Dzień Seniora

„Nie było miejsca dla Ciebie, w Betlejem żadnej gospodzie, i narodziłeś się, Jezu, w stajni, ubóstwie i chłodzie…”.

W niedzielę 12 stycznia 2020 roku odbył się Opłatek Seniorów. O godz. 10.30 na Mszy św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie modliliśmy się w intencji ludzi starszych, samotnych, emerytów i rencistów . Po Mszy św. w Domu Strażaka odbył się opłatek dla tych osób z całej Parafii: Słotwiny i Lipowej Bugaj i Poddzielec.

Spotkanie w OSP w Słotwinie rozpoczęło się Jasełkami przygotowanymi przez Panią Wychowawczynię Sabinę Pawlus i uczniów klasy II i III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie. Następnie nadszedł   czas na życzenia , łamanie się opłatkiem , rozmowę, wspólne kolędowanie. Kolędował Zespól Regionalny „Lipowianie”, „Kolędnicy od kaplicy”’, oraz na akordeonie przygrywał Pan organista Mieczysław Stec

W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Lipowa –Jan Góra wraz z Małżonką, Radni: Pani Sołtys Maria Binda-Sapeta, Piotr Caputa, Przewodniczący Spółki Wodociągowej Zdzisław Setla. Dziękuje wszystkim Seniorom, że znaleźli trochę czasu na wspólne kolędowanie.

Podziękowanie szczególne dla Akcji Katolickiej składam na ręce Pana Prezesa Jana Byrdy , Pani Ewie Binda, Prezesowi OSP Słotwina Janowi Binda. Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich Zofii Semik i wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tej uroczystości. Podziękowania dla Pana Jarosława z blogu „Lipowa i okolice” Z wdzięcznością Ks. Proboszcz.

FOTORELACJA:

Festiwal kolęd i pastorałek

5 stycznia 2020 roku w naszym kościele parafialnym odbył się 14 już festiwal kolęd i pastorałek. W tym roku wzięło w nim udział 30 uczestników. Podzieleni byli na następujące kategorie: Soliści młodsi, czyli od przedszkola do klasy 2, soliści starsi, czyli klasy od 3 do 6 duety, tria i więcej oraz grupy kolędnicze. Wszystkim występom przyglądało się jury w składzie: Pani Maria Wandzel, Pani Maria Binda-Sapeta oraz Pan Krzysztof Kliś. Festiwal rozpoczął się od występu Pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Po zakończeniu części konkursowej prezentowały się jak co roku grupy kolędnicze. Jako pierwsza zaprezentowała się rodzina Państwa Wrona, Tracz oraz Sowa. Później słuchaliśmy występu „Kolędników od kaplicy”.

Motywami przewodnimi tegorocznego kolędowania była postać Świętego Jana Pawła II oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego, których możemy podziwiać na naszych witrażach.
Kardynał Stefan Wyszyński urodził się w 1901 roku w Zuzeli. Święcenia kapłańskie przyjął w 1924 roku we Włocławku. Studiował na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, gdzie uzyskał stopień doktora. Został wikariuszem w katedrze włocławskiej i wykładowcą w seminarium duchownym we Włocławku. Po 2 Wojnie Światowej został kanonikiem gremialnym,  później biskupem lubelskim. Następnie został przeniesiony na arcybiskupstwo gnieźnieńskie  oraz warszawskie. Biskup Stefan Wyszyński został mianowany prymasem Polski 12 listopada 1948 przez papieża Piusa XII.
Kardynał  Stefan Wyszyński zmarł w 1981 roku w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W 1989 w Warszawie rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Jego beatyfikacja odbędzie się 7 czerwca 2020 na placu Piłsudskiego w Warszawie.
W naszym kościele znajduje się witraż poświęcony Kardynałowi. Możemy na nim zobaczyć wizerunek oraz herb Prymasa Tysiąclecia, pod herbem widnieje hasło prymasowskiego posługiwania Soli Deo – Bogu Samemu. W drugiej kwaterze znajduje się Duch Święty w postaci gołębicy z otaczającymi ją siedmioma darami.

