"Papieskie" dzwony w Słotwinie

Relacja na antenie radia "Anioł Beskidów" - czwartek 8 września 2011 r.

Trzy nowe dzwony ma parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie. Będą współbrzmieć z czwartym, ocalałym z wojennych rekwizycji, który kiedyś grał w Lipowej. Dzwony, podczas uroczystej Mszy św., poświęcił 6 września 2011 roku bp Tadeusz Rakoczy. W liturgii uczestniczyli wierni ze Słotwiny - jednej z najmłodszych parafii diecezji bielsko-żywieckiej - a także kapłani z dekanatu radziechowskiego i księża pochodzący ze Słotwiny.
Dzwony wieńczą dzieło budowy kościoła parafialnego. Wzniesiono go tuż obok niewielkiej kaplicy, stojącej na skrzyżowaniu dróg, w samym środku malowniczo położonej u północnych podnóży Skrzycznego miejscowości. Pierwotnie Słotwina należała do parafii św. Bartłomieja w Lipowej. W latach 70. rozpoczęto tutaj budowę domu katechetycznego, by mali słotwinianie nie musieli chodzić na religię kilka kilometrów. Obecnie budynek ten zaadaptowano na potrzeby plebani i kancelarii parafialnej.
O własnym kościele słotwinianie myśleli od dawna. Myśl tę postanowili zmienić w czyn, kiedy zbliżał się Rok Wielkiego Jubileuszu 2000 - kościół parafialny powstał jako jego wotum i pamiątka. W 2006 roku w Słotwinie powstał samodzielny ośrodek duszpasterski, dwa lata później przekształcony w parafię, której pierwszym proboszczem został ks. Mieczysław Grabowski.
- U początków życia parafialnego staramy się łączyć budowanie wspólnoty z upiększaniem świątyni - mówi ks. Grabowski. Efekty tych starań widać w rozmodleniu i zaangażowaniu duszpasterskim parafian oraz w piękniejącej świątyni.

Dopełnieniem jej wyposażenia są nowo sprawione dzwony. Największy z nich dedykowano Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - w nawiązaniu do wezwania patronalnego parafii, które przypomina także wystrój głównego ołtarza. Średniemu dzwonowi nadano imię „Faustyna”. W słotwińskiej parafii apostołka Bożego Miłosierdzia, kanonizowana w Roku Wielkiego Jubileuszu, ma swój ołtarz, w którym umieszczono jej obraz i relikwie. Najmniejszy dzwon, używany jako sygnaturka, nosi imię Jana Pawła II.
- To nasz hołd dla Ojca Świętego a także pamiątka jego beatyfikacji - wyjaśnia słotwiński proboszcz.
Dzwony wykonano w cieszącej się uznaniem pracowni ludwisarskiej Felczyńskich w Przemyślu. Pięknie ozdobione - wizerunkami i imionami swoich patronów - zostały zestrojone przez firmę „Rduch” z czwartym, posiadanym już przez parafię dzwonem, poświęconym Matce Bożej. Najstarszy dzwon został odlany w bialskiej wytwórni Karola Schwabego w 1923 roku dla kościoła św. Bartłomieja w macierzystej Lipowej. W 1942 roku hitlerowcy zrabowali znajdujące się tutaj dzwony, z nieznanych przyczyn pozostawiając ten dedykowany Maryi. W połowie lat 70., kiedy w Lipowej ufundowano nowe dzwony, zabytkowy dzwon przekazano do Słotwiny, gdzie do dziś wzywa wiernych na modlitwę.
- Dzwony przypominają wierzącym i zagubionym, że jest świątynia, sakrament przebaczenia, że jest z nami Bóg - wyjaśnił podczas uroczystości przewodniczący jej bp Tadeusz Rakoczy - Niech przez głos tych dzwonów przemawia sam Bóg przez wstawiennictwo świętych i błogosławionych - życzył mieszkańcom Słotwiny ordynariusz bielsko-żywiecki.
Dzwony swoimi imionami i dedykacją konsekwentnie odnoszą się do wezwania i wystroju kościoła. Koszt ich odlania ponieśli sami parafianie, po raz kolejny swoją ofiarnością dając świadectwo wiary i troski o Kościół.

www.aniolbeskidow.pl

Zobacz zdjęcia z poświęcenia dzwonów

Dzwony w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie

Parafia posiada obecnie pięć dzwonów.

