Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

„Alleluja, Jezus żyje” - brzmią radosne słowa w ten wyjątkowy niedzielny poranek. Zmartwychwstanie-inaczej powstanie z martwych. Wiara w powstanie Pana Jezusa z martwych jest najważniejsza prawdą chrześcijaństwa.

Najważniejszym spotkaniem z Chrystusem zmartwychwstałym jest Eucharystia. Tam możemy spotkać żywego i prawdziwego Pana, słuchać Jego słów i przyjąć Go w Komunii Świętej. Każda niedziela jest świętem-pamiątką dnia, w którym Chrystus zmartwychwstał.

DSCN3381  DSCN3390  DSCN3394  DSCN3396

DSCN3398  DSCN3400

Życzenia

Bóg nie obiecywał nieba bez chmur,
ścieżek życia usłanych różami;
Bóg nie obiecywał słońca bez deszczu,
radości bez smutku, pokoju bez bólu.
Bóg obiecał siłę na każdy dzień, odpoczynek po trudzie,
światło na drogę, łaskę na czas prób, pomoc z wysoka,
niezawodną przyjaźń, nieśmiertelną miłość. (Annie Johnson Flint)

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. (J3,16)

Z okazji Świąt Paschalnych dzielę się radością z obecności pośród nas Chrystusa Zmartwychwstałego.
Życzę mocy wiary - owocującej modlitwą,
odwagi miłosierdzia - pomnażającej miłość bliźniego
oraz twórczej współpracy z Duchem Świętym,
który buduje i ożywia Wspólnotę Kościoła

Biskup Bielsko-Żywiecki Roman Pindel

Wielka Sobota - Zwycięstwo światła

Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczyna liturgia światła. Kapłan święci przed kościołem ogień i zapala od niego paschał - symbol zmartwychwstałego Chrystusa, który jest światłością świata. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: ”Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen. Umieszcza na nim również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ symbolizujących rany Jezusa. Potem paschał jest wnoszony do świątyni, w której jest zupełnie ciemno, a wierni zapalają od niego swoje świece. Następnie kapłan śpiewa orędzie wielkanocne.

„Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci jako zwycięzca wyszedł z otchłani” (Exsultet)

DSCN3300  DSCN3309  DSCN3315  DSCN3326  DSCN3335

DSCN3344  DSCN3351  DSCN3352  DSCN3359  DSCN3364

Wy się nie bójcie!
Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego.
Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział.
Mt 28, 5-6

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły

Post jest szczególnym sposobem udziału w tajemnicy Męki Jezusa Chrystusa.

Zgodnie z rozporządzeniem Konferencji Episkopatu w Polsce następujące przepisy powinniśmy przestrzegać:

Czwarte przykazanie kościelne:

„Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

 • Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem życia (zob. KPK 1251-1252).
 • Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości (zob. KPK 1251). Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia. Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego.
 • Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek (np. zbiorowe żywienie) domaga się od chrześcijan podjęcia innych form pokuty.
 • Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

DSCN3243  DSCN3253  DSCN3256  DSCN3259  DSCN3264

 

Zobacz relację z Plenerowej Drogi Krzyżowej: http://lipowaiokolice.blogspot.com/2015/04/v-plenerowa-droga-krzyzowa-na-gorylke.html

Triduum Paschalne

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się Mszą Świętą Wieczerzy Paschalnej, ma swój szczyt w Wigilii Paschalnej i kończy się II nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

„To czyńcie na moją pamiątkę”

Liturgia Wielkiego Czwartku kieruje nasza uwagę ku Eucharystii, ku tamtemu wieczoru, kiedy Jezus złożył samego siebie pod postacią chleba i wina i powierzył się apostołom oraz ich następcom w słowach: ” To czyńcie na moją pamiątkę”.

O godz. 10.00 w katedrze św. Mikołaja wokół Biskupa zgromadzili się kapłani z całej diecezji i wspólnie podczas Mszy św. ponowili przyrzeczenia złożone w dniu święceń. Czynią to na pamiątkę ustanowienia przez Pana Jezusa w Wielki Czwartek sakramentu kapłaństwa. Następnie zostały poświęcone oleje św. wykorzystywane przy udzielaniu sakramentów: chrztu, bierzmowania, namaszczenia chorych i kapłaństwa. W czasie liturgii nastąpił obrzęd ustanowienia nowych animatorów Służby Liturgicznej

Msza Krzyżma Świętego (Missa Chrismatis)

Jako że Triduum rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej liturgia Mszy Krzyżma nie przynależy bezpośrednio do świętowania Triduum Paschalnego. Mszę Krzyżma Świętego (z poświęceniem olejów) sprawuje się jedynie w tym dniu i to zazwyczaj rano, nadto; tylko w kościele katedralnym. Mszę celebruje biskup wraz ze swoim prezbiterium diecezjalnym; w czasie celebracji (od 1970 r.) ma bowiem miejsce odnowienie przyrzeczeń kapłańskich (po homilii). Liturgia ta ukazuje jedność Kościoła w diecezji.

