Kalendarium gospodarcze

 • Na Kaplicy widnieje rok 1900
 • 1983 - Budowa punktu katechetycznego
 • 1999 - Rozpoczęcie dobudowy Kaplicy do istniejącego punktu katechetycznego
  „Kaplica powstała w czasie jedenastu miesięcy jako wotum Roku Jubileuszowego, staraniem mieszkańców Słotwiny, Poddzielca, Bugaja, jak i całej Wspólnoty wiernych wraz z Ks. Kanonikiem Janem Krystą, proboszczem parafii Lipowa” 24.07.1999-2000 (słowa umieszczone były w tej Kaplicy)
 • 27.08.2005 - J.E.Ks.Biskup Tadeusz Rakoczy zlecił Ks. Mieczysławowi Grabowskiemu pracę duszpasterską i tworzenie ośrodka duszpasterskiego w Słotwinie. Od tego roku rozpoczęły się intensywne prace dostosujące punkt katechetyczny do potrzeb plebani, kancelarii parafialnej, salki i zakrystii oraz dostosowanie kaplicy do roli kościoła. Prace trwały nieprzerwanie do obecnego roku 2013 i trwają nadal
 • 4.09.2005 - Rozpoczęto zakup potrzebnych szat liturgicznych, ksiąg, rzeczy aby godnie sprawować śluby, pogrzeby, chrzty w naszym kościele
 • 20.11.2005 - Wyposażenie kancelarii
 • 12.03.2006 - Nowy relikwiarz w bocznym ołtarzu
 • 9.04.2006 - Wykonanie mebli do zakrystii
 • 21.05.2006 - Prace przy przebudowie ogrodzenia
 • 6.08.2006 - Wymiana zniszczonych śniegołapów i poprawa rynien na dachu kościoła i kaplicy
 • 17.08.2006 - Posadzono 37 tui, powstają skalniaki
 • 8.10.2006 - Trwają prace przy kościele i wokół plebani. Na plebani zostały wymienione okna i trwają prace remontowe, aby godnie przyjąć interesantów w kancelarii, kapłanów z racji uroczystości i grup modlitewnych
 • 29.10.2006 - Wykonanie parapetów zewnętrznych na plebanie
 • 12.11.2006 – Przebudowa wjazdu. Wykonanie bramy wjazdowej na plebanie
 • 11.03.2007 - Prace przy kościele i plebani, budowa kominu wentylacyjnego na plebanie i toalety zewnętrznej tak bardzo potrzebnej dla osób przyjezdnych z racji różnych uroczystości kościelnych
 • 25.03.2007 - Zaistniała potrzeba budowy muru oporowego na parkingu z powodu obsuwającej się ziemi
 • 6.05.2007 - W czasie prac wokół kościoła wykonaliśmy: schody na parking, mur oporowy zabezpieczające parking, częściowo ociepliliśmy plebanie. Czynna toaleta zewnętrzna
 • 8.07.2007 - Trwa przebudowa wejścia z zakrystii do kościoła.
