Czytanie Pisma Świętego jako modlitwa

„Mały Romek zauważył, że w rodzinnej Biblii znajdują się kartki z imionami bliskich osób zmarłych. „Dlaczego zapisujesz w Biblii imiona umarłych?” — pyta dziadka. „Bo jest księgą żywych” — odpowiada dziadek. A gdy po latach dziadek umiera, mówi wnukowi: „Będziesz Biblię nieustannie czytał. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców. Więcej niż mnie. A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi”.

Modlimy się na różne sposoby. Ale czy modliliśmy się kiedykolwiek za pomocą lektury Pisma św.? Spróbujmy je na ślepo otworzyć. Może natrafimy na opowiadanie o nocy w Gethsemani, może na lamentację Jeremiasza, może na przypowieść o synu marnotrawnym, o miłosiernym Samarytaninie, na opis Ostatniej Wieczerzy lub na Hymn o Miłości św. Pawła, może na fragment Izajasza lub wizję „Apokalipsy". Nie zwracajmy uwagi na komentarze, nawet najmądrzejsze. To, co przeczytamy, starajmy się zastosować do naszego życia, do naszego czasu, do bliskich nam ludzi, do naszych doświadczeń i przeżyć. Nasze usiłowania nie pójdą na marne. Po chwili poczujemy, jak przeczytany tekst wraz ze swoimi obrazami, wartką akcją i dramatycznym konfliktem przeobraża się w osobliwą modlitwę, aczkolwiek nasz współudział w niej ogranicza się wyłącznie do uważnej lektury, do zatrzymania się od czasu do czasu przy jakimś trudnym szczególe i do powtórnego, jeszcze uważniejszego odczytania go w milczeniu. Myśl wyrażona w zdaniu ustala właściwą hierarchię wartości... Bez tej konfrontacji z Bogiem nie ma prawdziwej modlitwy”. (Roman Brandstaetter, Krąg biblijny, Pax 1975, s. 11 i s. 119.w;Katechizm Religi Katolickiej Ks. Kazimierz Bukowsk i- Podstawy wiary)

Zachęcam także do czytania gazet religijnych, dla dorosłych Gość Niedzielny, a dla uczniów Mały Gość Niedzielny.

Niedziela Biblijna

Tydzień Biblijny w Polsce rozpoczyna się Niedzielą Biblijną, która w tym roku przypada 26 kwietnia. Diecezja Bielsko-Żywicka na ten wyjątkowy czas przygotowała sporo wydarzeń biblijnych. Cały tydzień chcemy przeżyć pod HASŁEM:  #LooknijDoPisma
Oto nasze inicjatywy:

1. Filmy promujące czytanie Pisma św.
https://youtu.be/EDpKr3DA4mQ

2. IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego
W niedzielę, 26 kwietnia br. o godz. 15:30 w Bazylice w Bielsku-Białej Hałcnowie odbędzie się wspólne czytanie Ewangelii według świętego Mateusza w ramach IV Narodowego Czytania Pisma Świętego. Niektórzy spośród 28 lektorów będą obecni fizycznie w bazylice, inni włączą się online. Wśród czytających są między innymi: Ksiądz Biskup Roman Pindel, księża pracujący w kurii, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, poseł na Sejm RP Przemysław Drabek, przedstawiciele młodzieży, seniorów oraz różnych zawodów (nauczyciele, aktorzy, lekarze).

Adres do transmisji: http://www.parafiahalcnow.pl/a/sanktuarium/kamera/95/

Transmisja z Hałcnowa: https://www.youtube.com/watch?v=4CwddDIQ4qc

Wprowadzenie do wspólnego czytania i nagrania pierwszych czterech lektorów dostępne są już na YouTube Diecezji Bielsko-Żywieckiej:
Wstęp: Bp Roman Pindel – Biskup Bielsko-Żywiecki https://youtu.be/TPAUJH9ubRo
I rozdział: Bp Roman Pindel – Biskup Bielsko-Żywiecki https://youtu.be/DXv7yYRqWcc
II rozdział: Ks. Marek Studenski - Wikariusz Generalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej https://youtu.be/0NW2s0qFUwI
III rozdział: Ks. Marcin Suchanek - Dyrektor Domu Księży Emerytów im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  https://youtu.be/T6jkdM56OXw
IV rozdział: Ks. Piotr Góra - Sekretarz Biskupa Bielsko-Żywieckiego https://youtu.be/axTyKL_Y_qw
Nagraniom czterech pierwszych lektorów towarzyszą fragmenty filmu z projektu LUMO www.lumoproject.com. LUMO to wizualne opracowanie czterech Ewangelii, przygotowane, aby zainteresować Pismem Świętym. LUMO na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjiDMt6Lm1jYQvSp4BROWVw/about

