Chorągiew

Chorągiew

W okresie wielkanocnym we wszystkich kościołach umieszczana jest figura przedstawiająca Chrystusa, który stoi i trzyma w ręce chorągiew. Ta figura noszona jest także w każdej wielkanocnej procesji. To szczególny wizerunek Jezusa, który mało dziś do nas przemawia. Pochylmy się więc nad jego symboliką.

choragiew

 

Symbolika chorągwi

Jako pomoc w odkrywaniu symboliki chorągwi posłużą nam słowa starej pieśni wielkanocnej Chrystus zmartwychwstał, jest. Jej powstanie datuje się pomiędzy XIV a XVII wiekiem. Kluczowa dla nas myśl zapisana jest w postaci specyficznego dialogu z Marią z Magdali.

Powiedz nam Maryja, gdzieś Pana widziała. Widziałam Go po męce, trzymał chorągiew w ręce.    

To świadectwo tej, którą Chrystus wybrał na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej nowiny. W jej usta włożone są dwie ważne informacje. Maria widziała Jezusa: (1) po Męce (2) z chorągwią w ręce. W czasach, gdy pieśń powstała, słowa te mówiły bardzo dużo.

Najpierw spójrzmy na samo znaczenie chorągwi. Chorągiew to najważniejszy znak oddziału, organizacji lub szkoły, który wyraża ich istotę. Podkreślają to znaki i słowa widniejące na każdej chorągwi. Chorągiew występuje tylko w jednym egzemplarzu, chorągiew nie ma kopii, co wskazuje na jej całkowitą jedność z oddziałem czy organizacją. Od chwili wręczenia towarzyszy organizacji czy szkole w każdej uroczystości.

Jeśli chodzi zaś o oddział wojskowy, chorągiew towarzyszy mu nie tylko w uroczystych chwilach, ale także w każdej bitwie. Walczy się z chorągwią i o chorągiew. Utrata chorągwi oznaczała wykreślenie oddziału z rejestru, skazanie go na niepamięć. W razie rozwiązanie lub rozbicia jednostki w wyniku walk chorągiew była ukrywana, aby nie dostała się w ręce wroga, czasami zaś dzielono ją między żołnierzy lub niszczono. Tam gdzie to było możliwe, zwycięskie siły zabierały chorągwie wroga jako najcenniejsze trofea wojenne. Przejęcie chorągwi oznaczało pokonanie wroga.

Chrystus trzymający chorągiew

Zwrot: „Widziałam Go po męce, trzymał chorągiew w ręce” był więc w swojej treści jasny, szczególnie dla żołnierzy. Ten, kto po bitwie trzymał chorągiew w ręce, był zwycięzcą.

Taka jest też wymowa figury Zmartwychwstałego. Chrystus po Męce, po bitwie, trzyma w ręce chorągiew. Żeby nikt nie miał wątpliwości, że to nie jedna z potyczek, lecz decydująca wygrana, Chrystus odczekał jakiś czas. Odczekał do trzeciego dnia, aż opadł cały „bitewny kurz”, aż bok został przebity, aż zasłona przybytku rozdarła się, aż ziemia zadrżała, aż krew pod krzyżem zakrzepła, aż ucichł głos: „Zejdź z krzyża, a uwierzymy”, aż szaty zostały rozdzielone, aż urzędnicy potwierdzili zgon, aż wyschły łzy płaczących, aż opustoszała Golgota, aż kamień został zasunięty, aż nadzieja została pogrzebana, aż zapadła druga cicha noc, święta noc. I Wtedy stanął z chorągwią. I powiedział: „Mario”, a ona poszła i oznajmiła uczniom: „Widziałam Pana”.

Pokrwawiony Jezus, z ranami na rekach i nogach, z przebitym bokiem, Ten, który kiedyś powiedział o swoich owcach: „i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki” (J 10,28), teraz to potwierdził. Okazał moc swego ramienia, z którego nikt nie zdoła wyrwać chorągwi.