 • 11.09.2007 - Zatwierdzenie projektu do budowy garażu i rozpoczęcie prac
 • 8.06.2008 - Rozpoczęcie prac przy odnowieniu starej kaplicy
 • 27.07.2008 - Zakupiono nowoczesny cyfrowy wyświetlacz tekstów pieśni
 • 3.08.2008 - Trwają prace wewnątrz starej kaplicy, wymiana starej instalacji elektrycznej, zdzieranie starych farb, tynku
 • 19.10.2008 - Nowe nagłośnienie kościoła
 • 11.01.2009 - Szafa na sprzęt nagłośniający do zakrystii oraz napęd elektroniczny na dwa dzwony wraz z zegarem czasowym, wymiana łożysk w dużym dzwonie, dorobione serce i całe umocowanie do małego dzwonu. Zamontowano mechanizm wybijania godzin i zegar sterujący Firmy RDUCH służący do automatycznego sterowania dzwonami oraz gongami godzinowymi
 • 19.04.2009 - Trwają prace przy przebudowie wejścia do kościoła, aby zamontować dodatkowe drzwi szklane w kościele i dwoje bocznych drzwi, obecnie te duże drzwi trudno otworzyć z powodu różnicy temperatury (drzewo pracuje) jak i otwarcie w zimie dużych drzwi powoduje wielką stratę ciepła. Boczne będą służyć do wjazdu dla osób niepełnosprawnych
 • 3.05.2009 - Od drogi po stronie kaplicy zostało posadzone 17 krzewów
 • 24.05.2009 - Wykonanie symbolu logo Roku Jubileuszowego
 • 4.10.2009 - Trwają prace przy przebudowie głównego wejścia do kościoła, zrobione i wprawione zostały dwoje bocznych drzwi, pozostały do zrobienia drzwi szklane i prace wykończeniowe
 • 18.10.2009 - Został spisany akt notarialny
 • 10.2009- nowa tablica informacyjna i ogłoszeniowa przy kościele
 • 3.12.2009 - Rozpoczęcie montażu ołtarza głównego z marmuru, ołtarza soborowego, ambonki i chrzcielnicy
 • 20.12.2009 - Zamontowano drzwi szklane, wymiana instalacji elektrycznej w prezbiterium
 • 21.03.2010 - Wykucie wnęk w bocznych ołtarzach, zamontowano nowe reflektory, wygładzono ściany w prezbiterium pod malowanie
 • 4.04.2010 - Rozpoczęto montaż bocznych ołtarzy, balustrad komunijnych, tablicy upamiętniającej pod chórem, wygładzenie ścian, malowanie prezbiterium, przedsionka, zakrystii, montaż lamp wieczny, tymczasowo zakupiono i umieszczono w bocznym ołtarzu ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 8.08.2010 - Zakończono czyszczenie obrazów formatowanie do nowych ołtarzy, wykonanie nowych ram
 • 29.08.2010 - Trwają prace w kościele: gładzenie, szlifowanie, wyrównywanie ścian i malowanie
 • 10.10.2010 - Powstał Krzyż misyjny, pomnik pamięci, 7 tablic: 3 tablice na pomniku i 4 tablice różańcowe
 • 21.11.2010 - Sedilia czyli siedzenia dla celebransa i służby liturgicznej
 • 1.05.2011 - Trwają prace przy murze oporowym od strony pomnika: nadlewanie muru, wyrównywanie, czyszczenie, nałożenie siatki. Został zakupiony kamień i daszki którymi zostanie obłożony mur i ozdobna rama wokół tablic różańcowych
 • 5.06.2011 - Trwają prace wykonawcze przy położeniu kostki granitowej przy pomniku i murze
 • 12.06.2011 - Wykonano nowe ławki na chórze z drzewa modrzewiowego
 • 7.08.2011 - Na murze przy kościele powstała kapliczka w której będzie umieszczona figura Matki Bożej Fatimskiej
 • 6.11.2011 - Poświęcenie nowych dzwonów Serce Jezusa, Św. Faustyny i bł. Jana Pawła II
 • 11.09.2011 Wykonano oszklenie kapliczki – szkło antywłamaniowe, wykonano podstawę pod figurę Matki Bożej Fatimskiej, pozłocenie brzegów ksiąg w naszym kościele
 • 13.09.2011 - Poświęcenie nowej figury Matki Bożej Fatimskiej
