„Trzeba przekazywać światu ogień Bożego Miłosierdzia” - zawierzenie diecezji bielsko-żywieckiej miłosierdziu Bożemu

W sobotę 3 maja do celu dotarła II Bielsko-Żywiecka Pielgrzymka do Krakowa-Łagiewnik. W pielgrzymce uczestniczyło nieco ponad tysiąc osób, również z naszej parafii. Wędrówkę zwieńczył akt zawierzenia całej diecezji miłosierdziu Bożemu. Historycznego aktu wraz z tłumem wiernych dokonał bp Roman Pindel.

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

Jan Paweł II, Kraków - Łagiewniki, 17.08.2002

 

Boże, Ojcze miłosierny,

Powtarzam słowa świętego Jana Pawła II z dnia 17 sierpnia 2002 roku, by dziś zawierzyć Twojemu miłosierdziu całą diecezję bielsko-żywiecką. Niech każdy wierny, doświadczając Twojego miłosierdzia, głosi je słowem i czynem.

Zawierzam Ci wszystkie parafie z ich duszpasterzami, wspólnoty zakonne, instytuty życia konsekrowanego oraz rodziny. Ogarnij swoim spojrzeniem dzieci i młodzież, rodziny w potrzebie i samotnych, opuszczonych przez współmałżonka i potrzebujących. Okaż swoje miłosierdzie będącym w szczególnej potrzebie: bluźniercom i wątpiącym, grzesznikom i więźniom, chorym i umierającym. Gdzie rozlał się grzech, niech jeszcze obficiej rozleje się łaska. Nienawiść i gniew niech zostaną pokonane przez miłość i przebaczenie. Biedni niech doznają miłosierdzia i wsparcia.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! A zwłaszcza dla naszej diecezji.

Amen.

bp Roman Pindel

Relacje z poszczególnych dni pielgrzymowania oraz zdjęcia można obejrzeć na stronie:

http://bielsko.gosc.pl/Lagiewniki2014

http://spacer.katolik.bielsko.pl/

Chwalcie łąki umajone

Miesiąc maj to dla wielu ludzi najpiękniejszy miesiąc w ciągu roku. Nic dziwnego, bo właśnie w maju najbardziej rzuca się w oczy piękno ziemi. Wszelka roślinność, a przede wszystkim rozkwitające kwiaty wzbudzające w nas zachwyt i wszystko przypomina o Bogu - Stworzycielu.

„Ta jedna licha drzewina,
Nie trzeba dębów tysięcy!,
Z szeptem się ku mnie przegina,
„jest Bóg i czegóż ci więcej?!”

Jan Kasprowicz

majowki 2014 01  majowki 2014 02  majowki 2014 03  majowki 2014 04

majowki 2014 05  majowki 2014 06  majowki 2014 07  majowki 2014 08

Maj kojarzy się także z „majówką”. Majówka to przede wszystkim Nabożeństwo Majowe - nabożeństwo ku czci Matki Bożej. Podczas tego nabożeństwa śpiewa się „Litanię Loretańską”, modlitwę „Pod Twoją obronę”, są i rozważania o Matce Bożej i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Litania Loretańska (hymn na cześć Maryi) - nazwę „Loretańska” zawdzięcza miejscowości Loretto we Włoszech. W Litanii wymienia się kolejne tytuły Maryi, jest ich w sumie 49, a w Polsce 50. po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja. 14 razy wymieniana jest Maryja jako Królowa. Pierwsze wezwanie jako Królowa jest Królowa Aniołów. To właśnie jako Królową, w sposób szczególny jako Królową Aniołów czcimy Ją w naszej kaplicy obok kościoła, a w ołtarzu umieszczony jest obraz przedstawiający ukoronowanie NMP.

majowki 2014 09

„Chwalcie łąki umajone, Góry, doliny zielone,
Chwalcie cieniste gaiki, Źródła i kręte strumyki!
Co igra z morza falami, W powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią świata, Jej dłoń nasza wieniec splata
Ona, dzieł Boskich korona, Nad anioły wywyższona
Choć jest panią nieba , ziemi, Nie gardzi dary naszymi
Wdzięcznym strumyki mruczeniem, Ptaszęta słodkim kwileniem
I co czuje, i co żyje, Niech z nami sławi Maryję!"

Pieśń - ks.K. Antoniewicz

Zachęcam do udziału w tym nabożeństwie w tygodniu o godz. 17.30, w niedzielę o godz. 15.00, a także do śpiewania majówki w naszych domach i przy przydrożnych figurach.

Pierwsze Nabożeństwo Fatimskie w tym roku 13 maja o godz. 17.30. Zapraszam.

