Ogłoszenia - 13.09.2020

Dziś 24 niedziela zwykła. Jako wspólnota braci sióstr w wierze gromadzimy się wokół Jezusa Chrystusa, który jest źródłem łaski, miłości i pokoju. W tej wspólnocie wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. Przepełnieni troską o dobro naszych braci i sióstr prośmy za tych, którzy pobłądzili i zeszli z drogi wiary na bezdroża zatracenia. Dla nich błagajmy Boga o łaskę powrotu na ścieżki Bożej obecności.

OGŁOSZENIA:

1. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Wychowania pod hasłem „Budujmy więzi”. Czuwanie Fatimskie,  rozpoczniemy o godz. 15.00. Różaniec prowadzi i figurę niesie Róża św. Urszuli Ledóchowskiej.

2. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w poniedziałek, 14 września – święto Podwyższenia Krzyża Świętego
b) we wtorek, 15 września – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.
c) w środę –wspomnienie Świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana bp
d) w piątek 18 września Święto św. Stanisława Kostki, Patrona Polski. Zapraszam dzieci i młodzież na Mszę św. o godz.18.00. W tym dniu modlimy się do Miłosierdzia Bożego nabożeństwo o godz. 17.30.

3. W przyszłą niedzielę, 17 wrześni, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiarą do puszek wspieramy Diecezjalne Radio Anioł Beskidów.

4. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.

5. I Komunia Święta planowana w II niedzielę maja 2021r. Spotkanie z rodzicami klas III w środę 16.09. 2020 po Mszy św. wieczornej w  kościele.

6. Od września przygotowują się do Sakramentu Bierzmowania trzy klasy VII, VIII i I Szkoły Średniej. Spotkania w I czwartek godz.20.00 – adoracja i Msza Św. i I Piątek godz. 17.30 nabożeństwo i Msza Święta. Planowane Bierzmowanie początek roku 2022.

Formacja w naszej Parafii:

Pomimo pandemii, z zachowaniem przepisów sanitarnych  zaangażuj się w życie parafii! Do wyboru jest wiele możliwości. Wszystkie grupy ożywiają, ubogacają Kościół i Parafię i służą mu. Wszystkie służą rozwojowi i pogłębienia życia duchowego człowieka.
- Katecheza dla dorosłych – I niedziela po Mszy św. o godz. 8.30.
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży  i  Schola Liturgiczna - I czwartek miesiąca godz. 19.00 oraz II, III i IV piątek.
- Zbiórka dla ministrantów w sobotę po Mszy św. o godz. 7.00
- Akcja Katolicka w trzeci poniedziałek miesiąca po Mszy św. wieczornej.
- Koła Różańcowe I niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30

7. Od września posługę troski o czystość naszego kościoła, kaplicy i otoczenia podjęła Pani Maria Jasek. Doceniając duże doświadczenie, fachowość życzymy pomyślności, zdrowia i radości pracy w świątyni Pana.

Ogłoszenia - 06.09.2020

23 Niedziela zwykła

Gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam  jestem pośród nich. Pan jest pośród nas, a Jego Duch budzi we wszystkich entuzjazm wiary i zapala ogień miłości.

OGŁOSZENIA:

1.Po Mszy świętej o godz.8.30 katecheza dla dorosłych i zmiana tajemnic różańcowych.

2.Liturgiczne obchody tygodnia:
a) w poniedziałek - 7 września - wspomnienie Św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika
b) w środę, 8 września - święto Narodzenia NMP, MB Siewnej

3. W niedzielę  nabożeństwo Fatimskie rozpoczniemy przy figurze o godz. 15.00, różaniec, Msza święta godz.15.30. Różaniec prowadzi i figurę niesie Róża św. Urszuli Ledóchowskiej

4.Zachęcam do czytania prasy katolickiej oraz na naszą stronę internetową – www.parafiaslotwina.pl

5.Podzięk Kołu Gospodyń Wiejskich za złożoną ofiarę na kościół 200 zł. Bóg zapłać!

