Wielka Sobota

Wielka Sobota - adoracja przy Grobie Pańskim, poświęcenie pokarmów. 

wielka sobota 01  wielka sobota 02  wielka sobota 03  wielka sobota 04

wielka sobota 05  wielka sobota 06  wielka sobota 07

 

Wieczorem Liturgia z błogosławieństwem ognia i paschału Exsultet, poświęcenie wody. Msza św. ma już radosny, paschalny charakter.

wielka sobota 08  wielka sobota 09  wielka sobota 10  wielka sobota 11

Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Chrystusa. Tego dnia nie ma Mszy św. Podczas liturgii adorujemy Krzyż, a później trwa adoracja Chrystusa spoczywającego w symbolicznym grobie.

wielki piatek 01  wielki piatek 02  wielki piatek 03  wielki piatek 04

wielki piatek 05  wielki piatek 06

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek to pamiątka ostatniej wieczerzy, podczas której Pan Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa i Eucharystii. Wraz z Ks. Pawłem Hubczakiem modliliśmy się w intencji Kapłanów i przygotowujących się do Kapłaństwa: ks. Diakona Krzysztofa, kleryka Sławomira oraz także modliliśmy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Po zakończeniu Eucharystii  Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy, która w naszej parafii ma miejsce w kaplicy obok kościoła, gdzie 50 lat temu modlił się Arcybiskup Karol Wojtyła. W dekoracji umieszczona jest reprodukcja obrazu „Ecce Homo”- Adama Chmielowskiego (póź. Św. Brata Alberta), który był także malarzem. Przedstawia Chrystusa w cierniowej koronie i w purpurowym płaszczu, narzuconym w ten sposób, że utworzył on na piersi Jezusa pokryte razami biczów serce (frag. „Świadectwo oddania bez reszty” - Karol Wojtyła). Ecce Homo (łac. Oto Człowiek) – J 19,5. Słowa miał wypowiedzieć Piłat ukazujący Chrystusa ludowi żydowskiemu.

wielki czwartek 2014 01  wielki czwartek 2014 02  wielki czwartek 2014 03  wielki czwartek 2014 04  wielki czwartek 2014 05

wielki czwartek 2014 06  wielki czwartek 2014 07  wielki czwartek 2014 08  wielki czwartek 2014 09

Z ołtarza został zdjęty obrus. Odarty ołtarz, który jest symbolem Jezusa Chrystusa, oznacza odarcie Go z szat podczas męki krzyżowej. Niektórzy widzą w tym symbolu również opuszczenie przez najbliższych oraz rezygnację z najmniejszych pozorów bóstwa dla naszego zbawienia

Zamiast dzwonków ministranci używają kołatek. To także znak żałoby po Zbawicielu, który odchodzi. Rodzaj „postu dla uszu”, tak jak „postem dla oczu” są zakryte od V niedzieli Wielkiego Postu krzyże i obrazy.

Składam podziękowanie dla ks. Pawła za uczestnictwo i podarowany chleb. Parafianom za modlitwę, podarowaną stułę i za złożone życzenia przez przedstawicieli oraz wiązanki kwiatów.

Ks. Proboszcz

Niedziela Palmowa - Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień. Liturgia tego dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Jak podaje Ewangelia, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: „Hosanna Synowi Dawida: Błogosławiony, Który przychodzi w imię Pańskie”.

Tego dnia wierni przynoszą palmy do kościoła.. W kościele święci się palmy już od IX wieku , w Polsce zwyczaj ten jest znany od średniowiecza. Gałązki palmy zostały zastąpione wierzbowymi. Gałązki wierzbiny są znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. W Wielką Sobotę są one palone, a popiół z nich jest używany w następnym roku podczas Środy Popielcowej do posypywania głów wiernych.

Na mszy św. o godz. 10.30 z licznym udziałem dorosłych i dzieci z palmami odbyło się poświęcenie palm i procesja do kościoła. Po Eucharystii odbył się konkurs na najpiękniejszą, największą i regionalna palmę

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

 


 

Od 1986 roku zgodnie z wolą papieża Jana Pawła II, w Niedzielę Palmową obchodzony jest również Światowy Dzień Młodzieży

Młodzież z naszej parafii uczestniczyła w spotkaniu Młodych w Katedrze w Bielsku-Białej. Ks. Biskup wraz z młodzieżą podjął rozważanie pierwszego z błogosławieństw: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3).