Ks. Proboszcz

Coś dla duszy

Dziękczynienie za Kanonizację Bł. Jana XXIII i Bł. Jana Pawła II

W Uroczystość Bożego Miłosierdzia w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie dziękowaliśmy Bogu za Kanonizację dwóch papieży: Jana XXII i Jana Pawła II.

W Godzinie Miłosierdzia o godz.15.00 przed Najświętszym Sakramentem odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, jak i modlitwy dziękczynne za świętego Jana Pawła II i modlitwy za Jego wstawiennictwem.

„O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże,
Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może,
Największy przymiocie Boga Wszechmocnego,
Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego" (Dz,951)

Po Nabożeństwie Msza święta w której w sposób szczególny uczestniczyli parafianie, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania z rąk Metropolity Krakowskiego Karola Wojtyły 50 lat temu, jak i młodzież, która przyjęła Sakrament Bierzmowania w Roku Kanonizacji udzielony 8.04.2014 przez Ks. Bp Tadeusza Rakoczego.

Po Mszy św. była możliwość ucałowania relikwii Jana Pawła II. Jubilaci i młodzież otrzymała pamiątkowe obrazy z wizerunkiem Jana Pawła II z naszej parafii.

O godz. 21.00 zgromadziliśmy się przy Pomniku Jana Pawła II, w obecności Relikwii i Kanonizacyjnej Iskry Bożego Miłosierdzia, gdzie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, odmówiliśmy różaniec, chwila wspomnień ze spotkań z Janem Pawłem II i wspólnego śpiewu.

ZDJĘCIA

Nie lękajcie się świętości

24.04.2014 roku odbyły się eliminacje okręgowe Konkursu Poezji Religijnej organizowane prze Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Domu Katolickim im. Jana Pawła II w Żywcu.

W Konkursie uczestniczyły dzieci z naszej Parafii z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie pod opieką katechety ks. Mieczysława:

 • Wandzel Julia kl.III –wiersz: „Pod prąd”- autor: ps. Mona
 • Mrowiec Agnieszka kl.IV – wiersz : „Święty Franciszku”- autor Ks. Jan Twardowski
 • Sowa Katarzyna kl. V –wiersz: „Trochę plotek o świętych- autor Ks. Jan Twardowski

Do finału zakwalifikował się Paweł Sowa – ministrant, lektor z naszej parafii uczęszczający do Gimnazjum Jana Pawła II w Twardorzeczce. Recytował wiersz: „Święte iskierki” - autor nieznany.

„Nie lękajcie się świętości” - tymi słowami papież Jan Paweł II rozpoczął swoje orędzie skierowane do młodych z okazji Światowych Dni Młodzieży w 1990 roku. Swoją osobą papież Polak dał nam żywy przykład, że świętość nie traci nigdy ważności i jest aktualna. Święci, mistrzowie wiary, stają się dla nas autorytetem i drogowskazem.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży poprzez recytowanie poezji zachęca do refleksji i próby odpowiedzi na pytania: Czym jest świętość? Czy dziś można być świętym, a przez to aktywnie władcza się w przeżywanie kanonizacji bł. Jana Pawła II i bł.Jana XXIII 27 kwietnia 2014 roku.

ZDJĘCIA

Płaskorzeźba św. Krzysztofa z symboliką góry „Synaj”

„Świadectwem prawdy chrześcijańskiej miłości - zawsze czytelnym, dziś jednak szczególnie wymownym - jest pamięć o męczennikach… Głosili oni Ewangelię, oddając życie dla miłości… Kościół wszędzie na ziemi musi pozostać zakorzeniony w ich świadectwo i pieczołowicie chronić pamięć o nich… Podziw dla męczenników niech łączy się w sercach wiernych pragnieniem naśladowania - z pomocą łaski Bożej - ich przykładu, gdyby wymagały tego okoliczności” (Incarnationis misterium).

Święty Krzysztof – (gr.noszący Chrystusa). Według tradycji miał ponieść śmierć męczeńską w czasie prześladowań za cesarza rzymskiego Decjusza w III w. na terenie dzisiejszej Turcji. Według legendy był olbrzymem pustelnikiem trudniącym się przenoszeniem przez rzekę podróżnych. Pewnego dnia, przenosząc na ramionach dziecko, poczuł ogromny ciężar i usłyszał, że dźwiga ciężar całego świata, dziecko to zaś okazało się Dzieciątkiem Jezus (Nasi Święci Patroni). Jest on czczony jako patron podróżnych, przewodników, a zwłaszcza kierowców.