3. Akcja #LooknijDoPisma
Celem akcji #LooknijDoPisma jest promocja Biblii. Człowiek żyjący Słowem Bożym ma najczęściej swój ulubiony fragment, który go umacnia i daje nadzieję. Inicjatorzy akcji pomyśleli, że warto zebrać takie zdania z Biblii. Uczestnicy #LooknijDoPisma publikują na swoich mediach społecznościowych ulubione cytaty biblijne z dopiskiem:  #LooknijDoPisma.
Ponadto, chcemy stworzyć nową serię obrazków, które ksiądz Biskup rozdaje w czasie spotkań z wiernymi. Będą one zawierały cytaty z Pisma Świętego zamieszczone na tle nawiązujących do nich zdjęć. Jeśli ktoś interesuje się fotografią, może wraz z cytatem przesłać wykonane przez siebie zdjęcie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W emailu należy podać swoje imię i nazwę swojej parafii. Z nadesłanych zdjęć i cytatów zostanie przygotowana seria obrazków biblijnych.

Kult Miłosierdzia Bożego w naszej Parafii

W niedzielę 30 kwietnia 2000 r., w Rzymie modlitewne spotkanie przybrało charakter nabożeństwa dziękczynnego za kanonizację Siostry Faustyny. Wtedy też Jan Paweł II, pozdrawiając z okna swej biblioteki zgromadzonych pielgrzymów, powiedział: „(...) wzywam was, byście ufali zawsze w miłosierną miłość Bożą, objawioną nam w Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Osobiste doświadczenie tej miłości niech skłoni każdego z was do czynnego okazywania miłości braciom”.
„Człowiek nie tylko doświadcza i »dostępuje« miłosierdzia Boga samego, ale także jest powołany do tego, ażeby sam »czynił« miłosierdzie drugim: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). (Jan Paweł II, Dives in misericordia, 14).

Papież Jan Paweł II ostatni dzień oktawy wielkanocnej ustanowił Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
W Święto Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia 2014 Papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II Świętym.
Koronka do Miłosierdzia Bożego odmawiana jest w naszym kościele w niedzielę przed Mszą Świętą o godz. 8.30.
W trzeci piątek miesiąca modlimy się do Miłosierdzia Bożego Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz czytamy fragmenty „Dzienniczka” św. Faustyny.

Ważne wydarzenia

6 październik 2010 r. - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie włączyła się w Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu dokonanego przez Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 17 sierpnia 2002 roku podczas Pielgrzymki do Sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach.
24-25 listopada 2015r - Peregrynacja Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego z Relikwiami Św. Faustyny i Św. Jana Pawła II
- Peregrynacja Obrazu –Jezusa Miłosiernego i Świadków Miłosierdzia w rodzinach

IMG 9957  DSCF8045  DSCF8300


Ołtarz boczny poświęcony Miłosierdziu Bożemu

Obraz Jezusa Miłosiernego i św. Faustyny znajduje się w bocznym ołtarzu w naszym kościele. Ołtarz symbolizuje Dzienniczek św. Faustyny. „Żądam, abyś wszystkie wolne chwile poświęciła na pisanie o Mojej dobroci i miłosierdziu (Dz 1567). Św. Jan Paweł II dostrzegł w nim „Jakby Ewangelię miłosierdzia” - znakomity komentarz do Pisma Św.
Autorem obrazu jest artystka Pani Teresa Palka z Krakowa.

DSCN5813

 

W naszym kościele jest także witraż poświęcony Miłosierdziu Bożemu. Witraż symbolizuje otwartą Encyklikę Jana Pawła II Dives in misericordia (O Bożym Miłosierdziu), z napisem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt5,2). Słowa te zaczerpnięte są z Kazanie na Górze Pana Jezusa.

witraz 10

 

Są także relikwie i dzwon.

