Święty różaniec podręczną bronią katolika

Na zakończenie nabożeństw różańcowych udaliśmy się do przydrożnych kapliczek umieszczonych na trasie Jastrząbka - Słotwina Dolna – kościół. Jest ich osiem. Przy każdej zatrzymując sie oczytaliśmy fragment Pisma Świętego i rozważaliśmy daną tajemnicę odmawiając dziesiątek różańca.

Modlitwa różańcowa ma wielką duchową moc. W modlitwie tej na ręce Matki Bożej składamy nasze potrzeby, a Ona wstawia się za nami do swojego Syna. To miłość Maryi sprawia, że różaniec ma większą siłę niż jakakolwiek broń wykonana przez człowieka. Jest to moc miłości i dobra, która może pokonać każde zło.

Jednym z przykładów jej skuteczności była bitwa morska pod Lepanto.

W Wenecji stoi kaplica, na której frontonie Wenecjanie napisali takie słowa: „Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa uczyniła nas zwycięzcami”. To pamiątka zwycięskiej bitwy morskiej pod Lepanto. Flota chrześcijańska zwyciężyła znacznie liczniejszą ar­madę turecką. W roku 1571 wielki strach padł na chrześcijańską Eu­ropę z powodu niecodziennych sukcesów militarnych armii tureckiej, muzułmańskiej. Sułtan Selim II odgrażał się, że z watykańskiej bazy­liki św. Piotra urządzi stajnię dla swoich koni. W tej trudnej sytuacji papież św. Pius V wezwał do walki z Turkami. Ale co ważniejsze: błagał o codzienne odmawianie różańca wszystkich chrześcijan w ca­łej Europie. Sam trwał w prywatnej kaplicy na nieustannej modlitwie różańcowej. Miliony ludzi modliły się o oddalenie islamskiego nie­bezpieczeństwa, zaś w Rzymie każdego dnia odbywały się procesje bractw różańcowych z otaczanym wielką czcią obrazem Matki Bożej Śnieżnej. 7 października 1571 r. flota chrześcijańska odniosła zwycię­stwo. Papież w tym dniu ustano­wił święto Matki Boskiej Różańcowej.

Miliony ludzi na świecie posiadają różańce. Ilu z nich nosi przy so­bie różaniec? Ilu odmawia tę czcigodną modlitwę? Katolicy bardzo cenią tę modlitwę. Zakonnice i zakonnicy, kapłani i wielu świeckich odmawiają codzien­nie cały różaniec. Zakonnicy noszą różaniec przy boku zamiast miecza, by pokazać, jak silna jest to modlitwa. Bóg sam wie, ilu pobożnych piel­grzymów i ilu chorych, ilu prześladowanych i uwięzionych katolików na świecie pokłada ufność w modlitwie różańcowej. Różaniec staje się drogą z innymi do Boga.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort napisał, że „Zdrowaś Ma­ryjo” to „młot na diabła”, uświęcenie dusz, radość aniołów, melodia wybranych, chwała Trójcy Przenajświętszej. Sama Maryja w licznych objawieniach prosiła o odmawianie różańca. Siostra Łucja z Fatimy pisała, że „różaniec jest najpotężniejszą bronią, jaką możemy się bronić na polu walki”.

Biorąc do ręki różaniec, zwyciężamy naszych wrogów - szatana, nasze grzechy i wady. (por. Ks. Roman Froń - Współczesna Ambona)

Składam serdeczne podziękowanie za liczną obecność, troskę o przydrożne kapliczki a Strażakom dziękuje za zapewnienie bezpieczeństwa.

FOTORELACJA:

Korowód Świętych - 25.10.2014

Już po raz kolejny młodzież z naszej parafii wzięła udział w Korowodzie Świętych – nabożeństwie ku czci świętych i błogosławionych. W sobotę 25 października trzyosobowa delegacja naszego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży razem z relikwiami św. Filipa Smaldone oraz Marii od Apostołów udała się do Bielska-Białej na tę uroczystość.

Tegoroczny Korowód Świętych przebiegał pod hasłem „Święci – ikony Bożego świata”. Ks. Piotr Bączek, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji bielsko-żywieckiej, zwraca uwagę, że pomysł na hasło tegorocznego Korowodu wziął się z wszechobecnej kultury obrazkowej. „W świecie naznaczonym kulturą obrazu są takie znaki, takie obrazy, życiorysy, których odczytanie niechybnie wskazuje na świat, do którego tęsknimy, którego pragniemy i który nas pociąga. Życiorysy świętych są ikonami Bożego świata” – wyjaśnił ks. Piotr Bączek.

