60 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Słotwinie

To już 60 lat przenikliwy głos syreny alarmowej, bez względu na pogodę i porę roku rozrywa ciszę nocy i gwar dnia. Przerywa sen, pracę i odpoczynek Strażaków ochotników ze Słotwiny spieszącym z pomocą ratowania życia ludzkiego i mieniu, zagrożonym przez wypadki na drogach, żywioły ognia, wezbrane wody, nawałnice burzowe i huragany.

Uroczysta Msza św. w 60 rocznicę powstania OSP w Słotwinie
zostanie odprawiona 3 maja 2014 r. o godz. 15.00

 

60lecie osp zaproszenie

 

 

Święty Florian jest od wieków czczony przede wszystkim jako patron strażaków

Święty Florian należał do wielkiej rzeszy męczenników, którzy zginęli na początku IV wieku podczas krwawych prześladowań chrześcijan wszczętych za panowania okrutnego cesarza Dioklecjana. Nie bał się tych, którzy zabijają ciało. Oddał życie za Jezusa Chrystusa, odważnie przyznał się do Niego przed ludźmi, nie chcąc oddać hołdu pogańskim bożkom.

Św. Florianowi przypisuje się wiele cudów, wśród nich ugaszenie pożaru wodą z małego naczynia. Dlatego ikonografia chrześcijańska przedstawia św. Floriana w zbroi legionisty rzymskiego, z naczyniem wody, czasami gaszącego wodą płomienie, mającego proporczyk lub lancę w ręce, krzyż na tarczy lub na piersi, gaszącego wodą z naczynia płonący dom.

DSCN0475

Figura (feretron) św. Floriana w kościele

 

Święty Jan Paweł II stwierdził, że strażacy są tymi, którzy wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji niosą pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi.

Od początków XVIII wieku, w naszych kościołach w suplikacjach śpiewamy: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny- wybaw nas Panie!".

Pragnę wyrazić szczerą wdzięczność wszystkim Strażakom i życzę Wam błogosławieństwa Bożego. Byście cieszyli się szacunkiem i uznaniem społecznym, orędownictwem św. Floriana i dobrą kondycją fizyczną w dalszej służbie Bogu na chwałę. Jest to niezwykle szlachetna służba.

Ks. Proboszcz

 

 DSCN3580

Ochotnicza Straż Pożarna została założona na zebraniu wiejskim w dniu 24 kwietnia 1954 r. W obecności zaproszonych gości: Komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Żywcu dh st. Ogniomistrza Stanisława Leśniak, Naczelnika Rejonowego dh Józefa Semik, Prezesa OSP w Lipowej dh Rudolfa Caputa, mieszkańcy wsi postanowili założyć Ochotniczą Straż pożarną w Słotwinie. Pierwszym Komendantem OSP został druh Andrzej Caputa. Na członków czynnych w dniu zebrania wpisało się 42 mieszkańców, Pierwszym sprzętem była sikawka ręczna i kilka odcinków węża. W1955 roku odbyło się uroczyste przekazanie motopompy dla OSP. Ze środków własnych zakupiono sztandar. W 1957 w czynie społecznym wybudowano garaż - remizę. W roku 1962 wybudowany został zbiornik p. poż. o poj. 100 m3. Następnie przystąpiono do remontu budynku „Sokolni” obecnej siedziby OSP. V 1968 OSP otrzymała od Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Żywcu samochód marki „DODGA”.

Zmiana Zarządu nastąpiła w 1981 r. Funkcję Prezesa objął druh Władysław Śliwa a funkcję Naczelnika Jan Pawlus. W roku 1984 oddano do użytku nową remizę, która służy do dnia dzisiejszego.

 

DSCN5901  DSCN5905  DSCN5908  DSCN5910

Sztandary Ochotniczej Straży Pożarnej w Słotwinie

 

W 1994 roku funkcję Prezesa obejmuje druh Mieczysław Zuziak a funkcję Naczelnika druh Jan Binda. Stary wóz bojowy zostaje wymieniony na STAR 66 w 1991 roku.