Na głównej wieży kościelnej znajduje się:

Dzwon „Marja” - dzwon z napisem "św. Marja Lipowa 1923" i wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, odlewnia dzwonów w Białej K. Schwabe. Dzwon waży ok. 190kg (dis). Dzwon został podarowany przez parafię św. Bartłomieja w Lipowej w roku 1976, kiedy w Lipowej zakupiono nowe dzwony. Dzwon został umieszczony najpierw w starej kaplicy w Słotwinie, gdzie wcześniej był mały dzwon (sygnaturka) na którym widnieje napis "Anno 1908".
Dzwon był inspiracją do poświęcenia bocznego ołtarza w kościele Matce Bożej.
Do istniejącego dzwonu z napisem „Marja” zostały zamówione dwa nowe dzwony i dzwon sygnaturka. Dzwony zostały wykonane w najstarszej Polskiej odlewni dzwonów Felczyński z Przemyśla.

Dzwon „Serce Jezusa" - 100 kg (fis), ponieważ Parafia i Kościół jest pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Główny Ołtarz poświęcony jest Sercu Jezusa.
Strona A dzwonu - napis „Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami" z wizerunkiem obrazu Serca Pana Jezusa.
Strona B dzwonu - „Dar Parafian za Pontyfikatu Ojca św. Benedykta XVI, Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego, Ks. proboszcza Mieczysława Grabowskiego, Słotwina A.D.2011"

Dzwon „Św. Faustyna" - 80 kg (gis) pragniemy w naszej parafii czcić także św. Faustynę orędowniczkę Bożego Miłosierdzia - boczny ołtarz w kościele poświęcony jest Miłosierdziu Bożemu i świętej Faustynie. W ołtarzu bocznym posiadamy relikwie św. Faustyny.
Strona A dzwonu - św. Faustyna „Jezu ufam Tobie", wizerunek Faustyny
Strona B dzwonu - „Dar Parafii w Roku Beatyfikacji Jana Pawła II, l maja 2011. Słotwina A.D.2011"

Wieża sygnaturka

Dzwon - Błogosławiony Jan Paweł II - 25 kg (dis3 - dzwon sygnaturka)

„Błogosławiony Jan Paweł II” – wizerunek Papieża
Watykan l maja 2011
Dzwony posiadają tonacje: dis, fis, gis, (dis3 sygnaturka). Motyw „Te Deum” - Ciebie Boga wysławiamy

Wieża starej kaplicy

Dzwon z napisem "Anno 1908"

dzwon 01  dzwon 02  dzwon 03  dzwon 04 

dzwon 05  dzwon 06

VI Parafialny Festyn Rodzinny

Odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej w parafii w Słotwinie to okazja do rodzinnego świętowania.

3 sierpnia 2014 roku na boisku sportowym LKS „Sokół” odbył się 6. Parafialny Festyn Rodzinny.

Słowo festyn z języka francuskiego znaczy uczta, a z języka łacińskiego- święto, rozrywka, zabawa, uroczystość odbywająca się na wolnym powietrzu często połączona z kiermaszem, konkursami, zabawami. Poprzez festyn chcemy połączyć przeżycia duchowe z dobrą zabawą.

Rodzina to podstawowa komórka społeczna. W dobie braku czasu na wszystko, dziś niestety brakuje go także dla rodziny. Z myślą o integracji rodziny i parafii, bo parafia to wspólnota rodzin: Akcja Katolicka, Rada Parafialna, OSP, LKS Sokół, KGW i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wraz z Ks. Proboszczem zorganizowali już po raz szósty Parafialny Festyn Rodzinny.

Festyn został uroczyście otwarty o godz. 13:30 przez Wójta Gminy Lipowa Pana Stanisława Caputę, Radnych z naszej parafii: Pana Zdzisława Setlę i Pana Antoniego Białek, Sołtys Panią Marię Binda-Sapeta, Prezesa OSP Pana Jana Binda i Prezesa LKS Pana Piotra Śliwę, Ks. Rodaków; Ks. Stanisława Bindę i Ks. Krzysztofa Wilka oraz Ks. Proboszcza Mieczysława Grabowskiego po czym rozpoczął się pojedynek: księża kontra panie. A później mecz „Soła” Rajcza i LKS „Sokół” Słotwina.