Relikwie
Relikwiarz z relikwiami św. Faustyny zwieńczony jest symboliką kuli ziemskiej i postacią Chrystusa Miłosiernego z podpisem Jezu ufam Tobie. Umieszczone są słowa: ”Nie zazna ludzkość spokoju dopóki nie zwróci się do źródeł Miłości Bożej. Święta S.M. Faustyna Kowalska 1905-1938 Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia. Na podstawie literka M (Maryja) i Krzyż. Druga strona zawiera słowa: Beatyfikacja 18.04.1993 r. Kanonizowana 30.04.2000 przez Papieża Jana Pawła II w Rzymie i wygrawerowany jest herb papieski i napis Totus Tuus.

relikwie sw faustyny

 

Dzwon św. Faustyny
I dzwon w naszej parafii. Święta Faustyna - powstał w Odlewni Dzwonów w Przemyślu.
Strona A dzwonu – wizerunek św. Faustyny i napis „Jezu ufam Tobie". Strona B dzwonu - „Dar Parafii w Roku Beatyfikacji Jana Pawła II . l maja 2011. Słotwina A.D.2011".

 

DSCN1442 

 

„JEZU UFAM TOBIE”

„Powiedz, że Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk Moich są ukoronowane miłosierdziem” (Dzienniczek, 301). Prawda o Bożym Miłosierdziu nie bierze swego początku ani w objawieniach s. Faustyny, ani też w pismach nowotestamentowych. Jest już orędziem pism Starego Testamentu, gdzie historia miłosierdzia się rozpoczyna.
Jezus podarował św. Faustynie na trudne chwile krótkie westchnienie: „Jezu, ufam Tobie”.
Każdy człowiek potrzebuje Bożego miłosierdzia. Zostaje nam więc przyjąć to Boże miłosierdzie, wypowiadając nasze „Jezu ufam Tobie”.
„Nauczcie się powtarzać piękny akt strzelisty Siostry Faustyny: Jezu, ufam Tobie!”. Nauczmy się powtarzać, słowem i czynem” - Jan Paweł II
-Jezu Ufam Tobie - te słowa wyryte są także na krzyżu na „Gorylce”.

DSCN3133

 


ODLEWNIA DZWONÓW W PRZEMYŚLU - Bez duszy, ale z sercem.
(artykuł Adam Śliwa, Mały Gość Niedzielny Nr 12-2011)

Jeżeli słyszysz dzwon bijący z wieży kościelnej, to możliwe, że to dzwon od Felczyńskich z Przemyśla.
Rodzinna odlewnia działa już ponad 200 lat. Kurz, glina na podłodze, ogromny dół do odlewania, piec i kilka szlifierek to pierwsze, co widzimy po wejściu do pracowni. - Technika tworzenia dzwonów od tysięcy lat jest taka sama - mówi Janusz Felczyński, właściciel odlewni.

JAK TULIPAN

Dzwon - tak jak kiedyś tworzony jest z brązu ludwisarskiego, czyli ma w sobie 78 proc. brązu i 22 proc. cyny. Jego dźwięk zależy od wielkości i kształtu. - Im większy, tym glos dzwonu jest niższy wyjaśnia pan Janusz
- A kształt najbardziej kojarzony z dzwonami to kształt zwany tulipanowym. Dźwięk natomiast podobny jest do lekkiego falowania. - To dlatego, że dzwony nie mają jednego tonu, ale jeden główny i kilka pobocznych - dodaje właściciel.
Dzwony „żyją” ok. 150 lat, choć to nie reguła. - Dobrze odlany może dzwonić nawet kilkaset lat mówi ludwisarz. - A niektóre mogą pęknąć już po 15 latach. Pęknięcie dźwięku nie da się naprawić, bo jego ściany są jak mikroskopijne struny. Gdy dzwon pęka, pękają i one i nijak nie można ich już połączyć. Ludwisarz po dźwięku poznaje, czy życie dzwonu dobiega końca, czy nie.

SERCE DO WYMIANY

Mówi się czasem, że dzwony mają duszę. - To nieprawda - mówi ludwisarz. - To tylko zimny kawałek metalu, a jego dźwięk to czysta fizyka - dodaje. Ale dzwon może czasem poważnie zachorować. To zdarza się wtedy, gdy urywa się bijak, czyli serce dzwonu. -Ale taki dzwon jest jeszcze do uratowania - Dajemy wtedy dzwonowi nowe serce, ale nieco słabsze - Bo lepiej, żeby serce znów się urwało, niż żeby pękł cały dzwon. Słynny „Zygmunt” na Wawelu też ma już nowe serce. Wymieniali je Felczyńscy i szczęśliwie dzwon bije do dziś.

