Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

(KSM) zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem >służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie<.

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Słotwinie ukonstytuował się w 2006 roku, kiedy do życia powołano KSM Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Od tej pory nieprzerwanie młodzież z parafii w Słotwinie gromadzi się na cotygodniowych spotkaniach, podczas których poprzez modlitwę, śpiew i rozmowy pogłębia swoją duchowość KSM-owicza.

Dziesięć zasad KSM-owicza:
I. Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku.
II. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.
III. Kształć swój umysł, swą wolę, swe serce. 
IV. Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty. 
V. Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej. 
VI. Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim. 
VII. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny. 
VIII. Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny. 
IX. Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj. 
X. Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie. 

Świętymi patronami KSM są: bł. Karolina Kózkówna oraz św. Stanisław Kostka.

Stowarzyszenie odnajduje swoją misję w aktywnym działaniu. W każdy pierwszy czwartek prowadzimy czuwanie modlitewne, co roku aktywnie uczestniczymy w parafialnym czuwaniu na Jasnej Górze, włączamy się w organizacje mikołajek w parafii, festynu rodzinnego, festiwalu kolęd i pastorałek.

Jeżeli chcesz wstąpić w Nasze szeregi, znajdzie się miejsce dla Ciebie!