Pielgrzymka do Koszyc

Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej do Koszyc - miejsca śmierci św. Melchiora Grodzieckiego
w 400 rocznicę śmierci.
12.10.2019 R.

PROGRAM WYJAZDU NA JEDEN DZIEŃ:
Wczesny wyjazd z miejsca zbiórki, przejazd do Koszyc na Słowacji (należy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości).
Uczestnictwo w uroczystościach zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Kurię Bielsko-Żywiecką.
Zwiedzanie Koszyc, trzeciego co do wielkości miasta Słowacji: spacer po najdłuższym na Słowacji deptaku, rynek uznany za najpiękniejszy z słowackich z Teatrem Państwowym, Wieża Urbana oraz kapliczka św. Michała, Jakubowy Pałac, pokaz „śpiewających” fontann.
W miarę możliwości czasowych pobyt w Preśovie (m.in. konkatedra, pomnik poświęcony pamięci 24 męczenników protestanckich, w tym miejscu modli! się św. Jan Paweł II w 1995).
CENA 110 zł ZAWIERA
Transport komfortowym autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie, opiekę przedstawiciela biura. Dodatkowo pakiet pielgrzyma ok. 10 zł.    
Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych, powrót w nocy z soboty na niedzielę
ZAPISY W PARAFII - ZGODNIE Z OGŁOSZENIAMI.
ZAPISY DO 15 WRZEŚNIA 2019 R. Z PRZEDPŁATĄ 40 ZŁ.

XI Parafialny Festyn Rodzinny

Jak co roku, z racji odpustu ku czci Matki Bożej Anielskiej zgromadziliśmy się na XI Parafialnym Festynie Rodzinnym. Wspólne świętowanie miało miejsce w tym roku na stoku u Państwa Byrdy. Spotkaniu towarzyszyły różne atrakcje, m.in. jazda konna, animacje dla dzieci, gry, tańce, konkursy. Gościliśmy grupę GOPR ze Szczyrku – wszyscy chętni i odważni mogli zmierzyć się ze ścianką wspinaczkową,piękny koncert   Koła Gospodyń Wiejskich  oraz naszych Strażaków z OSP, którzy zaprezentowali pokaz ratownictwa medycznego. Dzięki wsparciu i uprzejmości naszych parafian mogliśmy zadbać również o nasze ciało dzięki wspaniałym wypiekom, potrawą z grilla, kawą, herbatą… W trakcie trwania Festynu można było nabyć cegiełki z niespodzianką.

W czasie festynu towarzyszyła nam zmienna pogoda, raz słońce, raz deszcz, mimo to towarzyszyła nam pogoda ducha, która umacniała nas we wspólnej zabawie.

Wszystkim dziękuje za liczny udział oraz wspólną zabawę. A zaangażowanym, darczyńcom oraz właścicielom stoku, Państwu Byrdy składam serdeczne Bóg zapłać!

ks. Proboszcz

FOTORELACJA:

Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli

„14 czerwca 1909 roku do konsystorza biskupiego zwrócili się mieszkańcy Słotwiny. Powiadomili, że z powodu oddalenia od kościoła parafialnego, a także niedogodności klimatycznych jak czas słoty lub zawieje śnieżne nie mogą zdążyć na niedzielne nabożeństwa popołudniowe. Stąd gmina Słotwina wybudowała dzięki własnej ofiarności kaplicę długości 10, szerokości 4.50 i wysokości 4 metrów. Tam też w każdą niedzielę i święta po południu śpiewano litanię i odmawiano różaniec . Parafianie ze Słotwiny zwrócili się do władz kościelnych o uznanie tej kaplicy i pozwolenie na odprawianie corocznie dwóch Mszy św.: jednej w niedzielę po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, a drugiej w niedziele po uroczystości „Najświętszej Maryi Anielskiej”. Oczekiwali z tęsknotą na odprawienie Mszy św. w kaplicy w Słotwinie” (Z dziejów Parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja w Lipowej Ks. Michał Piela SDS)

Parafia i kościół przyjęła imię Najświętszego Serca Pana Jezusa. Stąd też szanując wolę pradziadków w kaplicy obok kościoła czcimy dziś Matkę Bożą Anielską.