Ostatecznym celem naszej ludzkiej drogi jest sam Bóg. Bóg jest tym szczytem, który mamy osiągnąć. Pomocą i drogowskazami do przebywania z Bogiem są przykazania, które dał Bóg a Górze Synaj.

„Przykazania chronią człowieka przed niszczącą siłą egoizmu, nienawiści i fałszu. Demaskują wszystkie fałszywe bóstwa, które go zniewalają: miłość własną, która odrzuca Boga, żądzę władzy i przyjemności, która niszczy porządek sprawiedliwości, poniża ludzką godność nas samych i naszego bliźniego. Jeżeli odwrócimy się od tych fałszywych bóstw i pójdziemy za Bogiem, (…) wówczas „zajaśniejemy chwałą” Jan Paweł II, Klasztor św. Katarzyny na Górze Synaj, 26.02.2000 roku

Płaskorzeźba św. Krzysztofa z napisem: „Święty Krzysztofie polecamy się Twojej opiece” jest umieszczona na skale symbolizującą górę „Synaj”, gdzie Bóg dał nam Dziesięć Przykazań Bożych. Na symbolice góry „Synaj zarysy rzeki i drogi. Na symbolicznej rzece Jordan są umieszczone kamienie, które przywiozłem z Jeziora Galilejskiego, gdzie Pan Jezus nauczał, powoływał uczniów i czynił cuda oraz kamień z Góry Synaj - podarowany przez Ks. mgr Pawła Hubczaka i tablice z dziesięcioma przykazaniami, przypominające nam o zachowaniu przykazań Bożych w podróży i w naszym ziemskim pielgrzymowaniu na wspaniały szczyt, któremu na imię Bóg. Zdobywanie góry wiąże się z trudem i wyrzeczeniami. Zdobywanie świętości wymaga od człowieka, także wyrzeczeń i trudu.

Przykazania Boże mają formę nakazów i zakazów, ale stoją na straży tego, co Boże: co dobre, szlachetne i piękne. Często używa się czytelnego porównania do przepisów drogowych. W tej konwencji przykazania są podobne do znaku STOP, który stawia się przed miejscem, gdzie grozi szczególne niebezpieczeństwo.

Płaskorzeźba św. Krzysztofa z symboliką Góry Synaj umieszczona jest na parkingu. Przy tym miejscu będziemy modlić się w intencji kierowców w dniu św. Krzysztofa, będzie miejscem zatrzymania w procesji różańcowej.

Symbolika Góry Synaj wykonana z granitu waży ponad 8 ton, płaskorzeźba z marmuru.

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

60 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Słotwinie

To już 60 lat przenikliwy głos syreny alarmowej, bez względu na pogodę i porę roku rozrywa ciszę nocy i gwar dnia. Przerywa sen, pracę i odpoczynek Strażaków ochotników ze Słotwiny spieszącym z pomocą ratowania życia ludzkiego i mieniu, zagrożonym przez wypadki na drogach, żywioły ognia, wezbrane wody, nawałnice burzowe i huragany.

Uroczysta Msza św. w 60 rocznicę powstania OSP w Słotwinie
zostanie odprawiona 3 maja 2014 r. o godz. 15.00

 

60lecie osp zaproszenie

 

 

Święty Florian jest od wieków czczony przede wszystkim jako patron strażaków

Święty Florian należał do wielkiej rzeszy męczenników, którzy zginęli na początku IV wieku podczas krwawych prześladowań chrześcijan wszczętych za panowania okrutnego cesarza Dioklecjana. Nie bał się tych, którzy zabijają ciało. Oddał życie za Jezusa Chrystusa, odważnie przyznał się do Niego przed ludźmi, nie chcąc oddać hołdu pogańskim bożkom.

Św. Florianowi przypisuje się wiele cudów, wśród nich ugaszenie pożaru wodą z małego naczynia. Dlatego ikonografia chrześcijańska przedstawia św. Floriana w zbroi legionisty rzymskiego, z naczyniem wody, czasami gaszącego wodą płomienie, mającego proporczyk lub lancę w ręce, krzyż na tarczy lub na piersi, gaszącego wodą z naczynia płonący dom.

DSCN0475

Figura (feretron) św. Floriana w kościele

 

Święty Jan Paweł II stwierdził, że strażacy są tymi, którzy wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji niosą pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi.

Od początków XVIII wieku, w naszych kościołach w suplikacjach śpiewamy: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny- wybaw nas Panie!".

Pragnę wyrazić szczerą wdzięczność wszystkim Strażakom i życzę Wam błogosławieństwa Bożego. Byście cieszyli się szacunkiem i uznaniem społecznym, orędownictwem św. Floriana i dobrą kondycją fizyczną w dalszej służbie Bogu na chwałę. Jest to niezwykle szlachetna służba.