 • 2.10.2011 - Trwają prace obłożenia kamieniem filarów i brzegów kościoła, aby na zewnątrz wydobyć potęgę i majestat obecności Boga w naszej świątyni
 • 18.12.2011 - Trwają prace nad montażem dzwonów, pierwszy raz nowe dzwony ogłosiły radosne „Te Deum” na Pasterkę. Po nowym Roku montaż dzwonu sygnaturki bł. Jana Pawła II a stary dzwon z sygnaturki zostanie zamontowany w kaplicy gdzie będzie uruchamiany ręcznie
 • 29.01.2012 - Prace przy wzmacnianiu wieży
 • 14.02.2012 - Montaż na ścianie naszego kościoła zegara Firmy RDUCH
 • 11.03.2012 - Rozpoczęto prace montażu stacji Drogi Krzyżowej w naszym kościele
 • 22.04.2012 - Trwają prace aby pomieszczenie kancelarii było obok salki katechetycznej, a przez to bardziej dostępne dla matek z dziećmi, starszych, niepełnosprawnych
 • 20.05.2012 - Całe suteryny plebani zostały przebudowane i przystosowane do potrzeb kościoła. W suterynach jest zakrystia, salka katechetyczna, kotłownia, sanitariaty. Powstała nowa kancelaria
 • 2.09.2012 - Trwają prace przy przebudowie wejścia bocznego do kościoła
 • 17.2.2013 - W salce katechetycznej trwają prace renowacyjne stolików i ławek
 • 3.03.2013 - Trwają prace wzmacniające słupy filary na chórze
 • 14.04.2013 - Nowy wystój chóru, montaż prospektów piszczałkowych
 • 30.04.2013 - Zamontowano nowe organy przez Firmę ALLEN
 • 24.06.2013 - rozpoczęto malowanie kaplicy
 • 25.06.2013 - rozpoczęto prace na parkingu przygotowujące do położenia w przyszłości kostki i przygotowanie pod ołtarz polowy i symboliką góry „Synaj”
 • 13.12.2013 - prace przy ołtarzu głównym: montaż  napisu „SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM” i rzeźby symboliki Ducha Świętego
 • 12.2013 - montaż płaskorzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego z Janem Pawłem II i płaskorzeźby św. Józefa
 • 28.03.2014 - montaż pamiątkowej tablicy w kaplicy. Tablica upamiętnia  50 rocznicę pobytu Arcybiskupa Karola Wojtyły w Słotwinie  a także przyjęty Sakrament Bierzmowania przez parafian 1964 r.
 • 28.03.2014 - montaż ołtarza polowego z płaskorzeźbą Św. Rodziny i symboliki góry Synaj. W pracowni powstaje jeszcze płaskorzeźba św. Krzysztofa
 • 1.04.2014 - rozpoczęły się prace na parkingu. Przygotowanie do obłożenia murków kamieniem. Zakup kamienia
 • 12.04.2014 - posadzono na parkingu 40 krzewów: tuja szmaragd i cisy
 • 16.04.2014 - posadzono trzy drzewka - sosna górska
 • 17.04.2014 - naprawa lamp przy kościele
 • 12.05.2014 - rozpoczęły się prace remontowe wieży
 • 16.05.2014 - rozpoczęły się prace obłożenia kamieniem rogu kościoła od strony zachodniej i bocznego wejścia do kościoła
 • 26.05.2014 – rozpoczęły się prace przy ociepleniu suteren plebani i obłożenia kamieniem
 • 22.07.2014 – nowa szafa na ornaty i szaty liturgiczne
 • 24.07.2014 – zamontowano rzeźbę św. Krzysztofa
 • 23.03.2015 – zakupiono przenośny zestaw nagłaśniający
 • 21.04.2015 – rozpoczęły się  prace przygotowawcze do położenia kostki brukowej na parkingu i przy plebani
 • 27.05.2015 – na parkingu powstała Droga Światła. Ponadto wykonano i zamontowano podstawy marmurowe pod aniołki w kościele, napisy na płaskorzeźby i dopisano do tablicy przy pomniku: Św. Jan Paweł II
 • 2.06.2015 – powstają skalniaki i posadzono krzewy
 • 08.2015 – malowanie korytarza i klatki schodowej na plebanii