METALOWA KARTKA

Prawie każdy dzwon ozdobiony jest płaskorzeźbami i napisami przekazującymi różne informacje. Żeby takie ozdoby mogły znaleźć się na dzwonie, najpierw plastyk musi zrobić z wosku ich odlew. Dlatego w jego pracowni na pólkach leży mnóstwo gipsowych odlewów świętych, królów, herbów, orłów, czcionek. Dzwon z takimi ozdobami staje się zapisaną metalową kartką. To, co napiszemy pozostanie nawet wtedy, gdy dzwon już przestanie bić - mówi pan Janusz.
I jeszcze jedno. Napisy i ozdoby na dzwonie mają też duże znaczenie dla dźwięku dzwonu. - Czasem zdarza się, że jakiś dzwon „nie wyjdzie” - przyznaje pan Felczyński. - Co wtedy? Trzeba po prostu dzwon rozbić i spróbować jeszcze raz.

3 FORMY DZWONU

Aby powstał dzwon, potrzebne są trzy formy. Pierwszą, wewnętrzną (środek dzwonu), pokrywa się łojem i nakłada na nią drugą formę, nazywaną fałszywym dzwonem. Ma ona kształt taki, jaki będzie miał dzwon.
Na fałszywą formę nakładane są odlane z wosku ozdoby i litery. Dwie pierwsze formy pokrywa się formą zewnętrzną, w której odciskają się ozdoby i litery.
Tak przygotowany dzwon trafia do pieca. Tam wypala się formę, wosk się wytapia, a fałszywy dzwon ze środka niszczy.
Następnie między 1. i 3. formę wlewa się brąz. Gdy zastyga, rozbija się pozostałe dwie formy i oczom ukazuje się piękny, choć jeszcze trochę czarny od sadzy dzwon. Później jeszcze tylko szlifowanie, wmontowanie serca i czasem malowanie. Wszystko trwa około trzech miesięcy. - Nasz największy dzwon, 11-tonowy, powstawał prawie rok - dodaje pan Janusz.

DŁUGA TRADYCJA

Janusz Felczyński jest siódmym właścicielem odlewni. Przejął ją po swoim ojcu. Ojciec po swoim ojcu, czyli dziadku pana Janusza, dziadek po swoim ojcu i tak dalej. Odlewnia Felczyńskich od dwustu lat przekazywana jest z ojca na syna.
Jest już ósmy właściciel, Maciej - syn pana Janusza, więc tradycja została zachowana. - Kiedyś przyszedł do mnie Maciek i pyta jak się robi dzwony wspomina pan Janusz. - Powiedziałem mu: „Masz tu wszystko i zrób sobie dzwon”. Inaczej nic da się tego nauczyć.
Najsłynniejsze dzwony odlewni Felczyńskich to dzwony z rzeźbami Xawerego Dunikowskiego. Niestety, część z nich zaginęła w czasie wojny.
Dzwony Felczyńskich można usłyszeć na całym świecie. Może nawet w Waszym kościele wisi dzwon ze słynnej odlewni. Warto sprawdzić.

Największe dzwony na świecie:
Car Kołokoł w Moskwie (ok. 200 ton). Ten dzwon nigdy nie zadzwonił, bo przed ukończeniem prac na Kremlu wybuchł pożar. Podczas gaszenia zimną wodą dzwon pękł
W Chinach (115ton). Dzwoni tylko na powitanie nowego roku

Największe polskie dzwony:
Maryja Bogurodzica w Licheniu (19 ton)
Zygmunt na Wawelu (13 ton)

Miłosierdzie

Niedziela Miłosierdzia Bożego, Koronka Miłosierdzia Bożego, Obraz - Jezu Ufam Tobie. Św. Faustyna.
To kolejna katecheza dla uczniów.

Św. Faustyna - apostołka Bożego Miłosierdzia
Pan Jezus, żyjąc wśród ludzi, okazywał im miłosierdzie: uzdrawiał, po­cieszał, litował się, ale przede wszystkim przebaczał każdemu, kto o to poprosił. Największym przejawem miłosierdzia Pana Jezusa była Jego śmierć na krzyżu.

„Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synago­gach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabo­ści. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza”. Mt 9,35-36)
Pan Jezus w XX w. wy­brał siostrę Faustynę Kowalską, aby przypomniała światu orędzie o Miłosierdziu Bożym.
„Helena Kowalska przyszła na świat 25 sierpnia w 1905 r. Była trzecim dzieckiem rolników z Głogowca koło Łodzi. Miała dziewięcioro rodzeństwa. Ukończyła trzy klasy szkoły podstawowej, gdzie
nauczyła się czytać, pisać i liczyć. Od 16 roku życia pracowała jako pomoc domowa. Gdy miała dwadzieścia lat, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie spędziła 13 lat. W zakonie przyjęła imię Faustyna.
Siostra Faustyna otrzymała polecenie od Pana Jezusa, aby mówić o Miłosier­dziu Bożym oraz postarać się o nama­lowanie obrazu „Jezu, ufam Tobie”.
Zmarła na gruźlicę 5 października 1938 r., w trzydziestym trzecim roku życia, zgodnie z zapowiedzią Pana Je­zusa. Sława jej świętości i posłannictwa szybko rosła i sięgała daleko poza gra­nice Polski.
Obecnie obraz Jezusa Miłosiernego jest czczony na całym świecie i wiele osób modli się Koronką do Miłosier­dzia Bożego w Godzinę Miłosierdzia (czyli o 15.00). Dzięki s. Faustynie Jan Paweł II ustanowił Święto Miłosierdzia.

(Spotkania ubogacające, Podręcznik do religii dla klasy V Sz. P.)

 

FORMY KULTU DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO:

Obraz Miłosierdzia - św. Faustyna napisała: „ujrza­łam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do bło­gosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały. (Dzienniczek, 47-48)

Niedziela Miłosierdzia - przekazane zostały św. Faustynie słowa: W pewnej chwili usłyszałam te słowa: Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszyst­kich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego... (Dzienniczek, 699)

O Koronce do Bożego Miłosierdzia - tutaj zawiera się sens tej modlitwy i obietnice z nią związane, między innymi ta głów­na: O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę, wnętrzności miłosierdzia mego poruszone są dla odmawiających tę koronkę. (Dzienniczek, 848)

O Godzinie Miłosierdzia - niezwykła zachęta do owej krótkiej modlitwy o godzinie 15:00 zawarta jest w słowach: O trzeciej go­dzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w mój śmiertelny smutek; w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją... (Dzienniczek, 1320).

Koronka do miłosierdzia Bożego
Na początku: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga.
Na dużych paciorkach (1 raz): Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Cl Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo ni milszego Syna Twojego, a Pan; naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy): Dla Jego bolesnej męki miej mli sierdzie dla nas i całego świata
Na zakończenie (3 razy): Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem
Czy wiesz, że.,
Stolicą kultu Bożego miłosier­dzia jest Sanktuarium Miło­sierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, gdzie znajduje się grób św. siostry Faustyny.
Wielkim czcicielem Miłosierdzia Bożego był św. Jan Paweł II. W czasie ostatniej pielgrzymki do Polski konsekrował świątynię i wypowiedział słowa: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry”. Papież zawierzył cały świat miłosierdziu Bożemu.

 

Sanktuaria Miłosierdzia Bożego

Celem sanktuariów Bożego miłosierdzia jest głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia dla wspólnoty parafialnej, diecezji i całego świata.
Pierwsze w Polsce sanktuaria powstały w latach 90. XX wieku - w Częstochowie, Krakowie-Łagiewnikach, Szczecinie, Myśliborzu, Sokołowie Podlaskim, Kaliszu, Ożarowie Mazowieckim i Łomży.
Po Kanonizacji bł. Świętej Faustyny Kowalskiej w 2000r., kolejne sanktuaria Bożego Miłosierdzia utworzono Płocku, Białymstoku, Poznaniu, Gdańsku-Wrzeszczu, Łodzi, Kielcach, Sosnowcu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Toruniu, Białej Podlaskiej, Ełku, Ostrowcu Wielkopolskim i w Zawierciu-Blanowicach. W sumie, w ostatnim ćwierćwieczu Polsce powstało ponad 20 sanktuariów Bożego Miłosierdzia.
Obok sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach do najważniejszych należą: (Wspomnę tylko o sanktuariach związanych z osobą św. s. Faustyny i bł. ks. M. Sopoćko)
Diecezjalne Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, która stanowi kaplica Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku. W płockim klasztorze od czerwca 1930 do października 1932 r. przebywała s. Faustyna Kowalska.
Na ziemiach zachodnich Polski sanktuarium w Myśliborzu. A, w jego skład wchodzi kościół p w. Świętego oraz kaplica zakonna Sióstr Jezusa Miłosiernego, które założył bł. Ks. Michał Sopoćko. Pierwszy dom zakonny o którym wspominała św. Faustyna księdzu M. Sopoćko.
W północno-wschodniej Polsce sanktuarium w Białymstoku. W nim bowiem znajduje się grób bł. Ks. Michała Sopoćki. W dniu 28 września 2008 w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białymstoku odbyła się beatyfikacja Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki (opracowano, por. Miłosierdzie Boże naszą nadzieją, Sanktuaria Miłosierdzia Bożego, Tekst i zdjęcia: Franciszek Mróz, w:Źródło, Tygodnik Rodzin Katolickichnr38, 20 września 2015r.