2 sierpnia to uroczystość Odpustowa ku czci Matki Bożej Anielskiej w kaplicy i wieczysta adoracja w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W tym dniu od zakończenia porannej Mszy św. do wieczornej adorowała Służba Liturgiczna, Przedszkole i Szkoła Podstawowa, Młodzież, KSM, Rodzice z małymi dziećmi, Róże Różańcowe, Akcja Katolicka, Parafialna Rada Duszpasterska i ds. Ekonomicznych, mieszkańcy Słotwiny, Bugaja i Poddzielca oraz Goście.

Drugiego sierpnia przypada dzień odpustu Porcjunkuli, który wierni mogli uzyskać nawiedzając kościół i spełniając zwykłe jego warunki.

DSCN3090  DSCN3094

XI Parafialny Festyn Rodzinny - zaproszenie

xi festyn rodzinny plakat

Nabożeństwa Fatimskie

Nabożeństwa Fatimskie w naszym kościele odbywają się od maja do października 13 każdego miesiąca. Nabożeństwo Fatimskie jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników.

Święty Jan Paweł II w Fatimie 13.05.1982 r. powiedział „Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jest otwarte ku coraz nowym pokoleniom. Ku coraz nowym <znakom czasu>. Trzeba do niego wciąż powracać. Podejmować je wciąż na nowo”. Papież powiedział: to Ona Maryja ocaliła Mi życie w zamachu na Placu św. Piotra w Rzymie 13 maja 1981 r. Dziękował za to w Fatimie.

Nabożeństwo rozpoczynamy o godz. 17.30 przy figurze Matki Bożej Fatimskiej umieszczonej w kapliczce obok pomnika poświęconego Ojcu Św. Janowi Pawłowi II wśród tajemnic różańcowych.

 • procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej do kościoła
 • modlitwa różańcowa
 • Msza święta
 • procesja Maryjna wokół kościoła ze świecami

Uroczystość Odpustowa

13 NIEDZIELA ZWYKŁA –
UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Przeżywamy dzisiaj uroczystość Odpustową ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Serce Jezusa przepełnione miłością pragnie wszystkie serca rozpalić miłością do Boga i ludzi. Sumę odpustową celebrował i kazanie wygłosił Ks. dr Szymon Tracz Diecezjalny Konserwator  Zabytków i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, W Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie prowadzi zajęcia z zakresu historii sztuki średniowiecznej polskiej oraz historii estetyki. Dziękujemy Ks. prof. za podjęcie się trudu rozpalania naszych serc miłością do Boga i człowieka, za celebrowanie Najświętszej Ofiary, słowo Boże i modlitwę.

Pragnę podziękować Kapłanom przybyłym na Uroczystość Odpustową. Księżą Prałatom, Proboszczom, Ks. Wikariuszom , emerytom. To podziękowanie składam na ręce Ks. Dziekana Piotra Pokojnikowa.

Dziękuje całej Parafii, za włączenie się w uroczystości, które miały miejsce w tym dla nas szczególnym miesiącu – Misje Święte, Poświecenie naszego kościoła, procesje podczas uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a także odpust Parafialny.

Dziękuje Pocztom Sztandarowym, Strażakom, Kołu Gospodyń Wiejskich, Panu Kościelnemu i Panu Organiście, Ministrantom, Paniom niosącym świece, obrazy, niosącym baldachim, dzieciom sypiącym kwiaty, orkiestrze, całej Wspólnocie i Gościom za obecność i wspólną modlitwę. Za okazaną pomoc przy sprzątaniu kościoła i otoczenia, dekoracje kwiatową. Bóg zapłać!

FOTORELACJA:


OGŁOSZENIA:

1. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w środę, 3 lipca – święto Św. Tomasza, apostoła
b) w sobotę, 6 lipca – wspomnienie Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

2. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek,piątek,pierwsza sobota miesiąca.
a) pierwszy czwartek – adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 20.00, o godz. 20.30 Msza Święta, a po niej Apel Jasnogórski
b) pierwszy piątek – odwiedziny chorych od godz. 14.00 (chorych proszę do środy zgłosić w zakrystii), od godz. 16.30 spowiedź, nabożeństwo ku czci NSPJ o godz. 17.30
c) pierwsza sobota - godzinki do NMP, dziesiątka różańca o trzeźwość w naszych rodzinach o godz.6.30.

3. W przyszłą niedzielę, 7 lipca, zmiana tajemnic różańcowych po Mszy o godz. 8.30, a składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne.

4. Nowożeńcom Ewelinie Wolny i Dawidowi Hetnał życzę błogosławieństwa Bożego w życiu małżeńskim i rodzinnym. Za złożona ofiarę, dekoracje kwiatową składam serdeczne Bóg zapłać!

