Misje Święte - 05-10.06.2019

Pierwsze historyczne Misje Święte w naszej Parafii prowadził Ks. dr Szymon Tracz, Diecezjalny Konserwator Zabytków i Sztuki Sakralnej, Przewodniczący Diecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie prowadzi zajęcia z zakresu historii sztuki średniowiecznej polskiej oraz historii estetyki.

Ks. dr Szymon Tracz napisał w Kronice parafialnej:
„Tylko tam, gdzie jest Bóg, naprawdę zaczyna się życie. Tylko gdy spotkamy Chrystusa Boga Żywego poznamy sens życia. Nie jesteśmy stworzeni przypadkowo bez możliwości rozwoju. Każdy z nas jest chciany, kochany, potrzebny. Nie ma nic piękniejszego jak poznać Go i podzielić się jego przyjaźnią z innymi”

Benedykt XVI, 24.04.2015

„Wszystko to niczym w soczewce skupia się w Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Przebite na krzyżu Serce Jezusa to Dom Boży i Brama do Nieba. W nim najpełniej rozumiemy tajemnicę miłości Trójjedynego Boga, kościoła i samych siebie. Niech pierwsze Misje święte w Parafii Jezusowego Serca przyniosą owoce pogłębionej wiary, rozpalonej miłości, utwierdzonej nadziei”

Ks. Szymon Tracz

Dziękujemy Bogu za dar pierwszych Misji Świętych. Dziękujemy Ks. Misjonarzowi Szymonowi za wszelkie łaski jakie spłynęły na nas przez jego słowa, ręce i Jego przykład. Posiałeś dobre ziarno, my zapewniamy ,że dołożymy wszelkich starań, aby wydało plon. Przyjmij zapewnienie o naszej modlitewnej pamięci.

Ks. Proboszcz

FOTORELACJA:

Ogłoszenia - 09.06.2019

Dziś przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która w liturgii kończy okres wielkanocny. Zesłanie Ducha Świętego to od zarania chrześcijaństwa święto przełomu i przejścia. Otrzymawszy Ducha Świętego, młody Kościół otwiera się i rusza na cały świat.

OGŁOSZENIA:

1. Trwają w naszej Parafii Misje Święte pod hasłem „Serce Jezusa Domem Bożym i Bramą do Nieba”. Zapraszam całą Parafię do uczestnictwa w Mszach świętych i naukach.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w poniedziałek, 10 czerwca – święto Najświętszej Maryi Panny Matki kościoła. W tym dniu obchodzimy Misyjny Dzień Chorych. Składka tego dnia przeznaczona jest na Dom Matki i Dziecka. O godz.8.00 Msza św. o błogosławieństwo Boże w pracy, pokój i urodzaje dla mieszkańców Poddzielca. 17.15 Droga Krzyżowa. Celebracją Eucharystii o godz.18.00 zakończymy nasze Parafialne Misje Święte, a zarazem bezpośrednie przygotowanie do uroczystości poświęcenia naszego kościoła. Po Mszy św. procesja do Krzyża Misyjnego.
b) we wtorek, 11 czerwca – wspomnienie Św. Barnaby, apostoła. Podczas Mszy św. o godz. 17.00 J.E.Ks.Bp Prof. Roman Pindel dokona uroczystego poświęcenia naszego kościoła. Serdecznie zapraszam na tę wielką uroczystość wszystkich parafian i czcigodnych gości. W naszych modlitwach pamiętajmy także o budowniczych i ofiarodawcach naszej świątyni. Proszę abyśmy Plac kościelny zarezerwowali dla gości – księży, my miejscowi ufam jakoś sobie poradzimy. Radę Parafialną zapraszam po tej uroczystości na spotkanie z Ks. Biskupem.
c) w czwartek, 13 czerwca – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Będziemy także przeżywać kolejne Czuwanie Fatimskie – rozpoczęcie o godz. 17.30. Różaniec prowadzi i figurę niesie Róża św. Józefa.
d) w piątek, 14 czerwca – wspomnienie Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

3. Peregrynacja Relikwii Św. Melchiora Grodzieckiego w dekanacie Radziechowskim w kościele Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce w sobotę 15 czerwca 2019 roku Masza Parafia ma czuwanie od godz.12.00-13.00,wypada abyśmy uczestniczyli. Zapisy w zakrystii.

