Małżeństwo

malzenstwoKurs przedmałżeński dla narzeczonych z naszego dekanatu odbywa się Cięcinie. Szczegóły w kancelarii parafialnej.

Narzeczeni zgłaszają się w parafii trzy miesiące przed planowanym zawarciem małżeństwa, uzgadniając wcześniej termin spotkania w kancelarii. W kancelarii parafialnej przedstawiają następujące dokumenty:

  • metryki chrztu (ważność wydania od pół roku)
  • dowody osobiste
  • ostatnie świadectwa z religii
  • zaświadczenie o bierzmowaniu
  • w przypadku wdowców: metryka śmierci współmałżonka
  • "zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" z U.S.C. przy ślubie konkordatowym lub odpis skrócony aktu cywilnego małżeństwa z U.S.C. przy ślubie niekonkordatowym
Jesteś tutaj: Home Sakramenty św. Małżeństwo