Znak krzyża umieszczony na chorągwi wskazuje, jakie jest Jego przesłanie, w czym tkwi Jego siła i na czym polega Jego zwycięstwo. Ta Chrystusowa chorągiew nie ma kopii, to jest jeden jedyny i niepowtarzalny czyn. My mamy szansę dołączenia do grona Jego uczniów, do których biegła Maria, nad którymi powiewa wciąż ta sama chorągiew.

Jezu Zmartwychwstały, dziękujemy Ci za to, że przyjąłeś nas pod swoją chorągiew. Gdy zaś przyjdzie pokusa, by przejść pod inną, daj znak, byśmy przypomnieli sobie, która chorągiew jest zwycięska.

Źródło: Symbolika Świątyni – Ks. Marcin Cholewa i Ks. Marek Gilski

 

Chorągiew ministrantów w naszym kościele

Chorągiew przedstawia wizerunek Serca Pana Jezusa jako Króla z napisem „Zmiłuj się nad nami” i Świętą Rodzinę z napisem „Przyczyń się za nami”.

Chrystus w szatach królewskich. Na tunice Serce oplecione cierniem, płonące z krzyżem.

Ministranci witają się pięknym pozdrowieniem: Króluj nam, Chryste!, na co odpowiada się: Zawsze i wszędzie!

„Króluj nam, Chryste!” jest wyrazem pragnienia każdego ministranta, aby Chrystus naprawdę królował w jego sercu.

„Króluj nam, Chryste!” wyraża też staranie każdego ministranta o to, aby Chrystus królował w sercach ludzi. Dlatego odpowiedź: „Zawsze i wszędzie!”.

Wyznajemy więc, że jest Królem Wszechświata, władcą wszystkich ludzi i narodów oraz Panem całego stworzenia. Jego władanie jest absolutne: "Dana Mi jest wszelka władza w Niebie i na ziemi" (Mt 28, 18). Jest najwyższym i jedynym władcą: "Król królów i Pan panów" (Ap 19,16). Istotą noszenia tej chorągwi przez ministrantów jest publiczne uznanie władzy Serca Jezusa i wprowadzenie Go jako Króla do własnego życia..

"Mówiąc "tak" Chrystusowi, mówicie "tak" swoim najszlachetniejszym ideałom. Modlę się, aby On królował w waszych sercach oraz w ludzkości nowego wieku i tysiąclecia. Nie lękajcie się Jemu zawierzyć. On was poprowadzi, da wam siłę, byście szli za Nim każdego dnia i w każdej sytuacji..." Święty Jan Paweł II

Tak bardzo dzisiaj potrzeba dobrego przykładu i modlitwy, aby Chrystusowe królestwo ogarnęło wszystkich ludzi. Ministrant wzrasta w rodzinie. Ważną rolę odgrywają Rodzice. Stąd też trzeba zapatrzenia i wzoru Świętej Rodziny.

choragiew2

Zmartwychwstanie. Pusty grób - największe zwycięstwo

„O świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi.

Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go uj­rzycie. Oto, co wam powiedziałem”. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.

A oto Jezus stanął przed nimi mówiąc: „Witajcie!” One podeszły do Niego, ob­jęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą”.

(Mt 28,1-9)

 

Grób Pana Jezusa jest pusty. Chrystus zmartwychwstał. Ten pusty grób jest dla chrześcijan ważnym świadkiem i świadectwem Zmartwych­wstania. Zmartwychwstanie Jezusa to wyjątkowe wydarzenie w historii świata.

 

O zmartwychwstaniu Chrystusa przypominają nam znaki i sym­bole obecne podczas Wigilii Paschalnej i później w okresie wiel­kanocnym.

Ogień — symbol Chrystusa rozpraszającego ciemności.

Pascha! — symbol zmartwychwstałego Jezusa, światłości świata. Poza okresem wielkanocnym jest zapalany podczas chrztu i po­grzebu.

Woda - symbol Chrystusa, który jest „źródłem wody żywej”. Figura Jezusa zmartwychwstałego - symbol Chrystusa, zwy­cięzcy śmierci, grzechu i szatana.

Baranek — symbol Jezusa, Baranka Paschalnego, który oddał swoje życie, by wyzwolić nas z niewoli grzechu i uczynić wolnymi, aby dać nam życie wieczne.

(opracowano na podstawie - Podręcznik do religii kl. VI Sz. P.)

