Honorowa Straż NSPJ

Dnia 17.11.2021 w naszym kościele, podczas Mszy Świętej o godz. 18:00 nastąpiło uroczyste rozpoczęcie działalności Straży Honorowej przy parafii w Słotwinie. Eucharystii przewodniczył ks. Piotra Grochowiecki - diecezjalny opiekun Straży. Inicjatywa powstania tej grupy zrodziła się podczas naszych pierwszych Misji Świętych w 2019 roku. Inicjatorem był ówczesny proboszcz, śp. ks Mieczysław Grabowski, a kontynuatorem i zarazem parafialnym Opiekunem jest obecny Proboszcz - ks. Władysław Sporek. Honorowa Straż NSPJ w Słotwinie liczy 13 członków.  

honorowa straz nsjp 2021

Realizacja celów i zadań Arcybractwa możliwa jest przez stałą formację jego członków.

Comiesięczne spotkania w ośrodkach Straży Honorowej pod kierunkiem księdza Opiekuna służą formacji duchowej i intelektualnej, omówieniu bieżących spraw i nakreśleniu planu pracy na kolejny miesiąc. Przygotowywane i regularnie rozsyłane przez Dyrekcję Arcybractwa informacje, wydawane modlitewniki i czasopismo “Wiadomości Straży Honorowej NSPJ”, rekolekcje i spotkania dla zelatorów przyczyniają się nie tylko do sprawnej działalności organizacji, ale także pozwalają na pogłębienie życia duchowego jej członków.

Jesteś tutaj: Home Grupy parafialne Honorowa Straż NSPJ