6. Dziękujemy Pani Wiesławie Piela za prawie 10-letnią posługę dbania o czystość naszego kościoła, kaplicy i otoczenia. Dziękujemy jak potrafimy najlepiej Mszą świętą dziękczynną w Jej intencji. Posługa Pani Wiesławy w naszym kościele to wzór ofiarnej pracy, sumienności, dokładności, uczciwości. Siłę czerpała z Eucharystii, uczestnicząc nie tylko w niedzielę ale także w tygodniu we Mszy świętej. Wielką radość sprawiały Pani Wiesławie praca na zewnątrz świątyni. O cokolwiek poprosiłem, zawsze chętna do pomocy jak i najbliższa Rodzina. Pomimo posługi w kościele zawsze wspierała jeszcze ofiarą pieniężną nasz kościół.Pani Wiesławo nie rozstajemy się potrzebujemy, potrzebuję dalszej pomocy przy trosce o kwiaty, krzewy, skalniaki wokół kościoła. Trud i poświęcenie na rzecz naszego kościoła nie da się wynagrodzić, niech Bóg wynagradza i błogosławi.
Zdrowie zaczęło niedomagać, dlatego życzymy dużo zdrowia, radości i długich lat życia. Bóg zapłać!

Dziękczynienie za zbiory

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie:
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.
Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem. Panie, wyznawamy ...

To "pieśń" Jana Kochanowskiego zachęcająca nas do okazania wdzięczności Bogu swoim sercem.

30 sierpnia 2020 r. odbyły się w naszej Parafii Dożynki. Wdzięczne serce pragnęliśmy okazać Bogu na Mszy św. o godz. 10.30 za tegoroczne plony. Dziękowaliśmy Bogu, że pobłogosławił naszej pracy, że udzielił bogactwa deszczu i promieni słonecznych, że pozwolił wzejść, rozwijać się i zaowocować temu, co zostało posiane bądź posadzone. Dziękowaliśmy Bogu, że daje nam chleb i owoce ziemi, abyśmy mogli wzmacniać nasze ciała oraz wszechstronnie się rozwijać.

Serca pełne wdzięczności mamy dla rolników, ale także dla tych, którzy przygotowali tą uroczystość, złożyli dary ofiarne i uczestniczyli w tej uroczystości.

Podziękowanie: Pocztom Sztandarowym: Straży i LKS „Sokół”, Kołu Gospodyń Wiejskich, Pani Sołtys  a zarazem Radnej, Przewodniczącemu Spółki Wodociągowej  i wszystkim zaangażowanym, uczestniczącym parafianom i gościom.

Ks. Proboszcz

FOTORELACJA:

Ogłoszenia - 30.08.2020

Dziś 22 niedziela zwykła. Zgromadzeni na sprawowaniu Eucharystii, pragniemy Boga uwielbiać za wszystkie dobrodziejstwa, którymi nas nieustannie obdarza. Jako Jego uczniowie jesteśmy wezwani, aby głosić Jego naukę i być czytelnym obrazem Boga w świecie.

OGŁOSZENIA:

1. Dzisiaj w naszej parafii Dożynki. Uroczysta  Msza Święta  o godz. 10.30.  Drogie Panie Gospodynie!
Na ręce Prezes KGW Pani Zofii Semik dziękuję za wielkie zaangażowanie, za uczestnictwo we wszystkich uroczystościach kościelnych, za promowanie dobra i piękna. Wasza działalność daje świadectwo kultywowania tradycji i zwyczajów polskiej wsi. Życzę Wam wiele pomysłów, inicjatyw oraz rosnącego grona członkiń   i sympatyków Koła, zdrowia i pomyślności.

2. We wtorek, 1 września, rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 8.00. Serdecznie zapraszam dzieci, rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i obsługi. Wcześniej okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty. W kościele zasłaniamy nos i usta, zachowujemy przepisy sanitarne.

3. Liturgiczne obchody tygodnia:
a) 3 września - czwartek– wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego, prezbitera i dK. W tym dniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 20.00, zaś po adoracji Msza św. Modlimy się za pracujących na niwie Pańskiej i prosimy o dar nowych powołań do służby.
b) 4 września – I piątek miesiąca. Od 14.00 odwiedziny chorych, 16.30 spowiedź św.,17.30 nabożeństwo i Msza Św. o godz.18.00.
c) Pierwsza  sobota miesiąca, Godzinki o Niepokalanym Sercu NMP, dziesiątka różańca o trzeźwość w naszych rodzinach godz. 6.30.
d) W najbliższą niedzielę o godz. 8.30 Msza  Święta w  intencji Wiesławy Piela dziękczynna za posługę troski o czystość naszego kościoła, kaplicy i otoczenia.