Ochotnicza Straż Pożarna w Słotwinie przeprowadziła pokazy ratownictwa medycznego i wozu bojowego.

Organizatorzy zadbali o najmłodszych: gry, zabawy, konkursy oraz także o gastronomiczną stronę imprezy – skosztować można było domowych ciast, potraw z grilla, lody, soki. Całości dopełniła zabawa taneczna przy muzyce naszego Pana Organisty.

O godz. 21:00 przy ognisku tradycyjna modlitwa i Apel Jasnogórski zakończyły Parafialny Festyn Rodzinny.

„Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu”

Myślą św. Jana Pawła II pragnę podziękować wszystkim którzy promują dobro i piękno w naszej parafii. Wykazują troskę o integralność rodziny i parafii oraz ukazują, że można bawić się wspólnie, całymi rodzinami bez alkoholu.

Podziękowania dla organizatorów: Akcji Katolickiej, LKS „Sokół”, KGW, KSM, OSP, Rady Duszpasterskiej, Radnych i Sołtys.

Szczególne podziękowania składam wszystkim, którzy uczestniczyli w licytacjach, konkursach, meczu, pokazach, koncercie, śpiewie. Paniom za wspaniałe wypieki, przygotowującym posiłki, obsługującym, tym którzy przekazali upominki i kwoty pieniężne, produkty spożywcze na organizację, ciasto, torty na VI Parafialnego Festynu Rodzinnego.

Panu Wójtowi, prowadzącej blog „Lipowa i okolice”, wszystkim gościom, parafianom dziękuję za miły nastrój, pogodę ducha i udział w festynie.

Jak Wszystkim podziękować! Niech Bóg wynagrodzi i błogosławi. Ofiaruję to co najcenniejsze Mszę św. w intencji zaangażowanych, ofiarodawców i uczestników Parafialnego Festynu Rodzinnego, która będzie odprawiona w środę 13 sierpnia o godz. 18.00 w połączeniu z nabożeństwem Fatimskim.

Ks. Mieczysław

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Zobacz również relację z festynu na http://lipowaiokolice.blogspot.com

Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli

„14 czerwca 1909 roku do konsystorza biskupiego zwrócili się mieszkańcy Słotwiny. Powiadomili, że z powodu oddalenia od kościoła parafialnego, a także niedogodności klimatycznych jak czas słoty lub zawieje śnieżne nie mogą zdążyć na niedzielne nabożeństwa popołudniowe. Stąd gmina Słotwina wybudowała dzięki własnej ofiarności kaplicę długości 10, szerokości 4.50 i wysokości 4 metrów. Tam też w każdą niedzielę i święta po południu śpiewano litanię i odmawiano różaniec. Parafianie ze Słotwiny zwrócili się do władz kościelnych o uznanie tej kaplicy i pozwolenie na odprawianie corocznie dwóch Mszy św.: jednej w niedzielę po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, a drugiej w niedziele po uroczystości „Najświętszej Maryi Anielskiej”. Oczekiwali z tęsknotą na odprawienie Mszy św. w kaplicy w Słotwinie”

(Z dziejów Parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja w Lipowej Ks. Michał Piela SDS)

Parafia i kościół przyjęła imię Najświętszego Serca Pana Jezusa. Stąd też szanując wolę pradziadków w kaplicy obok kościoła czcimy dziś Matkę Bożą Anielską.

2 sierpnia to uroczystość Odpustowa ku czci Matki Bożej Anielskiej w kaplicy i wieczysta adoracja w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W tym dniu od zakończenia porannej Mszy św. do wieczornej adorowała Służba Liturgiczna, Przedszkole i Szkoła Podstawowa, uczniowie Gimnazjum, Młodzież, KSM, Rodzice z małymi dziećmi, Róże Różańcowe, Akcja Katolicka, Rada Parafialna, mieszkańcy Słotwiny, Bugaja i Poddzielca.

Drugiego sierpnia przypada dzień odpustu Porcjunkuli, który wierni mogli uzyskać nawiedzając kościół i spełniając zwykłe jego warunki.