 DSC5977   DSC5978   DSC5979   DSC5980

 DSC5981   DSC5982

 

Zadanie
Życiorys św. Faustyny
Pomódl się Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz.. 15.00
Narysuj Obraz Miłosierdzia Bożego

Odpust Zupełny w II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego

Każdy wierny może uzyskać odpust zupełny w dniu dzisiejszym (biorąc pod uwagę obecną sytuację stanu epidemii) spełniając następujące warunki:

• wyrzekając się całkowicie jakiegokolwiek grzechu;

• wzbudzając zamiar wypełnienia trzech zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich) – gdy tylko będzie to możliwe;

• odmawiając przed świętym wizerunkiem naszego Pana Jezusa Miłosiernego modlitwę «Ojcze nasz» i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»).

Chorągiew

Chorągiew

W okresie wielkanocnym we wszystkich kościołach umieszczana jest figura przedstawiająca Chrystusa, który stoi i trzyma w ręce chorągiew. Ta figura noszona jest także w każdej wielkanocnej procesji. To szczególny wizerunek Jezusa, który mało dziś do nas przemawia. Pochylmy się więc nad jego symboliką.

choragiew

 

Symbolika chorągwi

Jako pomoc w odkrywaniu symboliki chorągwi posłużą nam słowa starej pieśni wielkanocnej Chrystus zmartwychwstał, jest. Jej powstanie datuje się pomiędzy XIV a XVII wiekiem. Kluczowa dla nas myśl zapisana jest w postaci specyficznego dialogu z Marią z Magdali.

Powiedz nam Maryja, gdzieś Pana widziała. Widziałam Go po męce, trzymał chorągiew w ręce.    

To świadectwo tej, którą Chrystus wybrał na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej nowiny. W jej usta włożone są dwie ważne informacje. Maria widziała Jezusa: (1) po Męce (2) z chorągwią w ręce. W czasach, gdy pieśń powstała, słowa te mówiły bardzo dużo.

Najpierw spójrzmy na samo znaczenie chorągwi. Chorągiew to najważniejszy znak oddziału, organizacji lub szkoły, który wyraża ich istotę. Podkreślają to znaki i słowa widniejące na każdej chorągwi. Chorągiew występuje tylko w jednym egzemplarzu, chorągiew nie ma kopii, co wskazuje na jej całkowitą jedność z oddziałem czy organizacją. Od chwili wręczenia towarzyszy organizacji czy szkole w każdej uroczystości.

Jeśli chodzi zaś o oddział wojskowy, chorągiew towarzyszy mu nie tylko w uroczystych chwilach, ale także w każdej bitwie. Walczy się z chorągwią i o chorągiew. Utrata chorągwi oznaczała wykreślenie oddziału z rejestru, skazanie go na niepamięć. W razie rozwiązanie lub rozbicia jednostki w wyniku walk chorągiew była ukrywana, aby nie dostała się w ręce wroga, czasami zaś dzielono ją między żołnierzy lub niszczono. Tam gdzie to było możliwe, zwycięskie siły zabierały chorągwie wroga jako najcenniejsze trofea wojenne. Przejęcie chorągwi oznaczało pokonanie wroga.

Chrystus trzymający chorągiew

Zwrot: „Widziałam Go po męce, trzymał chorągiew w ręce” był więc w swojej treści jasny, szczególnie dla żołnierzy. Ten, kto po bitwie trzymał chorągiew w ręce, był zwycięzcą.