Uroczystość rozpoczęła się w Kościele Trójcy Przenajświętszej, gdzie zaprezentowano relikwie, odczytano życiorysy świętych i  odmówiono różaniec w intencji świętych i błogosławionych. Następnie Korowód przeszedł ulicami do Katedry św. Mikołaja gdzie jego zakończeniem była msza święta.

Udział w Korowodzie Świętych jest przygotowaniem do zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych.

FOTORELACJA:

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Zobacz relację na: diecezja.bielsko.pl

Podziękowanie

W niedzielę 19 października 2014 r. wspieraliśmy modlitwą i ofiarą budowę kościoła p.w. Świętej Rodziny z Nazaretu w Pewli Małej. Na moje ręce wpłynęło podziękowanie:


 Czcigodny Ksiądz Proboszcz wraz ze Wspólnotą Parafialną

Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty”, przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Błagamy Cię o to za pośrednictwem świętej Rodziny z Nazaretu - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.

/św. Jan Paweł II /

Z ogromną wdzięcznością kierujemy nasze serdeczne „Bóg zapłać” na ręce Czcigodnego Księdza Proboszcza i Wspólnoty Wiernych z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie. Zapewniamy że o ks. Proboszczu i wszystkich naszych Dobrodziejach pamiętamy w codziennej modlitwie.
Z wyrazami szacunku i darem modlitwy:

Księża michalici i parafianie Pewli Małej

KOROWÓD ŚWIĘTYCH po raz ósmy - zaproszenie

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w nabożeństwie ku czci świętych i błogosławionych.

Korowód Świętych odbędzie się 25 października (tj. sobota).

 • 16.30 nabożeństwo uczczenia relikwii w Kościele Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej
 • 17.45 Różaniec ze świętymi i błogosławionymi
 • 18.00 procesja z relikwiami świętych do Katedry Świętego Mikołaja w Bielsku-Białej
 • 18.30 Msza Święta dziękczynna w Katedrze Św. Mikołaja w Bielsku-Białej

Młodzież KSM z naszej parafii jak co roku włączy się aktywnie w nabożeństwo.

Więcej na temat Korowodu można znaleźć tutaj.

Abyście wiernie wypełniali święte ślubowania

Jeśli Pan domu nie zbuduje,
Na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą”  (Ps. 127)

Słowa te zawierają podstawową prawdę, że każde dzieło należy rozpocząć przy pomocy Bożej. To 25 lat temu stanęli przed ołtarzem prosząc o błogosławieństwo na wspólną drogę: Andrzej i Dorota Podsiadło, Sławomir i Renata Jagosz oraz do grona Jubilatów w najbliższą niedzielę dołączy Jan i Ewa Binda.

Panu Janowi naszemu kościelnemu życzę  jeszcze większych jubileuszy w życiu małżeńskich i służbie w kościele. Msza Święta to jedna z najpiękniejszych form dziękczynienia Panu Bogu za przeżyte lata we dwoje i skuteczna modlitwa w Waszej intencji na kolejny etap wspólnego wędrowania.

Składam najserdeczniejsze życzenia oraz kieruje do Was  słowa Karola Wojtyły z poematu „Przed sklepem jubilera”:

Ciężar tych obrączek (które nosicie na swoich palcach)
… to nie ciężar metalu,
ale ciężar właściwy człowieka.
Każdego z was osobno
I razem obojga”. Niech Bóg będzie z Wami!

„Nie zostawię Cię samego…”

To tytuł jednej z pieśni, którą nauczyła nas Siostra Ancilla w czasie Jubileuszu 25-lecia ślubów zakonnych w naszej Parafii, a którą często śpiewamy w czasie Eucharystii. Dziękując za ten Jubileusz w rodzinnej Parafii Siostra Klaryska napisała: „że także we Wspólnocie Castel we Francji odbył się skromny Jubileusz. To wielka zasługa św. Jana Pawła II do którego mam szczególne nabożeństwo i Siostry. A ja dziękuje Bogu za wszystko co mi dał, daje i jeszcze da, w Nim wszystko nabiera wartości i piękna, życie każdego człowieka to wielka tajemnica bo jest dziełem Boga. Pamiętam o modlitwie w intencji całej Parafii, a kiedy jest w pierwszy czwartek miesiąca adoracja w Parafii łączę się z Wami szczególnie. W każdy czwartek mam adorację od 21.00-23.00”.

