Biskup Roman Pindel udziela dyspensy wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i wzywa do pozostania w domach.

Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Następuje gwałtowny wzrost zachorowań. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. Zamknął granice, wszystkie restauracje, bary i placówki handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych i aptek. Obowiązuje restrykcyjne prawo ograniczające zgromadzenia do 50 osób. Odnosi się ono również do wszystkich uroczystości religijnych, czyli Mszy Świętych, pogrzebów, ślubów i nabożeństw.

Ponieważ wszyscy jesteśmy zagrożeni, dlatego udzielam dyspensy od niedzielnej Mszy Świętej wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zarządzam, by w każdej Eucharystii, także niedzielnej, mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję tej Mszy Świętej. W przypadku pogrzebów i ślubów uczestniczy tylko najbliższa rodzina. Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa, w tym Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.

Wykażmy daleko idącą samodyscyplinę pozostając w domach i nie narażajmy duszpasterzy na odpowiedzialność karną za złamanie obowiązującego prawa. Zostało ono wprowadzone, aby powstrzymać falę zachorowań i śmierci.

Z wiedzy medycznej wynika, że najbardzej narażone są osoby starsze, przewlekle chore, osłabione czy mające mniejszą odporność. Ludzie młodzi i w średnim wieku mogą być nosicielami wirusa i bezwiednie zarażać innych, w tym swoich najbliższych: rodziców, rodzeństwo i dzieci. Dlatego wszyscy jesteśmy zagrożeni. Powinniśmy skorzystać z dyspensy i w najbliższe niedziele nie iść do kościoła. Przeżywajmy niedzielną Eucharystię w domu, z rodziną za pośrednictwem mediów. Łączmy się z całym Kościołem Diecezjalnym poprzez Modlitwę Różańcową, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, lekturę Pisma Świętego.

Kościół jest ucieczką dla osób chorych, strapionych, udręczonych. Dlatego szczególnie w tym trudnym czasie księża są do dyspozycji wiernych. Są gotowi do rozmowy duszpasterskiej, udzielają sakramentów, zwłaszcza pokuty i namaszczenia chorych. Już mamy liczne świadectwa nawróceń po wielu latach, regulowania sytuacji małżeńskich i powrotu do Kościoła.

Kościoły pozostają otwarte dając możliwość osobistej modlitwy i adoracji. Proszę jednak zachować roztropność, by nie wchodzić do kościoła w którym znajduje się już duża liczba osób. Wiąże się to z ryzykiem przenoszenia wirusa.

Czas epidemii, jak każdy czas napięcia, kryzysu czy sytuacji granicznej, może być przez nas twórczo wykorzystany. Nie ulegajmy przygnębieniu, nie potęgujmy paniki. Korzystajmy tylko z wiarygodnych źródeł wiedzy, nie powielajmy fałszywych informacji. Wspierajmy się wzajemnie dobrym słowem i modlitwą. Uświadamiajmy innych i cierpliwie wyjaśniajmy osobom starszym zaistniałą sytuację. Telefonujmy do osób samotnych. Zadbajmy o to, by niczego im nie zabrakło. Zorganizujmy w domach czas dla dzieci i młodzieży. To dobra okazja, by sięgnąć po wartościową literaturę, film czy też pogłębić relację z domownikami poprzez głębsze rozmowy dotyczące spraw najważniejszych. Nie bagatelizujmy zagrożenia, ograniczmy kontakty towarzyskie. Podjęte przez nas wyrzeczenia, mające na celu ograniczenie epidemii potraktujmy jako szczególną formę przeżywanie tegorocznego Wielkiego Postu.

Niech ten czas próby i doświadczenia umocni nas i stanie się okazją do pogłębienia wiary i praktykowania miłości, zwłaszcza w gronie najbliższych. Jeszcze raz proszę wszystkich o odpowiedzialność i pozostanie w domach.

W naszych modlitwach pamietajmy o chorych, zmarłych oraz o wszystkich podejmujących codziennie wysiłek powstrzymania epidemii.

Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki

Bielsko-Biała, 14 marca 2020 roku
L. Dz. 389/2020

Komunikat Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

W tym trudnym czasie zagrożenia, kierujemy się wiarą, miłością bliźniego oraz roztropnością. Opierając się na wiedzy epidemiologicznej wiemy, że najgorsze jest tuż przed nami. Dlatego zobowiązujemy wszystkich wiernych naszej diecezji oraz księży do przestrzegania następujących zaleceń:

1. Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski Biskup Bielsko-Żywiecki udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Bliskich osób starszych prosimy o przekonanie ich, aby pozostały w domach i skorzystały w tym czasie z uczestnictwa we Mszy świętej za pomocą mediów.