Zadanie

Warto wiedzieć…

Zmartwychwstanie - inaczej powstanie z martwych. Wiara w powstanie Pana Jezusa z mar­twych jest najważniejszą prawdą chrześcijaństwa.

Czy wiesz, że…

„Pierwszy dzień tygodnia w którym kobiety przyszli do grobu Jezusa, oznacza niedzielę.

Każda niedziela jest świętem - pamiątką dnia, w którym Chrystus zmartwychwstał. Dla wszystkich chrześcijan jest to dzień radości przeży­wanej w gronie najbliższych. Jezus zaprasza nas na Eucharystię, abyśmy świętowali razem z Nim.

Zastanów się

— Czy Eucharystia jest dla ciebie najważniejszym wydarzeniem niedzieli i świąt?

Napisz list, w którym zachęcisz kolegę do uczestnictwa w nie­dzielnej Eucharystii.

wielkanoc 2020 01 wielkanoc 2020 02 wielkanoc 2020 03 wielkanoc 2020 04 wielkanoc 2020 05  wielkanoc 2020 06

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Jesteśmy uczestnikami paschalnego zwycięstwa nad śmiercią, grzechem i złem. Zmartwychwstały Chrystus przygotowuje dla nas wielkanocny posiłek, zaprasza do obficie zastawionych stołów: słowa Bożego i Eucharystii. Niech nasze z Nim spotkanie będzie umocnieniem wiary w prawdę o pustym, zwycięskim grobie Chrystusa. 

OGŁOSZENIA:

1. Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej.

2. Od Niedzieli Wielkanocnej włącznie do Niedzieli 19 kwietnia br., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w Mszach Świętych, pogrzebach, ślubach i chrztach może uczestniczyć tylko 5 osób. W naszej diecezji nadal są to osoby, które zamówiły daną intencję mszalną.

3. Do odwołania nie wolno organizować żadnych spotkań duszpasterskich, nabożeństw.

„Przyszedł Jezus (...)  i rzekł do nich: „Pokój wam!” (J 20, 19).
Dziś, w tym dniu uroczystym, rozbrzmiewa na nowo życzenie Chrystusa:
Pokój wam! Pokój ludziom na całym świecie! Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i przynosi wszystkim pokój!...
Tak, Chrystus zmartwychwstał, a wraz z Nim
zmartwychwstała nasza nadzieja. Alleluja!" Święty Jan Paweł II

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie Mocą w codziennym życiu, Nadzieją w chwilach trudnych, Światłem, które wskazuje drogę, Niech niesie odrodzenie wiary, nadziei i miłości, napełni serca nasze pokojem i uczy wzajemnego szacunku oraz miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr. Wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, pogody ducha.
Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! Ks. Mieczysław

Życzenia Wielkanocne Biskupa

Jezus zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy nadali naszemu życiu inny sens, lepszy sens, zgodny z Bożym zamiarem – mówi w życzeniach na Wielkanoc 2020 bp Roman Pindel. Ordynariusz zwraca uwagę, że w bardzo różny sposób docierać będzie do nas w tych dniach  wiadomość, orędzie, wyzwanie, że Jezus zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

Czym jest Wielki Tydzień?

Film przygotowany przez ks. Przemysława Gorzołkę, ks. Filipa Magierę i dk Mateusza Steczka. Zachęcam do obejrzenia:

https://youtu.be/jo0n8axKLRs

Drodzy uczniowie i rodzice!

Obecny czas nie pozwala nam się spotykać na lekcjach religii w szkole, dlatego proszę was o zrobienie kolejnych katechez , mamy katechizmy i ćwiczenia. Kiedy spotkamy się ocenie Wasz trud i poświęcenie. Przed nami Wielki Tydzień i Triduum Paschalne.

Zadania…

Proszę Was o krótką adorację Krzyża w domu rodzinnym i przygotowanie święconki z pomocą rodziców, którą pobłogosławi najstarszy w domu rodzinnym. Napisz na kartce, jakie tradycje wielkanocne są pielęgnowane w twojej rodzinie. Ułóż życzenia, które złożysz swoim najbliższym podczas śniadania wielkanocnego.