18 maja 2020 roku obchodzić będziemy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Rok 2020 został ustanowiony przez senat rokiem Jana Pawła II. Uchwała, w której zostało to ustanowione mówi, że "18 maja 1920 r. urodził się w Wadowicach Karol Wojtyła - metropolita krakowski, kardynał, Ojciec Święty, św. Jan Paweł II". "Papież Polak zajmuje szczególne miejsce w naszej historii. Wychowany w polskiej pobożności, oddany Matce Bożej, był świadom pragnień swojego narodu, znał jego przeszłość i niezbywalne potrzeby: Wszędzie podkreślam moje polskie pochodzenie - trudno inaczej! - mówił - (...) zabrałem ze sobą całą polską historię, kulturę, doświadczenie, język (...) to dziedzictwo stale pozwala mi otwierać się na wielorakie bogactwo ludów i narodów we wspólnocie powszechnego Kościoła”.  Papież Polak dialog z człowiekiem prowadził także za pośrednictwem licznych encyklik". "Jako intelektualista, filozof i poeta, ale także aktor, miał doskonały kontakt z osobami ze świata nauki, kultury i sztuki, a jednocześnie docierał ze swym nauczaniem, jako pielgrzym i turysta, miłośnik gór, do młodego pokolenia, które darzyło go wyjątkową miłością.”

23 grudnia 1996 r. św. Jan Paweł II spotkał się z rodakami i powiedział: "Kolędy nie tylko należą do naszej historii, lecz poniekąd tworzą naszą historię narodową i chrześcijańską. Jest ich wiele, ogromne bogactwo. Od najdawniejszych, staropolskich, do tych współczesnych, od liturgicznych do pastorałek, jak choćby ta, tzw. góralska, której tak bardzo lubimy słuchać: „Oj, Maluśki, Maluśki”. Trzeba, ażebyśmy tego bogactwa nie zagubili. Dlatego też, łamiąc się dzisiaj z Wami opłatkiem wigilijnym, życzę, abyście wszyscy, drodzy Rodacy, czy w kraju, czy też w Rzymie, czy gdziekolwiek na świecie, śpiewali kolędy, rozmyślali nad tym, co one mówią, nad całą ich treścią, i byście w nich odnajdywali prawdę o miłości Boga, który dla nas stał się Człowiekiem”.
Na naszym pierwszym witrażu możemy zobaczyć wizerunek św. Jana Pawła II podpisującego bullę ogłaszającą Wielki Jubileusz 2000 roku, jego herb, symbol władzy papieskiej – klucze oraz Ducha Świętego. Widzimy krzyż który oznacza, że dziejów naszej Ojczyzny nie można oddzielić od Chrystusa wraz z symbolicznymi datami Chrztu Polski i jego 1050. rocznicy.

Laureaci tegorocznego konkursu:

Soliści młodsi:
Wyróżnienie specjalne: Karolina Jakóbiec
I miejsce – Zosia Bojdys
II miejsce – Martyna Weber ex aequo Magdalena Socha ex aequo Iga Jakubiec

Soliści starsi:
I miejsce – Julia Kowalska ex aequo Filip Śliwa
II miejsce – Emilia Wolny
III miejsce – Oliwier Semik

Duety, tria i większe grupy – młodsi:
I miejsce – Natalia i Adam Tlałka ex aequo Helenka i Karol Jakubiec
II miejsce – Marysia i Paulina Matuszek

Duety, tria i większe grupy – starsi:
Wyróżnienie specjalne – Justyna i Damian Kupczak, Zuzanna i Julia Wieczorek, Aleksander i Michał Moroń
Nagroda Grand Prix – Zosia Bojdys z babcią Marią Ćwikła
I miejsce – Julia Ćwikła i Julita Dobija
II miejsce – Karina Weber i Wiktoria Dobija ex aequo Joanna Zielińska i Julia Kowalska
III miejsce – Kacper Dobija, Bartłomiej Kubaczka i Szymon Mołdysz

FOTORELACJA:

Chór „Ave Maria”

W 2 niedzielę po Narodzeniu Pańskim 5 stycznia 2020 r. gościliśmy w naszej Parafii Chór „Ave Maria”.