4. Ogłoszenie szkolne.
Zebranie rodziców dzieci przedszkolnych odbędzie się w poniedziałek w Szkole o godz. 16.30. Prosimy rodziców o przyjście w maseczkach i rękawiczkach.

Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli

„14 czerwca 1900 roku do konsystorza biskupiego zwrócili się mieszkańcy Słotwiny. Powiadomili, że z powodu oddalenia od kościoła parafialnego, a także niedogodności klimatycznych jak czas słoty lub zawieje śnieżne nie mogą zdążyć na niedzielne nabożeństwa popołudniowe. Stąd gmina Słotwina wybudowała dzięki własnej ofiarności kaplicę długości 10, szerokości 4.50 i wysokości 4 metrów. Tam też w każdą niedzielę i święta po południu śpiewano litanię i odmawiano różaniec. Parafianie ze Słotwiny zwrócili się do władz kościelnych o uznanie tej kaplicy i pozwolenie na odprawianie corocznie dwóch Mszy św.: jednej w niedzielę po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, a drugiej w niedziele po uroczystości „Najświętszej Maryi Anielskiej”. Oczekiwali z tęsknotą na odprawienie Mszy św. w kaplicy w Słotwinie” (Z dziejów Parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja w Lipowej Ks. Michał Piela SDS)

Parafia i kościół przyjęła imię Najświętszego Serca Pana Jezusa. Stąd też szanując wolę pradziadków w kaplicy obok kościoła czcimy dziś Matkę Bożą Anielską.

2 sierpnia 2020 r. obchodziliśmy uroczystość Odpustową ku czci Matki Bożej Anielskiej w kaplicy. Mszę Święto w kaplicy o godz. 15.30 sprawował i kazanie wygłosił nasz rodak Ks. Włodzimierz Caputa. Wśród celebransów ks. Sławomir Pietraszki i Ks. Sławomir Młodzik z parafii św. Stanisława w Andrychowie oraz ks. proboszcz. Z tym odpustem związana jest  wieczysta adoracja w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie. Adorowali parafianie i goście.

Drugiego sierpnia przypada dzień odpustu Porcjunkuli, który wierni mogli uzyskać nawiedzając kościół i spełniając zwykłe jego warunki.

GOPR0421GOPR0422GOPR0423

GOPR0424GOPR0425GOPR0426

✝ ks. Jan Krysta

Zmarł ksiądz kanonik Jan Krysta. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w parafii Świętego Bartłomieja w Lipowej:

Wtorek, 14 lipca, godzina 17:30 – wprowadzenie trumny do kościoła, Msza Święta i modlitwa za zmarłego do godziny 21:00.
Środa, 15 lipca, godzina 14:00 – modlitwa różańcowa i podziękowania; godzina 15:00 – Msza Święta i procesja na cmentarz

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Słowo Boże wygłoszone przez Ks. Michała - fragmenty

„Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie:
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.”

Przychodząc dziś na niedzielną Eucharystię i będąc w tej świątyni każdy z nas mógłby zadać pytanie dobremu Bogu słowami wiersza Jana Kochanowskiego. Czego chcesz ode mnie Panie człowieka słabego i grzesznego. To pytanie może w nas wywołać różne myśli i zarazem różne odpowiedzi bo przecież w zależności od tego z jakim nastawieniem przybywamy na Eucharystię, aby spotkać się z moim najlepszym przyjacielem taka ów będzie odpowiedź. Bo będą w śród nas tacy, którzy odpowiedzą Jezusowi, że radość przepełnia ich serca bo tu w tym miejscu chcą podziękować za wszelkie łaski jakie otrzymali za całe dobrodziejstwa jakimi ich Bóg obdarzył. Będą i tacy, którzy przyjdą ze łzą w oku bo może w ich życiu wydarzyło się coś czego się nie spodziewali i tu będą szukać pomocy, szukać ukojenia, które zagości w ich sercach i napełni życie spokojem.