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

 


 

Niech Zmartwychwstały Chrystus
Napełni Nas Wszystkich
Ciepłem, Dobrocią
I Miłosierdziem Bożym,
Aby Wielkanoc Była
Radosnym Przeżyciem.
Z Radosnym Alleluja!
Ks. Mieczysław Grabowski - proboszcz

 


 

KONKURS PALM

KATEGORIE:

I - „Największa”

1. Dawid Socha - kl. VI i Michał Socha - Kl. V (10 m.)
2. Adam Sowa - „O”
3. Adrian Śliwa - kl. IV

II – „Najpiękniejsza”

1. Paulina Dudys - kl. IV i Olga Kujawa - kl. II
2. Wiktoria Dobija - Przedszkole
3. Małgorzata Konior - kl. III
3. Dominika Marek - kl. I

III - „Tradycyjna - Regionalna”

1. Antoni Semik - Przedszkole
2. Paweł Kubaczka i Bartłomiej Kubaczka - Przedszkole
3. Kacper Dobija – Przedszkole
4. Filip Śliwa - Przedszkole
5. Łukasz Frydrych kl. II

Jury:
Pani mgr Maria Wandzel
Pani mgr Bożena Zuziak
Pan Mieczysław Stec – Organista

Poświęcenie krzyża na „Gorylce” - 11.04.2014

Na zakończenie Plenerowej Drogi Krzyżowej  została odprawiona Msza św. i poświęcony Krzyż na „Gorylce”. Krzyż wdzięczności za Życie i Pontyfikat Jana Pawła II.
Podziękowania:
- dla  Ks. Pawła Hubczaka  za uczestnictwo i sprawowaną Mszę świętą,
- dla Rodziny Pawlus za to wyjątkowe miejsce w naszej Parafii,
- dla Państwa A.J.Balcarek prowadzący blog Lipowa i okolice za promowanie dobra i piękna w naszej Parafii,
- Strażakom za zapewnienie bezpieczeństwa,  
- niosącym krzyż, prowadzącym rozważania  i wszystkim za liczny udział” (Ogłoszenia duszpasterskie)

„Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym”

Bł. Jan Paweł II 6.06.1997r.

„Krzyż nadzieją moją jest
Krzyż nadaje życiu sens
Krzyż miłością
Krzyż wiernością
Krzyż nadzieją moją jest” (pieśń)

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

 

Zobacz również relację na http://lipowaiokolice.blogspot.com

Podziękowanie Ks. Proboszcza wygłoszone na zakończenie uroczystej Mszy świętej z udzieleniem Sakramentu Bierzmowana - 8.04.2014r

Ekscelencjo !

       Do słów wypowiedzianych przez Młodzież – dołączam i ja wyrazy wdzięczności za przybycie do naszej Parafii, za posługę następcy Apostołów, za umocnienie Duchem św. i skierowane do nas słowa wzmacniające naszą wiarę nadzieję i miłość.

Twoja posługa Ks. Biskupie jest na kilkanaście dni przed Kanonizacją bł. Jana Pawła II. Tak ściśle byłeś związany z Janem Pawłem II. Bo przecież Ks. Biskup pracował w sekcji polskiej Sekretariatu Stanu w Watykanie. Odbył z bł. Janem Pawłem II 27 zagranicznych podróży. Przygotowywał papieskie przemówienia, dokumenty i tłumaczenia.                  

Dziś jesteś naocznym światkiem Jego świętości w naszej parafii. Dziękujemy za Twoją posługę przy Ojcu Świętym w Rzymie, za posługę w Naszej Diecezji, za 50 lat służby Chrystusowi jako Kapłan, za erygowanie naszej Parafii, za obecność na wielu uroczystościach w naszej Wspólnocie.

Modlitwa naszej wspólnoty niech będzie wyrazem wdzięczności,. Na tej modlitwie wdzięczności trwać będziemy. O tym zapewniam ks. Biskupa w imieniu całej naszej Parafii i własnym.

Na ręce Ks. Dziekana naszego Dekanatu składam podziękowanie dla wszystkich kapłanów .