Chór powstał w styczniu 2000r. przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Bestwinie.

Ideą powstania były obchody 900-lecia istnienia bestwińskiej parafii.

Dyrygentem jest doświadczony chórmistrz Pan mgr Marian Lubicki.

Chór występuje głównie podczas uroczystości kościelnych, patriotycznych i okolicznościowych w kraju i zagranicą.

Dziękujemy za ubogacenie swoim śpiewem liturgii Eucharystycznej i za uroczysty koncert po Mszy Świętej. Ks. proboszcz

Życzenia noworoczne

Obfitości Łask Bożych i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2020 życzy Ks.Proboszcz.

„Lipowianie”

W Święto Świętej Rodziny 29 grudnia 2019 roku kolędował w naszym kościele Zespół Regionalny „Lipowianie”. Jest zespołem reprezentacyjnym Gminy Lipowa. Tworzy go grupa ludzi rozmiłowanych w tańcu, śpiewie, muzyce i tradycjach Żywiecczyzny. W swojej karierze artystycznej zespół zaprezentował się na wielu koncertach i konkursach tanecznych na terenie polski oraz poza jej granicami. Ma na swoim koncie liczne nagrody zdobyte zarówno w festiwalach ogólnopolskich jak i międzynarodowych. Zespół zachęca aby dołączyły do grona „Lipowian” dzieci, młodzież oraz dorośli.

Dziękujemy za ubogacenie Liturgii Mszy świętej swoim śpiewem i muzyką oraz za koncert i wykonanie oryginalnych, regionalnych pastorałek Żywiecczyzny. Ks. Proboszcz.

FOTORELACJA:

Plan Kolędy 2019/2020

Piątek – 27.12.2019 - godz. 8.30 – Poddzielec
Od PP. Piela, Jastrząbka Góra, PP. Wisła do PP. Śliwa S.

Sobota - 28.12.2019 – godz. 8.30 - Poddzielec
Od PP. Repak – Kosiec do PP. Misiukiewicz

Poniedziałek- 30.12.2019 - godz. 8.30 – Bugaj
od PP. Caputa lewa strona do PP. Wolny

Piątek – 3.01.2020 - godz. 8.30 – Jastrząbka Dół - Słotwina-Dół  
od PP. Nykiel, os. Gwizdałówka Jastrząbka Dół do PP. Wrona (6)

Sobota – 4.01.2020 – godz. 8.30 – Słotwina-Dół
od PP. Pietraszko (12)   do PP. Ćwikła (67)

Niedziela – 5.01.2020 – godz. 12.30 - Przysłop

Poniedzialek – 6.01.2020 - Objawienie Pańskie – godz. 13.00 – Słotwina–Dół
od PP. Górny  do PP. Wilk (105)

Piątek – 10.01.2018 - godz. 8.30 – Słotwina nad kościołem
od P. Wandzel  do PP.Trzeciak

Sobota - 11.01.2020 - godz. 8.30 – Słotwina nad kościołem
od P. Pawlus Jerzy (2) do PP. Śliwa 122

Poniedziałek – 13.01.2020 – godz. 8.30 – koło Szkoły w stronę Godziszki
od PP. Setla, do PP. Stańczak