Drodzy parafianie i dziś nadchodzi taki moment w życiu każdego z nas by na chwilę się zatrzymał, wyhamował podniósł głowę do góry i zobaczył to serce, które przepełnione jest miłością do każdego z nas. Serce, z którego możemy czerpać tak wiele łask otrzymując je całkowicie za darmo. A kiedy popatrzymy na dzisiejsze życie ludzkości i pęd świata to w rozmowach z ludźmi wielu często odpowiada, że w większości już trudno jest coś zrobić całkowicie za darmo. Trudno jest ofiarować siebie, swój czas, swoją siłę, aby okazać miłość do drugiego człowieka swojego bliźniego. Jednak są serca szlachetne, które mimo obowiązków i wszelkich przeszkód potrafią to ofiarować, gdzie nieraz spotkają się z krytyką, która aż rani.

To oni podnieśli swój wzrok na serce Jezusa, które jest miłością napełnione. To oni potrafili zaczerpnąć ze zdroju łask jakie są dane przez Jezusa. To oni zapatrzyli się w Serce Jezusa, które jest cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. I nam dziś przychodzi spojrzeć na to serce, które tak bardzo nas ukochało. Za każdym razem kiedy przybywacie do tej świątyni to jesteście jak Ci, którzy ten cenny czas potrafią ofiarować. Wy ofiarujecie go, aby zgromadzić się na wspólnej modlitwie na rozmowie z Panem Bogiem, by zadając właśnie pytanie bardzo proste czasem nawet można powiedzieć, że łatwiejszego by nie można było wymyśleć „czego chcesz od nas Panie, ode mnie konkretnie”, okazuje się, że na odpowiedź będzie potrzeba czasu lub więcej wysiłku wyrzeczenia i pokory. I z takim pytaniem spotkała się ta, która tak bardzo ukochała Jego serce uwierzyła w to co Jezus jej przekazał. Mowa tutaj o świętej Małgorzacie Marii Alacoque, francuskiej mistyczce prostej siostrze zakonnej, gdzie była tą bez której dziś nie mielibyśmy nabożeństwa do Serca Pana Jezusa. Uwierzyła i oddała się całkowicie temu zadaniu jakie Pan postawił na jej drodze.

Uwierzyła i oddała się całkowicie Jezusowi i temu przesłaniu jakie jej pozostawił, a które ciągle jest aktualne i ciągle jest skierowane w naszą stronę z zaproszeniem, aby uwierzyć i oddać się pod opiekę Serca Jezusowego. Mówił do niej powiedz im, że: „Boskie Serce wynagrodzi nie tylko im (duszom Jemu poświęconym) osobiście, lecz także ich najbliższym (krewnym), na których Ono spogląda okiem Miłosierdzia, by im przyjść z pomocą we wszystkich ich potrzebach, byle oni zwracali się do Niego z ufnością”.

I my dziś odpowiadamy na to zaproszenie Jezusa tak licznie gromadząc się w tym Kościele mimo przeszkód jakie nas doświadczają, przytłaczają. Mimo tego, że coraz to więcej osób szuka sposobu by nie odpowiedzieć na to zaproszenie jakie daje nam Kościół w Osobie Jezusa Chrystusa. Jednak my odpowiadamy bo chcemy z ufnością oddawać te wszystkie sprawy, które nosimy w naszym sercu, aby nasze rodziny, wspólnoty parafialne mogły zaczerpnąć ze źródeł Serca Jezusowego.

Dziś Chrystus przypomina nam, przez osobę świętej, o obietnicach jakie pozostawił, że Ci którzy będą uciekać się do mojego serca otrzymają wiele łask.

  • Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
  • Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.
  • Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.

Pragnę, aby obietnica zostawiona przez Jezusa zagościła w waszych sercach. Abyście zawsze uciekali się do Tego, który wszystko może, który ma otwarte serce i aby obietnica pierwszych piątków u każdego się spełniła, że

Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci. Amen.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ta Uroczystość to Imieniny Parafii i kościoła p w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie.

Otwierając parafialną stronę internetowa na pierwszym planie jest obraz Serca Jezusowego z naszego kościoła. Chrystus ukazuje przebite ręce i serce. Serce oplecione jest koroną cierniową i zwieńczone krzyżem otoczonym płomieniami. To wizja z objawień Św. Małgorzaty Maria Alacoque, gdzie w swoich objawieniach usłyszała słowa Jezusa „Ukaż im Moją miłość pod postacią widzialnego Serca”.

