Bierzmowanie

Co to jest bierzmowanie? 

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar.

Jak wygląda istotny obrzęd bierzmowania?

Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to:

1. Namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego,
2. Nałożenie ręki biskupa na jego głowę,
3. Słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

Kto może bierzmować?

W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

Jakie skutki sprawia bierzmowanie?

Skutki bierzmowania są następujące:
1. Udoskonala łaskę chrztu
2. Głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym
3. Ściślej jednoczy nas z Chrystusem
4. Pomnaża w nas dary Ducha Świętego
5. Udoskonala naszą więź z Kościołem
6. Umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.

Dlaczego bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu?

Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina.

Bierzmowanie w naszej parafii:

  • 2006 - J.E. Ks. Bp. Janusz Zimniak - galeria
  • 2008 - J.E. Ks. Bp. Tadeusz Rakoczy
  • 2010 - J.E. Ks. Bp. Tadeusz Rakoczy - galeria
  • 2012 - J.E. Ks. Bp. Piotr Greger - galeria
Jesteś tutaj: Home Sakramenty św. Bierzmowanie