„W czasie liturgii, po odnowieniu przyrzeczeń kapłańskich, następuje obrzęd święcenia olejów. Święci się trzy ich rodzaje: krzyżmo (oleum chrismum) czyli oliwę zmieszaną z wonnym balsamem (koloru czarnego), służącą przy udzielaniu sakramentu chrztu, bierzmowania i kapłaństwa, przy konsekracji kościoła, ołtarza itd.; olej chorych (oleum infirmorum) przeznaczony do udzielania sakramentu namaszczenia chorych, oraz olej katechumenów (oleum catechumenorum), którego używa się w czasie udzielania chrztu dorosłym. Dopuszczalne jest też oddzielne święcenie olejów; oleju chorych pod koniec modlitwy eucharystycznej, zaś krzyżma i oleju katechumenów; po Komunii. Olej jest symbolem mocy Bożej udzielanej w momencie namaszczenia. W Piśmie Świętym czytamy, iż olejem namaszczano królów (Dawid: 1 Sm 16,1-13, Saul: 1 Sm 10,1), proroków (Eliasz) oraz kapłanów: Lb 21,10 (Samuel, Aaron: Lb 3,1-4). Z kolei wszystkie te godności, przez szczególne namaszczenie Duchem Świętym, otrzymał Jezus Chrystus, a wraz z Nim, w chwili święceń kapłańskich; wszyscy biskupi i prezbiterzy”. (DMAK; Liturgia Wielkiego Czwartku).

W tej uroczystości tradycyjnie uczestniczyli Lektorzy z naszej Parafii:

DSC6504  DSC6510  DSC6521

Olej krzyżma i olej chorych w naszej parafii:

DSCN3216

Ciemnica w naszej parafii:

DSCN3225

Podziękowanie księdza proboszcza wygłoszone na zakończenie Rekolekcji wielkopostnych

W Imieniu Parafian i własnym pragnę podziękować Księdzu Kanonikowi Janowi Dziedzic za prowadzenie Rekolekcji w naszej Parafii. Dziękuję za świadectwo wiary i życia chrześcijańskiego. Za sprawowane Sakramenty Święte i głoszone słowo Boże.

Drogi Księże Janie!

Dziękuje Ci, że znalazłeś czas także na spotkanie z kolegą rocznikowym ze studiów na Papieskiej Akademii Teologicznej i Seminarium w latach 1981-1987 w Krakowie, pomimo licznych zajęć i obowiązków. Bo przecież jesteś dr hab., profesorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Prodziekanem Wydziału Teologicznego UPJPII. Kierownikiem Katedry Psychologii Pastoralnej. Dyrektorem konwiktu księży studentów UPJPII. Przewodniczącym senackiej Komisji ds. Zagranicznych. Koordynatorem współpracy naukowej z Wydziałem Teologii Katolickiej Uniwersytetu Ruhry w Bochum. Kierownikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UPJPII. Jesteś autorem wielu artykułów i książek. To przecież tylko niektóre znane mi tylko zajęcia.

Pomimo wykształcenia i pełnionych wielu funkcji u Ciebie wielka pokora. Przypominałeś nam, że każdy człowiek ma swoją godność, niezależnie od wykształcenia czy pozycji społecznej. Przeżywałeś te rekolekcje razem z nami, wkładając w całą posługę swoje serce, wiedzę i profesjonalizm.

Dziękuje za podarowaną książkę pt. „Starość - Problem czy szansa?”. To refleksja pastoralno teologiczna pod Twoją redakcją wydana 2015 roku. Jakże się mi przyda, bo lat coraz więcej, a jak napisałeś w tej książce: „Należy także zabiegać o to, aby każda chwila ludzkiej egzystencji została przeżyta w pełni i z godnością”.

Niech Serce Jezusa, które patronuje w naszym kościele i Parafii wynagrodzi trud głoszenia rekolekcji i udziela łask, a Matka Najświętsza Królowa Aniołów, która patronuje w naszej kaplicy wyprasza potrzebne siły na dalszą pracę w Winnicy Pańskiej. Bóg zapłać!

Błogosławionych Świąt Wielkiejnocy!