Dalej mamy wizerunek naszego kościoła, gdzie Chrystus w sposób szczególny zamieszkał wśród nas, karmi swoim Słowem i Ciałem oraz rozdaje łaski poprzez Sakramenty Święte. Ta Miłość- Serce mieszka w sposób szczególny w naszym kościele.

Po prawej stronie symbolika rozdawania łask. Serce z wizji Św. Małgorzaty na dłoni Jezusa i wezwanie z Litanii do Serca Pana Jezusa „Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają”

Przywoływana Miłość Boża obficie objawia się w Sercu Jezusowym, które jak nauczał św. Jan Paweł II „otwiera się dla wszystkich i dla każdego. Otwiera się do końca. Do końca daje siebie. I w tej hojności nigdy się nie wyczerpuje. Hojność Serca Jezusowego świadczy o tym, że Miłość nie podlega prawom śmierci, lecz prawu Zmartwychwstania i Życia. Świadczy, że Miłość rośnie stale przez Miłość. (…) Wciąż rośnie. Taka jest tajemnicza natura Miłości. I taka jest tajemnica Serca Jezusa, które jest hojne dla wszystkich „ (Jan Paweł II, Anioł Pański, 3 VIII 1986).

Uroczystość Odpustowa zewnętrzna Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie odbyła się niedzielę 21 czerwca 2020 r. Sumę Odpustową i kazania na wszystkich Mszach Świętych wygłosił Ks. Michał Woźniak Neoprezbiter z parafii Świętych Jakuba Apostoła i Katarzyny Aleksandryjskiej w Raciechowicach wyświęcony na kapłana w tym roku w Archikatedrze na Wawelu.

Dziękujemy, ks. Proboszcz

„Tradycją Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie jest indywidualnie przygotowywana stuła, która zawiera elementy charakterystyczne dla wspólnoty rocznikowej. Do patrona rocznika nawiązują motyw lilii, monogram Maryi i ośmioramienna gwiazda oraz kosz z chlebami i rybami. Istotnym elementem duchowości św. Zygmunta Gorazdowskiego było nabożeństwo do świętego Józefa, a prowadzonymi przez niego dziełami miłosierdzia opiekowała się Matka Boża Łaskawa – główna patronka archidiecezji lwowskiej, której kapłanem był ks. Gorazdowski i gdzie zaspokajał głód duszy, jak i ciała wielu wiernych.

Na stule umieszczono też Słowa Chrystusa Ego sum vitis/vos palmites – Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami (J 15,5a), które widnieją na ścianie prezbiterium seminaryjnej kaplicy. Napis razem z motywami winnej latorośli to znak zjednoczenia z Najwyższym i Wiecznym Kapłanem. Umieszczony na piersi chrystogram (IHS) nasuwa skojarzenie z nakazem świętego Piotra: „Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 P 3,15). Wieńczący stułę krzyż jerozolimski to wezwanie, aby czynić każde miejsce posługi Ziemią Świętą przez pokorne ukazywanie obecności Pana”. Źródło: Strona internetowa Archidiecezja Krakowska

FOTORELACJA:

Podziękowanie

Podziękowanie wygłoszone na pogrzebie mojego Taty śp. Józefa Grabowskiego w parafii Św. Jakuba w Raciechowicach, dnia 18 czerwca 2020r.

     Bogu w Trojcy Świętej Jedynemu dziękujemy za dar życia śp. Józefa Grabowskiego. Tata dożył wieku sędziwego 91 lat i trzy miesiące. Urodził się 15 marca 1929r., a zmarł 15.06.2020r. w poniedziałek o godz. 22.40. Młodość niełatwa Jego Mama Karolina urodzona 24.02.1906, zmarła 15 kwietnia 1936 roku. Tata miał 7 lat. Jego Ojciec ur. 7.XI.1902 zmarł 4 listopada 1945 r. Tata miał 16 lat.

     Śp. Józef Grabowski urodził się 15 marca 1929 r. W życiu kierował się znaną regułą benedyktyńską: ora et labora - módl się i pracuj. Postrzegał swoje życie jako służbę Bogu, Kościołowi, Wspólnocie parafialnej i Rodzinie. Żyjąc według myśli; „Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i śmierci należymy do Pana (Rz14,7).