W 1994 roku społeczeństwo wsi Słotwina z okazji jubileuszu 40- lecia OSP ufundowało i przekazało nowy sztandar. Natomiast na 50-cio lecie sinienia, z funduszy Gminnych i Wiejskich Zarządu Głównego ZOSP w Warszawie, oraz Komendy Miejskiej PSP w Katowicach, został przekazany Karosowany samochód STAR 266. Przez ten cały okres trwają prace społeczne przy remoncie obiektu, Sali, kuchni, remizy, oraz zaplecza. W roku 2009 z własnych środków zakupiono lekki samochód ratownictwa technicznego WV-T4. Wyposażenie w sprzęt to zasługa Śląskiej Komendy PSP w Katowicach, Urzędu Gminy w Lipowej oraz własna OSP w Słotwinie.

 

DSCN5919 DSCN5927

Obrazy w strażnicy

 

Od samego początku istnienia celem OSP jest niesienie pomocy mieszkańcom wsi, oraz Gminy i okolicy w różnego rodzaju klęskach żywiołowych, tj. pożar, powódź, śnieżyce, wichury, wypadki lub inne miejscowe zagrożenia. Obecnie stan osobowy Jednostki to 92 druhów czynnych i wspierających, oraz 20 członków MDP chłopców i dziewcząt.

Przez cały okres istnienia OSP w Słotwinie bierze czynny udział we wszystkich świętach kościelnych, strażackich i państwowych.

 

Obecny Zarząd:

 1. Prezes - Jan Binda
 2. V-ce Prezes - Robert Ćwikła
 3. Naczelnik - Tomasz Semik
 4. V-ca Naczelnika - Marcina Jakóbiec I
 5. Skarbnik - Kazimierz Wrona
 6. Sekretarz -Marcin Jakóbiec II
 7. Gospodarz - Tadeusz Sowa
 8. Kronikarz - Katarzyna Binda
 9. Członkowie - Marek Dobija, Adam Semik

Natomiast komisja rewizyjna w składzie:

 1. Przewodniczący - Kazimierz Śliwa
 2. Sekretarz - Antoni Białek
 3. Członek - Andrzej Ćwikła

Nr KRS - 0000257989

 

DSCN3769

Warta przy Grobie Pańskim

Już po raz dziewiąty w naszym kościele Strażacy z naszej OSP czynnie włączyli się w obchody Triduum Paschalnego pełniąc w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę wartę honorową przy Grobie Pańskim, natomiast w Niedzielę Wielkanocną uczestniczyli ze Sztandarem w uroczystej procesji i Mszy Rezurekcyjnej. Strażacka warta nawiązuje do pilnowania Grobu Chrystusa przez żołnierzy rzymskich.

Oprócz akcji ratowniczych ponadto zbiorowo uczestniczą Strażacy w życiu religijnym naszej parafii, szczególnie we wszystkich wielkich uroczystościach. Jak udział w procesji Bożego Ciała, zabezpieczenie procesji różańcowej, plenerowej Drodze Krzyżowej w pokazach z okazji festynu parafialnego.

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

     Zwycięzca śmierci, piekła i szatana staje dzisiaj pośród nas z najpiękniejszym pozdrowieniem; ”Pokój wam!” Nasza wielkanocna radość może trwać dłużej. Każda niedziela jest małą Wielkanocą. Każde zwycięstwo nad pokusą i grzechem jest małą Wielkanocą, tryumfem Chrystusowego życia w nas nad śmiercią powodowaną przez grzech.

 

OGŁOSZENIA: (20.04.2014)

1. Składamy sobie życzenia. Pragnę Wam i sobie życzyć, abyśmy wszyscy byli świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa. On potrzebuje dziś świadków, że człowiek żyje wiecznie, że miłość jest mocniejsza od nienawiści, a życie od śmierci.

2. W Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia Msze św. o godz. 8.30 i 10.30. Składka przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i KUL.