Dziękujemy Siostrze Ancilli i wszystkim Siostrom Klaryskom od Wieczystej Adoracji za dar modlitwy w intencji naszej Parafii.

Zdjęcia z jubileuszu we Francji-Castelnaudary:

jubileusz s ancilli francja 01   jubileusz s ancilli francja 02   jubileusz s ancilli francja 03

Kalendarz 2015

Już po raz szósty ukazał się kalendarz parafialny.

W roku 2015 przypada 250 rocznica ustanowienia liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ustanowił je papież Klemens VIII w 1765 roku.

Kalendarz zawiera 12 obietnic Pana Jezusa. W trakcie objawień Pan Jezus przekazał siostrze Małgorzacie Marii Alacoque przyrzeczenie skierowane do czcicieli Jego Serca. Zakonnica opisała je w listach. Już po jej śmierci rozproszone informacje zebrano w słynne 12 obietnic.

Czcicielom Swego Serca Pan Jezus obiecał:

 1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie
 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach
 3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach
 4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci
 5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi
 8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości
 9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony
 10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych
 11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną
 12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Kalendarz zawiera zdjęcia z uroczystości, które odbyły się w naszym kościele w ubiegłym roku.

Zdjęcia:

 • Festiwal kolęd i pastorałek
 • Sakrament Bierzmowania
 • Poświęcenie tablicy pamiątkowej
 • Poświęcenie krzyża na Gorylce
 • Konkurs palm
 • 60-lecie OSP w Słotwinie
 • I Komunia Święta
 • 25-lecie ślubów zakonnych siostry M.Ancili
 • Msza Święta Prymicyjna Ks. Krzysztofa Wilka
 • Boże Ciało
 • Odpust ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej
 • Dożynki

Kalendarz do nabycia w zakrystii.

kalendarz 2015 01    kalendarz 2015 02

Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej

„Weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia”.
To słowa Św. Jan Paweł II z Listu Apostolskiego Rosarium Virginis Mariae, które są umieszczone na murze różańcowym przy naszym kościele.

Procesja różańcowa do pięciu ołtarzy zatrzymywała się po raz pierwszy przy znakach Roku Jubileuszowego, które umieszczone są przy naszym kościele, a są świadectwem wiary i wspomagają religijność. Procesja rozpoczęła się przy znaku i symbolice Drzwi Świętych z krzyżem misyjnym, następnie przeszliśmy do kapliczki Matki Bożej Fatimskiej. W Roku Jubileuszowym Papież beatyfikował Franciszka i Hiacentę. Trzeci ołtarz to ołtarz polowy z płaskorzeźbą Św. Rodziny symbolizujący znak pielgrzymowania. Czwarty ołtarz to symbolika góry Synaj z rzeźbą św. Krzysztofa to kolejny znak Jubileuszowy - pamięć o męczennikach. Procesja zakończyła się w historycznej kaplicy Matki Bożej Anielskiej. Maryja posłuszna Ojcu zrodziła dla nas w ciele Syna Bożego. Stała się Królową świata widzialnego i niewidzialnego. Matką Kościoła i wskazuje wszystkim drogę do Jezusa. W tej kaplicy modlił się i udzielił błogosławieństwa Arcybiskup Karol Wojtyła.

Różaniec prowadziły i przygotowały ołtarze Róże różańcowe z naszej parafii
-   Róża św. Faustyny
-   Róża św. Jadwigi
-   Róża św. Józefa
-   Róża Św. Rodziny
-   Róża Rodzin św. Teresy
-   Róża św. Urszuli Ledóchowskiej

Rozważanie tajemnic bolesnych doprowadziło nas do Eucharystii, Ofiary Chrystusa na Krzyżu. W tym dniu dzieci z klasy drugiej otrzymały różańce.

Zapraszam 13 października na ostatnie w tym roku nabożeństwo Fatimskie. Początek o godz. 17.30. Różaniec prowadzi i Figurę niesie Róża św. Jadwigi.

FOTORELACJA:

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Różaniec w rodzinie

W Rzymie 5 października rozpocznie się synod o rodzinie. Przedmiotem obrad biskupów będą: „Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji”.
W miesiącu październiku w sposób szczególny modlimy się w intencji synodu i rodzin. Do modlitwy w sposób szczególny zachęca nas Święty Jan Paweł II.

Święty Jan Paweł II w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae (o Różańcu Świętym 2002 roku) apeluje do rodzin, aby codziennie modliły się na różańcu, i podkreśla, że różaniec był zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę.

