Akcja Katolicka

Akcja Katolicka zawiązała się jeszcze w Ośrodku Duszpasterskim w roku 2006. Wtedy to spotykaliśmy się jako kandydaci do Akcji Katolickiej, a przedstawiciele jeździli na comiesięczne szkolenia prowadzone przez ks. Prof. Tadeusza Borutkę dla nowopowstających oddziałów parafialnych przy Kurii w Bielsku-Białej.

I po takim wstępie - dekretem z dnia 12.11.2007 ks. Bp. Tadeusz Rakoczy powołał Parafialny oddział Akcji Katolickiej przy Ośrodku Duszpasterskim NSPJ w Słotwinie.

Asystentem kościelnym Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej został powołany Ks. Proboszcz Mieczysław Grabowski, a prezesem Jan Byrdy.

Po śmierci Ks. Proboszcza Mieczysława Grabowskiego, asystentem kościelnym POAK zostaje ks. Władysław Sporek

Na początku liczba członków wynosiła 24 osoby, ale część osób zmarła lub zrezygnowała. Obecnie POAK liczy 9 osób.

Spotykamy się raz w miesiącu na plebani. Na spotkaniu zawsze jest obecna modlitwa, oraz prowadzona formacja powiązana ze studium biblijnym i podczas takiego spotkania dzielimy się doświadczeniem Boga w naszym życiu. Oczywiście na spotkaniach omawiamy wszystkie sprawy bieżące które dotyczą Akcji Katolickiej.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zajmuje się miedzy innymi:

Organizujemy lub jesteśmy współorganizatorem:

Akcja Katolicka cały czas jest otwarta i oczekuje na innych nowych członków, którzy ubogacą swoją osobą nasz Odział Parafialny Akcji Katolickiej.

Zapraszamy - bo Bóg Cię potrzebuje!

Zarząd POAK