Kolędy

„Kolędy,
nie tylko należą do naszej historii kolędy,
lecz poniekąd tworzą naszą historię narodową i chrześcijańską.
Jest ich wiele, ogromne bogactwo.
Od najdawniejszych, staropolskich, do tych współczesnych,
od liturgicznych do pastorałek, jak choćby ta,
tak zwana góralska, której tak bardzo lubimy słuchać:
    Oj, maluśki, maluśki, maluśki, jako rękawicka,
    Alboli tez jakoby, jakoby kawałeczek smycka.
    …
    Tam wciornastka wygoda, wygoda, a tu bieda wszędzie,
    Ta Ci teraz dkuca, dokuca, ta i potem będzie.
    …
    Hej, co się więc, takiego, takiego Tobie, Panie, stało
    Zeć się na ten kiepski świat, kiepski świat przychodzić zachciało

Trzeba,
abyśmy tego bogactwa nie zgubili.
…abyście wszyscy, Drodzy Rodacy,
czy w kraju, czy też w Rzymie, czy gdziekolwiek na świecie,
śpiewali kolędy, rozmyślali nad tym, co one mówią,
nad całą ich treścią,
i abyście w nich znajdywali prawdę o miłości Boga,
który dla nas stał się człowiekiem.”

Bł. Jan Paweł II
Spotkanie z Rodakami
23 grudnia 1996 r.

W okresie Bożego Narodzenia zachęcam do kolędowania w domu rodzinnym, a także do uczestnictwa w Festiwalu kolęd i pastorałek, który odbędzie się w naszym kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie w niedzielę 12.01.2014 r. o godz. 15.00. Zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych oraz całe rodziny do wzięcia udziału i wspólnego kolędowania. Zapisy w zakrystii do 8 stycznia 2014 r.

Organizowany jest wyjazd  na „Strumieńskie Betlejem” - żywą szopkę - w niedzielę 5 stycznia 2014r. W sanktuarium św. Barbary w Strumieniu pracuje nasz Rodak ks. Stanisław Binda. Wyjazd o godz. 13.00. Zapisy w zakrystii.

Artykuły z prasy na stronie parafialnej

gazeta

 

W zakładce "O parafii" pojawił się dział, w którym udostępniane będą artykuły prasowe dotyczące naszej parafii. Zachęcamy do ich przejrzenia.

Słowo stało się Ciałem

Przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia w 2013 roku w głównym ołtarzu zamontowaliśmy rzeźbę symboliki Ducha Świętego i napis: „SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM”

Całą głębię Tajemnicy Wcielenia streszcza w jednym zdaniu Jan w Prologu swej ewangelii: ”A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas” – Tertio millennio adveniente

Dwa miliony dwieście tysięcy młodych rozważały te słowa w czasie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 w Rzymie.

„Apostoł Jan wyraził wzniosłą tajemnicę wcielonego Boga. Tym, co wyróżnia wiarę chrześcijańską spośród wszystkich innych religii, jest przekonanie, że człowiek imieniem Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym, wcielonym Słowem, drugą osobą Trójcy, która przyszła na świat”. Orędzie Ojca św. Jana Pawła II do młodych całego świata z okazji XV Światowego Dnia Młodzieży.

Bóg Jezus Chrystus stał się człowiekiem i zamieszkał na ziemi, a dziś pozostał w słowie Bożym i w Eucharystii.

Życzę Wam i sobie aby Bóg wypełnił nasze serca przekonaniem, że to co czynimy ma głęboki sens i służy dobru wspólnemu naszego Kościoła.

Ks. Mieczysław Grabowski

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Młodzież KSM na rekolekcjach

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej co roku organizuje rekolekcje dla swych członków. Tradycyjnie nasz słotwiński oddział miał na nich swoich przedstawicieli.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w Ośrodku Caritas w Szczyrku-Czyrnej w dniach od 13 do 15 grudnia. Tematem przewodnim było ZAUFANIE – do Boga, do drugiego człowieka i do samego siebie. I jak ufać pokazywał prowadzący – ksiądz Wojciech Pal.

