Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary, to sekwencja wielkanocna, która jest śpiewana i przypisana na niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy.
O, Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

 

       Radość dzisiejsza, radość tych dni jest tą samą radością, któ­rą przeżywali Apostołowie i uczniowie, kiedy odkryli tę, po ludz­ku mówiąc, niewiarygodną rzeczywistość, że Chrystus ukrzyżowany, Chrystus, który rzeczywiście umarł — żyje, że grób jest pusty. Taka była radość Apostołów, pierwszych uczniów, a potem pierwszych wspólnot chrześcijańskich, pierwszych poko­leń. Rzeczywistość inspirująca radość i radość płynąca z tej rze­czywistości. Tym dla nas ma być uroczystość Wielkanocy, uroczystość niedzielna i oktawa Wielkanocy. (…). Pascha nigdy nie jest mała, zawsze jest wielka: dziś, przez całą ok­tawę, przez całe życie, całą historię. Jest wielka! Posiada Boską wielkość w historii ludzkiej, w wymiarze ludzkiej egzystencji, ludz­kiego życia. Ma wymiar Boskiej wielkości. Haec est dies, quam fecit Dominus — oto dzień, oto okres, oto rzeczywistość, którą uczynił Pan. Należy ona do nas, należy do ludzkiej historii, do egzystencji każdego z nas i wszystkich pokoleń (Jan Paweł II, Castel Gandolfo, 31.03.1986).

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Syn Boży wierny swemu posłaniu aż do śmierci, został przez Boga wskrzeszony do życia. Niepojęta miłość Boga Ojca zbawia nas, ludzi, poprzez ofiarę Jego Syna. Zostaliśmy przez Zmartwychwstałego powołani do życia.

OGŁOSZENIA:

1. Święta Paschalne są czasem Chrystusa który Zmartwychwstaje, aby przekonać nas że jest Bogiem, któremu warto wierzyć, któremu warto zaufać i którego warto kochać. Życzę radosnych dni świątecznych, obfitych w pokój, dobro i nadzieję.

2. W Poniedziałek Wielkanocny, 22 kwietnia, Msze św. o godz. 8.30 i 10.30. Składka przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i KUL.

3. Zapraszam na pierwsze nabożeństwo Drogi Światła umieszczonej na placu kościelnym w piątek o godz. 17.15. Droga Światła – to nabożeństwo, podczas którego, podobnie jak podczas Drogi Krzyżowej, rozważa się 14 stacji, tylko że tym razem dotyczących wydarzeń po zmartwychwstaniu. O prowadzenie tego nabożeństwa proszę Parafialna Radę Duszpasterską (w zakrystii są przygotowane książeczki). W piątek 26 kwietnia zapraszam na Mszę św. o godz. 18.00 dzieci i rodziców wyjeżdżających na Błękitną Szkołę do Darłowa.

4. W przyszłą niedzielę Święto Bożego Miłosierdzia. Po każdej Mszy św. będzie Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz możliwość ucałowania relikwii Świętej s. Faustyny. Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Jest to zarazem święto patronalne Caritas. W tym dniu składka przeznaczona jest na cele charytatywne.

5. Potwierdzamy udział w Pielgrzymce na nocne czuwanie do Częstochowy z 16/17 czerwca (z niedzieli na poniedziałek). Zapisy w zakrystii - nie zwlekajmy…!

6. Próba dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej w środę o godz. 17.00.

7. Dziękuję:
- Pocztom sztandarowym: Straży, LKS „Sokół”, niosącym baldachim, feletrony, obrazy, świece. Panu Kościelnemu, Panu Organiście, Pani Wiesławie, Kołu Gospodyń Wiejskiej, Orkiestrze, Animatorom, Lektorom i Ministrantom za poświęcony czas. Bóg zapłać!
- Tym którzy przygotowali Ciemnicę i Grób Pański; Paniom: Marii, Katarzynie, Karolinie, Wiesławie oraz Panom: Kacprowi, Janowi, Klemensowi. Pani Wiesławie Śliwa za podarowany kwiat do grobu, za kwiaty podarowane na ołtarz Rodzinie PP. Gilowscy i Śliwa. Grób Pański zaprojektowany i wykonany i wciąż upiększany przez Panów: Ryszarda i Michała Wolny.
- Strażakom za trud  czuwania przy Grobie Pańskim. To podziękowanie kieruję na ręce Pana Prezesa Jan Bindy i Naczelnika Straży Pana Marcina Jakóbiec. Niech Dobry Bóg wynagrodzi Wam czas poświęcony. I wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że mogliśmy przeżyć: godnie i pobożnie te dni
- Za złożoną ofiarę  kościół, na kwiaty do Bożego Grobu. Bóg zapłać! Dziękuje wszystkim składającym ofiarę duchową, ofiarując cierpienia w intencji naszej Parafii, bądź to ofiarę pieniężną do Księgi Ofiarodawców lub na konto. Każda ofiara jest odnotowana w Księdze finansów.