Pomoc dla Damiana

pomoc dla damiana

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

8 grudzień to szczególny dzień w naszej wspólnocie: XI rocznica erygowania naszej Parafii, po komunii odśpiewaliśmy uroczyste „Te Deum Laudamus” oraz 79. rocznica wysiedleń naszych mieszkańców, które w sposób szczególny przypada na 8 grudnia. Po Mszy św. udaliśmy się pod Pomnik upamiętniający to wydarzenie. Modlitwy zanosiliśmy za wstawiennictwem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, którego obraliśmy za patrona modlitw w intencji naszej Ojczyzny. Przedstawiciele Parafii złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymały poświęcone medaliki, które zostały zrobione zgodnie z prośbą Maryi przekazanej Katarzynie Laboure z napisem: „Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Medalik jest wyrazem miłości do Matki Bożej, wyznaniem wiary oraz wyrazem próśb o potrzebne łaski.

FOTORELACJA:

Wizyta Św. Mikołaja - 2019

6 grudnia, jak wszyscy wiemy, swoje imieniny obchodzi Święty Mikołaj. To Święty, który był biskupem Miry. Jest patronem żeglarzy, piekarzy, kupców, a przede wszystkim dzieci. Jak co roku zawitał on do naszej Parafii. Po wieczornej mszy roratniej Święty Mikołaj Biskup spotkał się z naszymi najmłodszymi parafianami. Odbyło się przedstawienie przygotowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz scholę liturgiczną. Dzieci, które przybyły na spotkanie z Mikołajem miały okazję zapoznania się z życiorysem tego Świętego. Odpowiadały także na pytania dotyczące jego życia oraz ubioru, a później razem z młodzieżą tańczyły i śpiewały do piosenki Arki Noego „Święty uśmiechnięty”. Święty Mikołaj obdarował dzieci upominkami oraz słodyczami i obiecał, że w przyszłym roku również do nas zawita.

FOTORELACJA:

Przyjęcie do Służby Liturgicznej

We wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego 20 listopada 2019 roku odbyło się w naszym kościele przyjęcie do Służby Liturgicznej. Do grona kandydatów na ministrantów przyjęci: Oliwier i Paweł a do ministrantów: Antoni, Dariusz i Michał. Gratuluję ministrantom i życzę, aby czynności ministranckie wykonywali pobożnie, gorliwie. Dziękuje animatorowi Mateuszowi, rodzicom za spotkanie i przygotowanie przyjęcia.

„Rafał Kalinowski (imię chrzcielne - Józef) urodził się 1 września 1835 roku w Wilnie. Po maturze przez dwa lata studiował w instytucie Agronomicznym w Hory-Horkach, następnie w Mikołajewskiej Akademii Inżynierskiej w Petersburgu, wstępując równocześnie do rosyjskiego wojska. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, poprosił o dymisję i przyjął nominację na naczelnika wydziału wojny w powstańczym Wydziale Wykonawczym Litwy. Aresztowany w marcu 1864 roku, został skazany na 10 lat katorgi w Usolu koło Irkucka. Po uwolnieniu przez trzy lata był wychowawcą księcia Augusta Czartoryskiego. W 1877 roku wstąpił do zakonu karmelitów bosych w Grazu w Austrii. W 1892 roku został fundatorem klasztoru w Wadowicach, przy którym powstało małe seminarium. Od momentu święceń kapłańskich jego życie było poświęcone przede wszystkim pracy w konfesjonale kierownictwu duchowemu. Zmarł 15 listopada 1907 roku w Wadowicach. Sanktuarium św. Rafała znajduje się w Czernej”. Beatyfikacja – 22 czerwca 1983 roku w Krakowie

Kanonizacja – 17 listopada 1991 roku w Rzymie. Wspomnienie liturgiczne – 20 listopada

NASI ŚWIĘCI Rozważania o Polakach beatyfikowanych i kanonizowanych przez Jana Pawła II, red.
W. Zagrodzki CSsR, Kraków 2009.

DSCN0235[1]

 

Jesteś tutaj: Home