Niegdyś modlitwa ta była szczególnie droga rodzinom chrześcijańskim i niewątpliwie sprzyjała ich jedności. Należy zadbać, by nie roztrwonić tego cennego dziedzictwa. 

Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny, wykorzystując nadal tę formę modlitwy (...). Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje.

Różaniec święty, zgodnie z dawną tradycją, jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego. Liczne problemy współczesnych rodzin, zwłaszcza w społeczeństwach ekonomicznie rozwiniętych, wynikają stąd, że coraz trudniej jest się porozumiewać. Ludzie nie potrafią ze sobą przebywać, a być może nieliczne momenty, kiedy można być razem, zostają pochłonięte przez telewizję.

Podjąć na nowo odmawianie różańca w rodzinie znaczy wprowadzić do codziennego życia całkiem inne obrazy, ukazujące misterium, które zbawia: obraz Odkupiciela, obraz Jego Najświętszej Matki.

Rodzina, która odmawia razem różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie: Jezusa stawia się w centrum, dzieli się z Nim radości i cierpienia, w Jego ręce składa się potrzeby i projekty, od Niego czerpie się nadzieję i siłę na drogę (RVM 41). 

„Jak wielki pokój zapanowałby z pewnością w życiu rodzinnym, gdyby powrócił zwyczaj odmawiania różańca w rodzinach! Dlatego pragnę zachęcić do odmawiania różańca pojedyncze osoby, rodziny, wspólnoty chrześcijańskie”. Św. Jan Paweł II

rozaniec 2014 001  rozaniec 2014 002  rozaniec 2014 003

rozaniec 2014 004  rozaniec 2014 005  rozaniec 2014 006

Grupy prowadzące nabożeństwo różańcowe

GRUPY PROWADZĄCE NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
W PAŹDZIERNIKU 2014.
W  niedziele godz. 15.00 i w dni powszednie o godz. 17.30

1   X   (ŚRODA)   Uczniowie kl. I i Przedszkole    
2   X   (CZWARTEK)   Młodzież i KSM
3   X   (PIĄTEK)   Uczniowie kl. II
4   X   (SOBOTA)   Uczniowie kl. III
5   X   (NIEDZIELA)   Róża św. Rodziny
6   X   (PONIEDZIAŁEK)   Uczniowie kl. IV
7   X   (WTOREK)   Przygotowujący ołtarze ,
8   X   (ŚRODA)   Uczniowie kl. V
9   X   (CZWARTEK)   Uczniowie kl. VI
10  X   (PIĄTEK)   Młodzież Gimnazjum kl. I    
11  X   (SOBOTA)   Młodzież Gimnazjum kl. II
12  X   (NIEDZIELA)   Róża św. Faustyny
13  X   (PONIEDZIAŁEK)   Róża św. Jadwigi
14  X   (WTOREK)   Młodzież Gimnazjum kl. III        
15  X   (ŚRODA)   Uczniowie kl. VI
16  X   (CZWARTEK)   Uczniowie kl. V
17  X   (PIĄTEK)   Akcja Katolicka
18  X   (SOBOTA)   Uczniowie kl. IV
19  X   (NIEDZIELA)   Róża Urszuli Ledóchowskiej
20  X   (PONIEDZIAŁEK)   Uczniowie kl. III
21  X   (WTOREK)   Uczniowie kl. I i Przedszkola
22  X   (ŚRODA)   Ministranci    
23  X   (CZWARTEK)   Młodzież Gimnazjum kl. III
24  X   (PIĄTEK)   Młodzież Gimnazjum kl. II
25  X   (SOBOTA)   Młodzież Gimnazjum kl. I
26  X   (NIEDZIELA)   Róża Rodzin św. Teresy
27  X   (PONIEDZIAŁEK)   Uczniowie kl. II    
28  X   (WTOREK)   Róża św. Józefa
29  X   (ŚRODA)   KSM
30  X   (CZWARTEK)   Ministranci                                 
31  X   (PIĄTEK)    

Zelatorzy, przewodniczący klas, animatorzy  którzy w danym dniu prowadzą różaniec zgłaszają się dzień wcześniej po Mszy św. w zakrystii.

poniedziałek i sobotę – Tajemnice Radosne
wtorek i piątek – Tajemnice Bolesne
środa i niedziela – Tajemnice Chwalebne
czwartek -  Tajemnica Światła

Jesteś tutaj: Home Aktualności Wydarzenia