Wszystkim, za wielką troskę o przeżycie Triduum Paschalnego i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego składam serdeczne Bóg zapłać!

Triduum Paschalne

Mały Gość Niedzielny, nr 5, Maj 2019, Joanna Juroszek.

Baranek? Znamy Go!

Podczas Mszy św. kapłan ukazuje Hostię i mówi: „Oto Baranek Boży…”. - To żydowskie korzenie naszej Eucharystii – mówi ks. Emanuel. – W Wielki Piątek w kościele czytamy mękę według św. Jana. Dlaczego? Bo święty Jan ukazuje Chrystusa jako Baranka – dodaje. – Znamy scenę ukrzyżowani, kiedy żołnierze połamali golenie (kości) jednemu i drugiemu skazańcowi, a Jezusowi nie. Tak spełniło się słowo Księgi Wyjścia: „kości jego nie będę łamane” (Wj 12,46). Żydowski przepis wyraźnie podkreśla, że nie wolno łamać kości baranka paschalnego.

Barankiem Bożym nazwał Jezusa też Jan Chrzciciel, kiedy po raz pierwszy zobaczył Go nad wodami Jordanu. – „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29). To jest ciekawe, że nikt Jana nie pytał: „Jaki baranek, o czym ty mówisz?”. Dlaczego? Bo Żydzi znali kontekst – dopowiada pastor Barczuk.

Trzy czy cztery dni?

- Baranek w Starym Testamencie był zapowiedzią, znakiem tego, co miało dokonać się w Nowym Testamencie. Chrystus jest Mesjaszem, który miał przyjść na świat i uwolnić ludzkość, każdego z nas, z naszych grzechów. Swoją śmiercią zadał śmierć naszej śmierci. Śmierć Chrystusa na krzyżu przynosi nam życie – opowiada z pasją ks. Pietryga.

Pierwszy dzień Triduum Paschalnego to… Wielki Piątek, który zaczyna się wieczorem w Wielki Czwartek. To także nawiązanie do tradycji żydowskiej. Żydzi zaczynali dzień po zachodzie słońca, a nie jak my, o 24.00.

Jezus w Wielki Czwartek zasiadł ze swoimi uczniami do uczty podobnej do paschalnej. Ale tak naprawdę dokończył ją dzień później – w Wielki Piątek, kiedy umarł za nas na krzyżu.

W czwartek Jezus ustanowił też Eucharystię. – „To czyńcie na moją pamiątkę”, a więc przypominajcie sobie o tym tak jak Żydzi. To nie jest wspomnienie, ale prawdziwa obecność Pana Jezusa – mówi ks. Pietryga. – Tak jak moneta ma awers i rewers, tak jest z tymi dniami: Wielki Czwartek jest awersem, a Wielki Piątek rewersem. Razem tworzą jeden dzień paschalny.

Światło i woda

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, kiedy Kościół nie odprawia Mszy św. komunię przyjmujemy z darów konsekrowanych dzień wcześniej. W tym dniu adorujemy krzyż – znak naszego zbawienia. W Wielką Sobotę natomiast czuwamy przy Bożym grobie i błogosławimy pokarmy na wielkanocy stół.

A po zachodzie słońca przychodzi już Wielkanoc. Znakami tej najważniejszej w całym roku liturgii są światło i woda. Światło – symbol Chrystusa zmartwychwstałego – rozprasza ciemność, znak grzechu. Woda to symbol oczyszczenia. Dlatego ksiądz wnosi paschał do ciemnego kościoła. Tej nocy w wielu miejscach na świecie ludzie przyjmują chrzest święty. Dlatego też w liturgii słowa przypominamy sobie najważniejsze momenty historii zbawienia: o stworzeniu świata, wierze Abrahama, przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone, o Bożej miłości, o chrzcie zanurzającym nas w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa…

Siła dla słabych

W okresie wielkanocnym pozdrawiamy się specjalnymi słowami: „Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!”. 