Był to czas wspólnej modlitwy, konferencji, warsztatów i bycia razem. W rekolekcjach wzięło udział aż 40 osób z 8 oddziałów. Byli obecni członkowie: KSM w Czańcu, KSM w Andrychowie, KSM w Dankowicach-Starej Wsi, KSM w Rzykach, KSM w Lipowej, KSM w Żywcu-Sporyszu, KSM w Pogórzu no i KSM w Słotwinie.

Za motto tegorocznego spotkania można uznać cytat św. Teresy od Jezusa, który pojawił się podczas konferencji i idealnie podsumował czas rozważań:

„Niech nic cię nie smuci, niech nic cię nie przeraża, wszystko mija, lecz Bóg jest niezmienny. Cierpliwością osiągniesz wszystko; Temu, kto posiadł Boga, niczego nie braknie. Bóg sam wystarczy. Solo Dios basta!”.

 

ZDJĘCIA Z REKOLEKCJI KSM

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Płaskorzeźba św. Józefa

Czy święty Józef ma nam jeszcze dzisiaj coś do powiedzenia?

Wielkim nabożeństwem do św. Józefa odznaczał się bł. Jan Paweł II , odznacza się Benedykt XVI i Papież Franciszek.

Ostatni Papieże pomagają nam odkryć Józefa jako żywy, zrozumiały i atrakcyjny wzorzec autentycznych postaw życiowych dla chłopców, mężów i ojców dzisiaj.

Błogosławiony Jan Paweł II napisał adhortację apostolską „Redemptoris Custos”- „Opiekun Zbawiciela”, opublikowaną 15 sierpnia 1989 r. Pozostawił Kościołowi rozważania poświęcone św. Józefowi. Szczególny nacisk położył na milczenie świętego Józefa

4 czerwca 1997 r. w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu Jan Paweł II nazwał św. Józefa „patronem Kościoła naszych czasów”. Opiekuna Świętej Rodziny określił wielkim rzecznikiem sprawy obrony życia ludzkiego od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Drugim najbardziej znanym polskim sanktuarium św. Józefa jest kościół Karmelitów w Wadowicach. W ołtarzu głównym świątyni umieszczono duży obraz św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. 16 października 2003 r. Ojciec św. napisał między innymi ”W moim rodzinnym mieście św. Józef, drugi Patron mojego Chrztu, roztacza swą opiekę nad Ludem Bożym z kościoła Karmelitów Bosych na Górce, w który doznaje czci. Wdzięczny przybranemu Ojcu Jezusa Chrystusa za opiekę,(…) ofiaruję w roku srebrnego jubileuszu mojego Pontyfikatu pierścień papieski (por. „Święty Józef Mistrz, Nauczyciel, Przyjaciel”)

19 marca 2006 w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” Benedykt XVI powiedział, że ”przykład św. Józefa jest dla nas wszystkich wyraźną zachętą do wypełnienia z wiernością, prostotą i pokorą zadania, które nam wyznaczyła Opatrzność.”

Następca Benedykta XVI , papież Franciszek, rozpoczął swój pontyfikat w uroczystość św. Józefa, 19 marca 2013 r. W homilii powiedział:

„Św. Józef, prawy człowiek, który sprawował opiekę nad Maryją i małym Jezusem z dyskrecja, pokorą i w milczeniu, ale będąc przede wszystkim otwarty na tajemnicze znaki Boże, staje się wzorem wszystkich ludzi”. „Opiekujmy się Chrystusem w naszym życiu, aby opiekować się innymi, opiekować się dziełem stworzenia”.”Opiekujmy się z miłością tym , czym Bóg nas obdarzył!”

W czerwcu 2013 r. ukazał się nowy dekret watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, nakazujący włączenie wezwania do św. Józefa do modlitwy eucharystycznej Mszału Rzymskiego. W nowej wersji wezwanie to brzmi: „z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem Jej Oblubieńcem, że świętymi Apostołami i Męczennikami”.