Święconka - na początek śniadania wielkanocnego

„Początki obrzędu błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny sięgają VIII wieku, a w naszym kraju odnotowano ten zwyczaj w wieku XIV. Najpierw święcono tylko pieczone­go baranka, następnie dodawano kolejno ser, masło, ryby, olej, pokarmy mięsne, ciasto i wino oraz jajka. Dobór pokar­mów nie był przypadkowy, a Boże dary wkładane do koszyczka mają symbolicz­ne znaczenie.

Jajko jest symbolem nowego życia, to znak zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią.

Odkryć tajemnice

Pielęgnując tradycje wielkanocne, wyznajemy wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa i Jego obecność wśród nas

Chleb to podstawowy pokarm, gwa­rantował dobrobyt i pomyślność; symbol Jezusa — „chleba żywego, który zstąpił z nieba” i Komunii Świętej.

Sól to życiodajny minerał, bez którego nie ma życia; to także symbol nieśmiertelności

Chrzan w tradycji ludowej oznaczał wszelką siłę i fizyczną krzepę; symbolizuje zwycięstwo nad żalem, jaki towarzyszył męce Jezusa.

Ciasto w koszyku ze święconką pojawiło się ostatnie, jako symbol umiejętności i doskonałości; reprezentowane było głównie przez wielka­nocne baby.

(oprać, na podst.: Na świątecznym stole)

Ważne miejsce w koszyku zajmu­je baranek z chorągiewką, który jest symbolem Chrystusa Zmartwych­wstałego.

Kapłan podczas obrzędu błogosła­wienia pokarmów modli się:

„Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nie­ba i w Komunii Świętej dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszel­kie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słucha­jący Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, po­błogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z apostołami na Ostatniej Wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.

Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak no­wego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mo­gli się także dzielić wzajemnie rado­ścią z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków”.

(Obrzęd błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych)

Błogosławieństwo pokarmów jest uwielbieniem Boga oraz dziękczynie­niem za dary, które od Niego otrzymujemy. To także prośba, aby chleb i inne potrawy służyły nam każdego dnia — jako pokarm”.(Podręcznik do religii dla klasy VI)

 

TRIDUUM PASCHALNE

Mały Gość Niedzielny, nr 5, Maj 2019, Joanna Juroszek.

Baranek? Znamy Go!

Podczas Mszy św. kapłan ukazuje Hostię i mówi: „Oto Baranek Boży…”. - To żydowskie korzenie naszej Eucharystii – mówi ks. Emanuel. – W Wielki Piątek w kościele czytamy mękę według św. Jana. Dlaczego? Bo święty Jan ukazuje Chrystusa jako Baranka – dodaje. – Znamy scenę ukrzyżowani, kiedy żołnierze połamali golenie (kości) jednemu i drugiemu skazańcowi, a Jezusowi nie. Tak spełniło się słowo Księgi Wyjścia: „kości jego nie będę łamane” (Wj 12,46). Żydowski przepis wyraźnie podkreśla, że nie wolno łamać kości baranka paschalnego.

Barankiem Bożym nazwał Jezusa też Jan Chrzciciel, kiedy po raz pierwszy zobaczył Go nad wodami Jordanu. – „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29). To jest ciekawe, że nikt Jana nie pytał: „Jaki baranek, o czym ty mówisz?”. Dlaczego? Bo Żydzi znali kontekst – dopowiada pastor Barczuk.

Trzy czy cztery dni?

- Baranek w Starym Testamencie był zapowiedzią, znakiem tego, co miało dokonać się w Nowym Testamencie. Chrystus jest Mesjaszem, który miał przyjść na świat i uwolnić ludzkość, każdego z nas, z naszych grzechów. Swoją śmiercią zadał śmierć naszej śmierci. Śmierć Chrystusa na krzyżu przynosi nam życie – opowiada z pasją ks. Pietryga.

Pierwszy dzień Triduum Paschalnego to… Wielki Piątek, który zaczyna się wieczorem w Wielki Czwartek. To także nawiązanie do tradycji żydowskiej. Żydzi zaczynali dzień po zachodzie słońca, a nie jak my, o 24.00.