Sumę Odpustową sprawował i kazanie wygłosił Ks. mgr Krzysztof Wilk.

odpust matki bozej anielskiej 2014 01  odpust matki bozej anielskiej 2014 02  odpust matki bozej anielskiej 2014 03  odpust matki bozej anielskiej 2014 04

VI Parafialny Festyn Rodzinny - zaproszenie

Serdeczenie zapraszamy na VI Parafialny Festyn Rodzinny, który odbędzie się 3 sierpnia 2014r. na boisku sportowym LKS "Sokół" Słotwina. Rozpoczęcie festynu o godzinie 13:30.

plakat festyn rodzinny 2014

(kliknij aby powiększyć)

Święty Krzysztofie polecamy się Twojej opiece

Na parkingu przed liturgicznym wspomnieniem św. Krzysztofa na obelisku symbolizującym „Górę Synaj” została zamontowana rzeźba św. Krzysztofa.

Św. Krzysztof męczennik jest powszechnie w Kościele czczony jako patron kierowców i podróżujących. Postać tego świętego obrosła w wiele legend. Jedna z nich mówi, że był bardzo silny o atletycznej budowie i pomagał ludziom, przenosząc ich przez rwący potok. Pewnego dnia na swoim barku przeniósł również Chrystusa, który mu się objawił w postaci Dzieciątka. Stąd jego imię Krzysztof, który znaczy tyle co niosący Chrystusa. Według Martyrologii Rzymskiej został umęczony za wiarę w III wieku.

Rzeźba przedstawia św. Krzysztofa przenoszącego Dzieciątko Jezus, a pod nią napis „Św. Krzysztofie polecamy się Twojej opiece”.

W najbliższą niedzielę po każdej Mszy św. w tym miejscu odbędą się modlitwy i obrzęd pobłogosławienia samochodów i innych pojazdów mechanicznych oraz wszystkich kierujących tymi pojazdami.

 

Modlitwa kierowcy
Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko, abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody.
Nie pozwól Dawco życia, bym stał się przyczyną śmierci lub kalectwa, a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku.
Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości.
Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata i radość Twej łaski towarzyszyły mi na zawsze.
Amen

 

rzezba sw krzysztofa 01  rzezba sw krzysztofa 02  rzezba sw krzysztofa 03

www.parafiaslotwina.pl

1 rocznica powstania stronyMija pierwszy rok od powstania strony internetowej naszej parafii!

Na tytułowej stronie słowa: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Umieszczony jest obraz Serca Pana Jezusa z naszego kościoła, zdjęcie kościoła, serce na dłoni. Serce  z raną i otoczone koroną cierniową, z krzyżem na szczycie (drugie objawienie św. Małgorzacie Marii) i słowa z Litanii do Serca Pana Jezusa „Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają”

Myśl i przesłanie, które  towarzyszyło takiej tytułowej stronie:
Popatrz na przebite ręce i serce Pana Jezusa, uwierz w Jego wielką miłość do człowieka. Uwierz, że pozostał z nami w sposób szczególny w kościele. Jest z nami w Liturgii Słowa i Eucharystii i działa poprzez Sakramenty Święte. Pragnie swoją miłością i łaską hojnie obdarzyć w kościele każdego człowieka.

O roli internetu pisał  w Orędziu Jan Paweł II na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego  Przekazu 24.01.2002 r.: "Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii"

Serce Jezusa znak miłości Boga do ludzi cz. 3

12 obietnic Pana Jezusa

W trakcie objawień Pan Jezus przekazał siostrze Małgorzacie Marii przyrzeczenie skierowane do czcicieli Jego Serca. Zakonnica opisała je w listach. Już po jej śmierci rozproszone informacje zebrano w słynne 12 obietnic.

Czcicielom Swego Serca Pan Jezus obiecał:

 1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie
 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach
 3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach
 4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci
 5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi
 8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości
 9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony
 10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych
 11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną
 12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Szczególnie ważna jest obietnica dwunasta, zwana Wielką. sw malgorzata alacoque 03Jezus zapowiada w niej największą łaskę, jakiej człowiek może dostąpić na ziemi – śmierć w stanie łaski uświęcającej. Jej warunkiem jest godne przyjmowanie Komunii św. przez dziewięć kojonych pierwszych piątków miesiąca. Wielka Obietnica jest niezwykła. Daje wyraz najwyższej troski Pana Jezusa i nasze zbawienie i dowód Jego wielkiego miłosierdzia. Powinniśmy pamiętać, że dwunastą obietnicę złożył Chrystus w akcie wyjątkowej hojności – w „nadmiarze miłosierdzia Serca swojego”. Wielka Obietnica wlała nadzieję w dusze rzeczy wiernych i znacznie przyczyniła się do ożywienia pobożności. Ludzie gorliwie przystąpili do praktyk pierwszo piątkowych. Dziś każdy z nas zna sentencję: „Kto dziewięć piątków odprawi jak trzeba, nie umrze w grzechach, lecz pójdzie do nieba”.