Relacja z Plenerowej Drogi Krzyżowej

Na blogu "Lipowa i okolice" pojawiła się relacja z Drogi Krzyżowej na Gorylkę. Zachęcam do obejrzenia:

https://lipowaiokolice.blogspot.com/2019/04/ix-plenerowa-droga-krzyzowa-na-gorylke.html

Wielki Czwartek

W katedrze Św. Mikołaja w Bielsku-Białej w Wielki Czwartek o godz. 10.00 pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza Romana Pindla koncelebrowali Mszę świętą kapłani diecezji bielsko-żywieckiej i wspólnie ponowili przyrzeczenia złożone w dniu święceń. Czynią to na pamiątkę ustanowienia w tym dniu sakramentu kapłaństwa. Ks. Biskup dokonał konsekracji Krzyżma Świętego i pobłogosławił olej chorych i katechumenów. Na zakończenie Eucharystii ustanowił nowych animatorów i ceremoniarzy służby liturgicznej, pobłogosławił ich i otrzymali krzyże. W uroczystościach wzięli udział Ks. proboszcz i przedstawiciele naszej służby liturgicznej: Sebastian Sapeta, Kacper Damek, Mateusz Wieczorek, Filip Śliwa, Michał Duraj i Kacper Dobija.

Wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej kieruje nasz wzrok na drugi sakrament ustanowiony w Wieki Czwartek - Eucharystię. Św. Ambroży napisał: „Jeśli pokarmu szukasz - On jest chlebem”. Po odśpiewaniu hymnu „Chwała na wysokości Bogu” zamilkły dzwony, a po zakończeniu Mszy św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy, zwanej dziś ciemnicy w której znajduje się wizerunek obrazu Ecce Homo – Brata Alberta.

DSCN0106   DSCN0108

Konkurs Palm

Niedziela Palmowa zwana jest również Niedzielą Męki Pańskiej, rozpoczyna ona Wielki Tydzień. Liturgia Niedzieli Palmowej zakłada poświęcenie palm i odczytanie fragmentu z Ewangelii opisującego wjazd Jezusa do Jerozolimy. W Niedzielę Palmową 14 kwietnia w naszym kościele odbył się konkurs palm.

Kategoria największa
1. Oliwier Semik
2. Antoni Semik

Kategoria tradycyjna
1. Adam Sowa
2. Klemens Damek
3. Paweł Kubaczka
3. Wiktoria Dobija

Kategoria najpiękniejsza
1. Kacper baron
2. Szymon Jakubiec
3. Natalia Tlałka i Karina Weber

Wyróżnienie specjalne
Karol i Małgorzata Pietraszko

Wyróżnienie
Karol i Rafał Kliś
Amelia Kurowska i Paulina Matuszek

Jury: mgr  Maria Wandzel - nauczyciel, mgr Bożena Zuziak - nauczyciel, organista - Mieczysław Stec.

FOTORELACJA:

Program Triduum Paschalnego

Wielki Czwartek
18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej
19.00-22.00 – Adoracja w Ciemnicy

Wielki Piątek
W tym dniu nie odprawia się Mszy św.
Adoracja:
8.00 – Adoracja Ministrantów  i Lektorów
9.00 – Adoracja uczniów  Szkoły Podstawowej
9.30 – Droga Krzyżowa dla dzieci Szkoły Podstawowej i uczniów Gimnazjum
10.30 – Adoracja uczniów Gimnazjum
11.00 – Adoracja  Przedszkolaków
12.00 – Adoracja  Rodziców  z małymi dziećmi
13.00 – Adoracja Młodzieży KSM
14.00 – Adoracja Akcji Katolickiej
15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego
16.00 – Adoracja Róż Różańcowych
17.15 – Droga Krzyżowa
18.00 – Liturgia Męki Pańskiej – adoracja Krzyża
20.00 – Adorują mieszkańcy Bugaja
21.00 – Adorują mieszkańcy Poddzielec
22.00 – Adorują mieszkańcy Dolna Słotwina
23.00 – Adorują mieszkańcy Nad Kościołem
24.00 – Zakończenie