Jezus w Wielki Czwartek zasiadł ze swoimi uczniami do uczty podobnej do paschalnej. Ale tak naprawdę dokończył ją dzień później – w Wielki Piątek, kiedy umarł za nas na krzyżu.

W czwartek Jezus ustanowił też Eucharystię. – „To czyńcie na moją pamiątkę”, a więc przypominajcie sobie o tym tak jak Żydzi. To nie jest wspomnienie, ale prawdziwa obecność Pana Jezusa – mówi ks. Pietryga. – Tak jak moneta ma awers i rewers, tak jest z tymi dniami: Wielki Czwartek jest awersem, a Wielki Piątek rewersem. Razem tworzą jeden dzień paschalny.

Światło i woda

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, kiedy Kościół nie odprawia Mszy św. komunię przyjmujemy z darów konsekrowanych dzień wcześniej. W tym dniu adorujemy krzyż – znak naszego zbawienia. W Wielką Sobotę natomiast czuwamy przy Bożym grobie i błogosławimy pokarmy na wielkanocy stół.

A po zachodzie słońca przychodzi już Wielkanoc. Znakami tej najważniejszej w całym roku liturgii są światło i woda. Światło – symbol Chrystusa zmartwychwstałego – rozprasza ciemność, znak grzechu. Woda to symbol oczyszczenia. Dlatego ksiądz wnosi paschał do ciemnego kościoła. Tej nocy w wielu miejscach na świecie ludzie przyjmują chrzest święty. Dlatego też w liturgii słowa przypominamy sobie najważniejsze momenty historii zbawienia: o stworzeniu świata, wierze Abrahama, przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone, o Bożej miłości, o chrzcie zanurzającym nas w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa…

Siła dla słabych

W okresie wielkanocnym pozdrawiamy się specjalnymi słowami: „Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!”.  

Transmisja liturgii Triduum Paschalnego

Telewizja Polska przeprowadzi transmisje liturgii Triduum Paschalnego z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Nabożeństwa w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę (9, 10 i 11 kwietnia) będą rozpoczynały się o godz. 18.00. Msze święte będą transmitowane także w Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny.

Na stronie Konferencji Episkopatu Polski została opublikowana lista transmisji mszy św. z całej Polski.

Oprócz transmisji liturgii Triduum Paschalnego (czyli mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek i Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę), w Wielki Piątek 10 kwietnia TVP1 o godz. 20.50 przeprowadzi transmisję Drogi Krzyżowej z udziałem papieża Franciszka.

W Wielką Sobotę 11 kwietnia, również na antenie TVP1, o godz. 20:25 nadane zostanie Orędzie Wielkanocne abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

W Niedzielę Wielkanocną pierwszy program Telewizji Polskiej przeprowadzi transmisje dwóch mszy świętych: o godz. 7.00 z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, a o godz. 11.00 z Watykanu wraz z papieskim błogosławieństwem Urbi et Orbi.

W Poniedziałek Wielkanocny 13 kwietnia o godz. 7.00 w TVP1 również będzie transmitowana msza św. z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, a o godz. 12.00 na tej samej antenie – modlitwa Regina Coeli z Watykanu.

Redakcja Programów Katolickich TVP rekomenduje także inne pozycje. W Wielką Sobotę w TVP1 o godz. 9.00 pokazane zostaną świąteczne wydania Studia Raban i Rodzinnego Ekspresu – kolejno o 9.00 i 9.30 – oraz dwa filmy fabularne: o godz. 10.00 „Bernadetta. Cud w Lourdes” a o 21.30 – „Niebo istnieje naprawdę”.

Ponadto w Niedzielę Wielkanocną o 8.35 TVP1 nada „Ziarno”, zatytułowany „Z miłości za nas wszystkich!” a o 9.05 koncert „Wielkanocna radość śpiewania z Arką Noego”.

Żal Doskonały, Komunia Duchowa i Odpust Zupełny – jak przeżyć?

Modlitwy i informacje- strona diecezjalna

AKT ŻALU DOSKONAŁEGO

Gdy nie możesz skorzystać ze spowiedzi, żałuj za swoje grzechy najlepiej, jak potrafisz, z miłości do Boga i postanów, że wyznasz je na spowiedzi, najszybciej, jak będzie to możliwe. Tak przeżyty żal usuwa wszystkie grzechy – powszednie i ciężkie.