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba
Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi”

Słowa tej staropolskiej pieśni wyrażają przekonanie, iż musi się znaleźć miejsce dla Chrystusa w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, jeżeli chce się iść pielgrzymią drogą.

W uroczystość Bożego Ciała Kościół pokazuje światu, co jest naszym największym Skarbem, jest Jezus Chrystus, który stał się Pokarmem byśmy nie ustali w drodze. Kościół pokazuje światu Chrystusa i Jego Miłość. I woła: „Zróbcie Mu miejsce..”, „Otwórzcie wszystkie bramy dla Chrystusa!”

Święty Jan Paweł II mówił 22 czerwca 2000 r.:

„Z pokorną dumą przeprowadzimy Eucharystyczny Sakrament ulicami miasta, wiosek, obok domów, w których mieszkają ludzie, gdzie zaznają radości i cierpią: między sklepami i miejscami pracy, gdzie oddają się swoim codziennym zajęciom. Wprowadzimy Go w nasze życie zagrożone tysiącem niebezpieczeństw, obarczone troskami i utrapieniami, podlegające powolnemu, ale nieubłagalnemu upływowi czasu”

W procesji Eucharystycznej przeszliśmy do czterech ołtarzy, które symbolizują cztery strony świata, czyli cały świat. Trasa procesji przebiegała ulicami: Ks. Jerzego Popiełuszki, Ks. Ferdynanda Sznajdrowicza, Poddzielec

 • Ołtarz I – budynek OSP – przygotowali mieszkańcy Słotwiny – pod kościołem oraz OSP
  Boski Mistrz pokazuje przy pierwszym ołtarzu że jesteśmy Jego wybranym ludem, wspólnotą Kościoła, za który On przelał krew. Potwierdzamy to śpiewem aklamacji: „Kielich Przymierza to krew Zbawiciela”
 • Ołtarz II – przy drodze prowadzącej na Bugaj – przygotowali mieszkańcy Bugaja
  Drugi ołtarz ukazuje nam Chrystusa opiekującego się swym ludem, karmiącego swój lud Chlebem z nieba. Wyznajemy to śpiewem: „Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył”
 • Ołtarz III – przy drodze prowadzącej na Przysłop – przygotowali mieszkańcy Poddzielca
  Przy trzecim ołtarzu Pan Jezus pokazuje nam cel naszego ziemskiego pielgrzymowania, wyrażony w śpiewie kolejnej aklamacji: ”Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki”
 • Ołtarz IV – przy kapliczce Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia – przygotowali mieszkańcy Słotwiny nad kościołem
  Czwarty ołtarz niesie ze sobą ważne przesłanie Boskiego nauczyciela i Zbawiciela, abyśmy jako Jego wybrany i umiłowany lud, Kościół, który On karmi Chlebem z nieba i który prowadzi ziemskimi drogami do wiecznej ojczyzny-trwali w jedności. I o ten dar prosimy, śpiewając: „ Spraw to, nasz Ojcze, byśmy byli jedno”.

Udział nasz w procesji i w oktawie świadczy, że wiemy dokąd mamy się udać i gdzie znajdziemy pomoc. Swoją obecnością wyznajemy wiarę, że nasz Bóg, jest obecny na drogach naszej codzienności

Za Apostołami wołamy: „Panie do kogóż innego pójdziemy”.

Bądź Jezu tu, gdzie my żyjemy!

FOTORELACJA:

Uroczystość Poświęcenia kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie

11 czerwca 2019 r., godz. 17.00
J.E. Ks. Bp. Prof. Roman Pindel

Przebieg uroczystości:

1. Ks. Biskup, Kapłani koncelebrujący i posługujący odziani w szaty koloru białego poprzedzani przez niosącego krzyż, udali się procesjonalnie z zakrystii przez nawę kościoła do prezbiterium. Po powitaniu przez Ks. Biskupa. Przedstawiciele Komitetu Budowy Kościoła powiedzieli o historii i początkach kościoła i Parafii, oraz nastąpiło powitanie przez Ks. Proboszcza

2. Poświęcenie wody i pokropienie

3. LITURGIA SŁOWA

4. Modlitwa Poświęcenia i Namaszczenia

5. Litania do Wszystkich Świętych

6. Modlitwa Poświęcenia

7. Namaszczenie ołtarza i ścian kościoła

8. Okadzenie ołtarza i kościoła

9. Oświetlenie ołtarza i kościoła

10. Liturgia Eucharystyczna

11. Zakończenie
Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej
po Komunii podziękowanie:  
- dorośli,
- młodzież,
- Ks. Proboszcz
- Błogosławieństwo