Święty Józef to jeden z najważniejszych świętych Kościoła, który odegrał istotną rolę w dziele zbawienia jako opiekun Jezusa i mąż Świętej Bożej Rodzicielki, a więc Mąż , Ojciec i Głowa Świętej Rodziny, święty na dziś, mąż sprawiedliwy, człowiek czynu,, patron i wzór dla ludzi pracy, wzór naprawiania błędów i rozwiązywania problemów, patron dobrej śmierci.

Święty Józef to Opiekun Chrystusa. Jak nazwał Ojciec Święty Franciszek- Kustosz. Każdy ojciec, opiekun ma być kustoszem swojej rodziny. Wszyscy mamy być kustoszami świata stworzonego. Opiekunami człowieka, przyrody i  zwierząt .

Św. Józef to ważna postać w kościele, związana w sposób szczególny z Rokiem Jubileuszowym. Nasz kościół powstał jako wotum Roku Jubileuszowego.

Płaskorzeźba   św. Józefa wykonana na podstawie łaskami słynącego obrazu św. Józefa umieszczonego w ołtarzu głównym krakowskiego kościoła sióstr bernardynek przy ul. Poselskiej .

„Obraz przedstawia św. Józefa, który prowadzi za ręka młodego Jezusa, lekko pochylając ku Niemu głowę. Chrystus , przedstawiony jako mniej więcej 12-letni chłopiec idący po prawej stronie swego Opiekuna, w prawej dłoni trzyma wiklinowy koszyczek wypełniony narzędziami ciesielskimi, zaś lewą ujmuje dłoń św. Józefa. Obie postacie kroczą na tle pejzażu. Święty Józef wyraźnie kieruje w prawo Jezusa, który podążając ze swym Opiekunem, jednocześnie patrzy w lewo, jakby świadomy swego posłannictwa, pragnął iść własną drogą” ( Św. Józef- Mistrz, Nauczyciel, Przyjaciel „Uczta Duchowa”).

Nie może zabraknąć tak ważnej postaci w naszym kościele. Odegrał wielką rolę w życiu Chrystusa, w historii zbawienia człowieka.

Co św. Józef przekazuje nam, ludziom XXI wieku?

Mówi, że w każdej sytuacji można bezgranicznie zaufać Panu Bogu

Życie rodziny w dzisiejszym świecie w Polsce, jest bardzo trudne. Św. Józef uczy, że być prawdziwym mężczyzną, mężem, ojcem znaczy być odpowiedzialnym. Ważną rolę odgrywa obecność ojca w dorastającym życiu młodego człowieka. Autorytet do życia w rodzinie, dla ojców, dla każdego młodego mężczyzny.

Płaskorzeźba umieszczona została pod chórem na ścianie obok konfesjonału. Wykonana jest z marmuru.

W sposób szczególny odbywać się będą w tym miejscu nabożeństwa za wstawiennictwem św. Józefa 19 marca i 1 maja. Cieszy fakt ,że w naszej parafii jest Róża św. Józefa i prowadzi różaniec w czasie nabożeństw różańcowych, nabożeństw fatimskich.

Święty Józefie, módl się za nami

plaskorzezba sw jozefa 01  plaskorzezba sw jozefa 02

Płaskorzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego z Janem Pawłem II

Ojciec Święty w liście „Tertio millennio adveniente” z 10 listopada 1994 roku zapowiadającym Wielki Jubileusz 2000, napisał, że pod koniec drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa „jest rzeczą słuszną, aby Kościół w sposób bardziej świadomy wziął na siebie ciężar grzechów swoich synów, pamiętając o wszystkich tych sytuacjach z przeszłości, w których oddalili się oni od ducha Chrystusa i od Jego Ewangelii i zamiast dać świadectwo życia inspirowanego wartościami wiary ukazali światu przykłady myślenia i działania, będące w istocie źródłem antyświadectwa i zgorszenia”.