3. W przyszłą niedzielę, 27 kwietnia-Święto Bożego Miłosierdzia, stąd po każdej Mszy św. będzie Koronka do Miłosierdzia Bożego i będzie można ucałować relikwie Świętej Faustyny. W tym dniu papież Franciszek dokona w Rzymie aktu kanonizacji dwóch papieży: bł. Jana XXIII oraz bł. Jana Pawła II. O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Msza Święta dziękczynna za Kanonizację Papieży, możliwość ucałowania relikwii Jana Pawła II. W czasie tej Mszy pragnę podziękować za Sakrament Bierzmowania udzielony w 1964 przez abp Karola Wojtyłe i za Sakrament Bierzmowania udzielony 8.04.2014 przez Ks. Bp Tadeusza. Zapraszam w sposób szczególny Jubilatów i Młodzież Bierzmowaną do wzięcia udziału w tej Mszy dziękczynnej. Po Mszy św. poświecę pamiątkowe obrazy z wizerunkiem   Janem Pawłem II, który jest w naszej Parafii. Przyjmijcie je  jako pamiątkę tej wielkiej uroczystości i złożonej ofiary na tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Zachęcam Młodzież, Jubilatów do wzięcia udziału w pielgrzymce do Częstochowy na nocne czuwanie z 14/15 czerwca. O godz. 21.37 modlitwy przy Pomniku za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II. Ofiarą do puszek wspieramy Diecezjalne Radio Anioł Beskidów.

4. Przeżyliśmy Wielki Tydzień, Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, czas Rekolekcji Wielkopostnych, spowiedzi św. Dziękujemy Ks. mgr Pawłowi Hubczak  za Słowo Boże jakie do nas skierował w czasie  rekolekcji za całą Jego posługę sakramentalną w naszym Kościele także w  Triduum Paschalnym. Wdzięczność wyrażamy w pamięci modlitewnej.

5. Dziękuję:
- Pocztom sztandarowym, niosącym baldachim, feletrony, obrazy, świece. Panu Kościelnemu, Panu Organiście, Pani Wiesławie. Kołu Gospodyń Wiejskiej, Orkiestrze, Animatorom, Lektorom i Ministrantom  za poświęcony czas. Bóg zapłać!
- Tym którzy przygotowali Ciemnicę i Grób Pański; Pani Marii i Pani Małgorzacie, Rodzinie PP. Piela, Pani Sołtys, Grupie Młodzieży KSM na ręce Pani Prezes Dominiki, Panu Kościelnemu, Lektorom naszej Parafii .
- Strażakom za trud  czuwania przy Grobie Pańskim. To podziękowanie kieruję na ręce Pana Prezesa i Naczelnika Straży. Niech Dobry Bóg wynagrodzi Wam czas poświęcony. I w ogóle wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że mogliśmy przeżyć: godnie i pobożnie te dni
- Rodzinie PP. Gilowscy, Śliwa, Białek za kwiaty na ołtarz. Za złożoną ofiarę na kościół i kwiaty do Bożego Grobu. Wszystkim, za wielką troskę o przeżycie Triduum Paschalnego i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego składam serdeczne Bóg zapłać!

Wielka Niedziela

Godz. 6.00 - procesja wokół kościoła ogłaszająca prawdę o Zmartwychwstaniu. Poranna Uroczysta Msza św. rezurekcyjna (od łac. Resurrectio - zmartwychwstanie).

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

 


 

Wielka Sobota

Wielka Sobota - adoracja przy Grobie Pańskim, poświęcenie pokarmów. 

wielka sobota 01  wielka sobota 02  wielka sobota 03  wielka sobota 04

wielka sobota 05  wielka sobota 06  wielka sobota 07

 

Wieczorem Liturgia z błogosławieństwem ognia i paschału Exsultet, poświęcenie wody. Msza św. ma już radosny, paschalny charakter.

wielka sobota 08  wielka sobota 09  wielka sobota 10  wielka sobota 11

Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Chrystusa. Tego dnia nie ma Mszy św. Podczas liturgii adorujemy Krzyż, a później trwa adoracja Chrystusa spoczywającego w symbolicznym grobie.

wielki piatek 01  wielki piatek 02  wielki piatek 03  wielki piatek 04

wielki piatek 05  wielki piatek 06

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek to pamiątka ostatniej wieczerzy, podczas której Pan Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa i Eucharystii. Wraz z Ks. Pawłem Hubczakiem modliliśmy się w intencji Kapłanów i przygotowujących się do Kapłaństwa: ks. Diakona Krzysztofa, kleryka Sławomira oraz także modliliśmy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Po zakończeniu Eucharystii  Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy, która w naszej parafii ma miejsce w kaplicy obok kościoła, gdzie 50 lat temu modlił się Arcybiskup Karol Wojtyła. W dekoracji umieszczona jest reprodukcja obrazu „Ecce Homo”- Adama Chmielowskiego (póź. Św. Brata Alberta), który był także malarzem. Przedstawia Chrystusa w cierniowej koronie i w purpurowym płaszczu, narzuconym w ten sposób, że utworzył on na piersi Jezusa pokryte razami biczów serce (frag. „Świadectwo oddania bez reszty” - Karol Wojtyła). Ecce Homo (łac. Oto Człowiek) – J 19,5. Słowa miał wypowiedzieć Piłat ukazujący Chrystusa ludowi żydowskiemu.