Taka jest też wymowa figury Zmartwychwstałego. Chrystus po Męce, po bitwie, trzyma w ręce chorągiew. Żeby nikt nie miał wątpliwości, że to nie jedna z potyczek, lecz decydująca wygrana, Chrystus odczekał jakiś czas. Odczekał do trzeciego dnia, aż opadł cały „bitewny kurz”, aż bok został przebity, aż zasłona przybytku rozdarła się, aż ziemia zadrżała, aż krew pod krzyżem zakrzepła, aż ucichł głos: „Zejdź z krzyża, a uwierzymy”, aż szaty zostały rozdzielone, aż urzędnicy potwierdzili zgon, aż wyschły łzy płaczących, aż opustoszała Golgota, aż kamień został zasunięty, aż nadzieja została pogrzebana, aż zapadła druga cicha noc, święta noc. I Wtedy stanął z chorągwią. I powiedział: „Mario”, a ona poszła i oznajmiła uczniom: „Widziałam Pana”.

Pokrwawiony Jezus, z ranami na rekach i nogach, z przebitym bokiem, Ten, który kiedyś powiedział o swoich owcach: „i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki” (J 10,28), teraz to potwierdził. Okazał moc swego ramienia, z którego nikt nie zdoła wyrwać chorągwi.

Znak krzyża umieszczony na chorągwi wskazuje, jakie jest Jego przesłanie, w czym tkwi Jego siła i na czym polega Jego zwycięstwo. Ta Chrystusowa chorągiew nie ma kopii, to jest jeden jedyny i niepowtarzalny czyn. My mamy szansę dołączenia do grona Jego uczniów, do których biegła Maria, nad którymi powiewa wciąż ta sama chorągiew.

Jezu Zmartwychwstały, dziękujemy Ci za to, że przyjąłeś nas pod swoją chorągiew. Gdy zaś przyjdzie pokusa, by przejść pod inną, daj znak, byśmy przypomnieli sobie, która chorągiew jest zwycięska.

Źródło: Symbolika Świątyni – Ks. Marcin Cholewa i Ks. Marek Gilski

 

Chorągiew ministrantów w naszym kościele

Chorągiew przedstawia wizerunek Serca Pana Jezusa jako Króla z napisem „Zmiłuj się nad nami” i Świętą Rodzinę z napisem „Przyczyń się za nami”.

Chrystus w szatach królewskich. Na tunice Serce oplecione cierniem, płonące z krzyżem.

Ministranci witają się pięknym pozdrowieniem: Króluj nam, Chryste!, na co odpowiada się: Zawsze i wszędzie!

„Króluj nam, Chryste!” jest wyrazem pragnienia każdego ministranta, aby Chrystus naprawdę królował w jego sercu.

„Króluj nam, Chryste!” wyraża też staranie każdego ministranta o to, aby Chrystus królował w sercach ludzi. Dlatego odpowiedź: „Zawsze i wszędzie!”.

Wyznajemy więc, że jest Królem Wszechświata, władcą wszystkich ludzi i narodów oraz Panem całego stworzenia. Jego władanie jest absolutne: "Dana Mi jest wszelka władza w Niebie i na ziemi" (Mt 28, 18). Jest najwyższym i jedynym władcą: "Król królów i Pan panów" (Ap 19,16). Istotą noszenia tej chorągwi przez ministrantów jest publiczne uznanie władzy Serca Jezusa i wprowadzenie Go jako Króla do własnego życia..

"Mówiąc "tak" Chrystusowi, mówicie "tak" swoim najszlachetniejszym ideałom. Modlę się, aby On królował w waszych sercach oraz w ludzkości nowego wieku i tysiąclecia. Nie lękajcie się Jemu zawierzyć. On was poprowadzi, da wam siłę, byście szli za Nim każdego dnia i w każdej sytuacji..." Święty Jan Paweł II

Tak bardzo dzisiaj potrzeba dobrego przykładu i modlitwy, aby Chrystusowe królestwo ogarnęło wszystkich ludzi. Ministrant wzrasta w rodzinie. Ważną rolę odgrywają Rodzice. Stąd też trzeba zapatrzenia i wzoru Świętej Rodziny.

choragiew2

Zmartwychwstanie. Pusty grób - największe zwycięstwo

„O świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi.

Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go uj­rzycie. Oto, co wam powiedziałem”. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.

A oto Jezus stanął przed nimi mówiąc: „Witajcie!” One podeszły do Niego, ob­jęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą”.

(Mt 28,1-9)

 

Grób Pana Jezusa jest pusty. Chrystus zmartwychwstał. Ten pusty grób jest dla chrześcijan ważnym świadkiem i świadectwem Zmartwych­wstania. Zmartwychwstanie Jezusa to wyjątkowe wydarzenie w historii świata.