Do Komunii św. trzeba przystępować w kolejne pierwsze piątki miesiąca. Jeżeli zdarzy się, że np. z powodu choroby nie możemy w kolejny pierwszy piątek przyjąć Ciała Pana Jezusa, to nasza nowennę trzeba rozpocząć od nowa. Ważna jest także intencja Komunii św., którą w tym dniu przyjmujemy jako wynagrodzenie Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi, jakie spotykają Je w Najświętszym Sakramencie.

Spełnienie Wielkiej Obietnicy

Dramatyczne przypadki wypełnienia dwunastej obietnicy miały miejsce podczas ostatniej wojny. Pierwszego jej dnia, podczas nalotu na Pcim (k. Myślenic), młoda dziewczyna została ciężko ranna. Cud, że nie zginęła od razu, bo odłamek przeszedł o milimetry od kręgosłupa, Szczególnym zbiegiem okoliczności było przypadkowe pojawienie się księdza. Przed śmiercią dziewczyna zdążyła przyjąć ostatnie namaszczenie.

Inne zdarzenie. Jedna w więźniarek obozu Ravensbruck została wyznaczona do egzekucji. Nie mogła uwierzyć, że po wielokrotnym odprawieniu dziewięciu piątków umrze bez sakramentów świętych. Tak się jednak złożyło, że choć dwukrotnie wzywano ją do tzw. transportu, z którego nie było powrotu, w obu wypadkach niespodziewanie polecono jej wrócić do obozu. Dotrwała do czasu, gdy do obozu przemycono puszkę z komunikantami. Została stracona w dniu, w którym przyjęła Komunię św.

Opracowana no na podstawie archiwum „Posłańca Serca Jezusowego”

Serce Jezusa znak miłości Boga do ludzi cz. 2

Wielkie Objawienia Serca Jezusowego

Wyjątkową rolę w życiu św. Małgorzaty Marii odegrały cztery objawienia zwane wielkimi, Jezus ukazywał się jej już wcześniej, lecz w latach 1673-1675 w zakonie Sióstr Nawiedzenia w Paray-le-Monial czterokrotnie objawił się z zamiarem przybliżenia istoty kultu swego Serca. Zbawiciel życzył sobie, by czczono Je jako symbol Jego nieskończonej miłości do ludzi. Apostołce powierzył specjalną misję. Miała mówić ludziom o wielkim skarbcu miłości, jakim jest Serce Jezusa. Jej zadanie polegało na uświadomieniu ludziom konieczności zadośćuczynienia i wynagrodzenia Jezusowi za nasze grzechy.

sw malgorzata alacoque 02

Objawienia pierwsze: Odsłonięcie tajemnic

Pierwsze z wielkich objawień miało miejsce 27 grudnia 1673 r., w uroczystość św. Jana Ewangelisty. Jezus niespodziewanie ukazał się siostrze Małgorzacie Marii podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Odsłonił przed skromną zakonnicą tajemnice swego Boskiego Serca. Jezus tak objawił wielką miłość do człowieka: „Moje Boskie Serce goreje tak wielką miłością ku ludziom, a zwłaszcza ku tobie, że nie może już powstrzymać w sobie płomieni tej gorącej miłości. Musi je rozlać za twoim pośrednictwem i ukazać się ludziom, by ich ubogacić drogocennymi skarbami, które ci odsłaniam, a które zawierają łaski uświęcające i zbawienne, konieczne, by ich wydobyć z przepaści zatracenia”. Po tych słowach Jezus ukazał zakonnicy swoje bijące Serce, a następnie zażądał jej serca. Oddała Mu je z radością, a On zanurzył je w swoim Sercu, po czym zwrócił Małgorzacie Marii „jako płomień gorejący w kształcie serca”. Powiedział, że jest to drogocenny zadatek Jego miłości, która trawić będzie ją do ostatniej chwili. Od tej pory zakonnica miała odczuwać w swoim sercu nieustający ból, który narastał w każdy pierwszy piątek miesiąca.

Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i nigdy nie zapominajcie o Tym, którego miłość do was pchnęła aż do śmierci. Św. Małgorzata Maria Alacoque

Objawienie drugie: Pan czeka na miłość ludzi

Niedługo później siostra Małgorzata Maria doznała drugiego objawienia. Pewnego dnia udała się do kaplicy klasztornej, gdzie Zbawiciel już na nią czekał. Zobaczyła wtedy po raz kolejny Serce Jezusa. Zdawał się Ono spoczywać na tronie z ognia i promieni. Św. Małgorzata mogła nawet dostrzec ranę zadaną włócznią. Serce otaczała korona cierniowa, a u góry wieńczył Je krzyż. Jezus zażądał, by Małgorzata Maria przyprowadziła siostry i braci do Jego Serca. Polecił tez powiedzieć ludziom, że ich kocha oraz że czeka na ich miłość. Jezus otworzył Serce przed nią, aby ludzie czerpali z Niego bogactwo miłości i miłosierdzia oraz łaski uświęcenia, potrzebne w drodze do Odkupiciela. „To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem mojej miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach” – oznajmij Jezus siostrze Małgorzacie Marii.

Objawienie trzecie: Udręka z powodu niewdzięczności

2 lipca 1674 r. siostra Małgorzata Maria zatopiona w modlitwie przed tabernakulum, nawet nie przeczuwała, co się zaraz wydarzy. Nagle pojawił się przed nią Pan Jezus. Z Jego ran biła niezwykła jasność. Światło racy Serca rozrosło się, a Pan zaczął mówić o niewdzięczności, jaką Mu ludzie odpłacają za Jego miłość. Sprawia mu to większą udrękę niż wszystkie cierpienia, których doznał w trakcie swego ziemskiego życia. „Przynajmniej ty staraj się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność” – powiedział Jezus Małgorzacie Marii. Zażądał, by przyjmowała komunię św. tak często, jak tylko może, a zwłaszcza w każdy pierwszy piątek miesiąca. Chrystus polecił jej także modlitwę każdej nocy z czwartku na piątek między godz. 23.00 a 24.00. Siostra Małgorzata Marii uczestniczyła w ten sposób w śmiertelnym smutku Chrystusa, który stał się Jego udziałem w Ogrodzie Oliwnym.

Objawienie czwarte: Ku Świętu Serca Jezusowego

Do najważniejszego z objawień doszło 19 czerwca 1675 r. w oktawie Bożego Ciała. Św. Małgorzata Maria klęczała przed Najświętszym Sakramentem, kiedy ujrzała Pana Jezusa. Odsłonił On ser Serce i powiedział: „Oto Serce, które tak bardzo umiłował ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do wyczerpania się, by im dać dowody swej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaję tylko niewdzięczności przez nieuszanowania i świętokradztwa, przez oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do Mnie w Sakramencie miłości”. Podczas tego objawienia Jezus zażąda, aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała odbywała się szczególna uroczystość ku czci Jego Serca i aby w tym dniu przystępowano do Komunii św. oraz uroczyście wynagradzano zniewagi, jakich Serce Jezusowe doznaje od ludzi.

Nasze wędrowanie…

Wakacje to idealny czas na aktywny wypoczynek na łonie natury. Tak właśnie młodzież KSM z naszej parafii razem z księdzem Mieczysławem postanowiła spędzić sobotnie przedpołudnie.

Po wspólnej Mszy świętej, którą koncelebrowali ksiądz Proboszcz i księża rodacy Stanisław oraz Krzysztof ruszyliśmy do Sanktuarium Wspomożycielki i Królowej Beskidów na Górce w Szczyrku, by właśnie sprzed jej oblicza rozpocząć nasze wędrowanie po Beskidach. Za cel postawiliśmy sobie Klimczok (1117 m n.p.m.), szczyt w Paśmie Baraniej Góry, w Beskidzie Śląskim. Warto wiedzieć, że jest to najwyżej położony punkt Bielska-Białej i to przez niego przebiega historyczna granica między Śląskiem a Małopolską. Przyjemna 1,5-godzinna wędrówka w bardzo dobrych warunkach pogodowych okazała się idealnym planem na sobotę.

 

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Jesteś tutaj: Home Aktualności Wydarzenia