Podziękowania dla Ks. Prałata Jerzego sekretarza Ks. Biskupa za troskę o piękno liturgii. Podziękowanie dla ks. Pawła Hubczaka za prowadzenie rekolekcji wielkopostnych w naszej Parafii.

Podziękowanie Ks. Katechetom uczącym w Gimnazjum, Nauczycielom i Wychowawcom i Rodzicom

Księże Biskupie!

Tak bardzo zależało nam na Twojej obecności w naszej Parafii. W tym roku 2014 obchodzimy 50 lat od wizytacji, jaką przeprowadził w parafii w Lipowej 11/12 czerwca 1964 roku Metropolita Krakowski Arcybiskup Karol Wojtyła. Odbyła się również wizytacja kaplicy w Słotwinie, gdzie Metropolita modlił się wraz z mieszkańcami, udzielił błogosławieństwa. Historyczna kaplica, związana z modlitwą Metropolity Karola Wojtyły, stoi obok kościoła. Na placu, gdzie przebywał i przechadzał się Arcybiskup, stoi kościół i pomnik Jemu poświęcony, a trasa Plenerowej Drogi Krzyżowej w naszej parafii to droga jaką pokonał Arcybiskup Karol Wojtyła odwiedzając starszą osobę w czasie Wizytacji.

W imieniu Parafian i własnym proszę o poświęcenie tablicy pamiątkowej w kaplicy. Tablicę ufundowali Ci, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania 50 lat temu z rąk Arcybiskupa Karola Wojtyły a dziś zgromadzili się w kaplicy, jak i także Rodzice Młodzieży, która dziś przyjęła ten Sakrament. Bóg zapłać!

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA 

Sakrament Bierzmowania i poświęcenie tablicy pamiątkowej

J.E.Ks. Bp Biskup Tadeusz Rakoczy udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży zgromadzonej w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie 8 kwietnia 2014 roku.

W roku Kanonizacji Jan Pawła II i 50. rocznicę pobytu Arcybiskupa Karola Wojtyły – Jana Pawła II (1920-2005) w Słotwinie. Po Mszy świętej Ks. Biskup w kaplicy obok kościoła dokonał poświęcenia tablicy pamiątkowej o treści:

W TEJ KAPLICY 11/12 CZERWCA 1964 ROKU
MODLIŁ SIĘ I UDZIELIŁ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ZEBRANYM
METROPOLITA KRAKOWSKI ARCYBISKUP KAROL WOJTYŁA
ŚWIĘTY JANIE PAWLE II, MÓDL SIĘ ZA NAMI
W 50. ROCZNICĘ WDZIĘCZNI PARAFIANIE
SŁOTWINA 2014

Trasa naszej Plenerowej Drogi Krzyżowej, którą odprawiamy w piątek przed Niedzielą Palmową to droga jaką pokonał Metropolita Krakowski odwiedzając w czasie Wizytacji Kanonicznej 94-letnią parafiankę na Przysłopie.

Tablicę ufundowali Bierzmowani z naszej parafii przez Arcybiskupa Karola Wojtyłę 1964 roku jak i Rodzice Młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania 2014 roku.

50 lat temu przyjęli Sakrament Bierzmowania z rąk Arcybiskupa Karola Wojtyły i potwierdzili ten fakt w naszej parafii:

Baron Krystyna, Bojdys Edward, Dudys Bernardyna, Caputa Janina, Gruszka Edward, Hazuka Adam, Jakóbiec Krystyna, Jakóbiec Wanda, Jano Bronisława, Konior Andrzej, Konior Jan, Konior Maria, Konior Bronisława, Kowalczyk Bronisława, Kubica Janina, Kurowska Stanisława, Lubina Cecylia, Pawlus Jerzy, Pawlus Anna, Pezda Jadwiga, Pilarz Antoni, Pietraszko Maria, Pietraszko Jan, Semik Zofia, Semik Tadeusz, Sowa Józef, Sowa Maria, Śliwa Barbara, Śliwa Władysław, , Śliwa Kazimierz, Tylek Irena, Trzeciak Maria, Wandzel Andrzej, Wandzel Elżbieta, Wandzel Władysława, Wandzel Józef, Wandzel Maria, Wandzel Marian, Wełniak Stanisława, Wilk Jadwiga, Wiercigroch Maria, Wisła Janina.