 

O zmartwychwstaniu Chrystusa przypominają nam znaki i sym­bole obecne podczas Wigilii Paschalnej i później w okresie wiel­kanocnym.

Ogień — symbol Chrystusa rozpraszającego ciemności.

Pascha! — symbol zmartwychwstałego Jezusa, światłości świata. Poza okresem wielkanocnym jest zapalany podczas chrztu i po­grzebu.

Woda - symbol Chrystusa, który jest „źródłem wody żywej”. Figura Jezusa zmartwychwstałego - symbol Chrystusa, zwy­cięzcy śmierci, grzechu i szatana.

Baranek — symbol Jezusa, Baranka Paschalnego, który oddał swoje życie, by wyzwolić nas z niewoli grzechu i uczynić wolnymi, aby dać nam życie wieczne.

(opracowano na podstawie - Podręcznik do religii kl. VI Sz. P.)

Zadanie

Warto wiedzieć…

Zmartwychwstanie - inaczej powstanie z martwych. Wiara w powstanie Pana Jezusa z mar­twych jest najważniejszą prawdą chrześcijaństwa.

Czy wiesz, że…

„Pierwszy dzień tygodnia w którym kobiety przyszli do grobu Jezusa, oznacza niedzielę.

Każda niedziela jest świętem - pamiątką dnia, w którym Chrystus zmartwychwstał. Dla wszystkich chrześcijan jest to dzień radości przeży­wanej w gronie najbliższych. Jezus zaprasza nas na Eucharystię, abyśmy świętowali razem z Nim.

Zastanów się

— Czy Eucharystia jest dla ciebie najważniejszym wydarzeniem niedzieli i świąt?

Napisz list, w którym zachęcisz kolegę do uczestnictwa w nie­dzielnej Eucharystii.

wielkanoc 2020 01 wielkanoc 2020 02 wielkanoc 2020 03 wielkanoc 2020 04 wielkanoc 2020 05  wielkanoc 2020 06

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Jesteśmy uczestnikami paschalnego zwycięstwa nad śmiercią, grzechem i złem. Zmartwychwstały Chrystus przygotowuje dla nas wielkanocny posiłek, zaprasza do obficie zastawionych stołów: słowa Bożego i Eucharystii. Niech nasze z Nim spotkanie będzie umocnieniem wiary w prawdę o pustym, zwycięskim grobie Chrystusa. 

OGŁOSZENIA:

1. Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej.

2. Od Niedzieli Wielkanocnej włącznie do Niedzieli 19 kwietnia br., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w Mszach Świętych, pogrzebach, ślubach i chrztach może uczestniczyć tylko 5 osób. W naszej diecezji nadal są to osoby, które zamówiły daną intencję mszalną.

3. Do odwołania nie wolno organizować żadnych spotkań duszpasterskich, nabożeństw.

„Przyszedł Jezus (...)  i rzekł do nich: „Pokój wam!” (J 20, 19).
Dziś, w tym dniu uroczystym, rozbrzmiewa na nowo życzenie Chrystusa:
Pokój wam! Pokój ludziom na całym świecie! Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i przynosi wszystkim pokój!...
Tak, Chrystus zmartwychwstał, a wraz z Nim
zmartwychwstała nasza nadzieja. Alleluja!" Święty Jan Paweł II

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie Mocą w codziennym życiu, Nadzieją w chwilach trudnych, Światłem, które wskazuje drogę, Niech niesie odrodzenie wiary, nadziei i miłości, napełni serca nasze pokojem i uczy wzajemnego szacunku oraz miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr. Wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, pogody ducha.
Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! Ks. Mieczysław

Życzenia Wielkanocne Biskupa

Jezus zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy nadali naszemu życiu inny sens, lepszy sens, zgodny z Bożym zamiarem – mówi w życzeniach na Wielkanoc 2020 bp Roman Pindel. Ordynariusz zwraca uwagę, że w bardzo różny sposób docierać będzie do nas w tych dniach  wiadomość, orędzie, wyzwanie, że Jezus zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

Czym jest Wielki Tydzień?

Film przygotowany przez ks. Przemysława Gorzołkę, ks. Filipa Magierę i dk Mateusza Steczka. Zachęcam do obejrzenia:

https://youtu.be/jo0n8axKLRs

Jesteś tutaj: Home