4. W przyszłą niedzielę, 16 czerwca, przypada uroczystość Najświętszej Trójcy. Składka przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wyjazd na nocne czuwanie do Częstochowy o godz.15.00 modlitwa w kościele i wyjazd. Zabieramy program z poprzednich lat.

5. Nowożeńcom Natalii Dobija i Krystianowi Kuszlewicz życzę błogosławieństwa Bożego w życiu małżeńskim i rodzinnym. Za złożoną ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać!

6. W dzisiejszą niedzielę Panowie z Parafialnej Rady Duszpasterskiej zbierają ofiary na nasz kościół. Za każdy dar modlitwy, cierpienia i ofiarę pieniężną  składam serdeczne Bóg zapłać!

7. Dziś o godz.11.30 generalna próba przed uroczystością Konsekracji Kościoła

Program Misji Świętych

Program Misji Świętych
SŁOTWINA 5-10.06.2019
„Serce Jezusa Domem Bożym i Bramą do Nieba”.

Środa - 5.06.2019
14.00 Msza św. z nauką dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola
17.30 Nabożeństwo czerwcowe (adoracja, Litania do NSPJ)
18.00 Msza św. dla dorosłych i młodzieży na rozpoczęcie Misji Świętych

Czwartek - 6.06.2019
7.30 Różaniec
8.00 Msza św. z nauką ogólną
10.00 Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola
17.30 Nabożeństwo czerwcowe (adoracja, Litania do NSPJ)
18.00 Msza św. z nauką ogólną, nauka stanowa dla kobiet
19.30 Godzina Święta, adoracja, modlitwy w intencji powołanych do kapłaństwa oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii
20.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży pracującej, studiującej, szkół średnich i gimnazjum
21.00 Apel Jasnogórski

Piątek - 7.06.2019
7.00-8.00 Adoracja
7.00- 8.00 Spowiedź
8.00 Msza św. z nauką ogólną
10.00 Spowiedź dla dzieci Szkoły Podstawowej
10.30 Msza święta z nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola
Spowiedź 14.00 – 15.30 i 16.00 – 17.30
17.30 Adoracja, Nabożeństwo do NSPJ, Akt poświęcenia NSPJ
18.00 Msza św. wynagradzająca za grzechy z nauką ogólną oraz nauka stanowa dla mężczyzn

Sobota - 8.06.2019
7.30 Godzinki o Niepokalanym Sercu NMP
8.00 Msza św. z nauką ogólną
11.30 Msza św. w intencji chorych. z nauką dla starszych, chorych i samotnych, z udzieleniem sakramentu Chorych, błogosławieństwo
14.00 Odwiedziny chorych w domu
17.30 Nabożeństwo czerwcowe (adoracja, Litania do NSPJ), Różaniec za zmarłych
18.00 Msza św. z nauką ogólną
19.15 Spotkanie na Cmentarzu w Lipowej, nabożeństwo za zmarłych, przynosimy lampiony

Niedziela - 9.06.2019
8.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
8.30 Msza św. z nauką ogólną dla starszych
10.30 Msza św. z nauką dla dzieci, błogosławieństwo dzieci i matek oczekujących potomstwa
14.30 Nauka stanowa dla Rodziców, Opiekunów
15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, Nabożeństwo czerwcowe (adoracja, Litania do NSPJ)
15.30 Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
16.30 Nauka dla młodzieży

Poniedziałek - 10.06.2019
7.30 Nabożeństwo czerwcowe (adoracja, Litania do NSPJ)
8.00 Msza św. z nauką ogólną
17.15 Droga Krzyżowa
18.00 Msza św. z nauką ogólną na zakończenie Misji Świętych, procesja do Krzyża Misyjnego

Wtorek - 11.06.2019
16.30 Nabożeństwo czerwcowe (adoracja, Litania do NSPJ)
17.00 Msza święta J. E.Ks. Bp. Prof. Roman Pindel
poświęcenie kościoła (wszyscy)


Słowo Ks. Proboszcza

Święty Jan Apostoł zapisał w Ewangelii: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu”. (J 3,16-18)

Nasze Misje parafialne są po to, abyś na nowo odkrył Boga, który Cię kocha, który jest przy Tobie. Byś Go wybrał i pozwolił Mu się prowadzić. On pomaga odnaleźć sens życia, leczy wszystkie rany, podnosi, wyzwala z tego co złe, daje siłę do zmagania się z problemami codzienności. Słowo, które usłyszysz, pomoże Ci w tym.