wielki czwartek 2014 01  wielki czwartek 2014 02  wielki czwartek 2014 03  wielki czwartek 2014 04  wielki czwartek 2014 05

wielki czwartek 2014 06  wielki czwartek 2014 07  wielki czwartek 2014 08  wielki czwartek 2014 09

Z ołtarza został zdjęty obrus. Odarty ołtarz, który jest symbolem Jezusa Chrystusa, oznacza odarcie Go z szat podczas męki krzyżowej. Niektórzy widzą w tym symbolu również opuszczenie przez najbliższych oraz rezygnację z najmniejszych pozorów bóstwa dla naszego zbawienia

Zamiast dzwonków ministranci używają kołatek. To także znak żałoby po Zbawicielu, który odchodzi. Rodzaj „postu dla uszu”, tak jak „postem dla oczu” są zakryte od V niedzieli Wielkiego Postu krzyże i obrazy.

Składam podziękowanie dla ks. Pawła za uczestnictwo i podarowany chleb. Parafianom za modlitwę, podarowaną stułę i za złożone życzenia przez przedstawicieli oraz wiązanki kwiatów.

Ks. Proboszcz

Niedziela Palmowa - Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień. Liturgia tego dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Jak podaje Ewangelia, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: „Hosanna Synowi Dawida: Błogosławiony, Który przychodzi w imię Pańskie”.

Tego dnia wierni przynoszą palmy do kościoła.. W kościele święci się palmy już od IX wieku , w Polsce zwyczaj ten jest znany od średniowiecza. Gałązki palmy zostały zastąpione wierzbowymi. Gałązki wierzbiny są znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. W Wielką Sobotę są one palone, a popiół z nich jest używany w następnym roku podczas Środy Popielcowej do posypywania głów wiernych.

Na mszy św. o godz. 10.30 z licznym udziałem dorosłych i dzieci z palmami odbyło się poświęcenie palm i procesja do kościoła. Po Eucharystii odbył się konkurs na najpiękniejszą, największą i regionalna palmę

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

 


 

Od 1986 roku zgodnie z wolą papieża Jana Pawła II, w Niedzielę Palmową obchodzony jest również Światowy Dzień Młodzieży

Młodzież z naszej parafii uczestniczyła w spotkaniu Młodych w Katedrze w Bielsku-Białej. Ks. Biskup wraz z młodzieżą podjął rozważanie pierwszego z błogosławieństw: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3).

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

 


 

Niech Zmartwychwstały Chrystus
Napełni Nas Wszystkich
Ciepłem, Dobrocią
I Miłosierdziem Bożym,
Aby Wielkanoc Była
Radosnym Przeżyciem.
Z Radosnym Alleluja!
Ks. Mieczysław Grabowski - proboszcz

 


 

KONKURS PALM

KATEGORIE:

I - „Największa”

1. Dawid Socha - kl. VI i Michał Socha - Kl. V (10 m.)
2. Adam Sowa - „O”
3. Adrian Śliwa - kl. IV

II – „Najpiękniejsza”

1. Paulina Dudys - kl. IV i Olga Kujawa - kl. II
2. Wiktoria Dobija - Przedszkole
3. Małgorzata Konior - kl. III
3. Dominika Marek - kl. I

III - „Tradycyjna - Regionalna”

1. Antoni Semik - Przedszkole
2. Paweł Kubaczka i Bartłomiej Kubaczka - Przedszkole
3. Kacper Dobija – Przedszkole
4. Filip Śliwa - Przedszkole
5. Łukasz Frydrych kl. II

Jury:
Pani mgr Maria Wandzel
Pani mgr Bożena Zuziak
Pan Mieczysław Stec – Organista