1. Zrób rachunek sumienia.  Uświadom sobie swoją słabość i grzeszność.

2. Wzbudź szczery żal za grzechy.
Skrusz swoje serce przed Bogiem, który nigdy nie przestaje Cię kochać.  Przeproś Go szczerze za wszystkie swoje grzechy.

Możesz skorzystać z modlitwy:

Boże, najlepszy Ojcze, Ty dałeś mi życie, uczyniłeś mnie swoim dzieckiem i posłałeś swego Syna, który przez śmierć i zmartwychwstanie zgładził grzechy świata. Na Twoją miłość nie zawsze odpowiadałem miłością. Mam teraz przed oczyma swoje grzechy. Proszę, przebacz mi wszystko, przez co oddaliłem się od Ciebie i czym skrzywdziłem moich bliźnich. Żałuję za to z całego serca. Tylko Ty możesz odpuścić mi grzechy. Bardzo Cię o to proszę. Boże kocham Cię i chcę być już zawsze z Tobą.
Jezu, ufam Tobie.

3. Postanów, że wyznasz swoje grzechy w sakramencie pokuty, jak będzie to już możliwe.


KOMUNIA ŚWIĘTA DUCHOWA

Gdy nie możesz przyjąć Jezusa w Eucharystii, przyjmij Go w Komunii duchowej. Możesz to czynić codziennie.

Módl się swoimi słowami albo powtarzaj:
Jezu, wierzę w Twoją obecność pod postacią Chleba.
Jezu, przyjdź do mojego serca, kocham Cię i tęsknię za Tobą.
Obdarz mnie łaskami, które teraz są mi najbardziej potrzebne.
Jezu, ufam Tobie.


ODPUST ZUPEŁNY W CZASIE EPIDEMII

Dla Kogo?
Wiernych zarażonych koronawirusem
Członków rodzin
Pracowników służby zdrowia
Wszystkich opiekujących się
Wspierających modlitwą

W jaki sposób?

1. Wzbudź intencję o przebłaganie Boga Wszechmogącego, o koniec epidemii, o ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

2. Warunki podstawowe:

  • Stan łaski uświęcającej, a gdy jest to niemożliwe, akt żalu doskonałego
  • Wierzę w Boga, Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo

3. Dodatkowo jeden z czynów pokutnych:

  • Uczestnictwo we Mszy Świętej w mediach
  • Odmówienie różańca świętego
  • Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
  • Koronka do Miłosierdzia Bożego
  • Lektura Pisma Świętego
  • Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu
  • Inna forma pobożności

I Piątek Miesiąca

Zadbajmy, żeby dzieci, które kontynuują przeżywanie pierwszych piątków miesiąca, teraz w warunkach epidemii, gdy nie ma możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i uczestnictwa we Mszy Świętej w kościele, mogły przeżyć ten dzień w warunkach domowych. W tym celu rodzice powinni pomóc dziecku wzbudzić akt żalu z miłości do Boga i przeżyć Komunię Świętą duchową.

Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc.

e-Rekolekcje dla dzieci

Rekolekcje prowadzą: ks. Sławomir Pietraszko, ks. Sławomir Młodzik, ks. Piotrek Bratek i dk Maciej Godzieszka. Odcinki ukazują się pod adresem: http://stanislaw-andrychow.pl/aktualnosci/773-rekolekcje-wielkopostne-online.html

Zachęcam do obejrzenia.

 

Rekolekcje dla dzieci w Radiu Anioł Beskidów

Wielkopostne słuchowiska dla dzieci emitowane będą na antenie radia  w najbliszą środę, czwartek i piątek o godz. 19.15. Trzy historie o perypetiach Kasi i Tomka przedstawi ks. Maciej Kornecki – autor opowiadań. Opowieści uzupełnią rozmowy z dziećmi. To nasza radiowa propozycja dla uczniów szkół podstawowych na czas Wielkiego Postu. Zapraszamy – na częstotliwości 90.2 FM lub na https://onlineradio.pl/aniol-beskidow/

Jesteś tutaj: Home