Kościół - zdaniem Papieża - nie może przekroczyć progu nowego tysiąclecia, „nie przynaglając swoich synów do oczyszczenia się przez pokutę z błędów, niewierności, niekonsekwencji i zaniedbań” To było jedno z najważniejszych wydarzeń Wielkiego Jubileuszu 2000. Podczas niezwykłej uroczystości w Bazylice św. Piotra Jan Paweł II wypowiedział prośbę o przebaczenie grzechów popełnionych przez synów i córki Kościoła zarówno w przeszłości, jak i w czasach obecnych.

Uroczystość odbyła się w pierwszą Niedziel Wielkiego Postu, 12 marca 2000 roku, w całym Kościele katolickim była obchodzona jak Dzień Przebaczenia. Najważniejszym momentem liturgii słowa była modlitwa powszechna, po każdym wezwaniu Ojciec Święty odmawiał modlitwę przebłagalną. Po modlitwie końcowej Papież objął i ucałował stopy Chrystus Ukrzyżowanego na znak czci i prośby o przebaczenie.

Wchodząc do kościoła mamy pamiętać o słowach Chrystusa ”Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. ( Mt. 5,23-24).. Kościół wzywa rachunku sumienia. Do pojednania się z Bogiem i człowiekiem.

Płaskorzeźba wykonana na podstawie zdjęcia z tej uroczystości. Moment objęcia i całowana Chrystusa Ukrzyżowanego przez Papieża. Została wykonana z marmuru i umieszczona pod chórem. Niech przypomina nam o czci wobec Chrystusa Ukrzyżowanego i prośbie o przebaczeniu .

…i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. (Modlitwa Pańska).

plaskorzezba chryst ukrzyz 01  plaskorzezba chryst ukrzyz 02  plaskorzezba chryst ukrzyz 03  plaskorzezba chryst ukrzyz 04

Przegląd kolęd i pastorałek

12 stycznia 2014 roku o godz. 15:00 w naszej parafii odbędzie się przegląd kolęd i pastorałek. Poniżej prezentujemy film z przeglądu, który odbył się w 2011 roku.

8 grudnia - 73 rocznica wysiedlenia mieszkańców naszej Parafii

Po mszy św. o godz. 10.30. udaliśmy się pod Krzyż Misyjny i pomnik upamiętniający wysiedlonych. Radni i Pani Sołtys w imieniu parafian złożyli wieniec.

ZDJĘCIA

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

8 grudnia - piąta rocznica powstania Parafii

kosciol 001Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy, Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej mając na uwadze duchowe dobro wiernych erygował nową parafię pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie 8 grudnia 2008. Nowa utworzona parafia obejmuje swym zasięgiem miejscowość Słotwina oraz domy przysiółków Lipowej: Bugaj i Poddzielec, a więc okręg szkolny, gdzie dzieci od 1928 tworzą wspólnotę szkolną ucząc się razem w jednej szkole. (Ogłoszenia z 3 Niedzieli Adwentu 14 grudnia 2008 r.)

 

Dekret erygowania parafii odczytał na mszach św. Ksiądz Prałat Stanisław Bogacz – Dziekan dekanatu radziechowskiego”

W piątą rocznicę utworzenia parafii na mszach św. odśpiewaliśmy dziękczynne Te Deum za powstanie parafii.

Zobacz: "Najmłodsza w diecezji" - artykuł z 2009 roku w tygodniku Gość Niedzielny

Roraty

Tegoroczne roraty przeżywamy pod hasłem: „uBoga droga”. Pomysłodawcą hasła tegorocznych rorat był sam Ojciec Święty Franciszek, który po swoim wyborze powiedział: „Och, jak bardzo chciałbym Kościoła ubogiego i dla ubogich”. W czasie rorat poznajemy osoby, które swoim życiem pokazały, że pragną zbierać skarby w niebie. Uczestnictwo w roratach, uważne słuchanie Słowa Bożego, naśladowanie Tych, którzy zbierają skarby w niebie to najlepsze przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Msze roratnie w porządku tygodniowym. Zachęcam do uczestnictwa.

roraty 2013 01  roraty 2013 02  roraty 2013 03  roraty 2013 04

Jesteś tutaj: Home