Zaprasza Cię sam Chrystus. W naszym kościele w prezbiterium na filarze umieszczone są Jego słowa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”. J 11,28-30.

Święty Jan Paweł II w czasie Mszy Św. odprawionej na Błoniach w Krakowie, 10 czerwca 1979 powiedział między innymi:
„Człowiek bowiem jest istotą rozumną i wolną, jest świadomym i odpowiedzialnym podmiotem. Może i powinien osobistym wysiłkiem myśli docierać do prawdy. Może i powinien wybierać i rozstrzygać”. (…)Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu: nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale – pytanie zasadnicze: czy wolno? I w imię czego “wolno”? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć “nie” temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło.

Modlitwą ogarniamy Ks. dr Szymona Tracza, Dyrektora Architektury i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej prowadzącego Misje w naszej Parafii. Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w misjach. Przyjdź. Daj szansę, Bogu i sobie. Módl się za siebie i za innych, by ten szczególny czas, zostawił trwały, dobry ślad.

Ks. Mieczysław Grabowski

Zaproszenie na Misje Święte

misje 2019 01

misje 2019 02

misje 2019 03

misje 2019 04

Ogłoszenia - 26.05.2019

Dziś przypada 6 niedziela wielkanocna. Każdego dnia Kościół Chrystusowy staje przed nowymi wyzwaniami, zadaniami i pytaniami. Nie może być mowy o stagnacji, ale rzeczywistość wspólnoty Kościoła ma wymiar dynamiczny. Duch Jezusa Chrystusa, Duch prawdy i pokoju, jest w Kościele przyczyną owej dynamiki. Tego, który posłał nam od Boga Pocieszyciela, Ducha Świętego, uwielbijmy i oddajmy Mu należną cześć dziękując za Jego zmartwychwstanie.
Dzisiaj także modlimy się za wszystkie matki – żywym niech Bóg błogosławi, a zmarłe niech obdarzy życiem wiecznym.

OGŁOSZENIA:

1. Kończy się miesiąc maj, a z nim nabożeństwa majowe. Dzisiaj nabożeństwo o godz. 15.00 - po nabożeństwie o godz. 15.30 Msza św. – a w czwartek i  piątek o godz. 17.30.

2. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni Modlitw o urodzaje. W Polsce noszą one nazwę Dni Krzyżowych, ponieważ procesje błagalne tych dni kierują się zwykle do przydrożnych krzyży. Kościół modli się o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy.
a) w poniedziałek, gromadzimy się przy kapliczce figurce i obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej na skrzyżowaniu dróg - Bugaj o godz. 17.30, procesja i Msza św.
b) we wtorek, gromadzimy się przy kapliczce Matki Boskiej Niepokalanej i Serca Pana Jezusa w Słotwinie pod kościołem przy posesji PP Dubiel  godz.17.30, procesja i Msza św.
c) w środę gromadzimy się przy kapliczce „Wspomożycielki Wiernych” na Poddzielcu przy posesji PP. Śliwa o godz. 17.30, procesja i Msza św.

3. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w środę, 29 maja – wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezbitera i męcz,.
b) w piątek, 31 maja – święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu rozpoczynamy czas nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego
c) w sobotę, 1 czerwca – wspomnienie św. Justyna, męczennika. Modlimy się za wszystkie dzieci z racji przypadającego ich święta. Rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, nabożeństwo po Mszach św. W tym dniu przypada pierwsza sobota miesiąca - o 6.30 Godzinki do NMP, modlitwa o trzeźwość w naszych rodzinach. W sobotę  od godz. 9.00 sprzątanie kościoła i otoczenia przed Misjami Świętymi i uroczystością poświęcenia kościoła . Zapraszam  wszystkich chętnych parafian.