Poświęcenie krzyża na „Gorylce” - 11.04.2014

Na zakończenie Plenerowej Drogi Krzyżowej  została odprawiona Msza św. i poświęcony Krzyż na „Gorylce”. Krzyż wdzięczności za Życie i Pontyfikat Jana Pawła II.
Podziękowania:
- dla  Ks. Pawła Hubczaka  za uczestnictwo i sprawowaną Mszę świętą,
- dla Rodziny Pawlus za to wyjątkowe miejsce w naszej Parafii,
- dla Państwa A.J.Balcarek prowadzący blog Lipowa i okolice za promowanie dobra i piękna w naszej Parafii,
- Strażakom za zapewnienie bezpieczeństwa,  
- niosącym krzyż, prowadzącym rozważania  i wszystkim za liczny udział” (Ogłoszenia duszpasterskie)

„Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym”

Bł. Jan Paweł II 6.06.1997r.

„Krzyż nadzieją moją jest
Krzyż nadaje życiu sens
Krzyż miłością
Krzyż wiernością
Krzyż nadzieją moją jest” (pieśń)

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

 

Zobacz również relację na http://lipowaiokolice.blogspot.com

Podziękowanie Ks. Proboszcza wygłoszone na zakończenie uroczystej Mszy świętej z udzieleniem Sakramentu Bierzmowana - 8.04.2014r

Ekscelencjo !

       Do słów wypowiedzianych przez Młodzież – dołączam i ja wyrazy wdzięczności za przybycie do naszej Parafii, za posługę następcy Apostołów, za umocnienie Duchem św. i skierowane do nas słowa wzmacniające naszą wiarę nadzieję i miłość.

Twoja posługa Ks. Biskupie jest na kilkanaście dni przed Kanonizacją bł. Jana Pawła II. Tak ściśle byłeś związany z Janem Pawłem II. Bo przecież Ks. Biskup pracował w sekcji polskiej Sekretariatu Stanu w Watykanie. Odbył z bł. Janem Pawłem II 27 zagranicznych podróży. Przygotowywał papieskie przemówienia, dokumenty i tłumaczenia.                  

Dziś jesteś naocznym światkiem Jego świętości w naszej parafii. Dziękujemy za Twoją posługę przy Ojcu Świętym w Rzymie, za posługę w Naszej Diecezji, za 50 lat służby Chrystusowi jako Kapłan, za erygowanie naszej Parafii, za obecność na wielu uroczystościach w naszej Wspólnocie.

Modlitwa naszej wspólnoty niech będzie wyrazem wdzięczności,. Na tej modlitwie wdzięczności trwać będziemy. O tym zapewniam ks. Biskupa w imieniu całej naszej Parafii i własnym.

Na ręce Ks. Dziekana naszego Dekanatu składam podziękowanie dla wszystkich kapłanów .

Podziękowania dla Ks. Prałata Jerzego sekretarza Ks. Biskupa za troskę o piękno liturgii. Podziękowanie dla ks. Pawła Hubczaka za prowadzenie rekolekcji wielkopostnych w naszej Parafii.

Podziękowanie Ks. Katechetom uczącym w Gimnazjum, Nauczycielom i Wychowawcom i Rodzicom

Księże Biskupie!

Tak bardzo zależało nam na Twojej obecności w naszej Parafii. W tym roku 2014 obchodzimy 50 lat od wizytacji, jaką przeprowadził w parafii w Lipowej 11/12 czerwca 1964 roku Metropolita Krakowski Arcybiskup Karol Wojtyła. Odbyła się również wizytacja kaplicy w Słotwinie, gdzie Metropolita modlił się wraz z mieszkańcami, udzielił błogosławieństwa. Historyczna kaplica, związana z modlitwą Metropolity Karola Wojtyły, stoi obok kościoła. Na placu, gdzie przebywał i przechadzał się Arcybiskup, stoi kościół i pomnik Jemu poświęcony, a trasa Plenerowej Drogi Krzyżowej w naszej parafii to droga jaką pokonał Arcybiskup Karol Wojtyła odwiedzając starszą osobę w czasie Wizytacji.

W imieniu Parafian i własnym proszę o poświęcenie tablicy pamiątkowej w kaplicy. Tablicę ufundowali Ci, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania 50 lat temu z rąk Arcybiskupa Karola Wojtyły a dziś zgromadzili się w kaplicy, jak i także Rodzice Młodzieży, która dziś przyjęła ten Sakrament. Bóg zapłać!

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA 

Jesteś tutaj: Home