2. Wiernych prosimy, aby w okresie Wielkiego Postu korzystali ze spowiedzi w swojej parafii i czynili to w ramach codziennej możliwości spowiedzi przed Mszą świętą. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostatnie dni Wielkiego Postu. Nie należy organizować osobnego dnia spowiedzi w parafii, aby poprzez duże zgromadzenie wiernych nie zwiększać ryzyka zarażenia. Jednocześnie od poniedziałku 16 marca br., zawieszamy działanie stałych konfesjonałów, aż do odwołania.

3. Nie organizujemy w parafiach spotkań formacyjnych wspólnot dziecięcych, młodzieżowych oraz dorosłych. Rezygnujemy również ze spotkań o wymiarze międzyparafialnym i dekanalnym.

4. Odwołujemy wszystkie zaplanowane wydarzenia o charakterze diecezjalnym, dekanalnym i parafialnym (np. plenerowe Drogi Krzyżowe, Pasje, spotkania, wykłady, dni skupienia), zaplanowane do świąt wielkanocnych.

5. Rekolekcje Wielkopostne w tym roku będą miały inny charakter. Nie będziemy gromadzić się w kościołach i szkołach. Rekolekcje, zaplanowane w parafiach należy odwołać. Wszystkich wiernych zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach, które będą w naszych mediach diecezjalnych: Diecezjalnym Radiu Anioł Beskidów oraz stronie internetowej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Szczegółowe informacje podamy na stronie diecezjalnej. Rekolekcje będą dostępne od 4 niedzieli Wielkiego Postu.

6. Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii oraz przed i po udzielaniu Komunii Świętej, powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny.

7. Stanowczo zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Osoby, które mimo wszystko decydują się przyjąć Komunię Świętą do ust prosimy o podchodzenie osobno do innego szafarza (specjalnie do tego wyznaczonego) albo po osobach przyjmujących na rękę.

8. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą, można natomiast podejść do zakrystii i poprosić o wodę święconą.

9. Biblioteka Diecezjalna jest nieczynna do odwołania.

10. Liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze.

11. Wiernych, którzy przyjechali z zagranicy, aby samodzielnie podjęli kwarantanne domową i uzyskali potrzebne informacje od Sanepidu. Jest to wyraz odpowiedzialności i miłości bliźniego, zwłaszcza najbliższych w rodzinie.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki

40-godzinne nabożeństwo

NIEDZIELA - 9.02.2020

Godz. 11.30 – 12.30 adorują mieszkańcy Słotwiny - nad kościołem
Godz. 12.30 – 13.30 adorują mieszkańcy Poddzielca
Godz. 13.30 – 14.30 adorują mieszkańcy Słotwiny - pod kościołem
Godz. 14.30 – 15.30 adorują mieszkańcy Bugaja
O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

NIEDZIELA - 16.02.2020

Godz. 11.30 – 12.30 adorują mieszkańcy Bugaja
Godz. 12.30 – 13.30 adorują mieszkańcy Słotwiny - pod kościołem
Godz. 13.30 – 14.30 adorują mieszkańcy Poddzielca
Godz. 14.30 – 15.30 adorują mieszkańcy Słotwiny - nad kościołem
O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

NIEDZIELA - 23.02.2020

Godz. 11.30 – 12.30 adorują mieszkańcy Słotwiny - pod kościołem
Godz. 12.30 – 13.30 adorują mieszkańcy Słotwiny - nad kościołem
Godz. 13.30 – 14.30 adorują mieszkańcy Bugaja
Godz. 14.30 – 15.30 adorują mieszkańcy Poddzielca
O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

Przeżyjmy to jeszcze raz

Na blogu "Lipowa i okolice" pojawiła się relacja z XV Festiwalu Kolęd i Pastorałek, który odbył się 5 stycznia w naszym Kościele. Zachęcam do obejrzenia relacji, która znajduje się tutaj:

https://lipowaiokolice.blogspot.com/2020/02/xv-festiwal-koled-i-pastoraek-w-sotwinie.html

 

Relacja ze spotkania opłatkowego

Na blogi "Lipowa i okolice" pojawiła się relacja ze spotkania opłatkowego w naszej parafii. Zachęcam do obejrzenia:

https://lipowaiokolice.blogspot.com/2020/01/spotkanie-opatkowe-w-sotwinie.html

Dzień Seniora

„Nie było miejsca dla Ciebie, w Betlejem żadnej gospodzie, i narodziłeś się, Jezu, w stajni, ubóstwie i chłodzie…”.

W niedzielę 12 stycznia 2020 roku odbył się Opłatek Seniorów. O godz. 10.30 na Mszy św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie modliliśmy się w intencji ludzi starszych, samotnych, emerytów i rencistów . Po Mszy św. w Domu Strażaka odbył się opłatek dla tych osób z całej Parafii: Słotwiny i Lipowej Bugaj i Poddzielec.