4. W przyszłą niedzielę, 2 czerwca, przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Składka przeznaczona jest na potrzeby diecezji. W tym dniu odbędzie się coroczna diecezjalna pielgrzymka ku czci Św. Jana Sarkandra na Kaplicówkę w Skoczowie.

5. Od 5 do 10 czerwca w naszej Parafii odbędą się pierwsze Misje Święte, które są bezpośrednim przygotowaniem do uroczystości poświęcenia naszego kościoła, które dokona J.E.Ks.Bp Prof. Roman Pindel 11 czerwca o godz. 17.00. Już teraz zachęcam wszystkich do licznego uczestnictwa w tych wielkich wydarzeniach dla całej naszej Parafii. Misje to wyjątkowa okazja dla każdego, by na nowo odkryć bliskość Boga i doświadczyć Jego miłości. Wszyscy potrzebujemy oczyszczenia, gdyż jesteśmy grzeszni – potrzebujemy miłosierdzia. Wielu z nas wzgardziło Panem przez obojętność religijną, grzechy i niewiarę, a tylko wiara daje sens życia oraz nadzieję, której tak bardzo potrzebujemy dzisiaj. Plan Misji znajduje się w gablocie.

Pielgrzymka do sanktuarium narodowego MB Fatimskiej Zakopane-Krzeptówki

W dniu 14 maja dzieci które przystąpiły w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej wraz z rodzicami pielgrzymowały do sanktuarium narodowego na Krzeptówkach. Świątynia powstała jako wotum wdzięczności za cud uratowania życia Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w dniu 13 maja 1981 r. Dalszy ciąg pielgrzymowania to stary zakopiański cmentarz Pęksowy Brzyzek, pierwsza świątynia w Zakopanem kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej, kościół parafialny pw. Najświętszej Rodziny, piękna, drewniana kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa na Jaszczurówce. W drodze powrotnej zwiedziliśmy sanktuarium w Ludźmierzu.

I Komunia Święta

12 maja 2019 roku dzieci z III klasy Szkoły Podstawowej przystąpiły po raz pierwszy do Komunii Świętej i w pełni uczestniczyły we Mszy św.

Towarzyszyły nam myśli z Ewangelii św. Jana ukazująca Chrystusa jako Dobrego Pasterza: „Ja jestem dobrym pasterzem” oraz hasło Ogólnopolskiego Programu Duszpasterskiego na 2019 rok „W mocy Bożego Ducha”

Zdjęcia autorstwa:

http://studioawedding.pl/

Ogłoszenia - 12.05.2019

W 4 niedzielę wielkanocną Jezus jako Dobry Pasterz zaprasza nas do wspólnego spotkania eucharystycznego. On nas prowadzi do pełni życia, pokazuje nam drogę miłości.

OGŁOSZENIA:

W naszej parafii przeżywamy uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci po raz pierwszy w pełni uczestniczą we Mszy św. i przystąpią do Komunii św. Życzę Im wiele radości ze spotkania z Chrystusem Eucharystycznym, trwania przy Nim przez całe życie.
Dziękuję rodzicom, nauczycielom- przed wszystkim wychowawczyni pani mgr Barbarze Jakubiec za zaangażowanie i troskę o właściwe wychowanie młodego pokolenia, Panu Kościelnemu, Panu Organiście i całej Służbie Liturgicznej.
Dziękuję za dekorację w kościele, kwiaty, ofiarę pieniężną, która przeznaczyłem na nowe świece ołtarzowe. Bóg zapłać!     
Nabożeństwo dziękczynne oraz majowe o godz. 16.00, a Msza św. o godz. 15.00.
„Biały Tydzień” jest czasem wdzięczności Bogu i ludziom. Dzieci przez cały tydzień będą uczestniczyć w nabożeństwie majowym o godz. 17.30 oraz Mszy św. o godz. 18.00. Pielgrzymka dzieci komunijnych i rodziców do Sanktuarium MB Fatimskiej w Zakopanem 14 maja (wtorek). Zabieramy stroje komunijne. Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przy szkole.
Dzisiaj także rozpoczynamy Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele.

1. Zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwach majowych w tygodniu o godz. 17.30.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) we wtorek, 14 maja – święto św. Macieja, apostoła
b) w czwartek, 16 maja – święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męcz., Patrona Polski.

3. W poniedziałek, 13 maja – pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie, które rozpoczniemy przy kapliczce Matki Bożej Fatimskiej o godz. 17.30. Różaniec prowadzi i Figurę niesie  Róża Świętej Rodziny. Po Mszy św. procesja maryjna.

4. W piątek 17 maja, modlimy się do Bożego Miłosierdzia z racji III piątku miesiąca.

5. W przyszłą niedzielę, 19 maja, o godz. 10.30 Msza Św. dziękczynna w rocznicę Pierwszej Komunii Świętej. Zapraszam dzieci w strojach komunijnych. Składka przeznaczona jest na Diecezjalny Dom Duszpasterski w Andrychowie.

6. W najbliższą niedzielę spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterska i ds. Ekonomicznych o godz.14.00.Zaproszenie do uczestnictwa w Misjach Świętych, program oraz do udziału w uroczystościach poświęcenia kościoła dostarczą do waszych domów przedstawiciele Akcji Katolickiej i Rad Parafialnych. 

7. Potwierdzamy udział w Pielgrzymce na nocne czuwanie do Częstochowy.

8. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Postarajmy się, aby w każdym domu było przynajmniej jedno aktualne czasopismo religijne.

9. Panowie z Parafialnej Rady Duszpasterskiej zbierają dzisiaj ofiary na potrzeby naszego kościoła wpisując do Księgi Ofiarodawców. Za złożoną ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać. Dziękuje Róży św. Józefa za ofiarę na witraż. Bóg zapłać!

Wizyta Sióstr Zakonnych

W niedzielę 5 maja 2019r. gościliśmy w naszej Parafii Siostry zakonne ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości z Krakowa i Bielska-Białej. Głównym zadaniem Siostry Córki Bożej Miłości jest czynić widzialną miłość w świecie. Siostry mają szczególny kult Trójcy Przenajświętszej, Najświętszego Sakramentu, Najświętszego Serca Pana Jezusa. Prowadzą m.n. Szkoły, Przedszkola ,Bursy, Domy Pomocy Społecznej (B-B).

Siostry włączyły się w naszym kościele w III Narodowe Czytanie Pisma Świętego, które swoim hasłem i wybranymi tekstami z Ewangelii wg św. Jana nawiązuje ono do 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski, dały świadectwo życia, modlitwy i wiary. Zachęcały do życia w świętości, wyznania miłości Chrystusowi i świadczenia miłości bliźniego. Dziękujemy. Ks. Proboszcz

Kilka myśli zaczerpniętych z oficjalnej strony Zgromadzenia

- Duchowość

„Zgromadzenie Córek Bożej Miłości jest międzynarodowym Instytutem zakonnym na prawie papieskim, które poświęca się dziełom apostolskim.  Powołane przez Ojca, uświęcone przez Ducha Świętego i posłane przez Syna. Siostry starają się podążać radykalnie za Chrystusem uczestnicząc w Jego misji miłości - czyniąc miłość Bożą widzialną w świecie przez swoje życie i pracę. Miłość objawiona przez Chrystusa - Syna na krzyżu, miłość "widzialna" w Jego Sercu przebitym, przynagla siostry do miłowania innych miłością bezinteresowną, wielkoduszną oraz do niesienia pomocy potrzebującym, głównie młodzieży żeńskiej.

Siostry powinny być sługami i narzędziami nieskończonej miłości Boga słowem i czynem, według wzoru Jezusa Chrystusa. Założycielka podkreślała, że tylko wówczas można być Córką Bożej Miłości, gdy miłość rozdaje się tym, którzy jej potrzebują. Misja ta jest zawsze aktualna -  miłość i jej świadczenie jest zawsze możliwe i konieczne. Wizja Matki Franciszki była wspaniała, porywająca i radosna, bo dotyczy miłości Bożej w nas i poprzez nas rozdawanej innym.