DSCN3203  DSCN3209  DSCN3210

Plenerowa Droga Krzyżowa z Janem Pawłem II

Kiedy największy Pielgrzym tej ziemi Jan Paweł II odbywał swoją ostatnią wędrówkę, Rzym a z Rzymem i cały świat krzyczał: „Santo Subito” – natychmiast święty. Oto prawda o życiu i śmierci. Chrześcijanin, wsłuchany w nauczanie Jana Pawła II wie, że śmierć nie jest końcem. Sam Papież w Tryptyku Rzymskim pisał: „I tak przechodzą pokolenia — Nadzy przychodzą na świat i nadzy wracają do ziemi, z której zostali wzięci. «Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz». To co było kształtne w bezkształtne. To co było żywe — oto teraz martwe. To co było piękne — oto teraz brzydota spustoszenia. A przecież nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa!”.
Jakąż głęboką radością napełniły świat słowa kard. Ratzingera wypowiedziane podczas pogrzebu Jana Pawła II: Możemy być pewni, że nasz ukochany Papież stoi teraz w oknie domu Ojca, patrzy na nas i nam błogosławi.

W Święto Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia 2014 Papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II Świętym.

Wstawiaj się za nami Święty Janie Pawle II.

27 marca 2015 roku odbyła się w naszej Parafii Plenerowa Droga Krzyżowa śladami Jana Pawła II.

Podziękowanie niosącym krzyż, prowadzącym rozważania, Strażakom, Panu Janowi Pawlus, Panu Kościelnemu, Scholii Liturgicznej, Prowadzącym blog „Lipowa i okolice” i wszystkim uczestniczącym.

Chwila wspomnień i refleksji:

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Niedziela Palmowa - 29.03.2015

OBY KAMIENIE NIE ZAWSTYDZAŁY ŻYWYCH LUDZI

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli – zwanej Palmową albo Męki Pańskiej – jest ogromnie bogata. W pełnej wersji, gdy odbywa się uroczyste poświęcenie palm, czyta się aż dwa fragmenty Ewangelii, które – można powiedzieć – odpowiadają obu nazwom dzisiejszej niedzieli: najpierw słyszymy o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy, później opis Jego Męki.

W specjalnym obrzędzie liturgicznym powtarzamy i odtwarzamy to wszystko, co czynili i mówili uczniowie Jezusa - bliżsi i dalsi - na owej drodze, jaka wiodła spoza Góry Oliwnej do Jerozolimy. Podobnie jak oni trzymamy w rękach gałęzie palmowe i wypowiadamy - a raczej wyśpiewujemy - słowa uwielbienia, które oni wówczas wypowiadali. Słowa te, wedle zapisu ewangelii Markowej brzmią: "Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca nasze Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach!” (Mk 11,9).

W pewnym momencie zbliżają się do niego faryzeusze, którzy nie mogą znieść okrzyków rzeszy na cześć Chrystusa wkraczającego do Jerozolimy - i mówią: "Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom". Jezus odpowiada: "Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą" (Łk 19, 39 - 40).

„Oby kamienie nie zawstydzały żywych ludzi. Oby serca nasze i sumienia wołały głośniej od nich!”  Słowa Jana Pawła II – homilia – Źródło: L`Osservatore Romano - n. 4 (3)/ 1980

Po uroczystej procesji i Eucharystii o godz. 10.30. w naszym kościele odbył się konkurs palm. Przeprowadzono go w kilku kategoriach: największa, najładniejsza i regionalna

NIEDZIELA PALMOWA

Konkurs palm – 29.03.2015

KATEGORIE:

I - „Największa”
1. Filip Śliwa kl. I
2. Julia Howaniec kl. III
3. Dominika Marek kl. II

II – „Najpiękniejsza”
1.Wiktoria Dobija kl. I

2.Paulna Dudys kl.V

3.Łukasz Frydrych kl. III

III - „Tradycyjna - Regionalna”
1.Adam i Tomasz Sowa kl. I i III

2.Oliwier Semik -Przedszkole

3. Kacper Dobija kl. I

Wyróżnienia
Karol Pietraszko - Przedszkole
Patrycja Capanda - Przedszkole
Miłosz Jakubiec – kl. II
Dawid Dobija - Przedszkole

Jury:
Ks. Jan Dziedzic - Rekolekcjonista
Pani Maria Wandzel - Nauczyciel
Pani Bożena Zuziak - Nauczyciel
Pani Halina Krywult - Radna Gminy Lipowa
Pan Mieczysław Stec – Organista

 FOTORELACJA:

Program Triduum Paschalnego

Wielki Czwartek

 • 18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej
 • 19.00-22.00 – Adoracja w Ciemnicy