 • 9.08.2015 – nowe szaty liturgiczne podarowane przez Ks.mgr Włodzimierza Caputa
 • 4.09.2015 – malowanie zaplecza przy zakrystii
 • Obłożenie murka przy schodach daszkami, konserwacja  kamienia, mocowanie barierek i poręczy, przeróbka bramy wjazdowej
 • 2016 Zakup nowego nagłośnienia przenośnego firmy „Rduch”
 • 05.2016 - Oczyszczenie blachy na kaplicy, załatanie ubytków korozyjnych, malowanie dachu, elementów drewnianych i wymiana rynien na nowe , wykonanie fragmentu elewacji na plebani, odmalowanie drewnianego zakończenia pasa wiatrowego w kościele Firma Rupal Alpinistyka Przemysłowa
 • 06.2016 - Trwają prace obłożenia murków ogrodzenia kamieniem z Brennej. Wykonano pięć nowych przęseł kutych do ogrodzenia oraz stojaki na rowery. Elementy kute i stojaki piaskowano, cynkowano i lakierowano proszkowo
 • 08.2016 - od drogi zasadzono krzewy
 • 08.2016 -Wykonano wszystkie przęsła do ogrodzenia od strony drogi, stojaki na rowery
 • Skalniak na skrzyżowaniu dróg
 • 12.2016 - Płaskorzeźba Św. Jana spoczywającego na Sercu Pana Jezusa, płaskorzeźba św. Małgorzaty Marii  Alacoque i Św. Floriana
 • 03.2017 - Pierwszy witraż – Chrzest, Jan Paweł II - uświęcające zadanie Kościoła
 • 04.2017 – Witraż – Kapłaństwo, ks. Ferdynand Sznajdrowicz - uświęcające zadanie Kościoła
 • 05.2017 – Witraż – Bierzmowanie, kard. Stefan Wyszyński – uświęcające zadanie Kościoła
 • 06.2017 - Trwają prace wykończeniowe w Kościele – czyszczenie sufitu, zabezpieczenie woskiem, oświetlenie Prezbiterium, płaskorzeźb, wykończenie Prezbiterium, malowanie, pozłacanie, malowanie barierek na chórze, ornamenty przy płaskorzeźbach i na chórze
 • 06.2017 - Witraż – Eucharystia, św. Urszula Ledóchowska
 • 07.2017 – Witraż – bł. Ks. Jerzy Popiełuszko
 • 08.2017 – Witraż – Św. Kinga
 • 09-10.2017 – Witraże trójkątne
 • 12.2017 – montaż tablic marmurowych symbolizujący rozwijający się zwój papirusowy z napisami: „Chwała Bogu na wysokościach” Łk 2,14 oraz „Przyjdźcie do mnie wszyscy’ Mt 11,28. Na symbolice księgi Słowa Bożego zawisły litery Alfa i Omega
 • 12.2017 – Witraż – uświęcające zadanie Kościoła: Sakrament Namaszczenia Chorych oraz św. Brat Albert 
 • 03.03.2018 – witraż symbolizujący dokument papieski adhortacje Reconciliatio et Paenitentia (o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła) papieża Jana Pawła II. Patronem jest Sługa Boży bp Jan Pietraszko
 • 15.04.2018 – Remont zakrystii, zakup 20 składanych krzeseł do kaplicy
 • 20.05.2018 – Witraż „Do młodych całego świata”. Patron – bł. August Czartoryski
 • 06-07.2018 – malowanie zewnętrzne ścian kościoła, podbitki
 • 09.2018 – malowanie wieży
 • 12.2018 – witraż – symbolika listu do dzieci Jana Pawła II patronem bł. Aniela Salawa
 • 01.2019 - witraż – symbolika otwartej encykliki Jana Pawła II „Dives in  Misericordia” – patron Św. Rafał Kalinowski
 • 03.2019 – witraż – symbolika dokumentu adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris Consortio”  - patron św. Jadwiga Królowa
 • 03.2019 – prace remontowe salki katechetycznej – nowa boazeria, malowanie, odnowa ławek i stolików, przebudowa schodów z zakrystii do salki
 • 04.2019 – witraż – symbolika listu apostolskiego Jana Pawła II na zakończenie roku jubileuszowego 2000 „Novo Millennio Ineunte” - Te Deum Laudamus
Jesteś tutaj: Home O parafii Kalendarium gospodarcze