z rodu Grodzieckich, herbu Radwan. Jego przodkowie na początku XVI wieku przenieśli się do Księstwa Cieszyńskiego i osiedlili na zamku w Grodźcu. Dziadek i ojciec Świętego byli kasztelanami cieszyńskimi. Melchior pobierał nauki w kolegium jezuickim w Wiedniu, a następnie w Brnie, gdzie wstąpił do nowicjatu jezuitów. Przebywał w klasztorach jezuickich w Kłodzku, Czeskich Budziejowicach i w Pradze – tam w 1614 przyjął święcenia kapłańskie, a później został wychowawcą młodzieży. Po złożeniu ślubów wieczystych w 1619 Zakon skierował duchownego do Koszyc, gdzie został kapelanem wojsk cesarskich. Misję tę oprócz niego pełnili tam także dwaj inni jezuici – Węgier, Stefan Pongracz i Chorwat, Marek Križ – kanonik katedry prymasów Węgier w Ostrzyhomiu. Wszyscy trzej ponieśli śmierć męczeńską na początku wojny trzydziestoletniej we wrześniu 1619 z rąk żołnierzy księcia Siedmiogrodu Bethlena Gabora, dowodzonych przez generała Juraja Rakoczego.

Męczennika wyniósł na ołtarze papież Pius X w 1905 r. Kanonizacji dokonał podczas wizyty apostolskiej w Koszycach Jan Paweł II 2 lipca 1995 r”. (str. internetowa - eKai)

Peregrynacja Relikwii Św. Melchiora Grodzieckiego w naszym dekanacie Radziechowskim odbyła się 14-16.06.2019 r. w kościele Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce. W sobotę nasza parafia  uczestniczyła w czuwaniu wraz z Parafią z Leśnej.

czuwanie w wg 01  czuwanie w wg 02  czuwanie w wg 03

Poświęcenie kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie

11 czerwca 2019 roku ks. bp. Roman Pindel dokonał poświęcenia naszego kościoła. Obszerne relacje z tego wydarzenia dostępne są tutaj:

https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/bp-pindel-w-slotwinie-nawracamy-sie-gdy-widzimy-nasze-grzechy-ale-i-mozliwosc-ich-naprawienia/

i tutaj:

https://bielsko.gosc.pl/doc/5640192.1300-budowniczych-swietowalo-w-Slotwinie

Misje Święte - 05-10.06.2019

Pierwsze historyczne Misje Święte w naszej Parafii prowadził Ks. dr Szymon Tracz, Diecezjalny Konserwator Zabytków i Sztuki Sakralnej, Przewodniczący Diecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie prowadzi zajęcia z zakresu historii sztuki średniowiecznej polskiej oraz historii estetyki.

Ks. dr Szymon Tracz napisał w Kronice parafialnej:
„Tylko tam, gdzie jest Bóg, naprawdę zaczyna się życie. Tylko gdy spotkamy Chrystusa Boga Żywego poznamy sens życia. Nie jesteśmy stworzeni przypadkowo bez możliwości rozwoju. Każdy z nas jest chciany, kochany, potrzebny. Nie ma nic piękniejszego jak poznać Go i podzielić się jego przyjaźnią z innymi”

Benedykt XVI, 24.04.2015

„Wszystko to niczym w soczewce skupia się w Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Przebite na krzyżu Serce Jezusa to Dom Boży i Brama do Nieba. W nim najpełniej rozumiemy tajemnicę miłości Trójjedynego Boga, kościoła i samych siebie. Niech pierwsze Misje święte w Parafii Jezusowego Serca przyniosą owoce pogłębionej wiary, rozpalonej miłości, utwierdzonej nadziei”

Ks. Szymon Tracz

Dziękujemy Bogu za dar pierwszych Misji Świętych. Dziękujemy Ks. Misjonarzowi Szymonowi za wszelkie łaski jakie spłynęły na nas przez jego słowa, ręce i Jego przykład. Posiałeś dobre ziarno, my zapewniamy ,że dołożymy wszelkich starań, aby wydało plon. Przyjmij zapewnienie o naszej modlitewnej pamięci.

Ks. Proboszcz

FOTORELACJA:

Program Misji Świętych

Program Misji Świętych
SŁOTWINA 5-10.06.2019
„Serce Jezusa Domem Bożym i Bramą do Nieba”.