Źródłem duchowości Zgromadzenia jest bezgraniczna Miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, Umiłowanym Synu Bożym. Przylgnięcie do Jezusa Oblubieńca - prze Niego, z Nim i w Nim - jest warunkiem wchodzenia w krąg dynamicznej więzi Ojca z Synem w Duchu Świętym i z bliźnimi. Wyraża to emblemat noszony przez siostry.

Symbolizuje on miłość Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zawiera trzy promienie wyrażające Ojca, krzyż przedstawiający Syna i gołębicę, symbol Ducha Świętego. Trzy przenikające się kręgi, będące jakby w ruchu, przypominają trynitarną miłość, w której uczestniczą siostry. Pierścień z symbolem Serca Pana Jezusa, znak oblubieńczej miłości, jest oznaką zobowiązań, wyrazem duchowości i jedności. Wszystkie Córki Bożej Miłości otrzymują go przy składaniu profesji.

Matka Franciszka nie ograniczyła się jednak do życia tą miłością Bożą wewnątrz Zgromadzenia. Idąc za natchnieniem Ducha zapragnęła, żeby jej dzieło świadczyło przed ludźmi, w łonie Kościoła o najgłębszej istocie chrześcijaństwa. Głównym zadaniem Córki Bożej Miłości jest czynić widzialną miłość w świecie. Miłość Trójcy Świętej jest darem miłości, hojnej, ofiarnej, miłosiernej.

Hasło "Wszystko dla Boga, dla biednych i dla naszego Zgromadzenia" jest konsekwencją charyzmatu Córek Bożej Miłości. Siostra chcąc dawać siebie Bogu i ludziom, czyni to w Zgromadzeniu. Ono daje jej odpowiednie przygotowanie, a potem misje i zadania, które Córka Bożej Miłości stara się jak jak najlepiej wypełnić. Każda siostra oddaje Bogu poprzez Zgromadzenie swoje siły, czas, zdolności, by mogło ono nimi rozporządzać w uczynnej miłości względem tych, do których są siostry posłane. Poprzez swój konkretny wkład "dla Zgromadzenia" Córka Bożej Miłości daje miłosną odpowiedź na Bożą Miłość w bezinteresownej dyspozycji "dla biednych". 

"To, co czynicie, jest bez wątpienia ważne, ale jeszcze ważniejsze jest to, kim jesteście: Siostrami Bożej Miłości" (Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II, 2001r).

By być prawdziwą Córką Bożej Miłości, według planu Bożego i oczekiwań Ojca, siostry angażują się w proces swojej formacji. Formacja rozpoczyna się w kandydaturze, pogłębiana przez postulat, nowicjat, juniorat, trwa przez całe życie. W kandydaturze zwraca się uwagę na poznawanie siebie, zweryfikowanie własnego powołania, na cnoty społeczne, potrzebne do spokojnego i owocnego życia we wspólnocie. W postulacie, który trwa pół roku, formacja zmierza do rozwoju wiary, pogłębienia, poznania i relacji z Panem Jezusem. Wprowadza do niektórych  praktyk życia zakonnego i prowadzi do głębszego zrozumienia i akceptacji charyzmatu zgromadzenia. Program 2-letniego nowicjatu obejmuje pogłębienie modlitwy i kontaktu z  Pismem św. Jest czasem w którym nowicjuszka zaczyna nadawać formę (kształt) swojemu osobistemu powołaniu by móc opowiedzieć się za Chrystusem w Zgromadzeniu poprzez profesję czasową. Juniorat, trwający od złożenia pierwszych ślubów i przygotowujący do złożenia ślubów wieczystych, ma prowadzić do większego scalenia życia duchowego i zawodowego. Celem tego etapu formacji jest ukształtowanie pełnej osobowości. Po pozytywnym ukończeniu okresu ślubów czasowych, juniorystka zostaje dopuszczona do złożenia profesji wieczystej. Duch konstytucji i charyzmat zgromadzenia ostatecznie kształtują życie siostry, by w codzienności i zwyczajności życia świadczyła, że wierzy w miłość Boga do człowieka i że warto dla tej miłości poświęcić wszystko.

Siostry mają szczególny kult Trójcy Przenajświętszej, Najświętszego Sakramentu, Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz nabożeństwo do Maryi pod wezwaniem Trzykroć Przedziwnej Matki, a także do św. Józefa”.