Ks. Proboszcz

 

 DSCN3580

Ochotnicza Straż Pożarna została założona na zebraniu wiejskim w dniu 24 kwietnia 1954 r. W obecności zaproszonych gości: Komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Żywcu dh st. Ogniomistrza Stanisława Leśniak, Naczelnika Rejonowego dh Józefa Semik, Prezesa OSP w Lipowej dh Rudolfa Caputa, mieszkańcy wsi postanowili założyć Ochotniczą Straż pożarną w Słotwinie. Pierwszym Komendantem OSP został druh Andrzej Caputa. Na członków czynnych w dniu zebrania wpisało się 42 mieszkańców, Pierwszym sprzętem była sikawka ręczna i kilka odcinków węża. W1955 roku odbyło się uroczyste przekazanie motopompy dla OSP. Ze środków własnych zakupiono sztandar. W 1957 w czynie społecznym wybudowano garaż - remizę. W roku 1962 wybudowany został zbiornik p. poż. o poj. 100 m3. Następnie przystąpiono do remontu budynku „Sokolni” obecnej siedziby OSP. V 1968 OSP otrzymała od Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Żywcu samochód marki „DODGA”.

Zmiana Zarządu nastąpiła w 1981 r. Funkcję Prezesa objął druh Władysław Śliwa a funkcję Naczelnika Jan Pawlus. W roku 1984 oddano do użytku nową remizę, która służy do dnia dzisiejszego.

 

DSCN5901  DSCN5905  DSCN5908  DSCN5910

Sztandary Ochotniczej Straży Pożarnej w Słotwinie

 

W 1994 roku funkcję Prezesa obejmuje druh Mieczysław Zuziak a funkcję Naczelnika druh Jan Binda. Stary wóz bojowy zostaje wymieniony na STAR 66 w 1991 roku.

W 1994 roku społeczeństwo wsi Słotwina z okazji jubileuszu 40- lecia OSP ufundowało i przekazało nowy sztandar. Natomiast na 50-cio lecie sinienia, z funduszy Gminnych i Wiejskich Zarządu Głównego ZOSP w Warszawie, oraz Komendy Miejskiej PSP w Katowicach, został przekazany Karosowany samochód STAR 266. Przez ten cały okres trwają prace społeczne przy remoncie obiektu, Sali, kuchni, remizy, oraz zaplecza. W roku 2009 z własnych środków zakupiono lekki samochód ratownictwa technicznego WV-T4. Wyposażenie w sprzęt to zasługa Śląskiej Komendy PSP w Katowicach, Urzędu Gminy w Lipowej oraz własna OSP w Słotwinie.

 

DSCN5919 DSCN5927

Obrazy w strażnicy

 

Od samego początku istnienia celem OSP jest niesienie pomocy mieszkańcom wsi, oraz Gminy i okolicy w różnego rodzaju klęskach żywiołowych, tj. pożar, powódź, śnieżyce, wichury, wypadki lub inne miejscowe zagrożenia. Obecnie stan osobowy Jednostki to 92 druhów czynnych i wspierających, oraz 20 członków MDP chłopców i dziewcząt.

Przez cały okres istnienia OSP w Słotwinie bierze czynny udział we wszystkich świętach kościelnych, strażackich i państwowych.

 

Obecny Zarząd:

 1. Prezes - Jan Binda
 2. V-ce Prezes - Robert Ćwikła
 3. Naczelnik - Tomasz Semik
 4. V-ca Naczelnika - Marcina Jakóbiec I
 5. Skarbnik - Kazimierz Wrona
 6. Sekretarz -Marcin Jakóbiec II
 7. Gospodarz - Tadeusz Sowa
 8. Kronikarz - Katarzyna Binda
 9. Członkowie - Marek Dobija, Adam Semik

Natomiast komisja rewizyjna w składzie:

 1. Przewodniczący - Kazimierz Śliwa
 2. Sekretarz - Antoni Białek
 3. Członek - Andrzej Ćwikła

Nr KRS - 0000257989

 

DSCN3769

Warta przy Grobie Pańskim

Już po raz dziewiąty w naszym kościele Strażacy z naszej OSP czynnie włączyli się w obchody Triduum Paschalnego pełniąc w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę wartę honorową przy Grobie Pańskim, natomiast w Niedzielę Wielkanocną uczestniczyli ze Sztandarem w uroczystej procesji i Mszy Rezurekcyjnej. Strażacka warta nawiązuje do pilnowania Grobu Chrystusa przez żołnierzy rzymskich.