Tablica Pamiątkowa
W 120. ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA
LUDZKOŚCI NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA,
55. ROCZNICĘ POBYTU ARCYBISKUPA METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KAROLA WOJTYŁY W NASZEJ WSPÓLNOCIE, W 20. ROCZNICĘ ROZPOCZĘCIA BUDOWY,
W 10. ROCZNICĘ ERYGOWANIA PARAFII,
POŚWIĘCENIA  KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA  W SŁOTWINIE DOKONAŁ 11.06.2019 ROKU
 J.E. KS.BISKUP PROF. ROMAN PINDEL
ORDYNARIUSZ DIECEZJI BIELSKO- ŻYWIECKIEJ

 

Słotwina: poświęcenie kościoła - Anioł Beskidów

„Bp Roman Pindel uwieńczył trwające dwie dekady dzieło budowy świątyni.

Do spojrzenia na własną sytuację życiową w kontekście ewangelicznej opowieści o nawróconym grzeszniku – celniku Zacheuszu – zachęcił wiernych bp Roman Pindel, który 11 czerwca 2019 r. poświęcił kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie. Podczas uroczystości w tej jednej z najmłodszych w diecezji bielsko-żywieckiej parafii ordynariusz zachęcił, by nawiedzać poświęcony dom Boży i być gotowym na osobiste spotkanie z Jezusem, pragnącym przemiany w ludzkim sercu.

W homilii biskup zwrócił uwagę na związek liturgicznego wydarzenia, jakim jest poświęcenie kościoła i odczytanego fragmentu Ewangelii św. Łukasza o Zacheuszu, który wyszedł na drzewo, by zobaczyć Jezusa. „Jezus poprosił go, by zszedł z drzewa, przygotował ucztę dla Niego i Jego uczniów. Zacheusz nie był kapłanem ani budowniczym świątyni, a wręcz przeciwnie: zajmował się pobieraniem podatków dla znienawidzonych Rzymian, okupantów ziemi Izraela” – wyjaśnił. Wskazał zarazem, że tamto spotkanie, które diametralnie zmieniło niedawnego grzesznika, może być także udziałem przedstawicieli współczesnego pokolenia wierzących, m.in. budowniczych kościoła w Słotwinie.

„Naśladuje Jezusa ten, kto dostrzega choćby oznaki przemiany, czy zainteresowanie wartościami religijnymi, kto także potrafi dostrzec każde dobro i każdą przemianę, tak jak Jezus zauważył chęć naprawy zła i hojność wobec ubogich” – zwrócił uwagę kaznodzieja, podkreślając znaczenie tego, jak odpowiadamy na doznane dobro, „jak Zacheusz zmieniający swoje podejście do pieniędzy pod wpływem spotkania z Jezusem”.

„Dobrze jest widzieć ostro to, czego nie powinniśmy naśladować w postawie tłumów. One powielały złą opinię o grzeszniku, a przecież ten może się zmienić, jak Zacheusz” – dodał i powtórzył, że Ewangelia usłyszana w dniu poświęcenia tego kościoła powinna wskazać, że wydarzenie w Jerycho stanowi „zapowiedź przemiany nas, przychodzących do świątyni, z powodu Jezusa”. „On jest obecny tutaj na kilka sposobów i może dokonać przemiany w naszym sercu” – podkreślił biskup.

Duchowny zapewnił, że przemiana człowieka staje się możliwa, „gdy widzimy nasze grzechy, naszą niegodziwość, nieporządek, ale też możliwość naprawienia i zadośćuczynienia”.

Proboszcz parafii ks. Mieczysław Grabowski zwrócił uwagę, że akt konsekracji miejscowej świątyni odbył się w 120. rocznicę poświęcenia ludzkości Sercu Jezusowemu i 55. rocznicę pobytu kard. Karola Wojtyły w słotwińskiej wspólnocie, 20 lat po rozpoczęciu budowy kościoła i dekadę po erygowaniu parafii.

Podczas uroczystej liturgii z udziałem kapłanów z Żywiecczyzny biskup poświęcił i okadził ściany kościoła i ołtarz. W obrzędzie, wyrażającym wspólnotę Chrystusa z żyjącym Kościołem, ordynariusz namaścił olejem krzyżma świętego ołtarz i wyznaczone miejsca świątyni. Obrzęd konsekracji zwieńczyło uroczyste zapalenie światła symbolizującego Chrystusa.