Wielka Sobota
8.00-19.00 Adoracja przy Grobie Pańskim
Godz. 9.00, 11.00,13.00 - święcenie pokarmów na stół Wielkanocny:
Godz. 19.00 Liturgia Wigilii Paschalnej, przynosimy świece

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
6.00 – Msza św. Rezurekcyjna z procesją; proszę o przygotowanie sztandarów, feretronów, baldachim, zapraszam Strażaków, Panie z KGW w strojach regionalnych.
8.30. Msza św.
10.30.Msza św.
Poniedziałek Wielkanocny
Poniedziałek – Msze św. tak jak w niedziele.

Plenerowa Droga Krzyżowa

W piątek w naszej parafii przeżyliśmy plenerowe Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Poniżej krótka fotorelacja:

Plenerowa Droga Krzyżowa - Zaproszenie

Parafia Słotwina
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
w piątek poprzedzający Niedzielę Palmową 12.04.2019 r. godz. 15.00

Tradycyjnie, już po raz dziewiąty pragniemy w naszej Parafii przeżyć plenerowe Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Rozpoczniemy przy Krzyżu misyjnym i  Pomniku pamięci: Tych, którzy zginęli za Ojczyznę, Wysiedlonym i Ojcu świętemu Janowi Pawłowi II dalej przejdziemy drogą nad kościołem skręcimy w boczną drogę tą nową w stronę Poddzielca, Kalonką w stronę Przysłopu i skręcimy na „Gorylkę”(717 m.n.p.m.) , gdzie znajduje się krzyż poświęcony Janowi Pawłowi II. Krzyż wdzięczności za dar Papieża Polaka, który został umieszczony po śmierci Ojca Świętego 2005r. przez Rodzinę Barbarę i Jana Pawlus. W roku Kanonizacji Jana Pawła II 2014 r. w tym samym miejscu powstał nowy krzyż dębowy- wysokości 4 metrów, osadzony na metalowej postawie, który został poświęcony.
Jan Paweł II rozważał Drogę Krzyżowa w każdy piątek nie tylko w Wielkim Poście. To na Jego polecenie w Ogrodach Watykańskich, na dachu apartamentu papieskiego, pojawiły się stacje Drogi Krzyżowej. Tam najbardziej lubił ją odprawiać. Historyczne zdjęcie ,które obiegło cały świat jak papież był przytulony do krzyża w ostatni w Wielki Piątek przed swoją śmiercią. Niech Jan Paweł II będzie naszym przewodnikiem w drodze za cierpiącym Jezusem.

Trasa Plenerowej Drogi Krzyżowej w naszej parafii to droga jaką pokonał Arcybiskup Karol Wojtyła odwiedzając 1964 roku w czasie Wizytacji Kanonicznej w parafii Lipowa
94-letnią parafiankę, która przez całe życie odznaczała się wielką wiernością w uczęszczaniu do kościoła (z odległości ok.7 km) . Krzyż znajduje się blisko miejsca w którym zamieszkiwała  Ta osoba.

Krzyż niesiony będzie przez przedstawicieli  różnych stanów, wspólnot i organizacji:
Stacja  I - Dzieci Szkoły Podstawowej  
Stacja II - Kl. VIII Sz.P. i Gimnazjum
Stacja III - Młodzież
Stacja IV - Ministranci
Stacja V - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Stacja VI -Akcja Katolicka
Stacja VII - Koło Gospodyń Wiejskich
Stacja VIII - Róża św. Urszuli Ledóchowskiej
Stacja IX - Róża Rodzin św. Teresy
Stacja X - Róża św. Faustyny
Stacja XI - Róża św. Rodziny
Stacja XII - Róża św. Jadwigi
Stacja XIII - Róża św. Józefa
Stacja XIV - Strażacy

Na zakończenie plenerowej Drogi Krzyżowej Msza św. dziękczynna na „Gorylce”
Krzyż z Drogi Krzyżowej będzie umieszczony w kaplicy.
Po Drodze Krzyżowej w kościele Msza św. o godz. 18.00. Kto nie może udać się na Drogę Krzyżową to kościół będzie otwarty od godz.17.15  i indywidualnie można sobie odprawić Drogę Krzyżową.

Jesteś tutaj: Home