Oprócz akcji ratowniczych ponadto zbiorowo uczestniczą Strażacy w życiu religijnym naszej parafii, szczególnie we wszystkich wielkich uroczystościach. Jak udział w procesji Bożego Ciała, zabezpieczenie procesji różańcowej, plenerowej Drodze Krzyżowej w pokazach z okazji festynu parafialnego.

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

     Zwycięzca śmierci, piekła i szatana staje dzisiaj pośród nas z najpiękniejszym pozdrowieniem; ”Pokój wam!” Nasza wielkanocna radość może trwać dłużej. Każda niedziela jest małą Wielkanocą. Każde zwycięstwo nad pokusą i grzechem jest małą Wielkanocą, tryumfem Chrystusowego życia w nas nad śmiercią powodowaną przez grzech.

 

OGŁOSZENIA: (20.04.2014)

1. Składamy sobie życzenia. Pragnę Wam i sobie życzyć, abyśmy wszyscy byli świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa. On potrzebuje dziś świadków, że człowiek żyje wiecznie, że miłość jest mocniejsza od nienawiści, a życie od śmierci.

2. W Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia Msze św. o godz. 8.30 i 10.30. Składka przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i KUL.

3. W przyszłą niedzielę, 27 kwietnia-Święto Bożego Miłosierdzia, stąd po każdej Mszy św. będzie Koronka do Miłosierdzia Bożego i będzie można ucałować relikwie Świętej Faustyny. W tym dniu papież Franciszek dokona w Rzymie aktu kanonizacji dwóch papieży: bł. Jana XXIII oraz bł. Jana Pawła II. O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Msza Święta dziękczynna za Kanonizację Papieży, możliwość ucałowania relikwii Jana Pawła II. W czasie tej Mszy pragnę podziękować za Sakrament Bierzmowania udzielony w 1964 przez abp Karola Wojtyłe i za Sakrament Bierzmowania udzielony 8.04.2014 przez Ks. Bp Tadeusza. Zapraszam w sposób szczególny Jubilatów i Młodzież Bierzmowaną do wzięcia udziału w tej Mszy dziękczynnej. Po Mszy św. poświecę pamiątkowe obrazy z wizerunkiem   Janem Pawłem II, który jest w naszej Parafii. Przyjmijcie je  jako pamiątkę tej wielkiej uroczystości i złożonej ofiary na tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Zachęcam Młodzież, Jubilatów do wzięcia udziału w pielgrzymce do Częstochowy na nocne czuwanie z 14/15 czerwca. O godz. 21.37 modlitwy przy Pomniku za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II. Ofiarą do puszek wspieramy Diecezjalne Radio Anioł Beskidów.

4. Przeżyliśmy Wielki Tydzień, Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, czas Rekolekcji Wielkopostnych, spowiedzi św. Dziękujemy Ks. mgr Pawłowi Hubczak  za Słowo Boże jakie do nas skierował w czasie  rekolekcji za całą Jego posługę sakramentalną w naszym Kościele także w  Triduum Paschalnym. Wdzięczność wyrażamy w pamięci modlitewnej.

5. Dziękuję:
- Pocztom sztandarowym, niosącym baldachim, feletrony, obrazy, świece. Panu Kościelnemu, Panu Organiście, Pani Wiesławie. Kołu Gospodyń Wiejskiej, Orkiestrze, Animatorom, Lektorom i Ministrantom  za poświęcony czas. Bóg zapłać!
- Tym którzy przygotowali Ciemnicę i Grób Pański; Pani Marii i Pani Małgorzacie, Rodzinie PP. Piela, Pani Sołtys, Grupie Młodzieży KSM na ręce Pani Prezes Dominiki, Panu Kościelnemu, Lektorom naszej Parafii .
- Strażakom za trud  czuwania przy Grobie Pańskim. To podziękowanie kieruję na ręce Pana Prezesa i Naczelnika Straży. Niech Dobry Bóg wynagrodzi Wam czas poświęcony. I w ogóle wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że mogliśmy przeżyć: godnie i pobożnie te dni
- Rodzinie PP. Gilowscy, Śliwa, Białek za kwiaty na ołtarz. Za złożoną ofiarę na kościół i kwiaty do Bożego Grobu. Wszystkim, za wielką troskę o przeżycie Triduum Paschalnego i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego składam serdeczne Bóg zapłać!

Wielka Niedziela

Godz. 6.00 - procesja wokół kościoła ogłaszająca prawdę o Zmartwychwstaniu. Poranna Uroczysta Msza św. rezurekcyjna (od łac. Resurrectio - zmartwychwstanie).

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

 


 

Jesteś tutaj: Home