Środa - 5.06.2019
14.00 Msza św. z nauką dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola
17.30 Nabożeństwo czerwcowe (adoracja, Litania do NSPJ)
18.00 Msza św. dla dorosłych i młodzieży na rozpoczęcie Misji Świętych

Czwartek - 6.06.2019
7.30 Różaniec
8.00 Msza św. z nauką ogólną
10.00 Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola
17.30 Nabożeństwo czerwcowe (adoracja, Litania do NSPJ)
18.00 Msza św. z nauką ogólną, nauka stanowa dla kobiet
19.30 Godzina Święta, adoracja, modlitwy w intencji powołanych do kapłaństwa oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii
20.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży pracującej, studiującej, szkół średnich i gimnazjum
21.00 Apel Jasnogórski

Piątek - 7.06.2019
7.00-8.00 Adoracja
7.00- 8.00 Spowiedź
8.00 Msza św. z nauką ogólną
10.00 Spowiedź dla dzieci Szkoły Podstawowej
10.30 Msza święta z nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola
Spowiedź 14.00 – 15.30 i 16.00 – 17.30
17.30 Adoracja, Nabożeństwo do NSPJ, Akt poświęcenia NSPJ
18.00 Msza św. wynagradzająca za grzechy z nauką ogólną oraz nauka stanowa dla mężczyzn

Sobota - 8.06.2019
7.30 Godzinki o Niepokalanym Sercu NMP
8.00 Msza św. z nauką ogólną
11.30 Msza św. w intencji chorych. z nauką dla starszych, chorych i samotnych, z udzieleniem sakramentu Chorych, błogosławieństwo
14.00 Odwiedziny chorych w domu
17.30 Nabożeństwo czerwcowe (adoracja, Litania do NSPJ), Różaniec za zmarłych
18.00 Msza św. z nauką ogólną
19.15 Spotkanie na Cmentarzu w Lipowej, nabożeństwo za zmarłych, przynosimy lampiony

Niedziela - 9.06.2019
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.30 Msza św. z nauką ogólną dla starszych
10.30 Msza św. z nauką dla dzieci, błogosławieństwo dzieci i matek oczekujących potomstwa
14.30 Nauka stanowa dla Rodziców, Opiekunów
15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, Nabożeństwo czerwcowe (adoracja, Litania do NSPJ)
15.30 Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
16.30 Nauka dla młodzieży

Poniedziałek - 10.06.2019
7.30 Nabożeństwo czerwcowe (adoracja, Litania do NSPJ)
8.00 Msza św. z nauką ogólną
17.15 Droga Krzyżowa
18.00 Msza św. z nauką ogólną na zakończenie Misji Świętych, procesja do Krzyża Misyjnego

Wtorek - 11.06.2019
16.30 Nabożeństwo czerwcowe (adoracja, Litania do NSPJ)
17.00 Msza święta J. E.Ks. Bp. Prof. Roman Pindel
poświęcenie kościoła (wszyscy)


Słowo Ks. Proboszcza

Święty Jan Apostoł zapisał w Ewangelii: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu”. (J 3,16-18)

Nasze Misje parafialne są po to, abyś na nowo odkrył Boga, który Cię kocha, który jest przy Tobie. Byś Go wybrał i pozwolił Mu się prowadzić. On pomaga odnaleźć sens życia, leczy wszystkie rany, podnosi, wyzwala z tego co złe, daje siłę do zmagania się z problemami codzienności. Słowo, które usłyszysz, pomoże Ci w tym.

Zaprasza Cię sam Chrystus. W naszym kościele w prezbiterium na filarze umieszczone są Jego słowa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”. J 11,28-30.

Święty Jan Paweł II w czasie Mszy Św. odprawionej na Błoniach w Krakowie, 10 czerwca 1979 powiedział między innymi:
„Człowiek bowiem jest istotą rozumną i wolną, jest świadomym i odpowiedzialnym podmiotem. Może i powinien osobistym wysiłkiem myśli docierać do prawdy. Może i powinien wybierać i rozstrzygać”. (…)Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu: nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale – pytanie zasadnicze: czy wolno? I w imię czego “wolno”? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć “nie” temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło.

Modlitwą ogarniamy Ks. dr Szymona Tracza, Dyrektora Architektury i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej prowadzącego Misje w naszej Parafii. Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w misjach. Przyjdź. Daj szansę, Bogu i sobie. Módl się za siebie i za innych, by ten szczególny czas, zostawił trwały, dobry ślad.

Ks. Mieczysław Grabowski

Jesteś tutaj: Home Aktualności Wydarzenia