Program Triduum Paschalnego

Wielki Czwartek

 • 18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej
 • 19.00-22.00 – Adoracja w Ciemnicy


Wielki Piątek (W tym dniu nie odprawia się Mszy św.)

 • 8.00 – Adoracja Ministrantów i Lektorów
 • 9.00 – Adoracja uczniów Szkoły Podstawowej
 • 9.30 – Droga Krzyżowa dla dzieci i uczniów Gimnazjum
 • 10.30 – Adoracja uczniów Gimnazjum
 • 11.00 – Adoracja Przedszkolaków
 • 12.00 – Adoracja Rodziców z małymi dziećmi
 • 13.00 – Adoracja Młodzieży KSM
 • 14.00 – Adoracja Akcji Katolickiej
 • 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego
 • 16.00 – Adoracja Róż Różańcowych
 • 17.15 – Droga Krzyżowa
 • 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej – adoracja Krzyża
 • 20.00 – Adorują mieszkańcy Bugaja
 • 21.00 – Adorują mieszkańcy Poddzielec
 • 22.00 – Adorują mieszkańcy Dolna Słotwina
 • 23.00 – Adorują mieszkańcy Nad Kościołem
 • 24.00 – Zakończenie


Wielka Sobota

 • 8.00-18.00 Adoracja przy Grobie Pańskim
 • Godz. 9.00, 11.00 - święcenie pokarmów na stół Wielkanocny
 • Godz. 18.00 Liturgia Wigilii Paschalnej, przynosimy świece

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 • 6.00 – Msza św. Rezurekcyjna z procesją; proszę o przygotowanie sztandarów, feretronów, baldachim, zapraszam Strażaków, Panie z KGW w strojach regionalnych.
 • 8.30. Msza św.
 • 10.30.Msza św.

 

Poniedziałek Wielkanocny

 • Msze św. tak jak w niedziele

Wielki Post (aktualizacja)

„Od ciemne grudki prochu, która smoli ręce,
z namaszczeniem rzuconej w Popielcową Środę,
cichutka radość wzbiera.
O rzuć prochu więcej, na warkocz, na czuprynę w książeczki, na brodę…
Bo przecież od tej grudki- wiosna w drzwiach kościoła, (…)
Będzie więcej spowiedzi i dobrych uczynków,
Wiele rzeczy skradzionych powróci w czas krótki
A wszystko się rozpocznie po prostu od Środy, i właśnie od popiołu.. od smolącej grudki"

Ks. Jan Twardowski

Droga Krzyżowa - piątek godz. 17.15 zobacz stacje Drogi Krzyżowej

Gorzkie Żale – niedziela godz. 15.00, po Nabożeństwie Msza święta

obraz 001

Obraz Serca Pana Jezusa namalowany przez
Matyldę Meleniewską (1927) malarkę z Krakowa

obraz 002

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - Czas Pana

Rekolekcje odbędą się od 6-9 kwietnia 2014 r. 

„Rekolekcje, czas człowieka
Czas pustyni i Bożego tchnienia
To czas poszukiwania.
Czas patrzenia i milczenia,
patrzenia w głąb i przed siebie.
To czas słowa, siewu i uprawy roli.
Czas Magdaleny, żalu, pokornego stania,
czas prawdy o sobie, oskarżania.
To czas zmartwychwstania, odwalonego kamienia grobu,
Oderwanej deski trumny, czas wyzwolenia, czas Pana”

Ks. Tadeusz Śmiech

Rekolekcje to czas naszego przygotowania:
do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, do zbliżającej się Kanonizacji Jana Pawła II, młodzieży do Sakramentu Bierzmowania.

Rekolekcje będzie prowadził ks. mgr Paweł Hubczak - Diecezjalny Ośrodek Caritas św. Józefa Szczyrk-Czyrna.