   Dziękujemy Tato za wychowanie; za piękne świadectwo żywej wiary, życia religijnego i ufnej modlitwy. Ileż to razy klękałeś z nami do modlitwy, zapraszają nas mówiąc: „My z Mamą będziemy się teraz modlić”. Umiłowaną modlitwą była modlitwa różańcowa. Przyjeżdżając do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie (gdzie pełnię posługę proboszcza) zaraz biegłeś bo tak Ci się spieszyło do kościoła i potrafiłeś godzinami adorować Pana Jezusa i modlić na różańcu wpatrując się obraz Serca Jezusowego i Matki Bożej Częstochowskiej. Odszedłeś do Pana w Oktawie Bożego Ciała. Dziś w czwartek 18 czerwca 2020r. na zakończenie Oktawy Bożego Ciała żegnamy Cię Mszą świętą żałobną i za chwilę odprowadzimy na cmentarz parafialny wiecznego spoczynku w Raciechowicach. Wspieraj nas dalej i wypraszaj potrzebne łaski.

   W imieniu najbliższej rodziny: Mamy Stanisławy z którą przeżyłeś prawie 62 lata w małżeństwie, córek, syna i ich rodzin oraz własnym, żyjącym nadzieją na spotkanie z Tobą w niebie pragniemy podziękować:

Ks. Biskupowi Ordynariuszowi Diecezji Bielsko-Żywieckiej Romanowi Pindel za wyrazy serdecznego współczucia i pociechy płynącej z wiary z darem modlitwy dla naszej rodziny.

Ks. Proboszczowi parafii św. Jakuba w Raciechowicach a zarazem Dziekanowi dekanatu dobczyckiego za przewodniczenie Mszy świętej i wygłoszone Słowo Boże, pełne wiary, nadziei i miłości i  przywołanie postaci Św. Józefa patrona Taty, podkreślając wiele cech wspólnych z tej Świętej Postaci.

Dziękuje ks. Wikariuszowi tej Parafii.

Dziękuje Księdzu Dziekanowi Piotrowi i na Jego ręce składam podziękowania wszystkim księżom dekanatu radziechowskiego w którym pracuje, dziękuje Księdzu Dziekanowi Wiesławowi dekanatu kalwaryjskiego, Księżom z mojego rocznika, Księżom rodakom z parafii Raciechowice i parafii NSPJ w Słotwinie, wszystkim Księżom za dar Mszy świętej, tym obecnych i tym którzy odprawiają Msze św. za Tatę w swoich parafiach.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na uroczystości pogrzebowe z różnych parafii w których pełniłem posługę kapłańską, począwszy od parafii Kaniów, aż po ostanie parafie: Lipową oraz parafię NSPJ w Słotwinie gdzie teraz odbywam posługę. Dziękuje wszystkim delegacjom. Dziękuje Dyrekcji i nauczycielom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie. Jutro odpust parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie, a w niedzielę sumę odpustową i kazanie będzie głosił Ks. Michał Woźniak z par. Św. Jakuba w Raciechowicach, nasz rodak wyświęcony na kapłana w tym roku w Katedrze Wawelskiej. Dziękuję Rodzinie, Sąsiadom, Przyjaciołom, Panu Organiście, Panu Kościelnemu. Ministrantom, Panu Janowi prowadzącemu różaniec w kaplicy prze dwa dni, Panu grającemu na trąbce, mieszkańcom par. Św. Jakuba w Raciechowicach, a w sposób szczególny mieszkańcom Poznachowic Górnych.

W imieniu rodziny wszystkim dziękuję. Wasza obecność jest wielkim duchowym wsparciem dla nas, a dla Taty najpiękniejszym darem. Jeszcze raz dziękuje wszystkim za wyrazu współczucia, licznie zamówione intencje mszalne. Dobry Jezu a nasz Panie daj mu wieczne spoczywanie. Jezu miłosierny obdarz Go życie wiecznym. Jezu ufam Tobie.

Ks. Mieczysław

IMG 20200618 125402  IMG 20200618 125409  IMG 20200618 135050

✝ Józef Grabowski

Zmarł śp. Józef Grabowski, tata ks. Mieczysława Grabowskiego, proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie.
Pogrzeb odbędzie się w czwartek 18 czerwca br., modlitwa różańcowa o 12:00, Msza Święta o 12:30 w parafii Świętego Jakuba w Raciechowicach.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Jesteś tutaj: Home