Wielki Piątek
W tym dniu nie odprawia się Mszy św.
Adoracja:

 • 8.00 – Adoracja Ministrantów i Lektorów
 • 9.00 – Adoracja uczniów Szkoły Podstawowej
 • 9.30 – Droga Krzyżowa dla dzieci Szkoły Podstawowej i uczniów Gimnazjum
 • 10.30 – Adoracja uczniów Gimnazjum
 • 11.00 – Adoracja Przedszkolaków
 • 12.00 – Adoracja Rodziców z małymi dziećmi
 • 13.00 – Adoracja Młodzieży KSM
 • 14.00 – Adoracja Akcji Katolickiej
 • 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego
 • 16.00 – Adoracja Róż Różańcowych
 • 17.15 – Droga Krzyżowa
 • 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej – adoracja Krzyża
 • 20.00 – Adorują mieszkańcy Bugaja
 • 21.00 – Adorują mieszkańcy Poddzielec
 • 22.00 – Adorują mieszkańcy Dolna Słotwina
 • 23.00 – Adorują mieszkańcy Nad Kościołem
 • 24.00 – Zakończenie


Wielka Sobota

 • 8.00-18.00 Adoracja przy Grobie Pańskim
 • Godz. 9.00, 11.00- święcenie pokarmów na stół Wielkanocny:
 • Godz. 18.00 Liturgia Wigilii Paschalnej, przynosimy świece


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 • 6.00 – Msza św. Rezurekcyjna z procesją; proszę o przygotowanie sztandarów, feretronów, baldachim, zapraszam Strażaków, Panie z KGW w strojach regionalnych.
 • 8.30. Msza św.
 • 10.30.Msza św.


Poniedziałek Wielkanocny

 • Msze św. tak jak w niedziele

Krzyż Światowych Dni Młodzieży i obraz Matki Bożej Salus Populi Romani

„W dniu 13 marca 1983 r., dwa tygodnie przed rozpoczęciem obchodów Roku Odkupienia, papież Jan Paweł II zapytał młodzież zgromadzoną na uroczystości otwarcia Centrum Młodzieżowego San Lorenzo: „Dokąd pójść w tym świecie, z grzechem i winą, bez Krzyża? Krzyż bierze na siebie całą nędzę świata, która rodzi się z grzechu. On objawia się jako znak łaski”. Biorąc sobie do serca słowa Ojca Świętego, młodzi wykonali krzyż o długości prawie 4 metrów i 25 marca 1983 roku przynieśli go w procesji na ceremonię otwarcia Drzwi Jubileuszowych Ba­zyliki Świętego Piotra. Przez cały czas Roku Odkupienia Krzyż pozostawał obok konfesji św. Piotra, a w dniu zamknięcia Roku Jubileuszowego Jan Paweł II oddał go młodym, prosząc: „Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie”. Od tamtej pory Krzyż towarzyszy wszystkim kolejnym Światowym Dniom Młodzieży.

W czasie spotkania młodych z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 na Tor Vergata w Rzymie obok Krzyża pojawił się jeszcze jeden ważny znak - ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani). Przedstawia ona Maryję z Dzieciątkiem. W lewej ręce Jezus trzyma księgę, znak spełnienia się w Nim obietnic Pisma. Prawą dłonią błogosławi i zarazem wskazuje na Maryję, jak gdyby mówił: „Oto Matka Twoja”. Palce pra­wej dłoni Maryi, ułożone podobnie, jak palce Jezusa, zdają się Go naśladować i równocześnie przekazywać dalej Jego błogosławieństwo i łaskę.

Począwszy od Światowych Dni Młodzieży w Kolonii w roku 2003, wizerunek Matki Bożej Salus Populi Romani wraz z Krzyżem Światowych Dni Młodzieży, przekazywany jest organizatorom kolejnych spotkań młodych świata. Inicjując ten zwyczaj św. Jan Paweł II po­wiedział: „Odtąd będzie ona wraz z krzyżem towarzyszyć Światowym Dniom Młodzieży. Oto Matka twoja! Będzie ona znakiem macierzyńskiej obecności Maryi wśród młodych, wezwa­nych, tak jak apostoł Jan, do przyjęcia Jej w swoim życiu”.( List pasterski Biskupa Bielsko-Żywieckiego na I Niedzielę Wielkiego Postu 2015 roku).

W uroczystościach peregrynacji znaków Światowych Dni Młodzieży uczestniczyła Młodzież naszej Parafii.

ZDJĘCIA:

20150313 224859  20150313 230944  20150313 231421  20150313 231455

Jesteś tutaj: Home