Biskup poświęcił także drogę krzyżową w kościele. Specjalny dekret erygujący stacje Męki Pańskiej w obiekcie odczytał radziechowski dziekan ks. Piotr Pojonikow. Eucharystię koncelebrował m.in. wikariusz generalny diecezji ks. Marek Studenski.

Kościół w Słotwinie wzniesiono obok kaplicy z 1900 r., stojącej na skrzyżowaniu dróg, w samym środku malowniczo położonej miejscowości na Żywiecczyźnie. Wcześniej wieś należała do parafii św. Bartłomieja w Lipowej. W 1983 r. rozpoczęto tutaj budowę domu katechetycznego. Inicjatorem budowy kościoła był obecny na wtorkowych uroczystościach ks. kan. Jan Krysta.

Parafia w Słotwinie została erygowana 8 grudnia 2008 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wspólnota należy do dekanatu radziechowskiego.

Uroczystość poświęcenia kościoła poprzedziły Misje Święte pod hasłem „Serce Jezusa Domem Bożym i Bramą do Nieba”. Poprowadził je ks. dr Szymon Tracz, który także objaśniał podczas liturgii znaczenie poszczególnych gestów i symboli w czasie obrzędu konsekracji”. (diecezja.bielsko.pl - Anioł Beskidów)

FOTORELACJA:

Częstochowa - Jasna Góra - 16/17.06.2019

Nasze nocne czuwanie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej

„Codziennie o godz. 21.00 na Jasnej Górze rozlega się bicie dzwonów. Do Apelu Jasnogórskiego wzywają głosy dzwonów. Najstarszy z nich, pochodzący z 1544 r., waży 5 ton i nosi imiona Jezus Maryja. Drugi o imieniu Maryja, odlany w 1912 r. jest najcięższy - waży 8 ton. Trzeci nazwany Paweł na cześć św. Pawła Pierwszego Pustelnika po­wstał również w 1912 r. i ma wagę 6 ton. Swym trójgłosem dzwony przywołują na modlitwę o stałych porach dnia.

W Kaplicy Matki Bożej gromadzą się Ojcowie Paulini, by z wiernymi modlić się do Jasnogórskiej Pani. Słowa: „Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam” wypowia­da w tym samym czasie wielu czcicieli Matki Bożej Jasnogórskiej w Polsce i na świecie. Odprawianie Apelu Jasnogórskiego w Ka­plicy Matki Bożej rozpoczęto 8 grudnia 1953 r. w intencji uwol­nienia z więzienia ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Apel bierze swój początek od historii, która przydarzyła się pi­lotowi Władysławowi Podlesińskiemu (zmarłemu w 1934 r.). Pod­czas lotu usłyszał on wewnętrzny głos nakazujący natychmiastowe lądowanie. Gdy to zrobił i wysiadł z maszyny, samolot eksplodo­wał. Dowiedziawszy się później, że o tej samej porze jego żona po­leciła go Matce Bożej, z niedowiarka przeistoczył się z człowieka głębokiej wiary. Założył katolicką organizację dla oficerów, której członkowie codziennie o godz. 21.00 meldowali się na apel Mat­ce Bożej Jasnogórskiej. Idea wieczornego łączenia się z Królową Polski rozpowszechniła się również wśród młodzieży w czasie oku­pacji niemieckiej.

Modlitwa Apelu ma następujący przebieg:

 • Odsłonięcie Cudownego Obrazu przy pieśni „Bogurodzica”
 • Trzykrotnie powtórzenie słów Apelu: „Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”
 • Krótkie rozważanie maryjne
 • Dziesiątek Różańca i modlitwa „Pod Twoją obronę”
 • „Zdrowaś Mario” w intencji Ojca Świętego i błogosławieństwo
 • Zasłonięcie Cudownego Wizerunku przy pieśni maryjnej. Radio Maryja transmituje Apel Jasnogórski”.(Nasza Arka –Miesięcznik Rodzin Katolickich-2001r.)

FOTORELACJA:

65-lecie OSP Słotwina

Na blogu "Lipowa i okolice" pojawiła się relacja z obchodów 65-lecia OSP w Słotwinie. Zachęcam do przeczytania:

https://lipowaiokolice.blogspot.com/2019/06/65-lecie-osp-sotwina-relacja.html

Jesteś tutaj: Home