Spotkanie w OSP w Słotwinie rozpoczęło się Jasełkami przygotowanymi przez Panią Wychowawczynię Sabinę Pawlus i uczniów klasy II i III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie. Następnie nadszedł   czas na życzenia , łamanie się opłatkiem , rozmowę, wspólne kolędowanie. Kolędował Zespól Regionalny „Lipowianie”, „Kolędnicy od kaplicy”’, oraz na akordeonie przygrywał Pan organista Mieczysław Stec

W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Lipowa –Jan Góra wraz z Małżonką, Radni: Pani Sołtys Maria Binda-Sapeta, Piotr Caputa, Przewodniczący Spółki Wodociągowej Zdzisław Setla. Dziękuje wszystkim Seniorom, że znaleźli trochę czasu na wspólne kolędowanie.

Podziękowanie szczególne dla Akcji Katolickiej składam na ręce Pana Prezesa Jana Byrdy , Pani Ewie Binda, Prezesowi OSP Słotwina Janowi Binda. Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich Zofii Semik i wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tej uroczystości. Podziękowania dla Pana Jarosława z blogu „Lipowa i okolice” Z wdzięcznością Ks. Proboszcz.

FOTORELACJA:

Festiwal kolęd i pastorałek

5 stycznia 2020 roku w naszym kościele parafialnym odbył się 14 już festiwal kolęd i pastorałek. W tym roku wzięło w nim udział 30 uczestników. Podzieleni byli na następujące kategorie: Soliści młodsi, czyli od przedszkola do klasy 2, soliści starsi, czyli klasy od 3 do 6 duety, tria i więcej oraz grupy kolędnicze. Wszystkim występom przyglądało się jury w składzie: Pani Maria Wandzel, Pani Maria Binda-Sapeta oraz Pan Krzysztof Kliś. Festiwal rozpoczął się od występu Pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Po zakończeniu części konkursowej prezentowały się jak co roku grupy kolędnicze. Jako pierwsza zaprezentowała się rodzina Państwa Wrona, Tracz oraz Sowa. Później słuchaliśmy występu „Kolędników od kaplicy”.

Motywami przewodnimi tegorocznego kolędowania była postać Świętego Jana Pawła II oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego, których możemy podziwiać na naszych witrażach.
Kardynał Stefan Wyszyński urodził się w 1901 roku w Zuzeli. Święcenia kapłańskie przyjął w 1924 roku we Włocławku. Studiował na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, gdzie uzyskał stopień doktora. Został wikariuszem w katedrze włocławskiej i wykładowcą w seminarium duchownym we Włocławku. Po 2 Wojnie Światowej został kanonikiem gremialnym,  później biskupem lubelskim. Następnie został przeniesiony na arcybiskupstwo gnieźnieńskie  oraz warszawskie. Biskup Stefan Wyszyński został mianowany prymasem Polski 12 listopada 1948 przez papieża Piusa XII.
Kardynał  Stefan Wyszyński zmarł w 1981 roku w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W 1989 w Warszawie rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Jego beatyfikacja odbędzie się 7 czerwca 2020 na placu Piłsudskiego w Warszawie.
W naszym kościele znajduje się witraż poświęcony Kardynałowi. Możemy na nim zobaczyć wizerunek oraz herb Prymasa Tysiąclecia, pod herbem widnieje hasło prymasowskiego posługiwania Soli Deo – Bogu Samemu. W drugiej kwaterze znajduje się Duch Święty w postaci gołębicy z otaczającymi ją siedmioma darami.

18 maja 2020 roku obchodzić będziemy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Rok 2020 został ustanowiony przez senat rokiem Jana Pawła II. Uchwała, w której zostało to ustanowione mówi, że "18 maja 1920 r. urodził się w Wadowicach Karol Wojtyła - metropolita krakowski, kardynał, Ojciec Święty, św. Jan Paweł II". "Papież Polak zajmuje szczególne miejsce w naszej historii. Wychowany w polskiej pobożności, oddany Matce Bożej, był świadom pragnień swojego narodu, znał jego przeszłość i niezbywalne potrzeby: Wszędzie podkreślam moje polskie pochodzenie - trudno inaczej! - mówił - (...) zabrałem ze sobą całą polską historię, kulturę, doświadczenie, język (...) to dziedzictwo stale pozwala mi otwierać się na wielorakie bogactwo ludów i narodów we wspólnocie powszechnego Kościoła”.  Papież Polak dialog z człowiekiem prowadził także za pośrednictwem licznych encyklik". "Jako intelektualista, filozof i poeta, ale także aktor, miał doskonały kontakt z osobami ze świata nauki, kultury i sztuki, a jednocześnie docierał ze swym nauczaniem, jako pielgrzym i turysta, miłośnik gór, do młodego pokolenia, które darzyło go wyjątkową miłością.”