Witraż na chórze

W sobotę 13 kwietnia 2019 r. zamontowaliśmy witraż na chórze. Witraż symbolizuje dokument papieski:  List Apostolski Jana Pawła II na zakończenie Roku Jubileuszowego A.D. 2000, „Novo Millennio Ineunte”.  (Początek nowego Tysiąclecia).

U góry napis: TE DEUM LAUDAMUS - CIEBIE, BOGA WYSŁAWIAMYwitraz na chorze
Pragniemy wyśpiewać wraz z całym światem widzialnym i niewidzialnym Hymn dziękczynienia Bogu w Trójcy Jedynemu  między innymi: za przyjście Chrystusa na świat, za dar wiary, nadziei i miłości w naszej Parafii, za kościół a także jest to nawiązanie do motywu dzwonów (dźwięków dzwonów) w naszej Parafii „Te Deum Laudamus - Ciebie, Boga wysławiamy. Słowa wkomponowane są w trójkąt równoboczny, którego linie stanowią jedność trzech takich samych wielkości, otoczone wieńcem promieni. Za pomocą tego symbolu przybliżamy tajemnicę Trójjedynego Boga.
W pierwszej części witraża Baranek paschalny z chorągwią symbolizujący Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego (ten z naszej kaplicy). W świetle Zmartwychwstania Chrystusa i naszego zmartwychwstania wszystko w życiu na sens.
Witraż  zawiera także napis: WYPŁYŃ NA GŁĘBIE (Łk5,4). Duc in altum (5,4) - to podstawowe wezwanie jakie kieruje do nas papież w liście apostolskim „Novo Millennio Ineunte”. „Dzisiaj te słowa  skierowane zostają do nas, byśmy z wdzięcznością wspominali przeszłość, całym serem przeżywali teraźniejszość i ufnie otwierali się na przyszłość: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr13,8),
oraz moje słowa: „TYM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO BUDOWY TEGO KOŚCIOŁA I DALEJ TROSZCZĄ - NIECH BÓG WYNAGRODZI. Ks. Mieczysław Grabowski
Napis: NOWO MILLENNIO INEUNTE - Dokument papieski po łacinie.
Druga kwatera koncentruje się na Maryi - literka M i wieniec gwiazd 12, oraz napis: GWIAZDA NOWEJ EWANGELIZACJ.
„Wielokrotnie w minionych latach przedstawiałem Ją i przyzywałem jako «Gwiazdę nowej ewangelizacji». I dzisiaj wskazuję na Nią jako promienną Jutrzenkę i niezawodną Przewodniczkę na naszej drodze. Raz jeszcze mówię Jej: «Niewiasto, oto dzieci Twoje», wtórując słowom samego Jezusa (por. J 19, 26) i wyrażając Jej synowskie przywiązanie całego Kościoła” (List Apostolski – Jan Paweł II).
i przesłanie z dokumentu papieskiego: IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ.
Napis: IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ – te słowa kieruje Papież w swoim Liście. Idźmy z Jezusem Wcielonym, cierpiącym a przede wszystkim zmartwychwstałym.
W dalszej część napisy:
FIRMA GRANIT KRYSTIAN GRZECHACA
FIRMA RDUCH
PRACOWNIA PLASTYCZNA EWA i PIOTR KŁOSEK
ARTYSTYCZA PRACOWNIA WITRAŻY
AGATA I DARIUSZ LOGA
OFIARODAWCY
FUNDATORZY
DOBRODZIEJE
PARAFIANIE
Tabliczki na oknie z napisami: Parafia NSPJ – Czciciele Serca Jezusowego oraz pracownicy kościoła: Jan Binda, Władysław Kliś, Wiesława Piela, Maria Puchałka, Mieczysław Stec

Każdy jubileusz jest bowiem nie tylko wspomnieniem i uczczeniem  rocznicy, ale nade wszystko otwarciem nowej perspektywy dla  wiary, wezwaniem do prawdziwie chrześcijańskiej nadziei”… przyjęta nadzieja prowadzi do innych, zwłaszcza potrzebujących. por.List pasterski KEP - 8 październik 2017

Jesteś tutaj: Home