 

Program rekolekcji wielkopostnych
SŁOTWINA
6-9.04.2014

V Niedziela Wielkiego Postu (6.04)

8.30 – Msza św. z nauką ogólną dla starszych
10.30 – Msza św. z nauką dla dzieci
14.30 – nauka stanowa dla Rodziców
15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
ok. 15.30 - Msza św. (bez kazania)
po Mszy św. nauka dla młodzieży pracującej, studiującej , młodzieży szkół  średnich i gimnazjum

Poniedziałek (7.04)

8.00 – Msza św. z nauką ogólną
10.00 – Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola
11.30 – Msza św. z nauką dla starszych, chorych i samotnych
14.00 – Odwiedziny chorych
17.30 -  Różaniec
18.00 - Msza św. z nauką ogólną
19.00 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży pracującej, studiującej, szkół średnich i gimnazjum

Wtorek (8.04)

8.00 – Msza św. z nauką ogólną
10.00 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci Szkoły Podstawowej i Przedszkola
Spowiedź: 14.00 – 15.30 i 16.00 – 16.45
17.00 - Msza św.  z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania

Środa (9.04)

8.00 – Msza św. z nauką ogólną
10.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
18.00 – Msza św. na zakończenie rekolekcji.

Ołtarz polowy z płaskorzeźbą Świętej Rodziny

W 2014 roku na miesiąc przed Kanonizacją Jana Pawła II i w 50. rocznicę pobytu Arcybiskupa Karola Wojtyły w Słotwinie na parkingu powstał ołtarz polowy z płaskorzeźbą Świętej Rodziny i symbolika góry „Synaj” . Na tej symbolicznej górze będzie jeszcze umieszczona płaskorzeźba św. Krzysztofa-męczennika (trwają prace).

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie powstał jako wotum wdzięczności za przyjście Chrystusa na świat w Roku Jubileuszowym 2000.

„Praktyka obchodów jubileuszowych wzbogaciła się w ciągu swych dziejów o pewne znaki, które są świadectwem wiary i wspomagają religijność chrześcijańskiego ludu. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim pielgrzymkę. Znak ten uświadamia nam kondycję człowieka, którego życie często opisuje się jako wędrówkę”. ( Program duszpasterski na Wielki Jubileusz Roku 2000).

Pismo św. wielokrotnie podkreśla wartość pielgrzymowania, także Jezus wraz Maryją i Józefem udał się jako pielgrzym do świętego miasta Jeruzalem (por.Łk 2,41)

Święto Najświętszej Rodziny obchodzimy w niedzielę w oktawie Narodzenia Pańskiego. Bóg się rodzi… to pierwsze słowa jednej z najpiękniejszych polskich kolęd. Ewangelia mówi , że Bóg narodził się tak jak każdy człowiek, narodził się w rodzinie. Święta Rodzina stanowi wzór dla wszystkich rodzin chrześcijańskich, gdyż w niej pierwsze miejsce zajął Bóg. W rodzinnym domu w Nazaret Syn Boży został otoczony miłością i opieką, których tak bardzo potrzebuje każde dziecko.

W roku 1994 – z okazji Roku Rodziny- Jan Paweł II napisał List do rodzin. Nazwał w nim wspólnotę rodzinną „Sanktuarium życia”. Przypomniał także, że Zbawiciel wkroczył w dzieje świata właśnie poprzez rodzinę, w której się narodził i wzrastał. (Nasza Arka- Miesięcznik Rodzin Katolickich).

Ołtarz wykonany jest z granitu, płaskorzeźba z marmuru. Płaskorzeźba Świętej Rodziny wykonana na podstawie Rzeźby umieszczonej na zewnętrznej ścianie kościoła św. Józefa w Nazarecie- Ziemia Święta. Ołtarz z płaskorzeźbą został umieszczony na parkingu. To miejsce będzie nam przypominało , że życie jest pielgrzymką. Będzie nas zachęcało, aby całe rodziny pielgrzymowały do kościoła, do różnych miejsc świętych. To także zachęta aby nasze rodziny były szkołą wiary na wzór Świętej Rodziny. Stąd napis :”Święta Rodzino bądź nam wzorem”.

Przy tym ołtarzu: modlitwy w Święto Najświętszej Rodziny, miejsce szczególnej modlitwy za rodziny, , miejsce zatrzymania przy procesji różańcowej, okazjonalne Msze św.

plaskorzezba sw rodziny 001  plaskorzezba sw rodziny 002  plaskorzezba sw rodziny 003  plaskorzezba sw rodziny 004

Jesteś tutaj: Home