23 grudnia 1996 r. św. Jan Paweł II spotkał się z rodakami i powiedział: "Kolędy nie tylko należą do naszej historii, lecz poniekąd tworzą naszą historię narodową i chrześcijańską. Jest ich wiele, ogromne bogactwo. Od najdawniejszych, staropolskich, do tych współczesnych, od liturgicznych do pastorałek, jak choćby ta, tzw. góralska, której tak bardzo lubimy słuchać: „Oj, Maluśki, Maluśki”. Trzeba, ażebyśmy tego bogactwa nie zagubili. Dlatego też, łamiąc się dzisiaj z Wami opłatkiem wigilijnym, życzę, abyście wszyscy, drodzy Rodacy, czy w kraju, czy też w Rzymie, czy gdziekolwiek na świecie, śpiewali kolędy, rozmyślali nad tym, co one mówią, nad całą ich treścią, i byście w nich odnajdywali prawdę o miłości Boga, który dla nas stał się Człowiekiem”.
Na naszym pierwszym witrażu możemy zobaczyć wizerunek św. Jana Pawła II podpisującego bullę ogłaszającą Wielki Jubileusz 2000 roku, jego herb, symbol władzy papieskiej – klucze oraz Ducha Świętego. Widzimy krzyż który oznacza, że dziejów naszej Ojczyzny nie można oddzielić od Chrystusa wraz z symbolicznymi datami Chrztu Polski i jego 1050. rocznicy.

Laureaci tegorocznego konkursu:

Soliści młodsi:
Wyróżnienie specjalne: Karolina Jakóbiec
I miejsce – Zosia Bojdys
II miejsce – Martyna Weber ex aequo Magdalena Socha ex aequo Iga Jakubiec

Soliści starsi:
I miejsce – Julia Kowalska ex aequo Filip Śliwa
II miejsce – Emilia Wolny
III miejsce – Oliwier Semik

Duety, tria i większe grupy – młodsi:
I miejsce – Natalia i Adam Tlałka ex aequo Helenka i Karol Jakubiec
II miejsce – Marysia i Paulina Matuszek

Duety, tria i większe grupy – starsi:
Wyróżnienie specjalne – Justyna i Damian Kupczak, Zuzanna i Julia Wieczorek, Aleksander i Michał Moroń
Nagroda Grand Prix – Zosia Bojdys z babcią Marią Ćwikła
I miejsce – Julia Ćwikła i Julita Dobija
II miejsce – Karina Weber i Wiktoria Dobija ex aequo Joanna Zielińska i Julia Kowalska
III miejsce – Kacper Dobija, Bartłomiej Kubaczka i Szymon Mołdysz

FOTORELACJA:

Chór „Ave Maria”

W 2 niedzielę po Narodzeniu Pańskim 5 stycznia 2020 r. gościliśmy w naszej Parafii Chór „Ave Maria”.

Chór powstał w styczniu 2000r. przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Bestwinie.

Ideą powstania były obchody 900-lecia istnienia bestwińskiej parafii.

Dyrygentem jest doświadczony chórmistrz Pan mgr Marian Lubicki.

Chór występuje głównie podczas uroczystości kościelnych, patriotycznych i okolicznościowych w kraju i zagranicą.

Dziękujemy za ubogacenie swoim śpiewem liturgii Eucharystycznej i za uroczysty koncert po Mszy Świętej. Ks. proboszcz

Życzenia noworoczne

Obfitości Łask Bożych i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2020 życzy Ks.Proboszcz.

„Lipowianie”

W Święto Świętej Rodziny 29 grudnia 2019 roku kolędował w naszym kościele Zespół Regionalny „Lipowianie”. Jest zespołem reprezentacyjnym Gminy Lipowa. Tworzy go grupa ludzi rozmiłowanych w tańcu, śpiewie, muzyce i tradycjach Żywiecczyzny. W swojej karierze artystycznej zespół zaprezentował się na wielu koncertach i konkursach tanecznych na terenie polski oraz poza jej granicami. Ma na swoim koncie liczne nagrody zdobyte zarówno w festiwalach ogólnopolskich jak i międzynarodowych. Zespół zachęca aby dołączyły do grona „Lipowian” dzieci, młodzież oraz dorośli.

Dziękujemy za ubogacenie Liturgii Mszy świętej swoim śpiewem i muzyką oraz za koncert i wykonanie oryginalnych, regionalnych pastorałek Żywiecczyzny. Ks. Proboszcz.

FOTORELACJA:

Jesteś tutaj: Home